Sajtóközleményben válaszolt a SZOVA arra, hogy miért áll üresen a Gödör épülete

 
 

Sajtóközleményben válaszolt a SZOVA arra, hogy miért áll üresen a Gödör épülete

 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Sajtóközleményben válaszolt a SZOVA arra, hogy miért áll üresen a Gödör épülete

Tegnap jelent meg egy cikkünk, amiben szombathelyi, üresen álldogáló üzletekről írtunk. Szerkesztőségünkbe ma reggel érkezett válasz a SZOVA-tól, sajtóközlemény formájában, amit most változtatás nélkül közlünk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Alaptalan felvetésekre építkezve kelti a SZOVA Zrt. rossz hírét a nyugat.hu „A szombathelyi vagyonkezelő merevsége miatt állnak üresen az üzlethelyiségei” című cikkében.

Ahogy a témával kapcsolatos korábbi válaszunkban megfogalmaztuk, a SZOVA Zrt. által megkötött egyedi szerződésekre vonatkozóan ügyfeleinkről nem adhatunk ki információkat. A szóban forgó esettel kapcsolatosan a társaságunkat ért vádak ellenére sem szolgáltathatunk adatot, tájékoztatásunk mindössze az általános, minden bérleti viszonyra vonatkozó ügymenettel lehet kapcsolatos, függetlenül attól, hogy az érintett ügyben a szerződő partnerről pozitív vagy éppenséggel negatív adatok állnak rendelkezésünkre.

Mindenki számára könnyedén hozzáférhető és alapvető információ az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban, hogy a pályáztatás és a bérlő kiválasztásának joga az ingatlanok tulajdonosát, azaz Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát és nem a SZOVA Zrt-t illeti meg. Az önkormányzati vagyon hasznosítása köztudottan jogszabályokban meghatározott eljárási szabályok betartása mentén lehetséges, azokat figyelmen kívül hagyni nem lehet. E szabályok mentén az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel próbál a tulajdonában álló ingatlanok megfelelő hasznosításáról gondoskodni, azonban az egyes ingatlanok hasznosítása során – a közvagyon védelme érdekében – szükségszerűen kellő körültekintéssel kell eljárnia.

Alapvetően téves következtetésként, minden gazdasági alapot nélkülözve mutatja be a cikk a hivatkozott ingatlannal kapcsolatos vélelmezett körülményeket. Az egyes ingatlanokra egyedileg megállapított bérleti díj minimálisan elvárt szintje nyilvánvalóan az adott ingatlan szerződéskötéskori műszaki állapotával van összhangban, a bérlő által folytatni kívánt tevékenységre nincs és a pályáztatási eljárás során még nem ismert bérleti célra nem is lehet figyelemmel. A bérlő ajánlatát az ingatlan állapotának és annak az üzleti kockázatnak az ismeretében teszi meg, amelyet a tevékenysége elvárható jövedelmezősége indokol. Alapvetően tehát a cikkben felvetett feltételezések nem adhatnak alapot arra, hogy minden szerződéses és jogi kötelezettség ellenére egy bérlő által folytatott tevékenység jövedelmezőségét a bérbeadó terhére növelje. A mai gazdasági környezetben nem elvárható továbbá az sem, hogy a közvagyon részét képező ingatlannal kapcsolatos szerződések megfelelő biztosítékok nélkül köttessenek meg, hisz ilyenre piaci alapon sem láthatunk sok példát.

Téves a cikk azon állítása is, miszerint „a cég merev és nehézkes üzletpolitikája miatt” nehezen találnánk bérlőket. A SZOVA Zrt. jelenleg egy szabad bérelhető üzlethelyiséggel rendelkezik, az összes többi bérleményünk sikeresen hasznosításra került.

Az ügyfeleinkkel megkötött bérleti szerződések tartalmát az adott bérleményre vonatkozó pályázati kiírás, Szombathely MJV Önkormányzatának a helyiségbérlet szabályiról szóló 17/2006. (V.25.) számú rendelete, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, továbbá a közvagyonra alkalmazandó egyéb speciális jogszabályok előírásai határozzák meg. A szerződésben foglaltak pedig irányadók a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során. Ez alapján szerződést szeg az, aki bármilyen megfontolásból az abban meghatározottak ellen cselekszik.

Természetesen nem célja társaságunknak a hatályos szerződések felbontása, azonban előfordulnak olyan esetek, amikor a felmerülő közvetlen költségek nem érik el a hasznosítással elérhető bevételek szintjét, így az önkormányzati vagyon megóvása érdekében nincs más mód, mint egyes szerződések megszüntetése.

Szombathely, 2017. február 9.

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés