Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Augusztustól ismét elindul Szombathelyen a zsibvásár, de megváltozott szabályokkal

Az árusoknak előzetesen regisztrálniuk kell. Tucatnyi terméket nem szabad majd árulni.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ahogy arról lapunk többször is beszámolt, Szombathelyen felújítják a Vásárcsarnokot.

Örülnek, de félnek is a Vásárcsarnok felújítása miatt
A szabad sajtó nem létezhet nélküled. Támogasd a Nyugat.hu-t!
Támogatom

Az építkezés miatt március elejétől szünetel a népszerű zsibvásár is.

Most viszont – közölte lapunkkal a városháza – ismét elindul a „zsibi”.

Az első alkalom augusztus 2-án (vasárnap) lesz reggel 5-től déli 12 óráig, és ugyanaz lesz a nyitva tartás majd minden vasárnap (kivéve ünnepnap.

A helyszín:

A szabadtéri piac területén felállított sátor, valamint „a 6615/25 hrsz-ú közútnak a II. csarnok és a szabadtéri piac közötti területe.”

A zsibvásárok alatt – előző szombat este 8 órától – forgalomkorlátozás lesz Kinizsi Pál utca és Bercsényi Miklós utca közötti szakaszon.

Ez még a régi zsibi (archív fotó)
Józing Antal

Még mielőtt elindulnánk, akár eladóként, akár vásárlóként, nem árt átolvasni az új házirendet, mert számos szabály megváltozott.

Az új szombathelyi vásárcsarnokot a tervek szerint a jövő tavasszal adják át Jövő tavaszra lesz kész a szombathelyi vásárcsarnok, sok változás lesz July 14. 11:42 , de hogy azon belül hol kap helyet a zsibvásár, arról még nem született döntés.


ZSIBVÁSÁR HÁZIREND

 • 1. A zsibvásár területére történő belépéssel a látogató elfogadja a piaci rendtartásban és a házirendben foglaltakat.
 • 2. A zsibvásár területén található asztalokat és árusítóhelyeket mind a kereskedők (magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyéb társaságok) csak ELŐZETES ONLINE REGISZTRÁCIÓ UTÁN, a HELYPÉNZSZEDŐ BIZTONSÁGI ŐRÖK ÁLTAL KIJELÖLT HELYEN, helyjegy megváltásával vehetik igénybe. Az online regisztráció a zsibvásár hetén hétfő 00.00 órától csütörtök 24.00 óráig lehetséges. Csak a regisztrált, visszaigazolt, és az adatait a helyszínen igazoló árus jogosult a zsibvásáron való árusításra. A zsibvásáron való részvétel jogát átruházni nem lehet. Aki személyazonosságát a belépéskor igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, az nem jogosult belépni a zsibvásár területére.
 • 3. A zsibvásáron a helyfoglalás, áru lerakása csak az üzemeltető által meghatározott rend szerint történhet. Maximálisan elfoglalható maximális asztalfelület 5 m2.
 • 4. A zsibvásár területére járművel behajtani TILOS. A zsibvásáron részt vevő árusok a termékeiket az asztalokra az adott napon, reggel 5-6 óra között szállíthatják be, valamint ugyanezen napon 11-12 óra között üríthetik ki. A szállítással nem akadályozhatják és nem zavarhatják más árusok, illetve a vásárlók mozgását.
 • 5. A zsibvásár és a Vásárcsarnok egész területén csak asztalról történő árusítás lehetséges, földről történő árusítás tilos. Kivételt képeznek ez alól a nehéz tárgyak (pl. fűnyíró, bútor, kerékpár, 100kg-ot meghaladó súlyú gépek), melyeket csak a közúton elhelyezkedő, felfestett területen lehet árusítani, a Barátság út felőli sorokban. A közúton elhelyezkedő, felfestett területen egyéb termékek árusítása csak saját, hozott asztalról (pl. kempingasztal, sörpad) lehetséges. Az asztal mérete nem haladhatja meg a foglalt hely méretét, ellenkező esetben minden további, megkezdett négyzetméterért fizetni kell. Aki szabálytalan kipakolással az asztalon túl nyúlóan nagyobb vagy több árusító helyet foglal el az pótdíj fizetésére köteles, egyben kötelezhető – a pótdíj kiszabásán felül a helyszín elhagyására. Az intézmény által fenntartott vásárokon és piacokon a pótdíj mértéke a pótdíj fizetésére köteles kereskedő által az adott napi árusítás után fizetett, vagy fizetendő napi helypénzének tízszerese.
 • 6. Nem használhatók árusításra a közlekedő útvonalak. Tilos a zsibvásár közlekedési útjait áruval vagy göngyöleggel eltorlaszolni, a parkolásra kijelölt területen kívül parkolni. Az anyag- illetve árumozgató eszközöket a vásár területéről a vásár nyitvatartási ideje alatt el kell szállítani. Tilos a vásárt, a többi árust vásárlásban, mozgásban akadályozni.
 • 7. A zsibvásáron a következő termékek árusítása tilos:

 • a) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő,
  b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény,
  c) kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő termék,
  d) mérgező és veszélyes anyag,
  e) látást javító szemüveg,
  f) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray,
  g) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj,
  h) muzeális emlék,
  i) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,
  j) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány,
  k) olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, s ez az engedély nem áll rendelkezésre, vagy amelynek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik,
  l) a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó jövedéki termék, kivéve, ha annak forgalmazását jövedéki engedéllyel rendelkező kereskedő üzletben végzi. Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
 • 8. A zsibvásáron a közegészségügyi és járványügyi szabályok betartási kötelező. Szájmaszk viselete a járványügyi veszélyhelyzet, illetve az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt mind az árusok, mind a vásárlókra nézve kötelező. Állatot behozni TILOS!
 • 9. A zsibvásár területét a vásárlók és az árusok is kötelesek elhagyni 12 óráig. A zsibvásáron asztalt, illetve árusító helyet bérlők kötelesek a helyet tisztán, üresen, az átvett állapotban ott hagyni. Amennyiben az asztal alatt tároló szekrények vannak, úgy kötelesek azok épségét megőrizni, az ott található ládákat a szennyeződéstől óvni. A keletkezett hulladékot az a személy köteles összegyűjteni, és a kijelölt tárolóba elhelyezni, aki a tevékenységével annak keletkezését okozta. Az árusító helyeken és azok közvetlen környékén a hulladékot a helyhasználók kötelesek folyamatosan összetakarítani. Az üzemeltető jogosult a záráskor nem ürített helyről az ott lévő árut, eszközt a használó költségére és veszélyére elszállítani, tőle a további árusítás lehetőségét a jövőben megtagadni. A romlott, vagy romlásnak indult, egyéb oknál fogva bűzt árasztó árut, anyagot a piac területére bevinni tilos. Ezen kötelezettségek megszegése az 5. pont szerinti pótdíjfizetési vonhatja maga után.
 • 10. A zsibvásár területére behozott áruk, értékek őrzése az azokat behozó kereskedő feladata. Azok elvesztéséért, megrongálódásáért, eltulajdonításáért, elvesztéséért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.
 • 11. A zsibvásár területén a DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS! A Tűzvédelmi előírások betartása kötelező! Dohányzásra kijelölt hely a Vásárcsarnok északi oldalán található konténer mellett van. Ugyanitt található a konténer illemhelyiség is.
 • 12. A zsibvásár területén SZESZES ITAL FOGYASZTÁSA, BIRTOKLÁSA, TÁROLÁSA TILOS!
 • 13. Tilos a zsibvásár területén tiltott szerencsejáték folytatása.
 • 14. A zsibvásár területén tilos mindenféle olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja, testi épségét, egészségét veszélyezteti. A zsibvásár területét el kell hagyni minden olyan személynek, aki a közösségi együttélés szabályait sértő viselkedést tanúsít (alkoholos italt vagy kábítószert fogyaszt, másokra bántó kifejezéseket használ, másokat becsmérel, verekedésbe kezd). A leírtakat bármilyen formában megsértő, attól eltérő, vagy agresszív magatartást tanúsító személy(ek) a zsibvásár területéről eltávolítható(k) a Vásárcsarnok által megbízott biztonsági személyzet közrehatásával, vagy akár rendőri intézkedés igénybevételével.
 • 15. Az a személy, aki a zsibvásár házirendjét nem tartja be, súlyosan vét ellene, vagy magatartása a vásár rendjét veszélyezteti, a Vásárcsarnok és a zsibvásár egész területéről időszakosan vagy véglegesen kitiltható, és az 5. pontban meghatározott pótdíj (helypénz tízszerese) megfizetésére kötelezhető. A zsibvásár területéről kitiltott személy a kitiltás hatálya alatt sem a Vásárcsarnokban, sem a zsibvásáron árusítóként nem működhet, helyhasználónak a piac és zsibvásár területén való tevékenységében sem közvetve, sem közvetlenül nem vehet részt.
 • 16. Zsibvásáron történő regisztrációhoz a következő adatok elküldése szükséges a www.szombathelyipiac.hu weboldalon, vagy az info@szombathelyipiac.hu e-mail címen keresztül: név, anyja neve, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, értékesíteni kívánt termékkör, elfoglalni kívánt hely négyzetméterben megadva, asztalon el nem helyezhető termék megnevezése, új áru esetén egyéni vállalkozói engedély száma vagy gazdasági társaság neve, címe, adószáma. Az online regisztrációval a regisztráló automatikusan elfogadja, hogy a ZSIBVÁSÁR HÁZIRENDJÉBE FOGLALTAKAT ELOLVASTA ÉS TUDOMÁSUL VESZI. Hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Városi Vásárcsarnok az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezelje.
 • A regisztráció személyesen is elvégezhető mindig az adott zsibvásár hetének keddi napján 5.00 órától pénteken 12.00 óráig a helypénzszedőknél egy nyomtatvány kitöltésével.

  Szombathely, 2020. 06. 29.


  Polákovics Marietta
  igazgató
  Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is facebook messengeren ide kattintva vagy emailben: jelentem@nyugat.hu
  Hirdetés
  Hirdetés

  Hozzászólások

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

  Hirdetés
  Hirdetés
  Hirdetés
  Hirdetés

  Hasznos

  Hirdetés