Vidám vasárnap a szombathelyi Hitesekkel

"A jobboldal szemében olyanok vagyunk, mint a nyuszika az erdőben, bármit teszünk, mindig pofán vágnak..."

Egyházi körképünk következő állomásaként a Hit Gyülekezethez látogattunk el.

hit7.jpg (13709 bytes)A Sugár úti sportcsarnok kapujában sötétszürke öltönyös fiatalemberek, kedélyesen üdvözölnek. A bejáratig kísérnek, ott bemutatnak Ferencnek, a gyülekezet egyik vezetőségi tagjának. A Falco küzdőterén most méretes színpad áll, előtte székek sorakoznak. A színpad előtt egy fiatal hölgy babakocsit tologat, egy másik gyermekkönyveket és játékokat pakol a padlóra. A teremben amolyan "családi rock-koncert" előtti jókedv, a gyerekek, miközben a zenekar a hangosítással bíbelődik, a székek között kergetőznek. Jobbra könyves-stand áll, itt megtekinthető és beszerezhető az egész Hit-irodalom. A pultnál ajándékot is kapunk, a Heteket, a gyülekezet közéleti-politikai hetilapját. A székek fele üresen áll, mire elkezdődik az istentisztelet, közel ötvenen gyűlünk össze.

Istentisztelet a Vasas Folyondár utcai sportcsarnokábanEgy férfi kiröpül a sorból, borzalmasan visít
A tagok felállnak, kezüket magasba emelik, az Urat dícsérik a jazz-rock ütemére, tánccal és énekkel hívják. Majd egy órát énekelgetnek még, miközben a színpadon a nyolc-tíz tagú (megjegyzem meglepően profi) együttes egyre tüzesebben játszik. A gyülekezet velük dalol, a gyerekek közül egy-kettő bekapcsolódik, a többiek tovább kergetőznek. Mellettem egy kisfiú a padlón csücsülve képeskönyvet nézeget, aztán römikártyát pakolgat. Békességben elvagyunk. Egy hölgy váratlanul üvölteni kezd, bennem megfagy a vér. Pörög egyet, majd lenyugszik. Aztán egy férfi kiröpül a sorból, borzalmasan visít. Úgy tűnik, a többiek már edzettek, senki nem lepődik meg, csak én sápadok bele. Jobbnak látom, ha egy időre eltávozom, intek Ferencnek, a vendéglátómnak, aki egy külső terembe kísér. Közben elmagyarázza, az ordítások, és egyéb fura megnyilvánulások az istentiszteleteiken mindennaposak, ezek a tisztulás, gyógyulás kísérőjelei. A Biblia szerint, amikor Jézus gyógyított, hasonló dolgok történtek. Az eredmény a lényeg, számtalan ember gyógyult már meg ilyenformán.

A budaőrsi ház kezdetbenInkább leülünk és beszélgetünk
A Hit Gyülekezet - kezdi Ferenc a bemutatást - klasszikus protestáns felépítésű. A felekezetet vezetőségi grémium irányítja, tagjait a Biblia presbitereknek hívja. Mindannyian, akik valamilyen pozíciót vállalnak, társadalmi munkában végzik feladataikat. Ferenc például, aki a gyülekezet teológiai főiskoláját is elvégezte, gyakran tart prédikációkat. Maga a Hit (amely hazánk negyedik legnagyobb felekezete, és hétről-hétre az ország legnagyobb sportcsarnokában gyűlik össze) a hetvenes években alakult, egy kis budaörsi présházban. Ott gyűlt össze az a pár ember, élükön Németh Sándorral, aki a történelmi egyházakból kiábrándulva valami mást, valami igazabb utat keresett magának. Budapest után először Sopronban, majd az ország többi városában is létrejöttek a csoportok. A szombathelyi felekezet 1989-ben, pár fővel indult. A gyülekezet, mint az őskereszténység idejében, alulról szerveződött. Az utcán, zenés délutánokon, különböző rock-zenekarok kíséretével hirdették az evangéliumot. Sokan ennek hatására tértek meg.

Isten megváltása és nem a gyülekezet az első
Ferenc is egy utcai evangelizáción, a szombathelyi Fő téren találkozott először a gyülekezettel:
- Az én személyes keresésem már jóval előbb elkezdődött. Kérdéseket fogalmaztam meg magamnak, amelyekre választ kerestem. Elkezdtem olvasni a Bibliát. Rájöttem, rengeteg ellentmondás van a hagyományos egyházak tevékenysége és a szentírás között. Ami a katartikus találkozáson túl a HIT Gyülekezetéhez vezetett, az a felismerés volt, hogy itt elsősorban nem a vallással, hanem Isten személyével kell kapcsolatba kerülni. Nálunk Isten megváltása és nem a gyülekezet az első. Erre épül fel minden, így az istentiszteleteink is. Mi hiszünk az ima erejében, hogy Istennel lehetséges a személyes találkozás, akitől ha kérdezek, válaszokat is kaphatok. Hiszünk Istenben, és Istennek.

A helyi gyülekezet létszáma dinamikusan növekedik
1990-ben volt a legnagyobb robbanás, akkor a tízfős kezdő létszám egyszeriben ötvenre duzzadt. Bár regisztrált névsoruk nincs (nem is tartják ezt szerencsésnek) Ferenc Vas megyében közel ötszáz főre becsüli az aktívakat. Országosan hozzávetőleg negyvenezren lehetnek, bár - teszi hozzá -a történelmi egyházak számításai szerint ez százezer.

A szombathelyi Hitesek nem homogén társaság, mindenki más háttérrel, más okok miatt csatlakozott. Sokan vannak, akik deviáns életet éltek, akiken még a történelmi egyházhoz tartozó szervezetek sem tudtak segíteni.

- Mindenki előtt nyitva állunk, de nem tudhatjuk, ki téved be hozzánk, ahogy Móron sem tudták, kik léptek be az ajtón. Mindenhol vannak ügyek, csalódott, kiábrándult emberek, ezt mi sem kerülhetjük el. Persze belőlük lesznek aztán a legnagyobb ellenségeink.

A Hiteseket felháborítja az, ahogy a média kezeli őket. Példaként említi, hogy egy bűnözőről soha nem közlik, milyen vallású, lehet katolikus vagy evangélikus, mindegy. Ám ha történetesen Hites, egyből beindul a rágalomhadjárat.

Istentisztelet BudaőrsönTagsági díj nincs, adakozás van, a pénzeket abszolút szigorúan kezelik
- Mennyi a ráta? - kíváncsiskodom.
- Mindenki a saját erejéhez mérten adakozik. Mi sem tudjuk, de talán annyi jelzésként elég, hogy nem persellyel járunk körbe. Mi elmondhatjuk magunkról, mindentől függetlenül, nem állami támogatásból tartjuk fenn magunkat.

- Többen úgy gondolják, a gyülekezet egy jó üzlet, ahol a bepalizott emberektől a vezetők elszedik a pénzt.
- Vannak durvább vádak is, de ezekre bizonyítékot még senki sem mutatott fel. Az adakozás mindenki egyéni szabadságjoga. Nem tudjuk senkiről, hogy mennyit ad. Senki meggazdagodására nem gyűjtünk, csak arra, hogy a helyi költségeket ki tudjuk fizetni. A pénzt szigorúan kezeljük, minden adományról jegyzőkönyv készül, és ez megy a központba. A Gyülekezetnél az utóbbi években vagy huszonöt átfogó APEH-vizsgálat zajlott, pontosan az ilyen feljelentgetések, gyanúsítgatások miatt. Ebből egy megállapítás született: jogosultak lettünk volna még ÁFA visszaigénylésére.

Csodák és csudák
"A reformáció nem állt meg, mi arra törekszünk, hogy az emberek megtalálják Istent." - mondja Ferenc, ezért szükséges a kereszténységet is modernizálni. Az igazság így is megmarad, csak a nyelvezet új. A Hit abban is különbözik más, hagyományos egyházaktól, hogy a karizmatikus élményeket sem zárják ki, hisznek a csodákban, mert szerintük azok nélkül semmi értelme az egésznek.

Istentiszteleteik során gyakran, konkrét kérésekre, a betegekért is imádkoznak. Számtalan csodát láttak már Szombathelyen. Meddő szülőknek lett gyermekük, rákosok gyógyultak meg. Ferenc számára édesanya története a legemlékezetesebb. Orvosilag diagnosztizált daganata volt, műtét előtt imádkoztak érte, aztán mikor befeküdt a kórházba, semmit sem találtak nála. Állítja, ma is megvannak a leleteket.

Isten dícsérete a Hit csarnokábanTízezer embert nem lehet hétről-hétre korbáccsal összeterelni
A rendszerváltás elején egy gyanús, amerikai befolyásoltságú szektának tartották őket, nemzetbiztonsági tényező voltak. Akkoriban a vad rágalmakat, - meséli Ferenc - miszerint a Hites istentiszteleteken szex-orgia, és drogozás folyik, a titkosszolgálat tudatosan terjesztette, hogy társadalmi befolyásuk csökkenjen. Manapság - véli - a hagyományos történelmi egyházak szemében lettek gerendák, hiszen egyre növekedő jelenlétük az ő létüket kérdőjelezi meg. "Mert ha ők jól csinálnák, miért lenne szükség ránk?" A gyülekezet társadalmi összetétele és generációs bázisa is új, érdekes kérdést vet fel, hiszen miközben a történelmi egyházak tagsága csökken, ők dinamikusan növekednek, és viszonylag sok fiatal, gyerek van közöttük. "Nem vagyunk családellenesek" - közli Ferenc. Sok más rágalom között ezt is terjesztik róluk, pedig sok nagycsaládos fiatal is tagja a gyülekezetnek.

Addig politizálnak, amíg békén nem hagyják őket
Politikai irányultságukat sem tagadja:
- Mi bármilyen párt szimpatizánsait szeretettel várjuk! Azonban fordítva már korántsem biztos, hogy így van. Persze abszurd feltételezés, de kíváncsi lennék, mit szólna hozzá a helyi MIÉP szervezete, ha azzal állítanék be hozzájuk, Hites vagyok, de szeretnék csatlakozni!
A rendszerváltáskor - magyarázza - az SZDSZ, mint szabad kezdeményezések szövetsége, integrálta azokat a köröket (írókat, kisegyházakat, közgazdászokat) akik valami mást akartak, így keveredett a Hit Gyülekezet is közéjük. Azóta, amióta sikerült működésüket legalizálni, és kialakultak a jogi kereteik, kapcsolatuk meglazult. Már csak addig politizálnak, amíg békén nem hagyják őket.
- A jobboldali erők szemében olyanok vagyunk, mint a nyuszika az erdőben, bármit teszünk mindig pofán vágnak, ha van rajtunk sapka, ha nincs. Görcsoldók vagyunk, akiket mindig le lehet köpni...

Populizmus és a személyi kultusz
A gyülekezet tömegmegmozdulásait, "vidám vasárnapjait" sokan ellenszenvvel nézik, populista akcióknak tartják.
- Mit csináljunk, ha ennyien kíváncsiak ránk? Kergessük el őket? Nálunk senki sehova sem terel ki senkit, a gyülekezet organikusan fejlődött ilyenné...
A hit-parkot - magyarázza Ferenc - azért kellett ilyen óriási területen megépíteni, mert az emberek döngetni kezdték a kapukat, hogy ők is részt kívánnak venni az istentiszteleteken. Dél-Koreában és a világ más pontjain is hatalmas, milliós nagyságrendű karizmatikus gyülekezetek vannak. Ez mindig gyanús - teszi hozzá - az emberek kombinálni kezdenek, ezek biztos birkák, akik odaadják a pénzüket egy vezetőnek.
Elismeri, a gyülekezet egy személyre épül, ám ennek szerinte semmi köze a személyi kultuszhoz:

- Nálunk még soha sem skandálták ütemesen azt, hogy: Sándor, Sándor... Valóban egy karizmatikus személy vezeti a gyülekezetet, de ez nem feltétlenül probléma, ez a vezetés problematikája. A pápaság intézménye is egyközpontú, a protestánsok problémája pedig az, hogy a sok bába között elvész a gyerek.

Ebud Olmer, Jeruzsálem főpolgármestere megnyitja a Nem felejtkezünk el rólad... konferenciátA véres hurka evését nem javasolják
A gyülekezetnek Szombathelyen még nincs saját ingatlana, most erre gyűjtenek. Az istentiszteleteket, imaórákat különböző helyszíneken tartják. Vasárnaponként, mint ma is, négy-öt órát vannak együtt, egy órát énekelnek, aztán következik az adakozás, majd a prédikáció. A szertartásaik leginkább a neo-protestáns karizmatus egyházakéhoz állnak közel. (Aki a gyülekezethez kíván csatlakozni, annak újra kell keresztelkednie, ami teljes alámerítkezést jelent. Történhet vízparton, vagy akár az uszoda gyermekmedencéjében is.) Ünnepeik a zsidó és a református ünnepekből állnak. A házasulandók természetesen polgári esküvőt is tartanak, de van gyülekezeti is, ami egy műsorbetétekkel színesített istentisztelet. Leginkább egy hászid-zsidó esküvőre hasonlít, - véli Ferenc - és az örömről szól. A gyülekezetnél kifejezett tilalmak sincsenek, csak instrukciók: minden szabad, de nem minden hasznos. Például a vér evését (mondjuk véres hurka formájában) nem javasolják. Mindenkit mértékletességre, önkontrollra tanítanak. Maguk által kreált törvényeik nincsenek, a Biblia útmutatásai szerint próbálnak élni.

Nemzetközi kapcsolataik elsősorban a karizmatikus pünkösdi mozgalmakkal vannak, de a magyar alapítású gyülekezet teljesen független szervezet.

Linkajánló:
http://szombathely.hit.hu/
http://www.hit.hu/
http://www.ujexodus.hu/
http://www.hetek.hu/

http://www.szpa.hu/

Kapcsolódó cikkeink:
Zsidók Szombathelyen
Kereszténység kicsit másként, avagy a mormonok

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Közélet