Kút az udvaron 

Kútja van-e? Akár 300 ezer forintra is megbüntethetik majd, ha nem jelenti be

Pár hasznos információ következik arról, hogy Szombathelyen hova kell a kérelmeket beadni, milyen határidőkkel?
 
 

Kútja van-e? Akár 300 ezer forintra is megbüntethetik majd, ha nem jelenti be

Pár hasznos információ következik arról, hogy Szombathelyen hova kell a kérelmeket beadni, milyen határidőkkel?
 
 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Kútja van-e? Akár 300 ezer forintra is megbüntethetik majd, ha nem jelenti be

Pár hasznos információ következik arról, hogy Szombathelyen hova kell a kérelmeket beadni, milyen határidőkkel?

Még nyári téma volt, hogy az Országgyűlés új törvényt alkotott a fúrt kutakról: 80 méteres talpmélységig nem kell engedélyt kérni a kutak fúrásához ott, ahol a háztartáshoz szükséges ez a víz

Bejelentés nélkül létesíthető a 80 méter talpmélységnél nem mélyebb, a házi vízigényt meg nem haladó vízkivételt biztosító kút. Továbbra is engedély kell viszont a hideg és a termálkarszt készletekbe történő beavatkozáshoz, valamint a gazdasági célú vízkivételekhez

Meghosszabbították az illegálisan létesített, továbbra is engedélyköteles kutaknál a bírságmentes engedélyezés moratóriumát, idén december 31. helyett 2020. december 31. lesz a határidő.

Minden részlet és technikai tudnivaló a szombathelyi városháza sajtóanyagából kiderül:

Mely kutak esetén kell az eljárást lefolytatni?

A létesítés időpontjától függetlenül minden olyan ásott és fúrt kútra vonatkozóan engedélyt kell kérni, melynek nincs hatósági engedélye.

Ki az eljáró hatóság?

A kutak engedélyezésének hatásköre megoszlik a kút fekvése szerinti jegyző, illetve a katasztrófavédelmi igazgatóság között.

A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a kút nem érint vízbázis védőterületet, karszt- vagy rétegvizet,
- a kút 500 m3/év vízigénybevétel alatti, talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon vagy beépítésre szánt területen van,
- magánszemély a kérelmező,
- a kút házi ivóvízigény vagy háztartási igények kielégítését szolgálja,
- a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút engedélyezési eljárása.

Tekintettel arra, hogy a fenti két feltétel teljesülésére vonatkozóan a kérelmező nem rendelkezik információval, ezért ezen kérdések vonatkozásában készséggel áll a Polgármesteri Hivatal az ügyfelek rendelkezésére a 94/520-210, 94/520-614 telefonszámon.

Hogyan kell a kérelmet benyújtani?

A kérelmet jogszabály által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az illetékes hatósághoz. A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) átvehető, valamint az alábbi linken elérhető:

http://www.szombathely.hu/ugyintezes/hivatali-ugyintezes/hivatali_ugyintezes_kapcsolodo_dokumentumok/talajvizkut-letesites-fennmaradas-es-uzemeltetes-megszuntetes-engedelyezese.2144/

Mit kell a kérelemhez mellékelni?

a) 3000 Ft-os eljárási illetéket;
b) helyszínrajzot;
c) fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
d) tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező az egyedüli tulajdonosa az ingatlannak, melyen a kút elhelyezkedik, valamint
e) kizárólag fúrt kút esetében: műszaki tervdokumentációt és az azt készítő tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat.

Mi a kérelem benyújtásának határideje?

A kérelmet a jelenleg hatályos jogszabályok szerint 2018. december 31-ig kell benyújtani.

Mikor szabható ki vízgazdálkodási bírság?

Bírság a 2016. január 1-jét követően létesített kutak esetében szabható ki, amennyiben a kérelem nem kerül a fenti határidőben benyújtásra. A bírság legmagasabb összege természetes személyeknél 300.000 Ft.

 

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés