Igazgatók és dadák is kitüntetést kaptak Szombathelyen a pedagógusnapon

Menő tanárok egy csokorban.
 
 

Igazgatók és dadák is kitüntetést kaptak Szombathelyen a pedagógusnapon

Menő tanárok egy csokorban.
 
 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Igazgatók és dadák is kitüntetést kaptak Szombathelyen a pedagógusnapon

Menő tanárok egy csokorban.

Június első vasárnapja a Nemzetközi Pedagógusnap. Nem feledkeztek meg erről a szombathelyi városházán sem így rengeteg elismerést, kitüntetést, kézfogást és szálvirágot adtak át a tanároknak. Itt a kitüntettek listája:

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Bőczénné Taletovics Katalin, a Szombathelyi Aréna Óvoda óvodavezetője

Bőczénné Taletovics Katalin 1977-ben végzett a Soproni Óvónőképző Intézetben. A diploma megszerzése után a Szombathelyi Jászai Mari utcai Napközi Otthonos Óvodában helyezkedett el. 1990-ben a Soproni Óvónőképző Intézetben elvégezte a Diplomamegújító intezív képzést. 1995-ben a Gazdag Erzsi Óvodába került. Az önképzés és a továbbképzés végigkísérte szakmai életútját. Mindig fogékony volt az új technikák, módszerek, eljárásmódok, fejlesztési lehetőségek elsajátítására. Folyamatosan tagja volt a városi és megyei szakmai munkaközösségeknek. Mentori feladatokat is ellátott. Többször tartott a NYME Savaria Központ ének-zene tanszék hallgatói számára bemutató órákat. 23 évig munkaközösség vezető volt, 15 évig óvodai mentorként is tevékenykedett. Országos óvodai szakértő. 2014-ben mesterpedagógusi szakértői és tanfelügyelői vizsgát tett. 2013-tól a szombathelyi Aréna Óvoda vezetője.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Csapó Erzsébet, a Szombathelyi Neumann János Általános Iskola igazgatója

Csapó Erzsébet diplomáját a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-mezőgazdasági ismeretek szakán szerezte. 2012-ben egyetemi diplomát szerzett. Minősített mesterpedagógus. 1995-ben került a Neumann János Általános Iskolába. Hosszú éveken keresztül osztályfőnök és munkaközösség vezető. 2007-től az intézmény vezetője. Számos városi, megyei és országos versenyre készítette fel tanítványait, akiknek szereplése minden alkalommal példaértékű volt. A Vöröskeresztben végzett munkája alapján iskolája a Vöröskereszt Bázisiskolája lett. A városban elsők között készítette el iskolája környezeti- nevelés és egészségnevelési programját. Munkájának köszönhető az iskola oktatóparkja. 2014 óta iskolája örökös Ökoiskola. 2003-ban megjelent fogalomgyűjteménye nagy segítség a diákoknak természetismereti és biológiai órákon.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Kis Gábor, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója

Kis Gábor felsőfokú tanulmányait a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola ének-zene-történelem szakán végezte. 1992 óta a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusa. Munkáját az elhivatottság, a lelkesedés, a kreativitás és a mesterségbeli tudás folyamatos fejlesztése jellemezte. Egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember. Önismereti csoportot vezetett, drogügyi koordinátorként tevékenykedett. Munkaközösség-vezetőként éveken keresztül segítette kollégái munkáját. 2011-től intézményvezető. 2017-ben Szombathely diáksportjának támogatásáért elismerésben részesült. A város kulturális életében is aktívan részt vesz.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Kiss Péter, a Dési Huber István Általános Iskola igazgatója

Kiss Péter 1977-ben földrajz-rajz szakos tanári végzettséget szerzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd 1992-ben egyetemi diplomát. Egész életét áthatotta a tanulás. Több iskolát is elvégzett. Nemzetközi továbbképzéseken és konferenciákon bővítette ismereteit. 1980-ban alapító tagként került a Dési Iskolába. 1990-től volt az iskola pedagógiai igazgatóhelyettese, 1995-től igazgatója. Intézményvezetői tevékenysége alatt az iskola jelentős eredményeket ért el. 2000-től 13 éven át a város általános iskolai igazgató munkaközösségének vezetője. Mentorként és szakvezetőként hosszú éveken át segítette a pedagógus hallgatókat. A Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének alapító tagja.

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapta:

Dr. Kovács Péterné, a Derkovits Gyula Általános Iskola igazgatója

Dr. Kovács Péterné 1979-ben végzett a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán matematika-könyvtár szakos tanárként. 1992-ben számítástechnika tanár diplomát szerzett. 1986 óta dolgozik a Derkovits Gyula Általános Iskolában, 1998 óta intézményvezető. Felelősséget érez munkatársai iránt. Szorgalmazza a pedagógusok önművelését, továbbképzését, az egymástól való tanulást, ezzel segítve a tantestület megújulását. Kezdeményezi és támogatja az újszerű ötletek, elképzelések, programok megvalósulását, teret engedve a pedagógusok kreativitásának. Személyes példamutatás, nagyfokú szorgalom, kitartás, kreativitás, rátermettség, munkája iránti elkötelezettség jellemzi. Ösztönzi az önálló kezdeményezésen és egyéni felelősségvállaláson nyugvó munkát

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapta

Füziné Renácz Zita, a Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda óvodapedagógusa

Egyed Tiborné, a Szombathelyi Margaréta Óvoda óvodavezető helyettese

Tordai Enikő Zsófia, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanára

Bugovits István, a Gothard Jenő Általános Iskola tanára

Vida Mária, a Brenner János óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanára, munkaközösség vezető

Dr. Vigh Kálmán PhD, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kutató tanára

Sinkó Andrea, a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium matematika-fizika szakos középiskolai tanára

Oláhné Németh Mónika, a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapta

Méhes Berta, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodavezető helyettese

Németh Jánosné, Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa

Poór Gyuláné, a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda óvodapedagógusa

Kiss Andrásné, a Szombathelyi Barátság Óvoda óvodavezető helyettese

Kovácsné Pungor Tünde, az Oladi Általános Iskola tanítója

Kollarits Katalin, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanára

Veres Éva Klára, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium művész tanára

Bogáti Imréné, a Németh Pál Kollégium kollégiumi nevelőtanára

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj”-at kapta:

Sebestyén Zoltánné, a Szombathelyi Vadvirág Óvoda dajkája

Mozsárné Károlyi Barbara, a Szombathelyi Játéksziget Óvoda dajkája

Sári Andrásné, a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola iskolatitkára

Németh Gábor, a Paragvári Utcai Általnos Iskola Általános Iskola rendszergazdája

Kovács Miklósné, a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ humánerőforrás- és bérügyi csoportjának vezetője

 

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés