Kun Béla 

Itt járt... Kun Béla

Ritka vendég fogadására készült 1919. május 21-én Szombathely. Kun Bélát a proletárdiktatúra magyarországi atyját köszönthették a város lakói.
 
 

Itt járt... Kun Béla

Ritka vendég fogadására készült 1919. május 21-én Szombathely. Kun Bélát a proletárdiktatúra magyarországi atyját köszönthették a város lakói.
 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Itt járt... Kun Béla

Ritka vendég fogadására készült 1919. május 21-én Szombathely. Kun Bélát a proletárdiktatúra magyarországi atyját köszönthették a város lakói.

Érkezése után Kun Béla, kíséretével együtt először a megyeházára sietett. Egy fogadáson vett részt, ahol beszédével óriási sikert aratott. Szónoklatában a proletárdiktatúra lényegét elemezte, s egyre-másra azt a tényt hangsúlyozta, hogy a magyar munkásmozgalom végre elérkezett a pontra, amikor közvetlenül nekiláthat a szocializmus módszeres építésének. A politikus épp beszéde előtt kapott kézhez egy fontos táviratot. Tartalmát rögtön meg is osztotta hallgatóságával: a vörös csapatok visszafoglalták Miskolcot, Pétervárnál pedig 209 foglyot ejtettek és 39 gépfegyvert zsákmányoltak.

Kun Béla a megyeházán megtartott előadásában a fegyveres osztályharccal kapcsolatos nézeteit fejtette ki, valamint a Vörös Hadsereg és az aktuális politikai helyzet kapcsán felmerülő kérdéseket összegezte és tisztázta. Felhívta a figyelmet a Munkástanácsok fontos szerepére is és a III. Internacionálét éltette.

A mai Fő téren, a korabeli kaszinó falán sokáig tábla őrizte Kun Béla látogatásának emlékét. Azon a kora nyári napon, az épület erkélyéről nagyszabású előadást tartott Szombathely lakóinak is. Beszédét másnap szóról szóra leközölte a Testvériség című lap. A tudósító szerint "még soha nem volt Szombathelyen annyi ember együtt, mint a délutáni népgyűlésen, s még soha olyan sűrűn, olyan elementáris erővel nem tört ki a tízezreknek szívéből, lelkéből a helyeslés és éljenzés, mint Kun Béla beszédének hatása alatt." A szónoklatot "tudásból fakadó, erős meggyőződésű, súlyos érvek szakadatlan láncolataként" fogadta be a szocializmus gondolatától mámoros közönség.

A gyűlés után a vezér a szombathelyi vörös őrséget kereste fel, majd a huszárlaktanyában katonai szemlét tartott. "A szabadság fegyvere van a kezetekben" - buzdította az előtte felsorakozó fiatal katonákat.
Kun Béla az eseménydús nap után, este kilenc óra tájban utazott vissza a fővárosba.

Ki volt Kun Béla?
Kun Béla magyar politikus 1886-tól 1938-ig élt. Zsidó származású köztisztviselői családban született, eredetileg a Kohn vezetéknevet viselte. Működött az orosz bolsevik párt tagjaként, Oroszországból hazatérve pedig megalakította a Kommunisták Magyarországi Pártját. Vezetése alatt egyesült a KMP és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, majd 1919-ben kikiáltották a tanácsköztársaságot. Külügyi, később hadügyi népbiztos lett, a proletárdiktatúra valódi vezetője személyiségévé vált. A rendszer bukása után Bécsbe menekült, 1920-tól pedig a Szovjetunióban élt, ahol a magyar kommunista emigrációt vezette. 1937-ben koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték.

 

 

Támogass, hogy még több és jobb cikkeket írhassunk!

A Nyugat.hu, amit épp most olvasol, háttérhatalom nélkül, hirdetésekből és támogatásokból tartja fenn magát. Célunk a hiteles, igazságkereső hírgyártás, a jó tartalom. Ehhez kérjük támogatásodat! Kattints és légy részese a szabadságnak.

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés