Jár a 10+10 millió, ha elmúltam 40? Mennyi a maximum, ha 2 gyerekem van? - Tudjon meg mindent a CSOK-ról!

Pontokba szedtük a legújabb és legfontosabb információkat az otthonteremtési támogatásról.

Kinek jár a 10 millió forintos CSOK vagy a hozzá felvehető akár 10 milliós 3%-os kamatozású hitel? Mi jár azoknak, akik gyereket nevelnek, de elmúltak 40 évesek? A takarek.hu, és a portfolio.hu oldalak segítségével próbáltunk minden hasznos információt pontokba szedni, ami elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről.

Kezdjük mindjárt a a legfrissebb információkkal, azokkal a könnyítésekkel, amiket Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár tegnap Budapesten, egy sajtótájékoztatón jelentett be.

A legújabb változások:

 • Az egy- és kétgyermekes családok is igénybe vehetik a támogatást, akkor is, ha van másik ingatlanjuk,
 • a 30 millió forintnál értékesebb otthonokra is igénybe vehető lesz a 10 milliós államilag támogatott hitel,
 • eltörlik az energetikai tanúsítvány kívánalmát,
 • mozaikcsaládok is élhetnek a lehetőséggel,
 • nem összkomfortos ingatlan is vásárolható lesz
 • Forrás: portfolio.hu

  Lázár ezeket az könnyítéseket jelentette be múlt héten

  Február 3-án két új rendeletben, egy új lakásokról és egy használt lakásokról szólóban változtat a CSOK szabályain a kormány - derült ki Lázár János csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az alábbi változásokra számíthatunk még a portfolio.hu szerint:

 • Eltörlik a 30 milliós összeghatárt a támogatott hitel felvétele során is. Eddig úgy volt, hogy a rendelet értelmében telekár és áfa nélkül nem haladhatja meg ezt az összeget az új lakás vételára, ha valaki igényelni akarja a 3%-os kamatozású hitelt.
 • Új és használt lakások esetében is eltörlik a tulajdoni korlátot, vagyis aki a támogatást igénybe szeretné venni, nem kell megválnia meglévő lakásától.
 • Azok a "bürokratikus szabályok" is megszüntethetők Lázár szerint, amelyek a korábban tulajdonolt ingatlan eladásából származó vételár felhasználását írják elő.
 • Eddig úgy volt, hogy az elmúlt 5 évben értékesített ingatlan eladási árát "be kell forgatni", és csak a különbözetre igényelhető a CSOK.
 • Új ház építése esetén változik az összkomfort meghatározása.
 • Ahol nincs ivóvízvezeték, ott az iható víz elérése lesz a kritérium, ahol pedig nincs szennyvízvezeték, ott az építési szabályokban korábban engedélyezett megoldások tovább élhetnek.
 • A kormány valamiképp támogatná a nagyvárosokban a tetőtérbeépítéseket, valamint külterületeken új tanyák építését. Belterületi zártkertekben is lehet majd építkezni támogatással.
 • A közfoglalkoztatottaknak arra lesz lehetőségük, hogy használt lakás vásárlásához, illetve lakásfelújításhoz kapják meg a CSOK-ot.
 • Az építésztársadalommal közösen akarják meghatározni azokat a garanciákat, amelyek biztosítják az építési szabályok betartását a megszűnő építési engedélyezés helyett.
 • CSOK
  Nyugat.hu

  CSOK KISOKOS: Milyen célokra igényelhető?

  A CSOK az eltartott gyerekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

 • Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

  CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után. A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül:

 • a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Emellett fiatal házaspárok igényelhetik a CSOK-ot még meg nem született, de vállalt gyerekek után is, meglévő gyermekeik számától függetlenül, legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén.
 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

 • Milyen személyi feltételeknek kell eleget tennie?

  A támogatás igénylésekor bizonyos személyi feltételeknek is eleget kell tenni. Ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 • OEP igazolás: Az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkeznie az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie. Külföldi biztosítási időszak is elfogadható
 • .
 • NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. Megelőlegezett CSOK igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
 • Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával kell igazolnia, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság bűncselekmény miatt nem állapította meg. Ha büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, azt kell igazolnia, hogy a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

 • Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tennie?

  A, A lakás vételárára vonatkozó előírás:

 • Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
 • A használt lakás vételára a rendeletben meghatározott összegen belüli, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.
 • B, Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

 • Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 50%-nak kell lennie. (A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.)
 • C, Többlet ingatlan tulajdon:

 • CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nincs (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont).
 • D, Számlabenyújtási kötelezettség:

 • Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.
 • Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható csak el.
 • E, Komfortosság

 • Lakáscéltól függően az alábbiak a komfortfokozati elvárások:
 • Lakáscél - komfortfokozat új lakás építés - összkomfortos új lakás vásárlás - összkomfortos meglévő lakás bővítése - legalább komfortos, vagy a bővítéssel komfortossá váló használt lakás vásárlása - legalább komfortos

  Ezen felül a hitelintézet által elfogadott lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas kell, legyen.


  Milyen külön szabályok vonatkoznak a CSOK 10+10-re?

  A legnagyobb összegű támogatás igénybevétele a legalább háromgyerekesek (esetlegesen vállalt gyermekekkel együtt) kiváltsága. Mivel soha nem látott támogatási összegről van szó, a kormány több új vagy speciális feltételt is kapcsolt az igénybevételéhez. Íme, a három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó legfontosabb szabályok:

 • új lakásba kell költöznie hozzá mindegyik igénylőnek és a gyermekeknek, de nem szükséges a meglévő ingatlan eladása,
 • a felépíteni vagy megvásárolni kívánt lakás hasznos alapterületének el kell érnie a 60 négyzetmétert, az egylakásos lakóépület hasznos alapterületének pedig a 90 négyzetmétert,
 • az igénylő nem lehet rajta a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján, vagy késedelmes tartozását legalább egy éve rendezte,
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy legalább 2 éve folyamatos társadalombiztosítással rendelkezik minden igénylő (a közmunkát nem lehet figyelembe venni), amelyben legfeljebb 15 napos megszakítás lehet,
 • aki már vett igénybe CSOK-ot vagy más, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, az a már igénybe vett összeg(ek)et levonva kaphatja meg a 10 milliós CSOK-ot, ha új lakásba költözik,
 • az akár 10 milliós kedvezményes hitel felvételének feltétele, hogy az igénylők fiatal házaspárok legyenek (a CSOK-nál ez csak akkor elvárás, ha előre vállalt gyermekre igényeljük a támogatást), akik közül legalább egyikük életkora a kérelem benyújtásának időpontjában nem haladja meg a 40. életévet.
 • csOK 10+10
  Forrás: http://image.takarek.hu/

  Feltételek:

 • A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.
 • A 10 000 000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.
 • Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.
 • A 10 millió forint CSOK támogatás igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.
 • A teljes 10 millió Ft támogatási összeg igényléséhez az alábbi feltételeknek is meg kell felelnie az igénylőknek:

 • az igénylő és házastársa vonatkozásában a CSOK igénylésének időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele).
 • A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.
 • További információért keresse fel a www.kormany.hu honlapot. Vagy kattintson ide...

  Itt percek alatt megtudhatja, jogosult-e a CSOK-ra

  CSOK („szocpol”) Támogatási Összeg Kalkulátort itt is talál...

  Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

  Hozzászólások

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

  Hasznos