Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Idén is elismerték a szombathelyi egészségügy legjobb dolgozóit

A díjakat Puskás Tivadar polgármester, Koczka Tibor alpolgármester és Kecskés László, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke adta át.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Július elsején született az anyák megmentője, Semmelweis Ignác. Ez alkalomból Szombathelyen ismét átadták a Semmelweis-napi díjakat.

Semmelweis Ignác díjátadó ünnepség
A díjátadó további képeiért kattintson!
Vágvölgyi Bálint

Szombathely Egészségügyéért-díj:

Felköszöntenéd a 20 éves Nyugat.hu-t? Iratkozz fel a havi, rendszeres támogatóink közé!
Támogatom

Prof. Dr. Oroszlán György

Prof. Dr. Oroszlán György a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa.

Vágvölgyi Bálint

Orvosi diplomáját 1973-ban szerezte a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1973-tól 1987-ig a DOTE Gyermekklinika Egyetemi magántanáraként dolgozott, majd 1987-től 1993-ig a Nógrád Megyei Kórháznál.

1993-tól dolgozik a Markusovszky Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályán osztályvezető főorvosi munkakörben, 2007. évtől nyugdíj mellett végzi tevékenységét.

Fő tudományos érdeklődési területe: szabad gyökök, neonatológia. Számos közleménye jelent meg, rendszeresen tart előadást hazai és külföldi kongresszuson, 2008-től főiskolai tanár az ELTE Savaria Egyetemi Központban.

Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel, és lelkiismeretesen látta el vezetői, munkatársai, a város és a megye lakosságának messzemenő elismerése mellett.

Dr. Csejtei András

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Onkoradiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa.

Vágvölgyi Bálint

Dr. Csejtei András 1978-ban summa cum laude minősítéssel végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1978. október 01-én állt munkába a DOTE Radiológiai Klinikáján. 1983-ban radiológiából, 1986-ban sugárterápiából, 1998-ban klinikai onkológiából szerzett szakvizsgát. 1993-tól 2000-ig a Nyíregyházi Kórház Onkológiai Osztályán dolgozott főorvos munkakörben, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei onkológiai felügyelő szakfőorvos volt. 1998-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen fizikusként diplomázott.

2000. március 10-től jelenleg is a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Onkoradiológiai Osztályának osztályvezető főorvosi feladatait látja el. Emellett 2001. február 1-től megyei felügyelő szakfőorvosként tevékenykedik az onkológia területén.

Az Onkológiai Osztályon a rosszindulatú daganatos betegségek sugárterápiás, gyógyszeres és hipertermiás kezelése történik, mind járó-, mind fekvőbeteg-ellátás keretében. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel látja el vezetői, munkatársai a város, a megye és a régió lakosságának messzemenő elismerése mellett.

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj

I. fokozat

Dr. Scherer Erzsébet

A Szombathely, Dolgozók útja 1/a szám alatti házi gyermekorvosi rendelő nyugállományú orvosa.

Vágvölgyi Bálint

Dr. Scherer Erzsébet 1975-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1975-től 1986-ig dolgozott a Markusovszky Kórház csecsemő- és Gyermek Osztályán Prof. Dr. Cholnoky Péter, majd Dr. Gagyi Dénes irányítása alatt, legtöbbet a Perinatalis Intenzív Centrumban.

Az Entzbruder Dezső Egészségügyi Szakközépiskolában évekig oktatott. 1986-tól kezdődően háziorvosként dolgozott. 2006-tól a POTE mentoraként egyetemi hallgatók és háziorvos rezidensek szakmai gyakorlati oktatásában vett részt. Tagja a Házi Gyermekorvosok Egyesületének, a Gyermek Gastroenterológiai Társaságnak.

Rendszeresen részt vett a bőrgyógyász, védőoltási, gastroenterológiai kongresszusokon. Fáradságot nem ismerő, szerény, nyugodt, csendes, de mindig mosolygós „doktor néni”, akihez bármikor fordulhattak megnyugtató szavakért, tanácsért a szülők, nagyszülők és természetesen a kollégák is. Több mint 40 évet dolgozott Szombathely egészségügyéért.

Szabó Csilla

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Fizioterápiás Osztályának osztályvezető helyettes gyógytornásza.

Vágvölgyi Bálint

Szabó Csilla 2000-ben végezte el az Egészségügyi Főiskolát, ahol gyógytornász képesítést kapott. 2000. augusztus 01-jén kezdett el dolgozni a Markusovszky Egyetemi Oktatókórháznál. 2001-ben kisebb megszakítás után, 2002. január 02-től folyamatosan a kórház munkatársa. Megszerzett tudását a Fizioterápiás Osztály gyógytornászaként kamatoztatta.

2014. május 01-jén bízták meg osztályvezető helyettesi feladatok ellátásával. Azóta végzi nagy szorgalommal, fáradhatatlanul munkáját. Kollégáival és a betegekkel kapcsolata kifogástalan, vezetői tevékenységét következetesen és precízen látja el. Munkáját hivatástudattal végzi, a betegek iránti empátia, valamint magas szintű szakmai hozzáértés jellemzi.

Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj

II. fokozat

Simon Zsuzsanna

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház – Traumatológiai Osztályának ápolója.

Vágvölgyi Bálint

Simon Zsuzsanna 1979. augusztus 15-től a Markusovszky Kórház Traumatológiai Osztály dolgozója. 1979-ben végezte el az Egészségügyi Iskolát, ahol általános ápoló, általános asszisztens, 1980-ban felnőtt szakápoló képesítést szerzett. 1984-ben érettségi vizsgát tett, majd 2004-ben felsőfokú OKJ ápolói szakképzettséget szerzett.

Nagyfokú morális érzékenységgel és a csapatmunka iránti elkötelezettséggel rendelkezik. Szakmai fejlődése folyamatos mindig érdeklik az új dolgok. Az évek folyamán nagy gyakorlatra tett szert. Munkáját és közösségi tevékenységét a szakmaiság és a betegek iránti tisztelet, a hivatás iránti alázat hatja át. A jó felkészültségen alapuló gondos körültekintés, fáradhatatlanság jellemzi.

A feladatokat készséggel vállalja el és maximálisan teljesíti. Emberi magatartásával, szakmai elkötelezettségével, hivatástudatával példaképül állhat mindenki előtt.

Németh Ibolya

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének pénzügyi és számviteli ügyintézője.

Vágvölgyi Bálint

Németh Ibolya 1985-ben kezdte munkáját a Vas megyei Vendéglátó és Szolgáltató Vállalatnál. 1989-től 1995-ig a BM Vas Megyei Területi Államháztartási Hivatalnál dolgozott a Humánpolitikai osztályon, majd az Agrárkamaránál.

1996. áprilistól, áthelyezéséig a Szilágyi Erzsébet Középiskola Lánykollégiumban iskolatitkári és könyvelői feladatokat látott el. 2002. november 18. óta dolgozik a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ-nél. Feladata volt a gazdasági események naprakész könyvelése, az intézet pénzforgalmának ellenőrzése, a könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. 2015. évben a jogszabályi változások következtében a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézet átalakult Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Gazdasági Ellátó Szervezetté.

Az átalakulást követően a GESZ-hez került 6 intézmény könyvelési és pénzügyi feladatainak ellátása is. Az átalakulás óta Németh Ibolya a Városi Vásárcsarnok és a Mesebolt Bábszínház könyvelői teendőit látja el. Munkáját a naprakészség és a precizitás jellemzi. A rábízott feladatot legjobb tudása szerint pontosan végzi, az általa szolgáltatott információk megbízhatóak, amelyekkel folyamatosan segíti a GESZ és a hozzá tartozó Intézetek vezetését a döntések meghozatalában.

Jó munkakapcsolatot épített ki és tart fenn a GESZ szakmai és üzemeltetési feladatait ellátó munkavállalóival egyaránt, mindig készséggel áll munkatársai segítségére. Szakmai tudását folyamatosan bővíti továbbképzéssel és önképzéssel.

Buzás Ildikó

A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének védőnője.

Vágvölgyi Bálint

Buzás Ildikó a főiskola elvégzése után a Szűrcsapó utcai gyermekrendelőben kezdett védőnőként dolgozni 1988. szeptember 1-jével. Kezdő szakemberként is feltalálta magát, gyorsan megismerte körzetét. Gondozottai rövid időn belül elfogadták, megfogadták tanácsait.

2005. augusztus 22. óta - a védőnői átszervezés következtében - iskolavédőnői feladatokat lát el a Dési Huber István Általános Iskolában, illetve a Paragvári Utcai Általános Iskolában, ahol szinte a tantestület tagjává vált. Munkája rendkívüli segítséget jelent az iskola egészségnevelő tevékenységében, a napi balesetek ellátásában és a kötelező vizsgálatok terén egyaránt.

Olyan bizalomra épülő szakmai kapcsolatot alakított ki pedagógusokkal, gyermekekkel, ami példaértékű. Tagja számos egészségügyi szervezetnek, többek között a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, a Magyar Vöröskeresztnek, a Magyar Védőnők Egyesületének és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek. Hosszú évek óta oktató védőnői feladatokat is ellát, ezzel segítve a hallgatókat, hogy megismerjék az iskolavédőnői munka szépségeit, nehézségeit.

Szakmai tudását folyamatosan gyarapítja, rendszeresen jár továbbképzésekre és konferenciákra. Munkáját lelkiismeretesen, megbízhatóan, nagy hivatástudattal végzi. A szülőkkel, pedagógusokkal humánus, toleráns. Munkája során aktívan részt vesz az iskolák mindennapjaiban. Szakmai feladatain túl számos iskolai programon, diáknapokon, sportrendezvényeken, egészségnapokon vesz részt. Évek óta egészségügyi felügyeletet vállal a kőszegi Erzsébet – táborban, ahol 1 héten keresztül óvja – védi a gyerekek testét, lelkét távol a szülői háztól.

Zsoldos László

Az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Szombathelyi Mentőállomásának karbantartója.

Vágvölgyi Bálint
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem@nyugat.hu
Hirdetés
Hirdetés

Hozzásszólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hírek

Hirdetés