Szombathelyi informatikai ki-betekintő

Milyen az informatika jelene, jövője a városlakók szemszögéből? Riportalanyunk Keringer Zsolt, a...

– Milyen informatikai elképzeléseket szeretne megvalósítani a város, mitől függ ezek sikere?
– Elsősorban a forrásoktól. A város a GVOP-2004.4.3.1. (Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) keretében 428 millió forintot pályázott meg, amelyben konkrét szakmai elképzeléseket fogalmazott meg az elfogadott informatikai stratégia tükrében (2004-2008). Jelenleg a pályázatok elbírálása folyik, várhatóan október második felében lesz eredményhirdetés.

– Milyen fejlesztéseket láthatunk, ha a pályázati pénz meglesz hozzá?
– A pályázat segítségével három fő területen kívánunk előrelépni, mégpedig a hivatal belső informatikai fejlesztése, a lakossági internet alapú szolgáltató önkormányzat megteremtése, valamint a kistérségi gyűjtőportál kialakítása vonatkozásában. Ezen három pillérre építettük fel a pályázati dokumentációt is. A kistérség tekintetében a város minden fejlesztési forrást és technológiai hátteret – lehetőségekhez mérten - biztosítani fog, míg a településeknek a működéshez szükséges személyi háttér – szerkesztői gárdát - kell rendelkezésre bocsátani.

– Ha jól tudjuk, a kistérségi portálrendszer bemutatója már több mint egy éve megvolt. Hány honlap készült el azóta?
– A 2003. évi országos informatikai stratégia irányelveit figyelembe véve az előzetes elképzelések helyett (egyedi portálok) a kistérségi gyűjtőportálok kialakítását támogatja. Így a még el nem készült települések már az új irányelvek szerint fognak megvalósulni. Jelenleg Táplánszentkereszt, Vasszécseny és Vép honlapja készült el új szerkezetbe, míg a többi teleülésről az általános információkat lehet megtalálni. Ezen irányelv megvalósulása is csak akkor tud érvényt szerezni, ha a települések mindegyike hatékonyan részt vállal majd az adatgyűjtésben és a feltöltési munkákban, ugyanis ezeken a területen az elmúlt években voltak nehézségek. (pl.: szerkesztői háttér, tartalmi felelősök, stb.)

– Tehát akkor most új elképzelés született a kistérségi portálrendszer létrehozásra.  Mi lesz a már elkészült portálrészekkel?
– Természetesen a meglévő és jól működő portálok továbbra is üzemelni fognak, és össze lesznek kapcsolva az új gyűjtőportállal, melynek fenntartási költségeit a város részben az eddigieknek megfelelően vállalja.

– Az új gyűjtőportál miért jobb, mint a kisebb portálokat egyesítő elődje?
– A gyűjtőportáltól azt várjuk, hogy a költségek, illetve a tartalmi egységek racionálisabban oszoljanak meg. Ugyanakkor a későbbi fenntartásra szánt pályázati pénzekhez is könnyebben hozzájuthatunk így együtt, mint külön-külön a települések.

– A tartalmat gondozó szakembergárda hiánya azonban ezzel még nem oldódik meg...
– Valóban, ezen még gondolkodnunk kell annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten a legoptimálisabb találjuk meg. Elképzeléseink között szerepel egy külön szerkesztői csoport létrehozása is, akik folyamatosan felügyelik a gyűjtőportál tartalmát és elvégzik a szükséges teendőket annak érdekében, hogy folyamatosan naprakész információk álljanak a lakosság rendelkezésére. Hozzáteszem, sikeres pályázat esetén.

–  A szombathely.hu, azaz a város honlapja  esetén mindez hogyan zajlik?
– A szombathelyi honlap tartalmi felügyeletét egy 15 fős szerkesztői team felügyeli, témakörönként lebontott felelősökkel, melyek koordinálását az Informatikai Iroda felügyeli. Itt kell megjegyeznem, hogy más nagyvárosokhoz (Pécs, Székesfehérvár, Veszprém) képest az egyik legkisebb költségvetési forrással oldjuk meg a rendszer komplex felügyeletét. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi lehetőségek tükrében megpróbálunk az ennél sokkal nagyobb elvárásoknak is eleget tenni, ami többségében sikerül is.

– A városnak a weblap az egyik kirakata, amely mindenhonnan látható. Érdemes-e ezen spórolni?
– A költségvetési források tekintetében a város nehéz helyzetben van, így a mi területünkön is szükséges volt a  költségeket csökkenteni. Szeretném megjegyezni, hogy ez az oka néhány általunk is szükséges szakmai lépés megtételének. Ha azonban  a pályázatunk sikeres lesz, úgy remélhetőleg a további szakmai igényeket is ki tudjuk elégíteni.

– Akkor nem lenne jobb egy kisebb, ám jobban átgondolt, dinamikusabb portál? Amin például a Savaria Karnevál idején természetesen ott van főhelyen a rendezvény, ahol működik az archívum és naprakész a város rendezvényeiből.
– Mi soha nem gondoljuk, hogy tökéletesek vagyunk, és a külső visszajelzéseket is megpróbáljuk figyelembe venni a működés során, s amikor lehet, azonnal elvégezzük a szükséges javításokat. Most dolgozunk az új szombathely.hu portálon, melyben próbáltuk az elmúlt évek tapasztalatait is figyelembe venni, és átláthatóbb szerkezetet kialakítani. A fejlesztés megkezdése előtt szakmai szempontból körüljártuk a lehetőségeket – beleértve a magyarországi és a külföldi példákat is – és ennek megfelelően kialakítottuk az új szerkezetet és adattartalmat. A bemutató időpontja 2004. október 21 lesz, melyre ezúton szeretettel meghívom Önöket is.

– Tapasztalataik szerint mire kíváncsiak a városi honlap nézői, és mik az Ön kedvenc portálrészei?
– Az új portálnál az idegenforgalom, a turisztika területén lépünk előbbre, továbbá az e-alapú önkormányzati, hivatali ügyintézés néhány elemét készítettük el. Fontosnak tartom még megjegyezni, hogy a jelenlegi rendszerben akadozóak a városlakókat érintő információk, hírek tekintetében is egy egységesebb szerkezetben kívánunk megjelenni.

– Az e-önkormányzatból most mi működik?
– Jelenleg az EU 1. és 2. szintjeinek elemei találhatók meg, már 2002. óta folyamatosan. Ezen is változtatni fogunk az előírásoknak és a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően, továbbá az e alapú ügyintézés néhány elemét is szeretnénk elindítani. Azonban ezek még csak kezdeti lépések lesznek. Remélhetőleg a sikeres pályázat esetén a komplex megvalósítás is elindulhat.

- A másik nagy falat a térinformatikai elemek megjelenése az interneten. Egy darabig látható volt a linkje a jelenlegi városi oldalon is, majd levették. Lesz ebben is előrelépés?
– A város térinformatikai rendszere 1995 óta üzemel a hivatal különböző részlegein – kialakítása egy többoldalú együttműködés részeként jött létre. Ezt a rendszert a belső hivatali és hatósági munka támogatására alakítottuk ki pályázati forrásból. A rendszer kialakításának költségeiről annyit, hogy az informatikai kiadások 20 százalékot, míg az adatgyűjtés és feltöltés 80 százalékot takar. A legfontosabb napi feladatunk az adatok folyamatos karbantartása és naprakész vezetése, közösen a partnereinkkel.

A jelenlegi rendszer főbb grafikus adatbázisa a kül- és belterületi földmérési alaptérkép, a szakági közműtérképek, a rendezési terv, az ortofotó, közúti adatbázis, közterületi adatbázis, választási adatbázis, melyhez kapcsolódik 18 különböző alfanumerikus adatbázis.
A portálon való megjelenését nem a technológiai lehetőségek gátolják elsősorban, hanem sajnos sok esetben az adatvédelmi előírások, ugyanis itt komoly adatvagyon és tulajdonosi (pl.: földhivatal, közművek stb.) és természetesen törvényi előírások vannak.

Amennyiben a pályázaton sikeresen szerepelünk és az előzőekben említettekre is központilag megnyugtató megoldások és törvényi szabályozások megszületnek semmi akadálya nem lesz annak, hogy a lakossági szolgáltatás is elinduljon a térinformatikai adatok felhasználásával.

– Győrben, s jónéhány nagyvárosban megvalósult már, hogy kiépítettek egy vezeték nélküli, ingyenes internethálózatot a belvárosban. Szombathely miért maradt ki ebből?
– Erre vonatkoztatva az előkészítő munka megtörtént, azonban sajnos jelenleg erre nincs forrása a városnak. Remélhetőleg a helyben működő informatikai vállalkozásokkal közösen későbbiekben ez megoldható lesz.

– Ha jól tudom, kétmillió forintba kerülne évente. Akkor mégiscsak elgondolkodtató, amit annyiszor hallunk – sőt, erről a Nyugaton is zajlott egy vita – Szombathely az informatika fellegvára. Most konkrétan megbeszélhetjük, hogy miért is az?
– Úgy gondolom, ez ügyben válaszadásra nem mi vagyunk az illetékesek. Az azonban tény, hogy amennyiben országos szinten közigazgatási informatikai szakmai fejlesztéseket kezdeményeznek, azokban Szombathely mindig szerepet kap és sok esetben mint vezető vesz részt a munkákban. Örülök annak, hogy egy hajtós, lelkiismeretes társaság alakult ki, akik szeretnek és akarnak is azért tenni, hogy Szombathely informatikai területen mindig a húzó városok között szerepeljen.
Ez egy csapatmunka, melyben sok szakember tapasztalata és tenni akarása van. A megyei jogú városok informatikusainak többsége megpróbál mindent megtenni, hogy szakmailag a lehetőségekből a maximumot kihozza. A Megyei Jogú Városok Szövetségének Informatikai Szakmai Bizottsága elsősorban abban erős, hogy a problémákat szakmai alapokon próbálja megvitatni, és ezek után tesz javaslatot a döntéshozók részére.

– Miért éri akkor oly sok támadás Önöket, ha országos szinten ilyen elismertek?
– Én nem fogalmaznék támadásról, mert szerintem ilyenek kevésbé voltak, azonban a kritikákat, amelyeket esetleg kapunk – természetesen amennyiben jogosak – megszívleljük és próbáljuk a munkánk során felhasználni. De ezeket is inkább a jó szándékú megjegyzések kategóriájába sorolnám, mint hogy támadásnak tekintsem. Természetesen senki nem tökéletes és mindenki hibázik, ebben a szakmában is hamar lehet hibázni, mert ugyebár emberek vagyunk, de azon kell lenni, hogy ezen hibákat orvosoljuk és segítsük egymást.
Úgy gondolom, hogy előrelépni csak akkor lehet, ha meghallgatjuk egymás véleményét, mert abból csak mindenki számára fontos és előremutató tanulságokat szűrhetünk le.
Én úgy érzem szakmai körökben, országos szinten nem vallottunk még szégyent és igazából a város hírnevét csak öregbítettük.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Életmód