Sajtóközleményben válaszolt a SZOVA arra, hogy miért áll üresen a Gödör épülete

 
 

Sajtóközleményben válaszolt a SZOVA arra, hogy miért áll üresen a Gödör épülete

 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Sajtóközleményben válaszolt a SZOVA arra, hogy miért áll üresen a Gödör épülete

Tegnap jelent meg egy cikkünk, amiben szombathelyi, üresen álldogáló üzletekről írtunk. Szerkesztőségünkbe ma reggel érkezett válasz a SZOVA-tól, sajtóközlemény formájában, amit most változtatás nélkül közlünk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Alaptalan felvetésekre építkezve kelti a SZOVA Zrt. rossz hírét a nyugat.hu „A szombathelyi vagyonkezelő merevsége miatt állnak üresen az üzlethelyiségei” című cikkében.

Ahogy a témával kapcsolatos korábbi válaszunkban megfogalmaztuk, a SZOVA Zrt. által megkötött egyedi szerződésekre vonatkozóan ügyfeleinkről nem adhatunk ki információkat. A szóban forgó esettel kapcsolatosan a társaságunkat ért vádak ellenére sem szolgáltathatunk adatot, tájékoztatásunk mindössze az általános, minden bérleti viszonyra vonatkozó ügymenettel lehet kapcsolatos, függetlenül attól, hogy az érintett ügyben a szerződő partnerről pozitív vagy éppenséggel negatív adatok állnak rendelkezésünkre.

Mindenki számára könnyedén hozzáférhető és alapvető információ az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban, hogy a pályáztatás és a bérlő kiválasztásának joga az ingatlanok tulajdonosát, azaz Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát és nem a SZOVA Zrt-t illeti meg. Az önkormányzati vagyon hasznosítása köztudottan jogszabályokban meghatározott eljárási szabályok betartása mentén lehetséges, azokat figyelmen kívül hagyni nem lehet. E szabályok mentén az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel próbál a tulajdonában álló ingatlanok megfelelő hasznosításáról gondoskodni, azonban az egyes ingatlanok hasznosítása során – a közvagyon védelme érdekében – szükségszerűen kellő körültekintéssel kell eljárnia.

Alapvetően téves következtetésként, minden gazdasági alapot nélkülözve mutatja be a cikk a hivatkozott ingatlannal kapcsolatos vélelmezett körülményeket. Az egyes ingatlanokra egyedileg megállapított bérleti díj minimálisan elvárt szintje nyilvánvalóan az adott ingatlan szerződéskötéskori műszaki állapotával van összhangban, a bérlő által folytatni kívánt tevékenységre nincs és a pályáztatási eljárás során még nem ismert bérleti célra nem is lehet figyelemmel. A bérlő ajánlatát az ingatlan állapotának és annak az üzleti kockázatnak az ismeretében teszi meg, amelyet a tevékenysége elvárható jövedelmezősége indokol. Alapvetően tehát a cikkben felvetett feltételezések nem adhatnak alapot arra, hogy minden szerződéses és jogi kötelezettség ellenére egy bérlő által folytatott tevékenység jövedelmezőségét a bérbeadó terhére növelje. A mai gazdasági környezetben nem elvárható továbbá az sem, hogy a közvagyon részét képező ingatlannal kapcsolatos szerződések megfelelő biztosítékok nélkül köttessenek meg, hisz ilyenre piaci alapon sem láthatunk sok példát.

Téves a cikk azon állítása is, miszerint „a cég merev és nehézkes üzletpolitikája miatt” nehezen találnánk bérlőket. A SZOVA Zrt. jelenleg egy szabad bérelhető üzlethelyiséggel rendelkezik, az összes többi bérleményünk sikeresen hasznosításra került.

Az ügyfeleinkkel megkötött bérleti szerződések tartalmát az adott bérleményre vonatkozó pályázati kiírás, Szombathely MJV Önkormányzatának a helyiségbérlet szabályiról szóló 17/2006. (V.25.) számú rendelete, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, továbbá a közvagyonra alkalmazandó egyéb speciális jogszabályok előírásai határozzák meg. A szerződésben foglaltak pedig irányadók a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során. Ez alapján szerződést szeg az, aki bármilyen megfontolásból az abban meghatározottak ellen cselekszik.

Természetesen nem célja társaságunknak a hatályos szerződések felbontása, azonban előfordulnak olyan esetek, amikor a felmerülő közvetlen költségek nem érik el a hasznosítással elérhető bevételek szintjét, így az önkormányzati vagyon megóvása érdekében nincs más mód, mint egyes szerződések megszüntetése.

Szombathely, 2017. február 9.

 

 

Támogass, hogy még több és jobb cikkeket írhassunk!

A Nyugat.hu, amit épp most olvasol, háttérhatalom nélkül, hirdetésekből és támogatásokból tartja fenn magát. Célunk a hiteles, igazságkereső hírgyártás, a jó tartalom. Ehhez kérjük támogatásodat! Kattints és légy részese a szabadságnak.

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés