Személyi változásokat jelentett be Székely János megyéspüspök az egyházmegye életében

Haláleset, tanulmányok befejezése, nyugdíjazás és egyéb átszervezések miatt több helyen változás történik a Szombathelyi Egyházmegyében.
 
 

Személyi változásokat jelentett be Székely János megyéspüspök az egyházmegye életében

Haláleset, tanulmányok befejezése, nyugdíjazás és egyéb átszervezések miatt több helyen változás történik a Szombathelyi Egyházmegyében.
 
 
 
 
 
Tetszünk, ugye? Akkor lájkolj minket! 
 

Személyi változásokat jelentett be Székely János megyéspüspök az egyházmegye életében

Haláleset, tanulmányok befejezése, nyugdíjazás és egyéb átszervezések miatt több helyen változás történik a Szombathelyi Egyházmegyében.

Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke Facebook-oldalán jelentette be az alábbi változásokat:

Templomigazgatóság alapítása

A kőszegi Rózsafüzér Királynője, és a zalaegerszegi Szent Kereszt templomigazgatóság megalapítása, az említett városok zárdatemplomaiban.

Területi átrendezés

A Lasztonyai és Bázakerettyei Fíliális Egyházközséget az Pákai Plébániáról a Letenyei Plébániához csatolja.

Plébánosi kinevezések

Aigner Géza atyát Répcelaki Plébániáról a Letenyei Plébániára küldi, utódja Szakál Szilárd, a Gércei Plébánia eddigi kisegítő lelkésze lesz.

Varju Gábor székesegyházi káplánt plébános helyettesi minőségben a Gércei Plébániára küldi Balassi István plébános mellé, Sitkei lakhellyel.

Kápláni kinevezések

Tóth János atyát a Zalaegerszegi Szent Mária Magdolna Plébániáról a Letenyei Plébániára küldi kápláni beosztásban.

A fenti változások július 1-jétől lépnek érvénybe, az alábbiak pedig augusztus 1-től.

Pasztorális Helynöki, Plébánosi, Plébános helyettesi, Egyetemi Lelkészi és Iskolalelkészi kinevezések

Dr. Németh Norbert atyát kinevezte a Szombathelyi Egyházmegye pasztorális helynökévé, felmentve a II. János Pál Katolikus Szakkollégium igazgatói, és az Egyetemi Lelkészség lelkészi szolgálata alól, és – érintetlenül hagyva a GYHF Szombathelyi Képzési Központjának szakigazgatói feladatkörét és teológiai tanári megbízatását – kinevezte a Gencsapáti Plébánia plébánosává.

Gombos Tibor Bálint atyát a Gencsapáti Plébániáról a Becsehelyi Plébániára, Horváth Gábor becsehelyi plébánost a Toronyi Plébániára helyezte.

Dr. Perger Gyula atyát – eddigi feladatkörének megtartása mellett – szombathelyi egyetemi lelkésszé és a II. János Pál Katolikus Szakkollégium spirituálisává nevezte ki, megbízva a lelkészség templomának, a Jézus Szíve Zárdatemplomnak a lelkipásztori teendőinek ellátásával is.

Dr. Martos Levente Balázs atya – befejezve a Győri Szeminárium prefektusi megbízatását – visszatér Szombathelyre, és teológiai tanári feladatkörén túl a Szombathelyi Egyházmegye Felnőttképzési Püspöki Referensévé nevezte ki, mindemellett a Székesegyház lelkipásztori feladataiba is besegít.

Wimmer Rolandot – megtartva a sárvári Szent Miklós Plébánia plébánosi megbiztatásában – kinevezte a sárvári Szent László Plébánia vezetőjévé, valamint a helyi katolikus oktatási központ iskolalelkészévé.

Segítségére Bokor Zoltán eddigi római ösztöndíjasunkat küldi a sárvári Szent László Plébániára, plébános helyettesi minőségben.

Orbán István kanonok urat – köszönetnyilvánítás mellett – felveszi az egyházmegyei nyugdíjasai közé, de továbbra is a sárvári Szent László Plébánián fog élni, kisegítést vállalni.

Ifj. Molnár János atyát a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia plébánosává nevezte ki, elődjét, Dr. Kürnyek Róbert atyát a zalaegerszegi Szent Kereszt templomigazgatóság templomigazgatójává nevezte ki, egyúttal megbízta a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi feladatainak ellátásával is.

Kovács Richárd atyát a Kőszegi Rózsafüzér Királynője Templomigazgatóság templomigazgatójává valamint iskolalelkésszé nevezte ki a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára.

Kápláni kinevezések

Böjti Balázs jánosházai káplánt Körmendre, Kaszás Csaba atyát a Lenti Plébániáról Jánosházára küldi kápláni minőségben. A Lenti Plébánia kápláni státusza betöltetlen marad.

Tanulmányi szabadság

Óra Krisztián körmendi káplánt Rómába küldi tanulmányainak folytatására.

Pasztorális gyakorlat

Bejczi Bence papnövendéket a Pákai Plébániára küldi pasztorációs gyakorlatra.

 

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

 

 


 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hirdetés

Hirdetés