Ők Szombathely díszpolgárai

Nemrég a díszpolgári cím furcsaságairól írtunk, most íme teljes névsor és az indokok....

Felsorolásunkban először a cím adományozásnak évét, az adományozott nevét, majd az adományázás indokát közöljük.

1859.
Gróf Zichy Hermán
Vas megye "néhai főnöke", aki "város körül tett érdemei" elismeréséül lett díszpolgár.

1859.
Bonyhády Gyula
Vas megye "jelenlegi főnöke", aki "a városi tanács rendezésénél magának szerzett érdemeiért" kapta ezt az elismerő címet.

1861.
Reményi Ede
Zeneművész, akit "honunk határain belül, úgy mint külhonban a magyar nemzet dicsőítésében szerzett" érdemeiért választottak díszpolgárrá.

1870.
Goldschmid Ágoston
Angliában élő ügyvéd, a Londoni Régiségi- és Britanniai Archeologia Társulatok tagja, aki a feljegyzések szerint a város közintézményeit jelentős mértékben támogatta.

1878.
Hausszmann Alajos
Építész, aki Szombathelyen a városházát és a színházat tervezte.

1887.
Varasdy Károly
Polgármester, Szombathely kerületi országgyűlési képviselője. "A város felvirágoztatása körül szerzett érdemei elismeréséül" választották díszpolgárrá.

1889.
Kossuth Lajos
"A város közössége mindig szívesen elismeri nagy hazánkfia ama hervadhatatlan érdemeit, hogy a jogegyenlőség magasztos eszméjét, korszakot alkotó ékes szólása hatalmával hazánkban is diadalra juttatta..."

1889.
Szentmártoni Radó Kálmán és Reiszig Ede
Főispán és alispán, akiknek a város akkori közgyűlése "a vármegye lovassági ezred laktanya" felépítésében nyújtott segítségüket köszönte meg.

1894.
Széll Kálmán
Országgyűlési képviselő és titkos tanácsos, akit a Vasúti Üzletvezetőség ügyében kifejtett hathatós támogatásáért tüntettek ki.

1902.
Éhen Gyula
Polgármester, aki szintén sokat tett a város fejlődésért és felvirágoztatásáért.

1912.
Dr. Székely Ferenc
A város szülötte, Szombathely országgyűlési képviselője és igazságügyminiszter. A kitüntetést a város fejlesztéséért és a kőszínház "államsegélyének kieszközléséért" kapta.

1914.
Brenner Tóbiás
A város főjegyzője, tanácsnoka majd polgármestere, aki a címet a "köz- és magánéletének tisztasága" valamint a polgárság anyagi és szellemi haladásának előmozdításáért kapta.

1920.
Rákosi Jenő
Író, a vármegye szülötte.

1921.
Gróf Apponyi Albert
Akinek a városatyák a Vakok Dunántúli Fiókegyesülete Tanuló- és Foglalkoztató Intézetének és az Első Magyar Közművelődési Háznak Szombathelyen való felállítását köszönték meg.

1926.
Vass József
Népjóléti és munkaügyi miniszter, aki a közkórház építési költségéhez jelentős állami támogatást szerzett. Emellett "a Női Felsőkereskedelmi Iskola felállításával, új bérházak építésével, az Ipartestület székházának, a Tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület állandó támogatásával a csecsemőhalandóság és tüdővész elleni küzdelmet eredményessé tette."

1930
Kiskos István
Magyar királyi kormányfőtanácsos, nyugalmazott polgármester, országgyűlési képviselő. Városfejlesztési munkájáért - a városháza bővítésért, számtalan állami intézmény Szombathelyre telepítéséért (pl: Vegyesdandár, m.kir. Csendőrkerület és Csendőrkerületi főkapitányság, Női Felsőkereskedelmi Iskola) - díjazták.

1937.
Kozma Miklós
Belügyminiszter, Szombathely város országgyűlési képviselője.

1942
Dr. Bárdosi László
Miniszterelnök. "Lelkünk mélyéből áradó örömmel, tisztelettel és megbecsüléssel díszpolgárunkká választjuk."

1975
Kisházi Ödön
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa helyettes elnöke. "A város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért" kapta ezt a címet.

Nyikonov Viktor Petrovics
A Szovjetunió Kommunista Pártja Mari Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság első titkára. "A népek közötti béke és barátság ápolása érdekében kifejtett munkássága elismeréséül" lett a város tiszteletbeli polgára.

1978.
Dési Huber Istvánné
"A nagy értékű művészeti hagyaték Szombathely városának történő önzetlen adományozásáért."

1983.
Weöres Sándor
Kossuth díjas költő. "Amiért szép költészetével, tevékeny életével nemzedékeket nevel a szülőföld, a vasi táj, Szombathely szeretetére, tiszteletére, művészetével és életútjával gazdag példát ad a tevékeny hazaszeretetre, a szűkebb pátria értékeinek megbecsülésére."

A lista összeállításához Feiszt György Szombathely utcanevei és utcanévváltozásai című könyvét használtuk. (Az idézetek a cím odaítélését indokoló hivatalos iratokból, jegyzőkönyvekből származnak.)

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Közélet