56 éve Szombathelyen – a Sztálin-szobor kézfeje a hajnali vonattal érkezett

Ezen a párás őszi napon, 18–20 fokos melegben mindenki végezte a megszokott munkáját. Szombathelyen délelőtt tíz órakor a Hazafias Népfront bizottsága arról tanácskozott, miként szüntessék meg Vas megyét.

Egy könyvtárszobában, a duruzsoló kandalló adta melegben Dr. Kövér István szombathelyi ügyvéddel (a Recski Szövetség Nyugat-Dunántúli Szervezetének elnökével) kávézunk, idézzük fel a szombathelyi ’56 szellemét. Beszélgetőtársam 1956-ban 19 évesen a szombathelyi vasútállomáson dolgozott, maga is részese volt az eseményeknek. A kilencvenes évektől kutatta ’56 Vas megyei és szombathelyi vonatkozásait, számos helytörténeti munka szerzője. (A beszélgetést, követve az 56-os eseményeket, több részletben közöljük.)

Múltbanéző dr Kövér Istvánnal
Bonyhádi Zoltán

- Milyen volt a légkör ’56 előtt Szombathelyen?

- Szegény volt mindenki, és rettegett, mert nem tudta, hogy meddig van szabadlábon, a családfő meddig maradhat otthon, meddig keresi a kenyeret. Nem kellett semmit sem csinálni, elég volt, ha a párttitkár kinézte magának a lakásod, bejelentette, hogy abba egy reakciós lakik, és másnap a családfőt elvitte az ÁVÓ, a családot pedig kitelepítették. Ilyen légkör volt. Nem lehetett megközelíteni az osztrák határt, bélistáztak, akik a régi rendszer hívei voltak, azokat - vagy nyugdíjjal, vagy minden ellátás nélkül – elbocsátották.

A nép rendkívüli módon elkeseredett, a Szabad Európa Rádió vagy az Amerika hangja biztattak bennünket, éltették a reményt, hogy a helyzet meg fog változni. Mindenki azt várta, hogy amikor 1955-ben kivonultak Ausztriából az oroszok, majd innen is ki fognak menni. Úgy hittük, az oroszok csak azért vannak Magyarországon, hogy az összeköttetést biztosítsák az Ausztriában állomásozó szovjetekkel. Amikor aztán ’55-ben kivonultak Ausztriából, hirtelen létrehozták a Varsói szerződést, hogy ne kelljen innét kimenni. Rengeteg volt a besúgó, minden irodában, az esztergapad mellett, bárhová néztünk, valaki beépített ember volt. Bizonytalan volt a nép, rettegett, félt. És várta, várta, hogy történjen valami.

- Akkoriban Szombathelyen élt?

- Nem, mert amikor 1944. októberében az amerikaiak naponta bombázták a várost, az állomást és a repteret, a mi lakásunkat is földig rombolták. A szüleimmel ugyanis az állomás és a reptér között laktunk. Falura menekültünk, Táplánszentkeresztre, hogy túléljük a háborút. Onnét csak 1964-ben költöztünk vissza.

’56-ban 19 éves voltam, a Nagy Lajos Gimnáziumból az érettségi után a vasúthoz kerültem, ott dolgoztam, ahol édesapám is. Táplánszentkeresztről jártunk be dolgozni. A vasút a legnagyobb üzeme volt Szombathelynek, a forradalomban a legaktívabb a vasutasság volt. Szombathelyen nem volt egyetem, sem főiskola, nem volt felsőfokú diákság, csak akik hazaérkeztek a pesti egyetemekről.

Motorkocsi Szombathelyen, a Köztársaság téri kitérőben, az '50-es években
Nyugat.hu

- Jelentős ipar sem volt?

- Akkoriban azért működött a Lengyár, fél Dunántúlt ellátta. Sorolom tovább, volt itt szövőgyár, cipőgyár, fonoda, sokkal nagyobb volt a város ipara, mint most, csak ’90 után megszüntették vagy magánosították és tönkretették. A járműjavítóban több mint 1400 fő dolgozott, a vasútállomás 600 fővel működött, 560 fő dolgozott az igazgatóságon.

- Mi történt Szombathelyen október 23-án?

- Egy hétköznapi napnak indult, mindenki végezte a napi megszokott munkáját. Hallottuk mi is a rádióban, mert akkoriban mindenki onnan tájékozódott, hogy Piros László belügyminiszter nem engedélyezte az egyetemisták felvonulását. Aztán pár óra elteltével hallottuk, hogy mégis zöld utat adott a felvonulásnak. Mi vártuk, milyen hírek lesznek, de semmit sem hallottunk.

Mindenki a robbanást várta. Nem tudtunk mi történt Budapesten, csak amikor 23-án este megérkeztek az első személyszállító vonatok. (Akkoriban Szombathely és Budapest között még öt óra volt a menetidő, így aki délben a fővárosban felszállt, estére ért ide.) Az esti vonattal érkezők már suttogták, hogy Budapesten milyen helyzet van, hogy felvonulást tartottak a diákok, és a lakosság is melléjük állt. Beleborzongott mindenki ezekbe a hírekbe, és suttogta tovább, az utasok mentek haza, elmondták a családnak, a vasúti személyzet is szétkürtölte a híreket. Gyorsan terjedt.

Bonyhádi Zoltán

- Nagyon nehéz ezt elképzelni…

- Akkor még rádiója sem volt mindenkinek, nemhogy tv-je. A falvakban a tanácsházán volt egy rádió, onnét oszlopokon vezették el a házakba az adásokat, egy hangszórón, két gombbal lehetett az egyik állomáson a Kossuthot a másikon a Petőfit fogni. Semmi mást. A rádiót bekapcsolva október 23-án este először puskaropogást lehetett hallani, aztán meg semmit, majd egyszer csak megszólalt a himnusz, és dalokat játszottak, aztán néma volt a rádió is.

- Aztán jöttek a pesti vonatok.

- Akik este indultak Budapestről, 20 óra körül, azok hajnali négykor érkeztek Szombathelyre. Ők még több hírt mondtak. Az egyik legérdekesebb dolog, hogy ezzel a vonattal érkezett meg Szombathelyre a ledöntött Sztálin szobor valamelyik kézfeje, idehozták.

56
Nyugat.hu

- Ki hozta? Hova lett?

- Próbáltam megfejteni, de senki sem tudja pontosan…

- Melyik kézfej? Látta személyesen?

- Nem, de beszéltem olyannal, aki látta. Hiszem, de bizonyítani nem tudom, hogy eljött Szombathely állomásig a hajnali vonattal, de hogy aztán hova lett?

- Szombathelyen történt bármi is október 23-án vagy 24-én?

- Minden csendes volt, nem lehetett tudni, mi lesz, hogy vidékre is kiterjed-e vagy sem, hogy milyen formában fog kiszélesedni, ha egyáltalán kiszélesedik.

Szombathely illetve Vas megye akkoriban nagyon nehéz helyzetben volt. A megyét meg akarták szüntetni. Még Rákosiék idejében a Központi Bizottság hozott egy olyan döntést, hogy egy részét Zala megyéhez, a másikat Győr- Sopron megyéhez kell csatolni. Október 23-án Szombathelyen épp erről tanácskoztak. Hadd idézzem egy könyvemből pontosan: „Ezen a párás őszi napon, 18 – 20 fokos melegben megyeszerte mindenki végezte megszokott munkáját, Szombathelyen délelőtt tíz órakor a Hazafias Népfront bizottság tartott ülést a területrendezésről, ahol Tóth Dezső, Török Károly, Bernáth György vb tagok és Szántó Jenő, a Vas megye című napilap főszerkesztője védte a központi vezetőség akaratát Vas megye megszüntetéséről.”

Bonyhádi Zoltán

- Másnap mi történt?

- A rádióban fasiszta reakciós elemekről beszéltek, és a szovjet alakulatok segítségét kérték. Szombathelyen a szilárd ellenállásra szólított fel J. Kiss Ernő, a Megyei Tanács elnöke. Mindenki várta, hogy mi történik Pesten. A hírek hol pontosan, hol eltorzítva érkeztek, olyan híreket is hallottunk, hogy a szovjetek tankokkal szétlőtték Budapestet. Mindenki érezte, valami változásnak lennie kell, de hogy hogyan, nem tudtuk. Ki lesz a vezér? Leváltják a Tóth Dezsőt? És mi lesz Nika Györgynével, a városi pártbizottság első titkárával, aki véresszájú és kegyetlen nőszemély volt. Jönnek emberibb utódok? Ez mind nagy kérdés volt.

Aztán október 25-én a szovjet laktanyából (a 11-es huszár úton), látva, hogy milyen változások vannak, elindult két orosz tiszt, és körbejárta az iskolaigazgatókat. A nevüket nem tudni. Nyugalomra intették a diákságot. A város számos pontján állomásoztak szovjet katonák, lakásokban, bent a városban szovjet családok laktak. Figyelmeztették a tanárokat, ha valamelyik szovjet állampolgárnak baja lesz, akkor a szovjet hadsereg kénytelen fegyvert használni, nincs mérlegelés. Az orosz tisztek így jutottak el a szombathelyi ’56 egyik fő vezetőjéhez, Koncz Endre tanárhoz is. Ő úgy látta, valamit muszáj tenni, mert ha itt a diákság megindul, abból nagy tragédia lehet Szombathelyen.

Egy másik értelmiségivel, Horn Miklóssal felkeresték a pártbizottságot, és onnan kihívták a Tóth Dezsőt. Kérték, vegyék le a napirendről a megyei területrendezést, a megye megszüntetését. Hogy legalább ezzel le lehessen csillapítani a lakosságot, mert ez az általános nyomoron, félelmen és rettegésen túl plusz indulatokat szított a megyében.

A történethez még hozzátartozik, hogy előtte nem sokkal, októbert megelőzően tudni lehet, hogy Szombathelyen járt Hollós Ervin, a KISZ Központi Bizottságának első titkára. Azért jött (akkoriban más magasabb vezetők is megfordultak), hogy megnyugtassák a helyi kádereket, ha meg is szűnik a megye, az itteni megyei első embereknek továbbra is lesz helye.

- Mikorra készültek ezt a megyei átszervezést végrehajtani?

- Még az év december 31-ig be akarták fejezni. Ez biztos.

Ez a Hollós Ervin azt tanácsolta az ittenieknek, hogy a budapesti Petőfi körhöz hasonlóan hozzanak létre itt is egy kört. Ugyanakkor a szombathelyiek is ezt kezdeményezték. Így közös volt az akarat, létrejött egy civil társulat, a Petőfi kör mintájára. A már említett Koncz Endre, a hazafias népfront vezetőivel, Horn Miklóssal, a TIT égisze alatt megalakították a Vasvári Pál Kört. Ebből, az ő környezetükből nőtt ki az a vezérkar, ami irányítójává vált az 1956-os eseményeknek.

Visszatérve a ’56-os történésekhez két orosz tiszt tárgyalt Koncz-cal, aki úgy érezte, hogy őneki feladata, mint a Vasvári kör elnökének, a biztonság érdekében, hogy lépéseket tegyen. El is indult 25-én a szovjet parancsnokságra. Arra kérte az ottani vezetőket, hogy a nyugalom érdekében hagyják el Szombathelyet, tegyenek egy ígéretet, hogy az év végéig kivonulnak a városból, és ők, a Vasvári Kör garantálja, hogy nem történik semmi baj, és lecsendesíti a népet. A szovjet tiszt (mert nem bocsátották a parancsnok elé), akivel Koncz tárgyalhatott, állítólag azt felelte, ő ilyet nem ígérhet, ő katona, vezényszóra cselekszik, ha Moszkvából ilyen utasítást kap, akkor kivonulnak. Gyakorlatilag egy reális helyzetet vázolt. Vele volt Szemző Magda pártiskolai tanár, de ő be se léphetett a szobába.

Október 27-én, szombaton aztán a vasutasok már lázban égtek, addig nem történt semmi, valamit már csinálni kellett… (innen folytatjuk…)

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet