Egy országos játszma Vas megyei fordulója - Kié lesz a hatalom az MSZP-ben?

Hónapok óta folyik a harc az MSZP vasi szervezetében.

Bár a vasi szocialisták prominens vezetői hivatalosan csupán egészséges versenyszellemről nyilatkoznak, köztudott, hogy a párton belül - mi másért, mint kenyérért, pénzért, koronáért - hónapok óta ádáz harc folyik. Belügy, gondolhatnánk, minden párt elitje úgy mardossa egymást, ahogy kedve tartja. Amikor azonban már arról szólnak a hírek, hogy vannak, akik minden lehetséges módszert felhasználnak pozíciójuk erősítéséhez, ha kell, fiktív szervezeteket hoznak létre, vagy soraikba pénzért romákat léptetnek be, akkor a harc már rég nem belügy... Ahhoz azonban, hogy a szocialisták megyei pártszervezetében dúló viszályokat megértsük, kicsit távolabbról kell startolnunk...

Egy bizonyos, MSZP-hez igencsak közel álló Cégcsoport
A vasi szocialisták belháborúja az országos pártpolitika belsőbb köreiből indult. Az MSZP frontvonalához közel állók szerint adva van egy Cégcsoport, amelynek vezetője egy harmincegynéhány éves fiatalember, történetünkben nevezzük eztán LT-nek. Cégének számos más vállalkozásban is érdekeltsége van. LT egyes szocialisták állítása szerint sokat invesztált a pártba, és elégedetlen, mert az illetékesek, a felsőbb körök nem adtak számára kiugrási lehetőséget. LT és barátai ezért kitalálták - mondják a riválisok - hogy, mivel pénzük van elég, szerezzenek a pártban némi befolyást is. Ennek két módja lehetséges: vagy a már bent lévőket veszik meg, vagy saját embereiket juttatják pozícióba.

Hogyan lehet villámgyorsan pártelnöknek lenni? - a belharc kezdete...
Arra, hogy miként lehet pénzért, évekig tartó párt-kulimunka és helyismeret nélkül csúcspozícióba kerülni, a Cégcsoport is hamar rájött... Információink szerint Hajdú-Biharban és Vas megyében 2002 őszén a megyei pártvezetésben feltűnt egy-egy ismeretlen ember, nevezetes Hajdúban Oláh Lajos és Vasban Tóth Csaba. Oláh villámgyors karriert futott be, 2003 elejétől (ekkor volt a pártban a tisztújítás) már Hajdú-Bihar megyei elnök. Oláh Lajos családja még debreceni, ám maga nem él a megyében, ez év elejéig az ottani pártmunkában sem vett részt. (Tóthra még később visszatérünk.)
Oláh Lajos és Tóth Csaba informátoraink véleménye szerint egyértelműen a Cégcsoport emberei, feladatuk a hatalmat megszerezni a rájuk bízott megyében. (Hasonló módon pozícióba került emberek a rivális szocialisták szerint vannak Nógrád, Zala és Pest megyékben, valamint a fővárosban is, de róluk több adattal nem rendelkezünk...)

A Cégcsoport célja...
Cégcsoport célja egyes szocialisták szerint nyilvánvaló: az, hogy saját embereiket, illetve a szorosan hozzájuk kötődő érdekeltségeket jussák be a megyei listákról az országgyűlésbe. Továbbá, hogy a hozzájuk szorosan kötődő emberek legyenek a jelöltek a választókörzetekben. Ugyanis minél több embere van LT-nek a párt parlamenti frakciójában, annál nagyobb befolyásra tud szert tenni a Cégcsoport, s annál jobban tudja a saját lobbi érdekeit is érvényesíteni.

Az ellenzék is beszállt...
Hogy a párpolitikai csatározásokból az ellenzék se maradjon ki az MSZP helyi belharcának hátteréről egy fiatal demokrata honatya is figyelemreméltó információkkal szolgál. Ő is állítja, az új vasi elnök-helyettes, Tóth Csaba pimaszul gazdag és befolyásos ember, ám ezen túl a fideszes politikus úgy tudja, Tóth egyenesen Gyurcsány Ferenc embere, és a mögötte álló gazdasági holding pedig a sportminiszter érdekeltsége. Azonban ezt igazolni nem tudja. Ám szerinte a "Tóth Csaba-ügy" nem más, mint hogy az MSZP Gyurcsány által vezetett szárnya szeretné átvenni a hatalmat, és a szervezetet egy felülről jól irányítható párttá alakítani...

A pártmunka: fiktív szervezetek alapítása és beléptetések pénzért
És most nézzük közelebbről Tóth Csabát, akinek köztudottan semmilyen vasi kötődése nincs, 2002 őszén bukkant fel a megyében, és 2003 tavaszán lett megyei elnök-helyettes. Eredetileg soproni, de ő is, mint Oláh Lajos, többnyire Budapesten tartózkodik. Az MSZP frontvonalához közel állók úgy tudják, egyenesen Hagyó Miklós (országgyűlési képviselő, az MSZP nem hivatalos pénztárnok-helyettese) segítségével érkezett Vasba, azzal a látszólagos céllal - mivel az országos pártvezetés az itteni vezetők munkájával elégedetlen - hogy megreformálja a megyei szervezetet.

Tóth Csaba első körben a kőszegi pártszervezetbe épült be
Tevékenységének köszönhetően a helyi pártba a kőszegi fiatalok és Tancsics Péter (eljövendő városi elnök és Vas megyei MSZP elnökségi tag) irányításával közel 250 főt léptettek be. Idén év elején megválasztották Tancsics Pétert vezetőjüknek - az idősebbeket pedig kiszorították. A beléptetés, háborognak a rivális szocialisták, már akkor elég speciális volt - sörért, pénzért vagy egyszerűen fiktíven zajlott...
Aztán Tóth Csaba a nagy létszámú kőszegi tagsággal a háta mögött kiegyezett a megyei vezetőkkel, megkapta az elnökhelyettesi pozíciót, cserébe a megyei vezetők maradhattak. Jutalmul a kőszegi segítő, Tancsics Péter is bekerülhetett a megyei elnökségbe.

Valakit pozícióért, másokat pénzért vásároltak meg
Tóth Csaba gyors vasi előretörése azonban nem aratott osztatlan sikert, ahogy kell, megosztotta a megyét. A riválisok szerint a megyei szervezetben akadt, akit Tóth Csaba pozícióért, másokat pénzért vásárolt meg. Akiket nem sikerült maga alá gyűrnie, azoknak vagy a helyzetét próbálta ellehetetleníteni (lásd lentebb Horváth György esetét), vagy egyszerűen leválttatta őket (ehhez kellettek a fiktív tagok). Időközben a megyei tagság körében a Tóth Csaba-pártiak aránya állítólag már 70 százalékra nőtt. A maradék harminc százalék zömét leginkább a dacosan ellenálló szombathelyi csoport jelenti.
Azt azonban, hogy a szombathelyi városi elnök, Horváth György (és köre) valamint Tóth Csaba között valóban háború zajlik már nem sikerült véka alá rejteni, erről információk a Vas megyei napilapban, az "Ellentét vagy versenyszellem" című cikkben is napvilágot láttak. Ebben a megyei közgyűlés jobboldali frakcióvezető-helyettese azt állítja, Tóth Csaba arra kérte őt, hogy frakciója ne támogassa saját pártársa, Horváth György szocialista elnök kinevezésének meghosszabbítást az Megyei Művelődési Központ igazgatói tisztségére.... (Horváth már több mint egy évtizede vezeti az intézményt, ám az új pályázat elbírásáról a jobboldali többségű megyei önkormányzat is döntött.)

Roma beléptetések és kiléptetések...
A történet karácsony előtt új színnel gazdagodott, a hatalmi vetélkedés a nyílt színen folytatódott tovább. A Vas megyei romák hat vezetője sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a vasi szocialisták megyei elnökhelyettese, Tóth Csaba megbízásából egy aktivista a nyár óta 4-500 roma tagot léptett be az MSZP-be. Azóta kiderült, a beléptetés tényét iratokkal bizonyítani nem lenne könnyű, (a nyilatkozatok egy részét a vasi kisebbségi vezető, Horváth Csaba állítólag elégette, többségét pedig Tóth Csaba őrzi), de az információt egymástól függetlenül, a sajtótájékoztatón kívül is több roma megerősítette.

A méregzöld jaguárral érkező Tóth Csaba már az első pillanatban elkápráztatta a romákat
Többen elmondták, valamikor szeptemberben a vasi kisebbségi vezetőket Tóth Csaba Szombathelyen, a Gerendás vendéglőben vendégül látta. (A méregzöld jaguárral érkező Tóth már az első pillanatban elkápráztatta a romákat...) Akkor a kisebbségi képviselőknek Tóth Csaba, mint befolyásos országos hatáskörű vezető, együttműködést ajánlott fel. Hogyha az embereket beléptetik a pártba, és megalakítják a vasi roma tagozatot, akkor pályázatok útján anyagi forrásokhoz juthatnak majd.
Állítólag fű alatt, a háttérben egyes képviselőknek Tóth Csaba még 1000-1500 forintot is felajánlott egy-egy belépésért...
A lényeg, hogy megindultak a beléptetések, és rövidesen 300-400 vasi roma lett a Szocialista Párt tagja. A bili akkor borult ki, amikor a saját elmondásuk szerint - ám ki tudja, valójában miért történt a fordulat - romák rájöttek arra, hogy Tóth Csaba és emberei saját céljaikra akarja felhasználni őket. A cigányok tehát fellázadtak, képviselőik pár hete az összes beléptetetett kiléptették.
Tóth Csaba, az MSZP megyei pártszervezéséért felelős elnökhelyettese az MTI megkeresésére az ügyet határozottan cáfolta, kijelentette: "A roma kisebbségi önkormányzat elnökének bizonyítania kell szavait, különben jogi lépéseket teszünk". A kipattant ügyben szereplő vádakat Szabó Lajos, az MSZP Vas megyei Szervezetének elnöke is a leghatározottabban visszautasította. Felszólította a sajtótájékoztató szervezőit, hogy az állításaikat igazoló bizonyítékaikat hozzák nyilvánosságra. Horváth Csaba egy dokumentum-köteget nemrég át is adott a párt megyei etikai bizottságának.

Tóth Csaba és embereinek figyelme a megyei ifjúsági szervezetre is kiterjedt
Tóth Csaba feladata - közli szocialista párti informátorunk - hogy a párt társult ifjúsági szervezete feletti hatalmat is megszerezze. Az akkori FIBISZ-vezetőt, Gaál Angelikát is (aki a FIBISZ országos elnökségi tagja, a megyei közgyűlés MSZP-s tagja) állítólag felszólították arra, hogy "álljon be a sorba". Ő (és szűkebb csapata) azonban ezt nem tette meg, ezért Tóth Csaba megszervezte a leváltását, helyébe Szabó Bálintot állíttatta. Tóth Csaba riválisai szerint innen datálható a hónapok óta tartó FIBISZ-botrány, a régiek és újak küzdelme... (A fiktív szervezetek alakítása itt sem maradhatott el. Volt pár száz lelkes olyan falu, ahol állítólag új FIBISZ szervezet alakult, ám erről senki sem tudott a településen, még az alakulás helyeként bejegyzett ingatlan lakója sem.)

A Vas megyei FIBISZ botrány sem véletlen
Miért kell a FIBISZ? - kérdezhetnénk, persze választ erre is kaphatunk. Egyes vélemények szerint a Cégcsoport főnökének, LT-nek barátnője Tüttő Kata, aki a FIBISZ egyik alelnöke. Tüttő régi harcostársa Zuschlag János, elnökhelyettes, országgyűlési képviselő, aki mint az ISZM (Ifjú Szocialisták Mozgalma) volt vezetője most talán valóra válthatja régi álmát: a párt társult ifjúsági mozgalmának vezetője lehet. (Ugyanis a két szervezet, a BIT, majd FIB és az ISZM egyesülése előtt az ISZM csak a BIT, majd FIB árnyékában tudott működni. Zuschlag soha nem tudott labdába rúgni a FIB vezetői mellett. Tüttő Kata egyébként az ISZM egyik vezetője volt az egyesülésig.)
Zuschlag János kapta azt a feladatot, hogy segítse a "pesti komisszároknak" a megyei FIBISZ szervezetek elfoglalását, hogy így a "megújult" szervezetek a közös ügyet tudják segíteni. Zuschlag János pedig így (mivel meglesz a többsége a szervezetben) a FIBISZ elnöke lehet majd februárban (ekkor lesz FIBISZ tisztújító kongresszus).

Tóth Csaba és a szombathelyi "ellenállók" között dúló vita részben a még meg sem üresedett képviselői helyért folyik
Egyes információk szerint a Vas megyei eseményeket az teszi még tragikomikusabbá, hogy belsőbb körökben hónapok óta köztudott: az egyik megyei szocialista országgyűlési képviselő nagyon súlyos beteg. Az informátor állítása szerint Tóth Csaba és a szombathelyi ellenzéke között dúló vita részben a még meg sem üresedett képviselő helyért folyik. Szombathelyt a régiek (Horváth György és köre, beleértve a polgármestert, Ipkovich Györgyöt is) sem szívesen adnák, viszont Tóth Csaba és barátai számára fontos terep lenne, hiszen a megyei jogú város nagy falat, ráadásul a megyében a beruházások zöme is innen fut ki, vagy ide érkezik...

Hogy a szálakat tovább csűrjük-csavarjuk...
Információnk alapján a szocialista párton belüli hullámok egy kis időre csitulni látszódtak: a két rivális oldal tárgyalóasztal mellé ült, és egyezkedésbe kezdett. Úgy tűnt, a FIBISZ-ügy is rendeződik, a legújabb, immár negyedik alakuló ülést politikai egyeztető fórum előzte meg, amelyen mindkét rivális oldal (Tóth Csaba és Ipkovich György emberei) prominens megyei emberei helyet foglaltak.
Az persze már más kérdés, hogy Tóth Csaba és embere, Szabó Bálint aztán mégsem tartotta be az ott kötött megállapodást, és az alakuló ülésen nem jelentek meg. (Információink szerint azért nem vettek részt a répcelaki alakuláson, mert a FIBISZ soraiba általuk beléptetett roma fiatalokat nem tudták már rábeszélni, hogy buszozzanak el a helyszínre. A roma fiatalok nélkül meg biztosan kevesebben lettek volna, mint Gaál Angelikáék.)

Az összeesküvés-elmélet (vagy gyakorlat) lezárása
Egyik informátorunk úgy tudja, a szocialisták arról egyezkedtek, hogy Tóth Csaba átengedi a megyei elnöki pozíciót (amit eddig magának akart) és az országgyűlési helyet Ipkovich Györgynek, annak fejében, hogy a Cégcsoport (amely az építőiparhoz is kapcsolódik) a fontos városi beruházásokból, mint új sportcsarnok vagy börtön megfelelőképpen részesülhessen.
Ez a részvétel, közli egy másik informátorunk, nem babra megy, hiszen szerinte Tóth Csabának az a feladata, hogy az állami beruházásokból (itt jön be újra a Gyurcsány-vonal) a megfelelő sápot megbízóinak visszacsepegtesse. Egy neve eltitkolását kérő helyi szocialista vezető kérdésünkre elmondta, hogy a szombathelyiek tudomása szerint nem mentek bele a megállapodásba... Hát majd kiderül...

Végül a legújabb információ: szombaton jelent meg egy egész oldalas anyag a Népszabadságban a Vas megyei roma beléptetésekről. Ebben Szili Katalin, az MSZP elnökhelyettese elismerte: az elmúlt hónapokban több megyében is problémát okozott a párt gyors taglétszám-gyarapodása: " - Az MSZP 2004 októberére tervezi az alapszabály módosítását, amikor minden bizonnyal változtatni fogunk a párt tagfelvételi rendszerén is ... szeretnénk megtalálni azokat a garanciális elemeket, hogy hirtelen létszámnövekedéssel ne lehessen manipulálni az egyes alapszervezetek, s a döntéshozó fórumok munkáját."

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? A szerkesztőségünkkel szeretne közölni valamit? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: [email protected]

Belháború a vasi MSZP-ben