Megújult tartalommal indul újra a Műszaki Menedzser és a Technika és tervezés tanárszak Szombathelyen

A hallgatók képzése családias, segítőkész környezetben, modern technikai laborháttér használatával zajlik.

Az integrált jellegű képzések a Savaria Egyetemi Központ oktatási spektrumának fő részét alkották, ezen típusú képzések egyik legrégebbi megtestesítője a műszaki és gazdasági szakterületekhez kapcsolódó Műszaki menedzser képzés, melynek időtartama 7 félév.

Az utóbbi öt évben a képzést 250 hallgató végezte el sikeresen, a képzési tapasztalatokat és a munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve a Műszaki menedzser képzés jelentős átalakításon esett át, jelenleg kifejezetten a levelező képzés érdekében, ezzel támogatva a munkavégzés melletti egyetemi tanulmányok elvégzésének lehetőségét. http://smi.inf.elte.hu/kepzeseink/muszaki-menedzser-szak-bsc/

Az újdonságok közé sorolhatók az átgondolt tananyag szerkezet, kiemelve az ipar és a munkatevékenységek részére fontos területeket és a hozzá kapcsolódó óraszámokat, a képzési tartalmak (elméleti ismeretek) digitális formában is rendelkezésre állnak.

Az oktatói gárda megújításával, az infrastruktúra fejlesztésével kívánjuk elérni a legjobb hatékonyságot, a képzés eredményes teljesítésének érdekében. Az új mintatanterv a régió foglalkoztatói által igényelt új témakörökkel bővült, ezek közül néhány kiemelt példa: járműszerkezettani, diagnosztikai és üzemfenntartási ismeretek, 3D koordináta méréstechnika, minőségirányítási módszerek, marketing, pénzügyi-számviteli alapok, energetikai és elektronikai ismeretek, mikrovezérlők, robotika, irányítástechnika, mechatronikai alapok, biztonságtechnika. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével a mechatronikai-informatikai orientáció mellett megvalósul a logisztikai és minőségmenedzsment modul is.

A hallgatók képzése családias, segítőkész környezetben, modern technikai laborháttér használatával zajlik, lehetővé téve a műszaki ismeretek összekapcsolását a modern vállalatirányítás peremfeltételeivel, a magánvállalkozások elindításához is szükséges ismeretek megismerését mind gazdasági, mind humán oldalról.

Az oklevél megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése, erre a régió munkaadóinál van lehetőség.

A képzést olyan érdeklődőknek javasoljuk, akik szakmai előmenetelük során legalább középvezetői pozíciót szeretnének betölteni; valamint azoknak, akik szívesen foglalkoznak emberekkel, mivel tanulmányaik során átfogó tudást szereznek a műszaki élet, a gazdasági ismeretek és a humán erőforrás összekapcsolása terén is. További információkat az ELTE Savaria Műszaki Intézet honlapján találnak.

ELTE SEK

Technika és tervezés tanárszak néven indult 2022-től Szombathelyen a klasszikus „technikatanár” szak. Szombathelyen 1983-ban indult a technika szakos általános iskolai tanárképzés. A közel negyven év alatt kétezer hallgató végezte el a tanárszakot és töltenek be különböző munkahelyeket Magyarországon vagy akár hazánkon kívül. Természetesen többségük az oktatás területén helyezkedett el, de az elsajátított tananyagtartalom lehetőséget biztosít, hogy a nemzetgazdaság bármely területén és bármely beosztásban is megállják a helyüket a végzett hallgatók. 2022-es tanévtől új névvel – Technika és tervezés tanár – indul a képzés, amely a szombathelyi képzésben kevésbé jelent lényeges változást, hiszen a tanárszak nevétől függetlenül a képzés mindig is a technikai műveltség megerősítését, a technikai rendszerek értelmezését, fejlesztését és a technikai környezetben való tájékozódást tartotta elsődlegesnek, illetve a hallgatók azt sajátíthatták/sajátíthatják el, hogy ezt a tudást, hogyan, milyen módszerrel kell átadni a következő nemzedékek számára.

A szak legfontosabb célja, hogy az ÉLET mindennapi – technika - kihívásaira készítse fel a hallgatókat.

http://smi.inf.elte.hu/kepzeseink/technika-tanarkepzes/

A tanárszakra jelentkezők a technika öt alapkategóriájára épülő tudományterületre építő – anyag, energia, információ, rendszer és modell -, tudásanyaggal ismerkedhetnek meg, de elkerülhetetlen az informatikához kapcsolódó – hardver és szoftver – tudásanyagnak a technika eszközkészletébe való integrálhatóságával.

A Technika és tervezés tanárszak nappali képzés időtartama 10 félév. A választható szakpárok az ELTE BDPK további tanárképzési szakpárjaiból választhatók. Az oklevélben szereplő végzettség: technika és tervezés tanár.

ELTE

Amennyiben szeretsz a technikai környezettel foglalkozni, szeretnéd tudásodat rendszer szinten fejleszteni, ha érzel magadban olyan elhivatottságot, hogy tudásodat átadd másoknak, akkor válaszd Szombathelyen a technika és tervezés tanárszakot.

Amennyiben további információra lenne szüksége: Dr. Nemes József egyetemi docens, nj_KUKAC_inf_PONT_elte_PONT_hu