Közülük lesz valaki az Év Vasi Embere

Király Gábor és az Epcost vezető Takács Balázs is a jelöltek között.

A szombati, Sárvárra költözött Sárvár ad otthont az idei Megyebálnak 2016. January 02. 14:29 megyebálon hirdetik ki, kit választottak az Év Vasi Emberének. Most bemutatjuk a jelölteket, cikkünk végén pedig hagyományosan (nem hivatalosan) meg is szavaztatjuk.

Balogh Károly Zsolt

A Debreceni Tudományegyetemen végzett német nyelv és irodalom szakon, majd turisztikai másoddiplomát szerzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Különböző vezetői pozíciók töltött olyan turisztikai cégeknél, mint a Birdland Golfclub. 2009 és 2012 között a Büki TDM vezetője, 2011 és 2014 között az Országos TDM Szövetség elnöke. 2012 óta a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. A 2014 augusztusában megalakult Vas Megyei Turisztikai Szövetség egyik kezdeményezője, elnöke.

Balogh Károly Zsolt
Garai Antal Atom

Fontos törekvése, hogy a kamara szerepét erősítse, annak érdekében, hogy meghatározó módon tudjanak hozzájárulni a megye gazdaságának, szakképzésének és turizmusának fejlődéséhez, a fiatalok pályaválasztásához. Munkája során a partneri kapcsolatok kialakítására törekszik, így jó kapcsolatok ápol a megye meghatározó társadalmi és gazdasági szereplővel.

Gáspár Péter
Garai Antal Atom

Gáspár Péter

A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, a Pollack Mihály Műszaki Főiskola mélyépítési szakán okleveles üzemmérnökként végzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán a szerkezetépítő mérnöki diplomát vehette át. Az egyetem elvégzése után a Vas megyei Építőipari Vállalatnál építésvezetőként kezdett dolgozni, majd építész tervező lett az AGROBER-nél. 1996-tól a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, vezető-tervezője.

Gáspár Péter számos középület, lakópark tervezésében, műszaki ellenőrzésében vett részt, így többek között a Szombathely, Kárpáti Kelemen utcai lakópark tervezésében, a Szombathely, Szent István lakópark tervezésében, a Szombathely Városi Ügyészség rekonstrukciója, az Evangélikus Egyházközség Reményik Sándor Általános Iskolájának átalakítása és bővítése, a Nagy Lajos Gimnázium felújítási munkái, a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium felújítási munkái, valamint sok más létesítmény tervezése.

Prof. Dr. Horváth Béla
Nyugat.hu

Prof. Dr. Horváth Béla

Okl. gépészmérnök, okl. mérnök-tanár, a tudomány kandidátusa, a Nyugat-magyarországi Egyetem habilitált egyetemi tanára, a Természettudományi és Műszaki Kar Műszaki Intézetének igazgatója. 2013 őszén kapott megbízást a szombathelyi duális gépészmérnöki BSc szak szervezésére. Irányításával és aktív közreműködésével elkészült a szakindítás dokumentuma, amelynek alapján a Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatára a Felsőoktatási Államtitkárság engedélyezte a szak szombathelyi indítását. Szervezi és irányítja az új szak oktatógárdáját, mely már 11 gépészmérnököt és egy gépésztechnikust számlál. Aktív résztvevője a szak beiskolázási kampányának, melynek eredményeként, 2015 őszén 80 fővel elindult a gépészmérnökképzés.

A DUÁLGÉP-projekt szakmai vezetőjeként irányítja, szervezi és aktívan alakítja azt az egyetemi és vállalati szakemberekkel közös munkát, amelynek számos, a duális gépészmérnök-képzést segítő eredménye közül kiemelhető, hogy elkészült az egyetemi és a vállalati duális gyakorlati oktatás teljes tananyag-háttere. Tagja számos tudományos és társadalmi szervezetnek, közöttük a Magyar Tudományos Akadémia Agrár-műszaki Bizottságának. Szakirodalmi munkássága széles körű, számos szak- és tankönyv társszerzője, szakmai publikációinak száma 500 körüli. 2003-ban szerkesztésében jelent meg az „Erdészeti gépek” című szak- és tankönyv.

Király Gábor

A Szombathelyi–Swietelsky Haladás labdarúgó kapusa 1976-ban született Szombathelyen. A Haladás VSE saját nevelésű játékosa, a magyar válogatott labdarúgókapusa. Pályafutását 1982-ben kezdte a Haladásban. 18 évi idegenlégiósság után hazatért Szombathelyre, ahol több mint másfél évtized után ismét a Haladás hálóját őrzi.

Király Gábor
Bonyhádi Zoltán

2002-ben létrehozta a Király Sportlétesítményt. 2006-ban alapította többedmagával a Király Szabadidősport Egyesületet, és 2013-ban nyitotta meg a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskolát. Az egyesület 12 szakosztállyal működik. A labdarúgócsapat a megyei bajnokság I. osztályában szerepel. A megye egyik legsikeresebb és legnépszerűbb sportembere. Vezetésével a Szombathelyi Haladás csapata kiváló őszt tudhat maga mögött, a magyar labdarúgó válogatott hosszú idő után újra világversenyen szerepelhet. 101-szeres magyar válogatott, ezzel beállította Bozsik József, az Aranycsapat játékosának rekordját.

Kiss Katalin
Nyugat.hu

Kiss Katalin

Az idén 54 éves – MBA végzettséggel is rendelkező – okleveles biológusmérnök 1992 óta alkalmazottja és 1997 óta ügyvezetője a MAM vaskeresztesi gyárának. Vezetése alatt a kis vidéki termelő üzem a régió meghatározó és sikeres nagyvállalatává, munkaadójává és a cégcsoport kompetencia központjává fejlődött. A kezdeti 8 főből ma már több, mint 450-en dolgoznak a vállalatnál, aminek alapterülete a kezdeti 357 m2-ről 2016-ra közel 14000 m2-re bővül. A környék legnagyobb munkáltatójaként rendszeres kapcsolatban áll a környező falvak vezetőivel, szükség esetén támogatja őket mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben. Mindig globálisan és térségben gondolkodik, társadalmi felelősségvállalása előremutató. A termék jellegéből adódóan a jövő generációjáért dolgozik, hiszen a jelen gyermekeiből lesznek a jövő felnőttei.

Inspiratív vezető, aki személyes példamutatásával érdemelte ki munkatársai lojalitását és szakmai elismertségét. Vezetői képességeinek köszönhetően a gyár alkalmazottai magukénak érzik a közös célokat, melynek teljesítése elvezet a közös sikerekhez. Munkáját nem csak feladatnak, hanem hivatásnak is tekinti.

Prof. Dr. Márkus Béla

1948-ban született Szombathelyen, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1966-ban. 1972-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, majd 1972. szeptember 15-én helyezkedett el a Markusovszky Kórházban. 1976-ban sebészetből, majd 1981-ben érsebészetből szakvizsgázott. 1996-tól az orvostudományok kandidátusa, amit PhD-ként ismertek el. 1995. április 1. napjától idei nyugdíjba vonulásáig a Markusovszky Kórház Általános és Érsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa.

Prof. Dr. Márkus Béla
Nyugat.hu

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Magyar Sebész Társaság vezetőségének és számos hazai és külföldi tudományos társaságnak aktív tagja, megyei sebész szakfőorvos, rendszeresen tart előadást hazai és külföldi kongresszusokon. A betegekkel, munkatársaival példamutató kapcsolatot alakított ki. Munkáját kiemelkedő szakértelemmel, nagy hivatástudattal lelkiismeretesen látja el, vezetői, munkatársai, a város és a megye lakosságának messzemenő elismerése mellett.

Takács Balázs

2007 óta irányítja az EPCOS-t ügyvezető igazgatóként. 42 éves, nős, két gyermek büszke édesapja. Célja a folyamatos, fenntartható fejlődés megteremtése, és ezzel stabil munkahely biztosítása az EPCOS több mint 2000 munkatársa számára, akik között 80 fő megváltozott munkaképességű kolléga is dolgozik. Fontosnak tartja, hogy az EPCOS a régió egyik legnagyobb munkáltatójaként felelősségvállalásban is jó gyakorlatokkal járjon elől.

Takács Balázs
Bonyhádi Zoltán

Kitartó munkával, előremutató vízióval munkatársaival együtt stabil hátteret hozott létre, amelynek köszönhetően a 20 évvel ezelőtt Szombathelyen bérgyártással indult vállalat mára a TDK csoport legjelentősebb európai fejlesztő- és gyártóközpontjává lépett elő. A 2015-ben átadott mintegy 10,5 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően az EPCOS ma okosautós alkalmazásokhoz fejleszt és gyárt elektronikai alkatrészeket, a kutatás-fejlesztés a vállalaton belül kiemelt terület.

Egy nemzetközi nagyvállalat lokálpatrióta vezetőjeként fontosnak tartja, hogy az EPCOS a régióval és Szombathellyel együtt fejlődjön. Vezetése mellett indult el a vállalat oktatásfókuszú társadalmi felelősségvállalás programja, az EPCOS Suli Művek Program, amelynek célja a reál tudás támogatása az oktatás minden szintjén. Ennek részeként Szombathelyen adták át az ország első 3D-s általános iskolai csúcslaborját. A közép- és felsőfokú műszaki oktatást segíti a vállalaton belül működő EPCOS Oktató Központ. Elkötelezetten támogatta a szombathelyi duális gépészmérnökképzés elindítását és működtetését is.

Dr. Tiborcz János

1957-ben született Szombathelyen. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1985-ben, majd 1990-ben a Rendőrtiszti Főiskola rendőrtiszti átképző tanfolyamán szerzett diplomát. Angol nyelvből szakmai nyelvvel bővített, középfokú nyelvvizsgát tett. Rendőri szolgálatát 1980-ban kezdete a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályán, majd különböző beosztásokban dolgozott. A Körmendi Rendőrkapitányság vezetésére 1990-ben kapott megbízást, majd 1992-ben a Főkapitányság Hivatalának vezetőjévé nevezték ki.

Dr. Tiborcz János
Bonyhádi Zoltán

Az Országos Rendőr-főkapitányság állományába 1998-ban került, ahol a Hivatal Jogi és Koordinációs Főosztályán főosztályvezetői, illetve az APEH Bűnügyi Igazgatóságának ORFK-ba integrálásával kapcsolatos miniszteri biztosi feladatokat látott el. A Belügyminisztérium humánpolitikai helyettes államtitkárává 2004. január 1-jei hatállyal került kinevezésre. A Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatósága Körmendi Rendészeti Szakközépiskolájának igazgatói munkakörébe 2005-ben nevezték ki, majd a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságot 2007. november 15-től vezette, 2012. február 1-jétől pedig a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője. Nevéhez fűződik a megyei rendőrségi épületállomány jelentős felújítása, amely beruházások a közeljövőben érnek véget.

Dr. Tilcsik György

Budapesten született, egyetemi tanulmányai az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem-könyvtár-levéltár szakon végezte. Levéltárosi pályáját a Vas Megyei Levéltárban kezdte, amelynek 1986-tól igazgatóhelyettese, majd igazgatója egészen idei nyugdíjba vonulásáig.

Dr. Tilcsik György
Rába Adrienn

Tudományos munkásságát – összhangban a Vas Megyei Levéltár hagyományos, magas színvonalú helytörténeti irányultságával – a régió reformkori és 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatti társadalom- és gazdaságtörténetének vizsgálata határozza meg. E témakörben megjelent tanulmányai mind a helyi, mind az országos történetírás szempontjából különösen értékesek.

Levéltári szakmai tevékenysége két vonatkozásban is túlmutatott a megyei levéltár keretein. A szombathelyi hagyományok folytatójaként kapcsolódott be, majd vette át a megyei levéltár és a szomszédos Burgenlandi Tartományi Levéltár közti történeti és levéltári együttműködést, a kapcsolatok szervezését és irányítását. Mindezek mellett aktívan közreműködött a szombathelyi felsőoktatásban folyó történelem és levéltár oktatásban.

A levéltáros szakmai közélet kiemelkedő egyénisége, a levéltárak közötti együttműködés és a szakmai képzés, továbbképzés egyik szervezője.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? A szerkesztőségünkkel szeretne közölni valamit? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: [email protected]

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet