Kiemelkedő munkát végző pedagógusokat tüntettek ki Szombathelyen

Az ünnepséget a városháza teraszán tartották, 25 pedagógus kapott elismerést.

Hétfőn, kora délután tartották meg a szombathelyi önkormányzat szokásos pedagógusnapi ünnepségét, aminek most a városháza napfényes terasza volt a helyszíne. A hagyományok szerint ezen az ünnepségen díjazzák azokat a pedagógusokat, kik kiemelkedő munkát végeznek.

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

Az idén ők érdemelték ki az elismerést:

Szombathely Oktatásügyéért Díj

Balassáné Nagy Andrea óvodavezető, Szombathelyi Donászy Magda Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1991-óta dolgozik a Donászy Magda óvodában. 1997-től foglalkozik az óvodai környezet nevelés új, innovatív lehetőségeinek megismerésével. 2008 óta dolgozik óvodavezetőként. Sikeres 50 millió forintos infrastrukturális pályázatával szinte teljesen megújult az óvoda. A kompetencia alapú óvodai programot is megvalósította pályázati forrás segítségével.

Szaktanácsadói és mesterpedagógusi képesítéseket szerzett. 2015 óta intézményfejlesztési és tantárgygondozói szaktanácsadóként is tevékenykedik. A város óvodaügye és az óvodás korosztály iránti odaadása, önzetlensége, felelősségtudata követendő példa.


Takács Imréné intézményvezető, Oladi Általános Iskola

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

A Csepregi Szakközépiskola és Kollégiumban kezdte pályafutását, majd 11 évig a szombathelyi Dózsa György Körzeti Általános Iskolában dolgozott. 1995-ben került az Oladi Általános iskolába, amelynek 2012-től intézményvezetője. Nyugdíjba vonulása alkalmával, 40 év kimagasló pedagógiai, szaktanári, osztályfőnöki, szakvezetői, munkaközösség-vezetői, intézményvezetői munkája jutalmaként javasolják kitüntetésre.


Rettegi Attila főigazgató, Vas Megyei Szakképzési Centrum

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1995-ben az akkori 411. sz. Ipari Szakközépiskola igazgatója lett. Iskolavezetői munkája mellett rendszeresen vállalt szakértői és érettségi vizsgaelnöki munkákat. Á városban az elsők között épített ki minőségbiztosítási rendszert.2015-2019-ig a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum, majd 2019-től a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatójaként dolgozik, feladata 14 szakképző iskola szakmai munkájának irányítása.

A város oktatásügyéért is sokat dolgozott. A Megyei Szakképzési Centrum főigazgatójaként, valamint a magas színvonalú szakértői tevékenységét kiemelt szakmaisággal végző pedagógus, mind a pedagógustársadalom, mind a szülők, tanítványok méltó elismerését elnyerte. A sokszínű életpálya méltó elismerése lenne az önkormányzat által adományozható díj.


Kozma Györgyi tanár, Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

Pályáját 1981-ben kezdte Táplánszentkereszten. 1982-en került Szombathelyre az Úttörő, majd Eötvös József nevét viselő általános iskolába. Általános Iskolába. Elvégezte a technikatanári kiegészítő szakot és 1987-től technikát oktat az 1-8. évfolyamokon. Kézműves szakkört szervezett, melyhez akkor újszerű módon, pályázaton szerzett támogatást.

A hátrányos helyzetű 9-10. osztályos gyermekeket háztartástan oktatásával segítette. Munkáját mindig a maximalizmus jellemezte technika tanárként és tanítóként is. Ezt bizonyítják megyei és országos eredményei.

A reál tantárgyak tanításán túl, nagy érzékkel készítette fel tanítványait a humán műveltségterület megmérettetéseire is. Osztálytanítóként szép sikereket ért el a városi művészeti szemléken, ahol tanítványait szintén a legjobbak között díjazták. A lemaradó tanulók felzárkóztatásával is sokat foglalkozik, és ha kell, teszi ezt akár a munkaidején túl is.

Nevéhez fűződik a „ Ma kerékpárral, holnap autóval …” városi közlekedési verseny szervezése, melynek már sok éve iskolája a házigazdája. KRESZ szakköröseivel évről-évre országos versenyeken szerepelt és hozta el a dobogós helyezéseket. Bármibe fog, lelkesedése a gyermekeket is magával ragadja.

Kiemelkedő Pedagógusmunkáért I. fokozat

Németh Zsuzsanna óvodapedagógus, Szombathelyi Vadvirág Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1981-ben kezdte pályafutását. 1984 óta dolgozik a Vadvirág Óvodában. A gyermekek nevelését, fejlesztését legfontosabb teendőjének tekinti. A városi Gyermekvédelmi Munkaközösség aktív tagja. Az "ügyes kezek" tehetségműhely vezetője. Példamutató igazi közösségi ember, mindig a jóindulat, önzetlenség vezérli. A gyermekekért és a közösségért végzett kiemelkedő munkája alapján javasolják kitüntetésre.


Hajdinákné Bárány Krisztina óvodavezető, Szombathelyi Mesevár Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

Óvodapedagógusi pályáját 1992-ben kezdte el. 1993 óta dolgozik a Mesevár Óvodában. Folyamatos továbbképzéseken vesz részt. Gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, minőségügyi vezető volt, 2003-tól óvodavezető-helyettes, majd 2020-tól óvodavezetőként 100 százalék támogatottság mellett végzi az intézmény irányítását.

28 év csoportban végzett óvodapedagógusi és 17 év óvodavezető-helyettesi munkája példa értékű. A magasabb pozíció betöltését megelőző életszakaszának, kimagasló színvonalú pedagógiai, szervezeti tevékenységének méltó lezárásaként, elismeréseként javasolják kitüntetésre.


Gáspárné Lakihegyi Éva óvodapedagógus, Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1999-től a Gazdag Erzsi Óvodában tevékenykedik óvodapedagógusi munkakörben. Számos képzésen vett részt: Gyógyító báb tanfolyam, oktatási minőségügyi manager képzés, Gyermekintézmények szakmai fejlesztési programja, Módszertani felkészítés idegen nyelvű óvodai és kisiskolási foglalkozások vezetésére..stb. Kiemelkedő, közel 35 éves szakmai érdemei, közösségi magatartása, kimagasló óvodapedagógusi munkavégzése miatt negyedszer javasolják kitüntetését.


Mátyás Györgyné óvodapedagógus, fejlesztő óvodapedagógus, Szombathelyi Pipitér Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1980. óta a Pipitér óvoda dolgozója. Tudatosan képezte magát, mindig fontos volt számára a szakmai fejlődés és megújulás. 41 éves pályafutása során számos továbbképzésen vett részt, mint Dyscalculia tanfolyam, Helyi Programkészítés tanfolyam, Montessori pedagógiai szaktanfolyam, Oktatásügyi manager képző, Gordon alaptréning, fejlesztő óvodapedagógus szakvizsga stb. 2011-ben egy évig megbízott óvodavezetőként dolgozott, 2017-től óvodavezető helyettes. 41 éves aktív óvodapedagógiai munkáját kívánják elismerni a kitüntetéssel.


Németh Lajos Lászlóné matematika, angol szakos általános iskolai tanár, Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és AMI

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

Matematika, orosz és angol szakos diplomával rendelkezik. 1982 óta dolgozik az intézményben. A kompetencia mérés iskolai koordinátora. Aktívan részt vesz az iskola tanügyigazgatási dokumentumainak elkészítésében, felülvizsgálatában. Mind szakmai munkája, mind emberi tulajdonságai, együttműködő és segítőkész személyisége alapján, valamint a nevelési-oktatási ügy segítéséért tett áldozatos, négy évtizede tartó munkájáért javasolják a kitüntetésre.


dr. Molnárné Kalmár Katalin tanár, Paragvári Utcai Általános Iskola

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1986 óta az intézmény dolgozója. Földrajz-rajz szakos tanár. Az iskolában földrajz és természetismeret tantárgyakat tanít. Emellett osztályfőnöki, tehetséggondozó és szakköri munkája is példa értékű. Tanítványai országos versenyeken vesznek részt. Munkaközösség vezetőként mindenben segíti és támogatja az iskolavezetés munkáját. Szakmai tudására, önzetlen feladatvállalására és emberségére való tekintettel javasolják kitüntetésre.


Némethné Vártok Irma intézményvezető-helyettes, matematika-kémia szakos tanár, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1986 óta az iskola pedagógusa. Első munkahelye, második generációs pedagógus. 35 éve végzi matematika-kémia szakosként nevelő-oktató munkáját példaértékű lelkiismeretességgel, szakszerűséggel, pontossággal, hatalmas munkabírással. A tevékenységközpontú, élményalapú, science típusú természettudományos oktatás híve. Innovatív szemléletű. Tehetséggondozó munkájában eredményes.

Rengeteg plusz feladatot vállal. Intézményvezető-helyettesként feladatait precízen látja el. Aktívan részt vesz a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntőinek lebonyolításában. Munkája eredményét is dicséri, hogy az iskola 2023-ig az Oktatási Hivatal bázisintézménye díjat viseli. Nevelő-oktató munkája példaértékű a kollégák számára.


Dr. Fűzfáné Csuti Borbála magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, osztályfőnök, Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1988-tól, 33 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén. Szaktanári munkáján kívül rendszeresen vállal osztályfőnöki feladatokat is. Magyartanárként egész pályáját az élmény- és értékközpontú, műértelmező irodalomtanításnak, az olvasás megszerettetésének szentelte. Növendékei magas szinten teljesítenek több iskolai, városi, megyei vagy országos versenyen. Negyedik alkalommal javasolják kitüntetésre - még soha nem kapott-és jövő tanévben nyugállományba vonul.

Kiemelkedő Pedagógusmunkáért II. fokozat

Purgainé Somogyi Andrea óvodavezető-helyettes, Szombathelyi Maros Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

19 éve dolgozik az intézményben. 7 éve óvodavezető-helyettesi feladatokat lát el. Munkáját maradéktalanul, odaadóan végzi. Munkáját, döntéseit mindig a gyermekek és az óvoda érdeke határozza meg. Harmadik alkalommal került kitüntetésre való felterjesztésre.


Iszak Judit Mária óvodapedagógus, Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

38 éve dolgozik az intézményben. Az intézmény munkájában, működésében kiemelt szerepe van. Az intézmény nevelőtestülete, a szakmai munkaközösségek és az alkalmazotti közösség is 100 %-ban támogatja a felterjesztést, mellyel a szülői közösség elnöke is egyetért. Mind szakmai felkészültsége, mind pedagógiai gyakorlata, mind emberi tulajdonságai miatt javasolják a kitüntetésre.


Simon-Németh Kinga óvodapedagógus, Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1982-től óvodapedagógus, 1986 óta az intézmény dolgozója. 2017 óta az óvoda önértékelési csoportja vezetőjeként koordinálja a feladatok végrehajtását. Pályafutása 38 évében sokat tett az intézmény szakmai fejlődéséért, a munkatársi kapcsolatok kialakításáért. Pedagógiai egyénisége, emberi magatartása példaértékű. Kiváló szakmai munkája és pályán elért eredményeit szeretnék elismerni a kitüntetéssel.


Szabó Babett Katalin óvodapedagógus, munkaközösség vezető, bázisóvodai mentor, Szombathelyi Aréna Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

Óvodapedagógusi munkáját 1994-ben kezdte az intézményben. Az óvodai munkaközösséget vezeti évek óta. Az óvoda az ELTE Savaria Egyetemi Központ bázisóvodája, melynek mentori feladatait is ellátja. Több továbbképzésen részt vett, többek között Helen-Doron angol nyelv képzés stb. Sok évtizeden át tartó, kitartó, odaadó, példamutató munkája, a gyermekekért, az óvodáért, a közösségért végzett kiemelkedő munkájáért javasolják kitüntetésre.


Bíró Zoltánné óvodapedagógus, Szombathelyi Mocorgó Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1990 óta az intézmény óvodapedagógusa. Rendszeresen részt vett továbbképzéseken, többek között a Módszertani felkészítés idegennyelvű óvodai és kisiskoláskori foglalkozások vezetésére és az angol nyelvi foglalkozásokat tartja. Ezenkívül beszéd- és kommunikáció fejlesztő pedagógus, logopédiai szakóvodapedagógus, mozgásfejlesztő pedagógus képesítéséket szerzett. 36 éves példamutató szakmai munkája elismeréseként javasolják kitüntetésre, harmadik alkalommal került felterjesztésre.


Bakóné Sarudi Zsuzsanna német nemzetiségi óvodapedagógus, Szombathelyi Napsugár Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1993 óta az intézmény alkalmazottja. Német nyelvi tagozaton végzett, emellett tanítói oklevelet is szerzett. Különösen a német nemzetiségi óvodai nevelés vonzza, de angol nyelvű akkreditált képzésen is részt vett. 2001-ben a Goethe-Institut idegen nyelvi tanítás módszereit is elsajátította, melyet a mindennapokban alkalmaz. 3 éve a játék munkaközösség vezetője. Szakmai érdemei, közösségi magatartása, 37 éve tartó kimagasló munkavégzése miatt javasolják kitüntetésre.


Gombos Lászlóné tanító, Szombathelyi Reguly Antal Nyelviktató Nemzetiségi Általános Iskola

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1982 óta dolgozik az intézményben. 120 órás intenzív tanfolyamot végzett az írás és olvasás nehézségei címmel. Sikerrel oldja meg az eltérő haladási ütemű és képességű gyermekek foglalkoztatását, tanítóként és osztályfőnökként is kiemelkedő eredményességgel integrál. A szakmai életút alapján és közelgő nyugdíjba vonulása miatt lett felterjesztve kitüntetésre.


Takácsné Tarr Margit tanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1986 óta tanít az intézményben, matematika-fizika szakos tanár. Több éve ő látja el a matematika munkaközösség-vezetői feladatokat. Ő szervezi, bonyolítja a matematika versenyeket. Diákjai sikeresen szerepelnek matematika és fizika versenyeken. Ő szervezi a matematika próba érettségiket is.

Emellett a felsőfokú OKJ-s képzésben statisztika tanítást is vállalt. Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat is ellátja. A GINOP programban mentorként és fejlesztőcsoport vezetőként vett részt, folyamatosan képzi magát. Fentiek alapján javasolják kitüntetésre.

Szombathely Oktatásügyének Segítésért Díj

Kiricsi Lászlóné dajka/pedagógiai asszisztens, Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

Az óvoda átadása óta aktív dolgozója és segítője az óvodai nevelőmunkának. Szakmailag jól felkészült: érettségizett, ápolónő és dajka végzettséggel is rendelkezik. Munkáját a nevelőtestület minden tagja elismeri. Mivel a nevelési évben nyugdíjba megy, méltó elismerés lenne a szorgalmasan, becsülettel eltöltött évek után a kitüntetés számára, egyhangúlag támogatják kitüntetését.


Dienes Sándorné dajka, Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1996 óta dolgozik dajkaként az óvodában. Lelkiismeretes, kitartó szakmai munkája és emberi tulajdonságai alapján már több alkalommal fel lett terjesztve kitüntetésre. Az intézmény munkájában, működésében kiemelt szerepe van. Az intézmény nevelőtestülete, a szakmai munkaközösségek, valamint az alkalmazotti közösség is 100 százalékban támogatja a felterjesztést a szülői közösség elnöke egyetértésével.


Gombkötő Lajosné dajka, Szombathelyi Barátság Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

1996 óta dolgozik dajkaként az intézményben. Minden óvodai programba, rendezvénybe bekapcsolódik, vállalt feladatait példaértékűen végzi. Az óvodában eltöltött 25 éves munkája jelentősen hozzájárult az óvodai közösség sikeres megítéléséhez és működéséhez. A nevelési év végén, több mint 30 éves közalkalmazotti munkaviszony után nyugdíjba vonul. Fentiek alapján javasolják kitüntetésre.


Glavánovitsné Családi Katalin dajka, Szombathelyi Játéksziget Óvoda

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

Az intézményben 2012 óta dolgozik dajkaként. Munkakörét, azon belüli feladatait szívvel-lélekkel látja el. Hozzáállása, pontossága, precízsége példaértékű. Számítani lehet rá mindenben minden körülmények között. Szakmai tevékenysége, együttműködése példaértékű. A szülők is számíthatnak rá mindenben, gyermekszeretetét nap mint nap megtapasztalják. Eddigi munkájával kiérdemelte a kitüntetésre való felterjesztést.


Nagy József karbantartó, Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és AMI

Pedagógus díjátadó
Mészáros D. Zsolt

2004 óta az iskola "mindenes dologi" felelőse. Dolgozott karbantartóként, udvari kertészként, kézbesítőként, egy időben az iskola szinte valamennyi karbantartási munkáját ő végezte. Önként vállalt folyosó, tanteremfestést. Segített a pedagógusok tanórán kívüli programjainak előkészítésében, megvalósításában, a fellépő vagy máshol versenyző gyermekek szállításában, akár saját költségén is. Több évtizede edzősködik, kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás-nevelésre.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet