Huszonkilenc fős a szombathelyi díszpolgárság

Idén Márton-napkor Szarka Zoltán lett a város díszpolgára. 1859-ben ítélték oda először, később Kossuth Lajos is megkapta a címet. Íme a szombathelyi díszpolgárok névsora.
 
 

Huszonkilenc fős a szombathelyi díszpolgárság

Idén Márton-napkor Szarka Zoltán lett a város díszpolgára. 1859-ben ítélték oda először, később Kossuth Lajos is megkapta a címet. Íme a szombathelyi díszpolgárok névsora.
 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Huszonkilenc fős a szombathelyi díszpolgárság

Idén Márton-napkor Szarka Zoltán lett a város díszpolgára. 1859-ben ítélték oda először, később Kossuth Lajos is megkapta a címet. Íme a szombathelyi díszpolgárok névsora.

1859. Gróf Zichy Hermán

Vas megye "néhai főnöke", aki "város körül tett érdemei" elismeréséül lett díszpolgár.

1859. Bonyhády Gyula

Vas megye korabeli "főnöke", aki "a városi tanács rendezésénél magának szerzett érdemeiért" kapta ezt az elismerő címet.

1861. Reményi Ede

Zeneművész, akit "honunk határain belül, úgy mint külhonban a magyar nemzet dicsőítésében szerzett" érdemeiért választottak díszpolgárrá.

1870. Goldschmid Ágoston

Angliában élő ügyvéd, a Londoni Régiségi- és Britanniai Archeologia Társulatok tagja, aki a feljegyzések szerint a város közintézményeit jelentős mértékben támogatta.

1878. Hausszmann Alajos

Építész, aki Szombathelyen a városházát és a színházat tervezte.

1887. Varasdy Károly

Polgármester, Szombathely kerületi országgyűlési képviselője. "A város felvirágoztatása körül szerzett érdemei elismeréséül" választották díszpolgárrá.

1889. Kossuth Lajos

"A város közössége mindig szívesen elismeri nagy hazánkfia ama hervadhatatlan érdemeit, hogy a jogegyenlőség magasztos eszméjét, korszakot alkotó ékes szólása hatalmával hazánkban is diadalra juttatta..."

1889. Szentmártoni Radó Kálmán és Reiszig Ede

Főispán és alispán, akiknek a város akkori közgyűlése "a vármegye lovassági ezred laktanya" felépítésében nyújtott segítségüket köszönte meg.

1894. Széll Kálmán

Országgyűlési képviselő és titkos tanácsos, akit a Vasúti Üzletvezetőség ügyében kifejtett hathatós támogatásáért tüntettek ki.

1902. Éhen Gyula

Polgármester, aki szintén sokat tett a város fejlődésért és felvirágoztatásáért.

1912. Dr. Székely Ferenc

A város szülötte, Szombathely országgyűlési képviselője és igazságügy miniszter. A kitüntetést a város fejlesztéséért és a kőszínház "államsegélyének kieszközléséért"kapta.

1914. Brenner Tóbiás

A város főjegyzője, tanácsnoka majd polgármestere, aki a címet a "köz- és magánéletének tisztasága" valamint a polgárság anyagi és szellemi haladásának előmozdításáért kapta.

1920. Rákosi Jenő

Író, a vármegye szülötte.

1921. Gróf Apponyi Albert

Akinek a városatyák a Vakok Dunántúli Fiókegyesülete Tanuló- és Foglalkoztató Intézetének és az Első Magyar Közművelődési Háznak Szombathelyen való felállítását köszönték meg.

1926. Vass József

Népjóléti és munkaügyi miniszter, aki a közkórház építési költségéhez jelentős állami támogatást szerzett. Emellett "a Női Felsőkereskedelmi Iskola felállításával, új bérházak építésével, az Ipartestület székházának, a Tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület állandó támogatásával a csecsemőhalandóság és tüdővész elleni küzdelmet eredményessé tette."

1930. Kiskos István

Magyar királyi kormányfőtanácsos, nyugalmazott polgármester, országgyűlési képviselő. Városfejlesztési munkájáért - a városháza bővítésért, számtalan állami intézmény Szombathelyre telepítéséért (pl: Vegyesdandár, m.kir. Csendőrkerület és Csendőrkerületi főkapitányság, Női Felsőkereskedelmi Iskola) - díjazták.

1937. Kozma Miklós

Belügyminiszter, Szombathely város országgyűlési képviselője.

1942. Dr. Bárdosi László

Miniszterelnök. "Lelkünk mélyéből áradó örömmel, tisztelettel és megbecsüléssel díszpolgárunkká választjuk."

1975. Kisházi Ödön

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa helyettes elnöke. "A város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért" kapta ezt a címet.

1975. Nyikonov Viktor Petrovics

A Szovjetunió Kommunista Pártja Mari Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság első titkára. "A népek közötti béke és barátság ápolása érdekében kifejtett munkássága elismeréséül" lett a város tiszteletbeli polgára.

1978. Dési Huber Istvánné

"A nagy értékű művészeti hagyaték Szombathely városának történő önzetlen adományozásáért."

1983. Weöres Sándor

Kossuth díjas költő. "Amiért szép költészetével, tevékeny életével nemzedékeket nevel a szülőföld, a vasi táj, Szombathely szeretetére, tiszteletére, művészetével és életútjával gazdag példát ad a tevékeny hazaszeretetre, a szűkebb pátria értékeinek megbecsülésére."

2001. Michael Racz

A rendszerváltozás utáni első szombathelyi díszpolgár, Rácz Mihály, Oberwart (Felsőőr) polgármestere. A kitüntettet méltató összegzés szerint a 69 éves, köztiszteletnek örvendő férfiú, kitüntetése esztendejében már húsz éve állt a szomszédos város élén, s ez idő alatt sokat tett a két régió együttműködéséért.

2004. Dr. Hegedűs Csaba

Dr. Hegedüs Csaba  Szombathelyen a VOLÁN Birkózó Szakosztályában Füzessy József mester keze alatt indult el a világhírhez vezető úton, és még a város polgáraként utasította maga mögé a magyar ifjúsági mezőnyt.

A müncheni olimpián 1972-ben a magyar sport számára a 100. olimpiai aranyérmet szerezte meg. Dr. Hegedűs Csaba soha nem szakadt el igazán Szombathelytől. Az évek során  számos esetben jelét adta annak az erős, oldhatatlan kötődésnek, ami gyermekkora és ifjúsága szeretett városához fűzi. Gyakran hazalátogatva, ismerve a város sportéletét, segíti és támogatja azt.

2007. Wagner András

1990. október 23-tól Szombathely Megyei Jogú Város polgármestereként 8 éven keresztül, majd 1998-2002 között önkormányzati képviselőként dolgozott szeretett városáért. Polgármesterségének nyolc éve alatt jött létre a város térinformatikai rendszere, az Európai Információs és Dokumentációs Központ, a Claudius Ipari és Innovációs Park, a Korai Fejlesztő Központ. Ekkor épült a Szombathelyt elkerülő körút első szakasza és kezdődött meg a Szombathely-Kőszeg szennyvízcsatorna-fejlesztés és a helyi szennyvíztisztító bővítésének több milliárdos beruházása.

Wagner András a közéleti személyiségektől elvárt tisztességével, személyes példájával kivívta polgártársai tiszteletét, az általa elvégzett munkával pedig méltóvá vált a posztumusz „Díszpolgári Cím” kitüntetés adományozására.

2008. Dr. Széll Kálmán PH.D.

Szombathelyen 1952. október 1. óta a Markusovszky Kórházban dolgozott. Három szakvizsgát is tett: 1956-ban sebészet, 1960-ban traumatológia, végül 1962-ben aneszteziológia és intenzív terápia. Bel- és külföldön összesen 273 nyomtatott dolgozata jelent meg, ezen kívül 448 előadást tartott.

Több egyesület, társaság tagja és vezetője. Így többek között Az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Megyei Bizottságának elnöke (1971-1989), a TIT Egészségügyi Szakosztályának elnöke (1972-1979), a Városi Tanács tagja (1972-1984), A Magyar Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Társaság vezetőségi tagja (1963-1989), alelnöke (1981-1989), A szombathelyi székesegyházi főplébániájának 1988-tól 2007 novemberéig egyházközségi világi elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke, a Keresztény Egészségügyiek Dr. Batthyány László Társaságá-nak 1990. január 16. óta, 2003-al bezárólag alapító világi elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke, a Páneurópai Unió Magyar Szervezete Szombathelyi Regionális Csoportjának elnöke (1990-1994), a KDNP Vas Megyei elnöke (1990. januártól 1992), majd 1998-ig díszelnöke, mely után kilépett a pártból. Más pártnak nem volt soha tagja.

2009. Németh Pál

1974-től a Haladás, majd 1995 óta a Dobó SE edzője. Tanítványai világ- és Európa-bajnoki címeket nyertek a korcsoportos versenyeken. Mesteredző, 1993-ban megkapta a sportban elérhető legmagasabb kitüntetést, a Kemény Ferenc-díjat. Többször volt az év atléta edzője Magyarországon. Pali Bácsi 2009. január 9-én, 72 éves korában hunyt el, nagy űrt hagyva a város és az ország atlétikájában.

2011. Tóth Géza

Tóth Géza testnevelő tanár, mesteredző, címzetes egyetemi docens. Bár a Testnevelési Főiskola elvégzése lehetősége lett volna Budapesten maradni, ő visszatért szülővárosába, ahol 1959-ben alakította meg a súlyemelő szakosztályt a Haladás VSE–nél, ahol 29 évig ott edzősködött Ez idő alatt számos világhírű sportoló nevelődött a szakosztálynál szakmai irányítása alatt.

2000-ben választották legelsőként „Vas megye halhatatlanjai”  közé. 2001-ben választották „Az Évszázad Vas Megye Sportolójának”. 2003-ban az Ifjúsági és Sportminisztériumtól „Csík Ferenc Életműdíjban „részesült. 1994-től 2005-ig képviselte Vas megyét az Magyar Olimpiai Bizottságban. 2009-ben vehette át „Aranydiplomáját” a Semmelweis Egyetem Sporttudományi Karán. (volt TF.)

2012. Szarka Zoltán

Szarka Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó, Mexikóban állhatott fel a győzelmi dobogó legfelső fokára. Hosszú, sikeres pályafutása elismeréseként megkapta a Sportérdemérem Bronz Fokozatát, valamint Szombathely város életműdíját. Mától pedig a Szombathely Díszpolgári cím tulajdonosa is.

A lista összeállításához Feiszt György Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai című könyvét is felhasználtuk.

 

 

Támogass, hogy még több és jobb cikkeket írhassunk!

A Nyugat.hu, amit épp most olvasol, háttérhatalom nélkül, hirdetésekből és támogatásokból tartja fenn magát. Célunk a hiteles, igazságkereső hírgyártás, a jó tartalom. Ehhez kérjük támogatásodat! Kattints és légy részese a szabadságnak.

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés