Ülősztrájkba kezdtek a szombathelyi Bolyai-iskola diákjai

A tanárok közül pedig 58-an sztrájkolnak csütörtökön.

2022. december 8-án ismét országos sztrájkot hirdettek a pedagógus szakszervezetek, melyhez a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból is csatlakoztak. A 86 főből álló tantestület 58 tagja lépett sztrájkba csütörtökön.

De nem csak a pedagógusok akcióznak a Bolyaiban, hanem a gimnazista diákok is: ülősztrájkot hirdettek az első 3 órára ezen a napon.

Hogy mit szeretnének ezzel jelezni, az a közös ELTE-s nyilatkozatban szerepel, melyet közösen fogalmazott meg az ELTE összes gyakorlóiskolája és amelyhez minden iskolából csatlakoztak.

Az ELTE gyakorlók dolgozóinak közös nyilatkozata:

Mi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorló általános iskoláinak és gyakorló gimnáziumainak (Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola, Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola) tanárai felháborodásunkat és tiltakozásunkat fejezzük ki a 2022. november 30-án megjelent belügyminisztériumi közleménnyel kapcsolatban, amely szerint „A munkáltatói jogokat gyakorló tankerületi igazgatók – a Belügyminisztérium elvi álláspontját követve – 2022. december 1. hatállyal három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának szüntetik meg rendkívüli felmentéssel közalkalmazotti jogviszonyát.” Tiltakozásunk és felháborodásunk ugyanígy vonatkozik a szeptemberben történt elbocsátásokra is.

Szolidaritásunkat fejezzük ki a Belügyminisztérium döntése nyomán állásukból kirúgott kollégáinkkal. Döntésével az oktatásirányítás a tankötelezettségre és a diákok művelődéshez való jogára hivatkozva meglátásunk szerint csorbította és még nehezebb helyzetbe hozta a magyar közoktatás szereplőit: a diákokat és a pályájukon a tanulók mellett még mindig kitartó pedagógus kollégákat. Ezen eljárás kizárólag a jog betűjére hivatkozik, és nem veszi figyelembe a jog szellemét, amely lehetővé tenné az igazi szabadság megvalósulását és a valódi értékek átadását.

A tanárképzésben részt vevő gyakorlóiskolák tanáraiként nap mint nap szembesülünk a tanárjelöltek folyamatosan csökkenő létszámával. A közoktatás jelenlegi helyzetét, társadalmi, anyagi megbecsültségét látva számos tehetséges, pályára termett jelölt az egyetem befejezése után nem tervezi, hogy pedagógusként helyezkedjen el. Az ELTE gyakorlóiskoláiként - helyzetünkből adódóan - felelősséget érzünk a jövő tanáraiért és a tanárképzés megújításáért.

Követeljük, hogy az elbocsátott kollégákat helyezzék vissza állásukba! A tanárok elbocsátása egyáltalán nem szolgálja a diákok érdekeit, hanem éppen ellenkezőleg, csorbítja a diákok minőségi oktatáshoz, művelődéshez való jogát.

Budapest, 2022. december 7.

1. Ács Zoltán
2. Ágoston Lóránt
3. Albert Viktor
4. Antal Erika
5. Arató László
6. Aszódi-Angyal Andrea
7. Bajza Sándor
8. Bakonyi Judit
9. Bakó Zsuzsa
10. Bakos Enikő
11. Balkay-Halász Gréta
12. Bán Áron
13. Baranyai Balázs
14. Baranyai József
15. Bareithné Kecskés Mária
16. Barta Máté
17. Bárth Balázs
18. Berta Anikó
19. Besenyő Judit
20. Bíró Viktória
21. Bódy Zsuzsanna
22. Bogáthné Erdődi Judit
23. Boronkai-Horváth Zsófia
24. Dr. Borsosné Fercsel Franciska
25. Bozóki Gabriella
26. Bödő Beatrix
27. Börzsönyi Péter
28. Bugán Ilona
29. Büki Ildikó
30. Czédulás Katalin
31. Czéh Zoltán
32. Csányi János Dániel
33. Császári Viktória
34. Cserős Borbála
35. Dr. Csiszár Gábor
36. Csóka Tibor
37. Csutorka Márta Krisztina
38. Dancz Péter
39. Danyi Béla
40. Darab Laura
41. Daragó Veronika
42. Deák-Wildanger Anna
43. Deméné Mohay Borbála (t.t.)
44. Déri Judit
45. Diószegi-Szőcs Máté
46. Dobre Norbert
47. Dudás Éva
48. Elekes Katalin
49. Éltető Péterné
50. Erdős Katalin
51. Eredics Milán
52. Erős-Honti Julianna
53. Etédi Emőke
54. Dr. Fábián László
55. Farkas Aranka
56. Farkas Csaba
57. Farkas Edit
58. Dr. Farkas Katalin
59. Farkas László
60. Fekete Márta
61. Fenyő D. György
62. Fernengel András
63. Fessler Judit
64. Földi Anna Éva
65. Friedman Eszter
66. Fülöp Nóra
67. Dr. Füzesi István
68. Fűzik Mira
69. Gál Ildikó
70. Garam Ágnes
71. Gáspár Csaba
72. Gáspárné Marton Tünde
73. Gedeon Gábor
74. Gergely Bianka
75. Góczánné Molnár Éva
76. Gonda Zita
77. Gózonné Adámy Anna
78. Gregorics Ádám
79. Gulyásné Pusztai Réka
80. Guttmann Éva
81. Gyarmati Zsuzsa
82. Gyimes Bernadett
83. Hajnák Zsuzsanna
84. Halász-Bánffy Eszter
85. Harró Ágota
86. Hegedüs Beáta
87. Hocza Katalin
88. Hogyor Zsuzsanna
89. Hollerné Gazdag Ilona
90. Horváth Beáta
91. Horváth Gábor József
92. Horváth Kálmán
93. Horváth Kornélia
94. Hubai Katalin
95. Isépy Mária
96. Ispánovity Edit
97. Ivacs Anna
98. Iván György
99. J. Tóth Judit
100. Jakab Péter József
101. Jakabné Tóth Tímea
102. Jászné Kajmádi Mónika
103. Jéney Ildikó
104. Józsa Ildikó
105. Juhos Krisztina
106. Kalla Lea
107. Kapuvári Éva
108. Katona Dóra
109. Keisz Ágoston (t.t.)
110. Kertész Luca
111. Kis Kelemen Éva
112. Dr. Kiss Csilla
113. Kiss Zsuzsa
114. Kocsis Teréz
115. Kocsis Zsolt
116. Kormos Kevin
117. Kornai Júlia
118. Kovács Gabriella
119. Kovács Imre
120. Kovácsné Németh Zsófia
121. Kovács Petra
122. Köves Katalin
123. Krasser Petra
124. Kropog Erzsébet
125. Kubicza János
126. Kunecz Árpád
127. Kuneczné Klajzovics Judit
128. Dr. Kuruncziné Dr. Kapcsándi Katalin
129. Laczó Sándor
130. Lengyel Zsuzsa
131. Littner Anita
132. Lovász Lilla
133. Magyar Eszter
134. Maixner Zsoltné
135. Mándics Dezső
136. Marcsek Gábor
137. Marián Lívia
138. Markovits Tibor
139. Menich Ágnes
140. Mészáros Péter
141. Mézesné Szabó Katalin
142. Mihalovics Csilla
143. Mihályfi Éva
144. Minich Eszter
145. Molnár Ágnes
146. Molnár Katalin dr.
147. Móricz Attila
148. Morvai Ágnes
149. Mozer Tamás
150. Nagy Attila
151. Dr. Nagy-Varga Zsolt
152. Návai Péter
153. Németh József
154. Németh Krisztina
155. Németh Szilvia Barbara
156. Némethné Kiss Márta
157. Nikolics Noémi
158. Nógrádi Zsófia
159. Nyakas Tünde
160. Nyirő Tamás
161. Őri Gergely
162. Pajtás Laura
163. Pál Gergely
164. Pálinkás Tünde
165. Pálinkó Dániel
166. Pálréti Orsolya
167. Papp Ádám
168. Parancs Anna
169. Pásztor Dóra
170. Pataki Henriette
171. Patrik-Pirk Zsolt
172. Pejtsik Júlia
173. Péter Petra
174. Pető Sándor
175. Pilnay Sándorné
176. Pirity Tamás Gábor
177. Raszler György
178. Renner Ildikó
179. Réz-Petró Andrea
180. Rezsekné Fehér Laura
181. Rikkert Judit
182. Roznárné Dr. Kun Csilla
183. Ruszkai Nóra
184. Salga Imre
185. Schiller Mariann
186. Schrotti Ágota
187. Schwarczkopfné Szücs Éva
188. Sélley Gábor
189. Serfőzőné Kesztyüs Zita
190. Sigmond Zsófia
191. Sikora Lili
192. Simon Réka
193. Dr. Siposs András
194. Steller Gábor
195. Stróbl Aliz
196. Szabadkai Bernadett
197. Szabó Ádám
198. Szabó Beatrix
199. Szabó Bence Farkas
200. Szabó Benigna
201. Szabó Dorka
202. Szabó Éva
203. Szabó Márta
204. Szabó Zsanett
205. Szabóné Rudnai Zsuzsanna
206. Szakály Szilvia
207. Szánthó Kata
208. Szántó Szilárd
209. Szatmári Kálmán
210. Szauer Ágoston
211. Szegedy-Maszák Anna
212. Szél Zsófia
213. Széles Katalin
214. Szekeresné Nádudvary Ildikó
215. Dr. Szemethy Tamás
216. Szénási Anna
217. Szende Krisztina
218. Szentkláray Nóra
219. Szigethi Zsófia
220. Sziklai Gábor
221. Szilágyi Barnabás
222. Szlovák Kamilla
223. Sztankovics Zsuzsanna
224. Takács Marietta
225. Tallósi-Kovács Vivien
226. Tar Hajnalka
227. Tarczaliné Kelemen Judit
228. Tátrai Ildikó
229. Telfel Grácia
230. Tillmann Mónika
231. Tomcsányi Péter
232. Tomcsányi-Szabó Katalin
233. Tóth László
234. Tóth László
235. Tóvizi Katalin
236. Török László
237. Tuider Milán
238. Udvardy Eszter
239. Ujházy Márton
240. Vadas Balázs
241. Varga István
242. Varga Szilvia
243. Vargáné Rácz Katalin
244. Varsányi Kata
245. Vastagh Zsófia
246. Vincze Veronika Franciska
247. Vitkóczy Fanni
248. Vlasits Géza
249. Weiszburg Zsuzsanna (t.t.)
250. Zentai Dorottya
251. Zentainé Balázs Katalin
252. Zerkovitz Zsuzsanna
253. Zimmermann Henriette
254. Zombor Sára
255. Zsiray Barbara
256. Zsubori Barnabás
257. +1
258. +1
259. +1
260. +1
261. +1
262. +1
263. +1
264. +1
265. +1
266. +1
267. +1
268. +1
269. +1
270. +1
271. +1
272. +1
273. +1
274. +1
275. +1
276. +1
277. +1
278. +1
279. +1
280. +1
281. +1
282. +1
283. +1
284. +1
285. +1
286. +1
287. +1

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet