A gazdasági miniszter támogatást ígért Szombathelynek

Kóka János pénteken utat avatott, egy informatikai találkozón vett részt, és buzdította a szombathelyieket.
A Pelikán Hotelben tartott szimpóziumon Horváth László levezetőelnök (a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács informatikai és hírközlési miniszter által delegált tagja, Elender Computer Szombathely KFT. ügyvezető) nyitotta meg, s röviden vázolta esélyeinket a változó világban.

"Találjuk ki közösen, miről szóljon Szombathely!"
A megnyitó után dr. Kóka János gazdasági miniszter következett, aki az egybegyűlteket az aktívabb pályázati tevékenységre bátorította. Mint mondta: Magyarország, illetve az unió is komoly összegekkel támogatja az informatikai fejlesztéseket. Jelenleg egy ciklusokon átívelő stratégiai terv kialakításán dolgoznak, amit a nemzeti, az uniós és a kormányprogramok sajátosságait figyelve dolgoznak ki.

Végre egy miniszter is megerősítette, amit mi is gondolunk: fejleszteni, fejlesztésre kell ösztönözni a nyugat-dunántúli, fejlettebb régiókat is. Ezáltal a lemaradók is pontosabb mintákat vehetnek át a folyamatos fejlődésről. Ha nem így teszünk, és visszafogjuk az elöljárókat, az csak elszürküléshez vezethet. Egy elszürkülő Magyarország pedig nem képes komoly versenyre az unión belül.
A miniszter zárszavában kifejtette, szívesen avat utakat, hiszen fontos a jó közlekedés, ám az informatika közelebb áll a szívéhez. Szombathely pályázatai sikeresek, nemrég a GVOP keretében nyertek jelentős összeget. Ő csak tovább szeretné ösztönözni a várost,  szervezeteivel, intézményeivel együtt vegyék ki részüket a fejlesztésre szánt összegek lehívásából. "Találjuk ki közösen, miről szóljon Szombathely!"
Ígéretet tett, ő és kollégái szívesen segítik a hozzájuk fordulókat.

Nem csak ruhát, informatikát is árulnak a kínaiak!
Wang Jijun - Chief Representative, ZTE CORPORATION (China) tartott kevéssé emlékezetes bemutatót a kedves egybegyűlteknek. Egyrészt a név, másrészt a tartalom volt furcsa mindenki számára. A ZTE elnevezés a szomszédvár futballcsapatára irányítja inkább a figyelmünket, mint egy multira. A tartalomról elég annyit, egy igazán világszínvonalú cég (a kínai tőzsde harmadik legnagyobb részvényese) mutatta be vállalatát. Elmondása szerint nem kizárt a magyarországi terjeszkedés. Sajnos nem lehetett megígértetni vele, hogy mindezt itt nálunk, Szombathelyen tegye. Horváth László könnyed humorral fűszerezte az elhangzottakat, a kissé hosszúra nyúlt prezentációt szóvá is tette, ám kínai előadónk nem bírt a levezetőelnök által diktált fürge tempójú magyar szavakkal, mosolyogva "leülepedett". Maradt némi hiányérzete mindenkinek, miért pont ő, miért pont itt, miért?

Az információs társadalom igazsága
Szegfű Balázs IVSZ-igazgató (Informatikai Vállalkozások Szövetsége) A tudásgazdaság és szoftverexport fejlesztéséért címmel tartott előadást. Fő irány az infokommunikáció fejlesztése a kis- és középvállalkozások (KKV) között. Jelenleg az IVSZ 200-210 magyar KKV-t tömörít.

Az informatikában nem az a kérdés, ki honnan jött, hanem mit tud? Ez teszi igazságossá a szoftverek világát. A magyarországi IVSZ szoros kapcsolatban áll az európai, és világviszonylatban jelentős informatikai szervezetekkel. Az IVSZ ezek mellett nagy erőfeszítéseket tesz a tudásgazdaság fejlesztéséért. A magyar tudásgazdaság exportja érdekében folyamatosan tart konferenciákat, építi a külföldi kapcsolatokat.
Szegfű Balázs csatlakozott azok köréhez, akik mankót kínálnak a sikeres pályázatok benyújtásához szükséges információk megszerzéséhez.

ITDH - a tudásalapú vállalatok modellje
Veidner Marcell - Hungarian Investment and Trade Development Agency (ITDH) Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. tartott hasonló bemutatót. Országos hálózatukban eddig 16 iroda áll ügyfeleik rendelkezésére.
A cég utófinanszírozással, jogi és adózási tanácsadással foglalkozik. Minden olyan kérdéssel érdemes az ITDH-hoz fordulni, amely érinti a finanszírozások kérdéskörét, a kívánt tőkeforrások megteremtéséhez szükséges feladatok teljesítését. Az ITDH külföldi vállalatok magyarországi befektetéseivel, illetve magyar vállalatok közvetlen és közvetett külpiaci megjelenésével kapcsolatban tár fel üzleti lehetőségeket, végez partnerközvetítést.

A bemutató után Dr. Ipkovits Gyögy ajánlotta fel segítségét, mondván, szívesen látnának egy ITDH-irodát Vas megyében is, hiszen Zalában már működik ilyen intézmény. Az ITDH weblapjáról azonban kiderül, a regionális felépítés teljesen lefedi Vas megyét. Az ITDH számára a terjeszkedés nem lehetetlen, de a polgármester úr felvetése nagyobb átalakítással járna együtt.

Szombathely versenyképessége – infotudatos városvezetés
Abajkovics Péter (a szombathelyi közgyűlés informatikai bizottságának elnöke) következett, aki végre hazai vizekre evezett.
Tájékoztatta a hallgatóságot a közelmúltban kihirdetett sikeres informatikai pályázatokról, azok felhasználásának módjáról. Megtudtuk például, hogy februárban már bevezetnék az elektronikus közgyűlést a városban. Megismerkedhettünk azzal az egymást követő három lépéssel is, amelynek végén kialakítható az e-önkormányzat. Így érhetünk el az infotudatos kormányzáshoz. Nem mindegy, hogy milyen a települések informatikai versenyképességének állapota. Abajkovics képviselő úrtól megtudtuk, a közelmúltban Szombathelyre látogató indonéz informatikai szakemberek városunkban tanulmányozták a Sulinet programot, és a látottakkal maximálisan elégedettek voltak.

[email protected] 
Egy e-piactér kezdetének lehettünk tanúi –  igaz, a meghívóban mint "egy létező megoldás" szerepelt, és a startra is várnunk kell pár napot. Kínai és magyar üzletemberek, kereskedők egymásra találást segíti az új site.   A piactér, infotár, partneradatbázis megtekinthető a www.chin-a.net internetes címen.

A jó lobbi ismertetőjele...
Az mindenképpen jelentős, ha a gazdasági miniszter nem csupán átutazik, hanem egyre többet áll meg megyénkben. Az sem kisebb dolog, amikor érdemi párbeszéd bontakozik ki polgármesterünk és országvezető politikusok közt.
A jövőre nézve mind a pályázatok befogadása, mind a lehetőségek kiaknázásában nagy szükség van a hasonló kapcsolatépítő összejövetelekre, igaz az egyes "fedőprogramok" szervezésénél körültekintőbb szervezésre, igényfelmérésre lesz szükség. 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Életmód