Van esély a munkaerőpiac veszteseinek is

Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások. Ezzel a névvel illetik azokat a tevékenységeket, amelyek túlmutatnak a munkaközvetítésen. A dolog lényege folyamatos segítségben részesülhet az, aki egyedül nehezen állná meg a helyét.
 
 

Van esély a munkaerőpiac veszteseinek is

Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások. Ezzel a névvel illetik azokat a tevékenységeket, amelyek túlmutatnak a munkaközvetítésen. A dolog lényege folyamatos segítségben részesülhet az, aki egyedül nehezen állná meg a helyét.
 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Van esély a munkaerőpiac veszteseinek is

Alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások. Ezzel a névvel illetik azokat a tevékenységeket, amelyek túlmutatnak a munkaközvetítésen. A dolog lényege folyamatos segítségben részesülhet az, aki egyedül nehezen állná meg a helyét.

A munkaügyi központok úgy élnek az emberek tudatában, mint olyan szervezetek, ahol álláslehetőségek után lehet érdeklődni, és ahol eldöntik, jogosult-e valaki a munkanélküli segélyre, pontosabban az álláskeresők támogatására.

Az állami munkaügyi hivatalok kezdetben valóban ezekre a feladatokra koncentráltak, kiegészítve a statisztikák, kimutatások készítésével. A tapasztalatok és a felmerülő igények aztán bebizonyították, hogy további szolgáltatásokra van szükség. A szakemberek ezeket nevezik alternatív munkaerőpiaci szolgáltatásoknak, mivel túlmutatnak a jogszabályban leírt alaptevékenységeken, a munkaközvetítésen, a munkába állást segítő programokon, képzések szervezésén.

Munkaerőpiaci alkalmasság
Németh Zsolt, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathelyi Kirendeltség és Szolgáltató Központjának igazgatója azt mondja, az álláskeresők mindegyike összetett személyiség, és vannak köztük olyanok, akik társadalmi, szociális, egészségügyi, családi, pszichés problémák miatt nem helyezhetőek el közvetlen a munkaerőpiacon. Bonyolultabb a helyzet, ha a problémák közül több is fennáll egy-egy embernél, őket halmozottan hátrányos helyzetűként kell kezelni. Tehát, az alternatív szolgáltatások lényege, hogy őket alkalmassá tegye arra, hogy megfeleljenek a a munkaerőpiac elvárásainak.

A tevékenységet két szemszögből lehet bemutatni. A munkaadókkal kapcsolatban az alapvető tevékenység, hogy regisztrálják munkaerő igényüket, és munkavállalót közvetítenek számukra. Az igazgató szerint viszont vannak olyan munkáltatók, akik bizalmatlanok az állami szervekkel és a munkanélküliekkel szemben, és olyanok is, akiknek speciális igényeik vannak. A munkaadók felé nyújtott alternatív szolgáltatások feladata ezen anomáliák feloldása.

A speciális igényeket például képzésekkel, olyan munkaerő közvetítésével próbálják kielégíteni, aki nem csak végzettsége, gyakorlata okán, hanem karakterében is megfelel a követelményeknek. Ebbe a munkába bevonják azokat a munkavállalókat is, akik nem állástalanok, és igyekeznek feltárni azokat az álláshelyeket is, amelyeket a munkaadó nem jelent be a hivatalnak.

Sokrétű szolgáltatások
A munkaügyi központ munkavállalóknak nyújtott saját alternatív szolgáltatásai közé tartoznak például az álláskereső klubok, azok a tréningek, amelyek nem tartoznak a hagyományos képzések közé, mint például az önismereti, tanulástechnikai kurzusok. Vagy az internetes szolgáltatások egy része, ahol ingyenesen biztosítják a megjelentést az álláskeresőknek, kínálóknak, illetve ahonnan interaktív humán-tanácsadásban részesülnek, tájékoztató anyagokat tölthetnek le.

Tulajdonképpen ide sorolható a távszolgáltatási program is, amely teleházakkal, civil szervezetekkel közösen igyekszik az egyébként nehezen elérhető térségeket, célcsoportokat bevonni az aktív munkaerőpiacra. Az igazgató hangsúlyozza, ebbe a programba civil szervezeteket is bevontak, 9 cég támogatást is kapott, 5 szervezettel pedig nem támogatott együttműködési megállapodást írtak alá.

Itt eljutottunk azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyeket szerződés alapján külső, főleg civil szervezetek látnak el. Németh Zsolt példaként említi a megváltozott munkaképességűek számára nyújtott munkaasszisztensi szolgáltatást, a fiatal szakképzetleneknek szervezett programokat, a veszélyeztetett társadalmi csoportok mentori szolgáltatásait.

Az igazgató hozzáteszi, hogy a munkaügyi szervezetektől függetlenül is működnek alternatív szolgáltatások, az időközben lezárult HEFOP program keretében több közhasznú társaság indított női vállalkozóknak támogatási projektet, ezekben a munkaügyi központ szakmai partnerként működött közre.

Szolgáltatás a fogyatékkal élőknek
Az igazgató által említett tevékenységek közül a megváltozott munkaképességűekkel, fogyatékkal élőkkel foglalkozik a Regionális Szociális Forrásközpont. Itt hozták létre az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgáltatást, amelynek keretében munkaasszisztensek foglalkoznak a problémákkal küszködőkkel. Juvanovits Racker Rita projektvezető hangsúlyozza, hat főállású munka-asszisztens dolgozik Vas megyében, Körmenden, Sárváron és Szombathelyen 2-2 fő. Fő céljuk, hogy segítsék a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését, munkaerőpiaci integrációját.

Ennek érdekében kétirányú szolgáltatásokat nyújtanak. Az egyik irány, hogy a munkaadók felé próbálnak nyitni. Valiczkó Éva munkaasszisztens hangsúlyozza, főként a kisebb cégekkel érnek el sikereket, a nagyobbak ugyanis zárkózottabbak, ők állásközvetítőkkel oldják meg munkaerő problémáikat.

Fontos a személyes motiváció
A szakemberek egyébként olyan vállalkozásokat keresnek, ahol találnak motivációt. Ami lehet akár személyes indíttatású is, ha például a cégvezető családjában is van fogyatékkal élő, mozgássérült, ő biztosan könnyebben köti meg a megállapodást. De arra is van példa, hogy korábban már kedvező tapasztalatokat szereztek a megváltozott munkaképességűek munkavégzéséről.

Nehéz viszont a motiváció nélküli cégekkel megegyezni. Sokan tartanak az ellenőrzésektől, félnek attól, hogy rendszeresen megjelennek a munkafelügyelők, a Forrásközpont munkatársai. Persze, folyamatosan próbálják fejleszteni a kapcsolatokat, egy-egy munka-asszisztensnek évente legalább 50 új munkáltatót kell bevonnia. Valiczkó Éva szerint ami igazán mérvadó, hogy Szombathelyen több mint 400 kapcsolatuk van, amiből 50-et vesznek igénybe rendszeresen.

Mindennapi ismeretekre is szükség van
A másik irány a munkavállalókat segíti, hiszen köztük vannak, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy piaci cégnél meg tudjanak felelni a kihívásoknak. A működő programok egyike a munkahelyi beilleszkedést segítő program. Valiczkó Éva elmondja, a hét hétig tartó kurzus első két hetében gyakorlati, elméleti foglalkozásokat tartanak, ahol olyan ismeretekkel látják el a résztvevőket, amely az átlagember számára természetes. Például, hogyan kell közlekedni, a buszjáratokat igénybe venni, öltözködni, mit vihetnek magukkal a munkahelyre, hogyan kell kommunikálniuk.

Ezt követi az öthetes betanítás a munkahelyen, amelyben a munkaasszisztens segíti őket. Komoly feladat, hiszen mindenkinél másféle segítési módszert kell alkalmazni. Míg az első időszakban az asszisztens folyamatosan jelen van, az ún. elengedő szakaszban egyre rövidebb ideig, a végén pedig csak villámlátogatásokat tesz a munkahelyen.

Szemléletváltást is hozott a program
A programot a Forrásközpont finanszírozza pályázati forrásból, egészen a hét hetes kurzus végéig, beleértve az öthetes munkahelyi betanulást is. Valiczkó Éva hozzáteszi, több céggel is együttműködnek, kiemel egy sárvári asztalos magánvállalkozót, egy körmendi faipari céget, Szombathelyen pedig a legismertebb gyorséttermi hálózatot, ahol olyan eredménye is volt a programnak, hogy érzékelhető, pozitív szemléletváltozás ment végbe a fogyatékkal élőkkel szemben.

Rákérdezünk az ún. védett munkahelyekre is, megtudjuk, ezekből nagyon kevés van. Egy jogszabályi módosítás következtében ugyanis azonos mértékű támogatásban részesülnek az ún. nyitott munkahelyekkel, egyetlen megkötés van, nagyobb arányban kell foglalkoztatniuk a fogyatékkal élőket, megváltozott munkaképességűeket. A programba egyébként 251 főt vontak be, közülük 160 főt sikerült elhelyezniük.

„Jövőnk a tét”
Juvanovits Racker Rita megemlíti, hogy a HEFOP program támogatásával, és kognitív viselkedésterápia alkalmazásával indtottak egy másik projektet, amely a megváltozott munkaképességűek térsadalmi integrációját célozta. Ebbe 90 főt vontak be, közülük 49-en helyezkedtek el. Egy másik projekten pedig öten szereztek OKJ-s képesítést.

Persze, további terveik is vannak, a TÁMOP programhoz nyújtottak be pályázatot „Jövőnk a tét” címmel, amellyel 28 fő képzését akarják megvalósítani. Elsőként felmérték a szükségleteket, így 12 fő takarító, 10 fő könnyűgépkezelő képesítést szerezhet, hat értelmi fogyatékos pedig a már említett betanító kurzuson vesz majd részt.

A két szakember szerint a programokon való részvételi készség a motiváción múlik, kétségtelen, hogy az anyagi motiváció a legerősebb. A jelentkezőknek az első alkalommal elmondják, hogy önként kell résztvenniük a foglalkozásokon, általában már a második alkalommal kiderül, kik azok, akik nem gondolják komolyan a részvételt, ők el is maradnak.

Hátrányos helyzetű fiatalok célcsoportja
A Változó Világért Alapítványnál február 16-án indult a másfél éves időtartamú HORIZONT program, amely a szakképzetlen, vagy a megszerzett szakmával elhelyezkedni nem tudó fiatalok számára nyújt szolgáltatásokat. Az alapítvány már hat éve foglalkozik hátrányos helyzetű fiatalokkal, a most indult programmal a középiskolából kimaradó, már nem tankötelezett, tanulási nehézségekkel, szociális problémákkal küzdő fiatalokat célozták meg.

A 16 és 35 év közti korosztályból 200 főt látnak el naprakész munkaerő-piaci és foglalkoztatási információkkal, majd közülük 100 főt vonnak be a projekt más szolgáltatásaiba. Esetükben először felderítik a problémákat, majd egyéni és csoportfoglalkozások keretében képzési és munkaerő-piaci tanácsadáson, életvezetési, önismereti, kulcsképesség fejlesztő, állástechnikákat oktató tréningeken vesznek részt. A pályázatban vállalták, hogy közülük legalább 20 fő OKJ-s képesítést szerez majd.

Varga Gabriella projektmenedzser az egyik lehetőségként említi, hogy 2x4 főt tranzit-foglalkoztatásba vonnak, melynek keretében egy kerékpárszerelő műhelyben foglalkoztatják a fiatalokat hat hónap időtartamban, ahol munkahelyi tapasztalatokat szerezhetnek, közben pedig csoportos foglalkozásokon vesznek részt.

Képzések, tanácsadások
Tervük az, hogy a projektben résztvevők közül legalább 40 fő sikerrel szerepeljen az elsődleges munkaerőpiacon. A kerékpárszerelőkön kívül az ügyfeleket hegesztő, könnyűgépkezelő, bolti eladó, pincér, személy- és vagyonőr, burkoló, kőműves, tehergépkocsi-vezető, szakács képzésekre kívánják orientálni.

A program 48 milliós költségvetéséhez félmilliós önerőt nyújtanak a megvalósítók, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 47,5 millióval támogatja a projektet.

Varga Gabriella hozzáteszi, még csak a projektindítás fázisában vannak, most a toborzás folyik, amelyben a munkaügyi központ is segít. Jelenleg 14 jelentkezőjük van, március elején a célcsoportnak tájékoztató fórumot szerveznek a munkaügyi kirendeltségen. A munkaügyi szervezet nyilvántartása alapján azoknak küldenek meghívót, akiknek több foglalkozásra, információra van szükségük ahhoz, hogy sikerrel szerepeljenek a munkaerőpiacon.

Az alapítvány több szervezettel, köztük elsősorban szociális és oktatási intézményekkel működik együtt a programban, de kapcsolatot építenek ki több olyan szervezettel is, mely érintett a célcsoport megtalálásában, kezelésében, fejlesztésében.

Szóval, a teljesség igénye és lehetősége nélkül ezek az ún. alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások. Egy dolog közös bennük, szükség van a célcsoportokba tartozók aktív részvételére, anélkül ugyanis nem tudnak eredményeket felmutatni a szakemberek.

 

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés