A szombathelyi költségvetés készítésének titkai

Németh Kálmán, a pénzügyekért is felelős alpolgármester szerint a költségvetés előkészítésekor megjelent a közgyűlésben a képviselői felelősség. Kisebb ügyekben azonban pszichológiai hadviselést folytat a Fidesz, ami ráveti árnyékát a közös munkára is. Interjúnk.

Elégedettnek érzi magát?

Abból a szempontból igen, hogy a városnak van 2009. évi költségvetése. De én egy pillanatig nem hittem, hogy ez veszélyben van. Véleményem szerint felelős politikus a költségvetést nem használhatja fel egyéni és politikai céljai megvalósítására. Legalábbis nem olyan mértékben, hogy az veszélyeztesse egy város működőképességét.

Marton Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője azért bejelentette a városi tévében, hogy ha nem a szándékuk szerint alakul a költségvetés, akkor kezdeményezik a közgyűlés feloszlatását.

Az előkészítés során a jelenlegi közgyűlési többségből delegált szakemberek mindvégig azt vallották, hogy lehet a koncepcióból egy elfogadható költségvetést készíteni, kizárólag a szakmai szempontok figyelembe vételével. Azt gondolom, egymásra vagyunk utalva ebben a tekintetben, ezt tapasztaltam is az egyeztetések során. Hihetetlen nagy munkával készült a költségvetés.

sadness

Ezek szerint nem volt reális esélye annak, hogy az új többség izomból átnyomjon a most már számukra kedvező 15-14-es aránnyal egy olyan költségvetést, amivel a városvezetés nem ért egyet?

De jure, azaz jogilag megvolt ennek a lehetősége. De ez senkinek sem volt az érdeke, hiszen a polgármesternek joga van ahhoz, ha nem ért egyet a költségvetéssel, nem hirdeti ki azt. Ebben a helyzetben ki vállalta volna fel, hogy március 1-től nem tudjuk finanszírozni az intézményeinket, hogy nem tudunk bért fizetni, hogy nem tudjuk a kötelező feladataink pénzügyi kiadásait teljesíteni? Szerintem ez nagyon nagy felelősség, én ezért is fektettem hihetetlenül nagy munkát abba, hogy olyan költségvetés álljon össze, amely legalább a többség számára elfogadható. Még abban is egyezség volt, hogy a frakciók nem egységesen fognak szavazni, de minden frakcióból többen támogatni fogják a költségvetést.

Végül egyhangúlag fogadta el a közgyűlés, egy képviselő volt, aki nem szavazott.

Igen, akik szavaztak, azok igennel szavaztak.

Már az előkészítés előtt elhangzott mindkét politikai oldal részéről, hogy a pénzügyi-gazdasági válság legyengült állapotban érte Szombathelyt.

Magyarországot érte legyengült állapotban, és ennek kapcsán, értelemszerűen minket is. Szombathelyt még azért is, mert nem látjuk előre az iparűzési adó bevételt, ami meghatározza ennek a városnak a működését. Reálisan azzal kell számolni, hogy a saját bevételeink csökkenni fognak, amit már a 2009. évi költségvetés is tartalmaz. Nem igazán tudjuk, hol áll majd meg a válság. A történet egyébként klasszikusan arról szól, hogy a pénzügyi válságot követi egy gazdasági válság, aztán egy társadalmi, majd egy politikai válság. Magyarországon viszont a politikai válság mindent megelőzött. Én ma sem látom az országgyűlésen belül azt az összefogást, ami az országnak a javát szolgálná. Ugyanakkor, ha a költségvetésről beszélek, a közgyűlésen belül kitapintható volt a felelős képviselői magatartás.

Milyen szempontok alapján készítették el a költségvetés első koncepcióját?

Egy kicsit visszamennék az időben. Nagyon sajnálom, hogy a 2008. évi költségvetés készítésekor az akkori többség, nem fogadta el azt a javaslatomat, miszerint a működési oldalon 7 százalékot kell megtakarítanunk. Ez másfél milliárd forintot jelentett volna, és most valamivel könnyebb helyzetben lennénk. Ehelyett még az eredeti költségvetést is jelentősen túlléptük 2008-ban, ebből adódóan mintegy 1,1 milliárd működési hiány keletkezett az év végére. Vagyis, többet költöttünk, mint amennyi bevételünk a rendelkezésünkre állt a működési oldalon. Ezért aztán a koncepció összeállításánál az volt az alapvető prioritás, hogy a 2009. év nem tervezhető működési hiánnyal. Mert ez finanszírozhatatlan.

Jóval kevesebb bevétel

Igen, az is nagy baj, hogy a nemzeti költségvetés helyzete miatt az önkormányzatok ismét jelentős megszorításokat szenvedtek el. Ráadásul jelentősen csökken a saját bevételünk, említettem az iparűzési adót, de meg kell említenem az illetékbevételt is, ami tavaly 600 millió volt. A parlament eltörölte az örökösödési adót, az ebből eredő bevétel elmaradást semmilyen formában nem kompenzálják az önkormányzatok számára. Számolni kell azzal, hogy csökken a gépjárműadó, mert az autók öregednek, és kevesebb új kocsi kerül ki a forgalomba. De azzal is számolnunk kell, hogy az építményadón kívül, minden egyes adóbevételünk csökkenni fog az idei évben. Miközben ezek a bevételek a működési oldalt finanszírozzák.

sadness

Az oktatás viszi el a legtöbb pénzt

Ezért kellett úgy fogalmaznunk a költségvetési koncepcióban, hogy nullszaldós a működés, és meghatároztuk azokat az ágazatokat is, ahonnét vissza kell lépni. Ezek közül kötelező feladat az oktatás, 230 millió forintos csökkentéssel. Azért, mert az oktatásra fordítja a város a legnagyobb összegeket, oktatási kiadásunk 8,5 milliárd forint, ebből durván 4,8 milliárdot finanszíroz a nemzeti költségvetés, a többit saját bevételeinkből kell pótolnunk.

Ez a 230 milliós visszalépés is csak néhány százalékot jelentett volna, de az előkészítő szakaszban nem sikerült ezzel az ágazattal eredményre jutni, ezért maradt az eredeti előterjesztésben 222 millió forint működési hiányként.

Úgy értsük, az oktatásban úgy zajlik az előkészítés, hogy az intézményvezetőket felkéri az önkormányzat, próbálják már meg kevesebb pénzből működtetni az iskolát vagy az óvodát?

Január elején indultak el az egyeztetések az intézményekkel. Ezeken az utolsó tételig végignéztük a költségeket, kiderült, nincs ennyi tartalék az oktatásban. Én ezzel nem mindenben értek egyet, de elfogadtam. Aztán folytatódott az egyeztetés a politikai erők között, és szembesültünk a gazdasági környezet mindennapos változásaival. A válságban ugyanis naponta változik a helyzet, és a Molnár Miklóssal, Horváth Zsolttal, Nemény Andrással történt egyeztetések során jutottunk el odáig, hogy további tartalékot kell képezni a költségvetésben. Tehát nem fogadhatjuk el a 222 milliós hiányt, és meg kell határozni azokat az ágazatokat, ahol még lehet megtakarítás.

Ezt a megtakarítandó összeget 525 millió forintban határoztuk meg, és ebből 300 millió forintot tettünk tartalékba, ami csak akkor használható fel, ha ennek a bevétele is látható év közben.

A kultúra a legnagyobb vesztes

Végül is jó néhány területet megszorított így az önkormányzat. Az Ön megítélése szerint jelenthet-e ez problémát ezeken a területeken?

A 2009. évi költségvetés legnagyobb vesztese a kultúra. A kulturális kiadások mintegy 160 millió forinttal csökkentek. El kell mondanom, hogy ugyanakkor az ágazatot vezető Sági József bizottsági elnök és Feiszt György kulturális tanácsnok a kezdetektől partner volt, és olyan lefaragások történtek, ami nem bénítja meg a kulturális életet Szombathelyen. A színház belépésével azért egy új elem is működik ebben az ágazatban, de tény, hogy több, olyan kulturális rendezvényt nem támogatunk, amelyeket a korábbi években igen. Talán alacsonyabb látogatottságuk is volt, mint az kívánatos lett volna. Továbbá csökkentve lett az Agora intézmény kiadása mintegy 20 millió forinttal.

Nem minden tétel ment át egyhangúlag.

Volt olyan lépés, amivel én személy szerint sem értettem egyet, azonban a 15 fős jelenlegi többség igen, ez a Weöres Sándor Színház működési költségének 10 millió forinttal történt csökkentése. Ami azt is jelenti, hogy jövőre ennyivel kevesebb állami támogatáshoz is jut a színház.
Nem értettem egyet a Savaria Fórum megkötött és közbeszerzésen elnyert kiadási szerződése csökkentésével. Nincs döntés arról, hogy ez a hetilap havilap lenne, és meggyőződésem, hogy egy pert hoz az önkormányzat nyakába. De ezekről a tételekről külön szavaztunk.

sadness

Hasonló nagyságrendű csökkenés van a polgármesteri hivatalnál. A hivatal létszámát a jelenlegi többség eredetileg húsz fővel kívánta csökkenteni, végül a gazdasági bizottság tíz főt határozott meg, 310 fő helyett 300 fő a létszám. Ezen túl még a kiküldött költségvetési tervhez képest is, amiben 38 milliós megtakarítás van, további 80 millió forinttal kell csökkenteni a hivatal működését. Ezt azt jelenti, hogy az uniós pályázatok készítésében részt vevő szakértők március 1-től nem dolgoznak a hivatalban, és jegyző úrnak néhány napon belül kell letenni polgármester úr részére azt a javaslatot, hogy ezt a 80 milliót és a tízfős létszámcsökkentést hogyan oldja meg.

Nagy port vert fel a sporttámogatások visszafogása…

Valóban, ez váltjaq ki a legnagyobb ellenállást. Igen jelentős összegeket költött a város 2008-ban sportra, ugyanakkor ennek eredménye is volt. Hiszen a Falco bajnok lett, a Haladás bajnok lett és bekerült az első osztályba, olimpiai sikerei is voltak Szombathelynek. Ezeken túl több más versenysportot is támogatott a város, egy kicsit háttérbe szorítva a tömeg- és a szabadidő sportot. Azt gondolom, az önkormányzat elsődleges feladata ez utóbbi, valamint a versenysportban annak a két sportágnak a jelentős támogatása, ahol tulajdonosként jelenik meg a város. Ez a Falco és a Haladás Kft.

Melyik területen okozhat problémát ez a költségcsökkentés?

A sportnál okozhat problémát, a kultúrában megállapodás van, nagyon reménykedem, hogy a sportnál is megtörténik ez. A márciusi közgyűlésre kell visszahozni a sporttámogatás részletes felhasználási javaslatát, ami a sportbizottságon múlik. Az új elnök javaslatai alapján indulnak ki. Úgy látom egyébként, hogy a minőségi sport kiadáscsökkentése komoly gondot jelenthet, most a Falcora és a Haladásra gondolok. Mégpedig azért, mert szponzorok nincsenek abban a gazdasági helyzetben, hogy akár annyit, vagy többet tudjanak sporttámogatásra fordítani, mint tavaly.

Bizonytalanok a bevételek

Említette a bevételek teljesítésének veszélyeit. Itt ingatlanok értékesítéséről van szó.

510 millió bevétel szerepel a költségvetésben ingatlanértékesítésből. Kb. egymilliárdra tehető az az ingatlanérték, amely értékesíthető állapotban van. A legnagyobb értéket a strandfürdő területe jelenti, amit a kórházfejlesztés céljaira tartalékolt a város. De miután látszik, hogy ott kórházfejlesztés nem valósul meg, gondoskodni kell a hasznosításáról. A terület nagyon értékes és az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó SZOVA Zrt. lehet a vevő,
amely egy megfelelő projekttel tudja majd hasznosítani a területet. A másik ilyen tétel a Petőfi utcai kollégium épülete, vannak érdeklődők, ott a legnagyobb gond a parkolás. Most azon dolgozik a városháza apparátusa, hogy a problémát megoldja, úgy tűnik, van rá lehetőség.

A költségvetésben szerepel 3,2 milliárd forint fejlesztési hitel is. De elhangzott a közgyűlésen is, nem biztos, hogy sikerül ekkora hitelt felvenni.

Az a legnagyobb gond, hogy ennek jelentős része nem szabad pénzeszköz már most sem, hiszen ebből kell finanszírozni a durván 1,1 milliárdos 2008. évi működési hiányt. Továbbá a városnak adósságszolgálata van, ez a korábban felvett hitel kamat- és tőketörlesztését jelenti, újabb 1,1 milliárd forintban. Tehát elég szűk a mozgástér, de arra törekedtünk a szabad pénzeszköz felosztása során, hogy kötelezettségeinket teljesítsük. Szeretném kiemelni a panelprogramot, bennem egy pillanatig nem volt kérdés, hogy az önkormányzat a tavaly márciusban tett kötelezettségét vállalja-e vagy sem. Az egy más kérdés, persze, hogy a mai napig egyetlen nyertes pályázat sincs még a lakásszövetkezeteknek, magyarul, nem hirdettek még eredményt a panelprogramban. Ebből adódóan reálisnak látszik, hogy a durván 770 milliós önkormányzati támogatásnak csak egy részét kell ebben az évben felhasználni.

Visszapótoltuk a SZOVA részére az ún. színészlakások felújítására fordított összeget, ez 100 millió forintot tesz ki. Az egymilliárdos pályázati forráson túl, amelyet oktatási intézmények felújítására nyert a város, mintegy 250 millió forintot kívánunk fordítani az intézmények karbantartására, felújítására. Ebből 200 milliót tesznek ki az alsó- és középfokú intézmények, és 40 milliót az alapellátást biztosító orvosi rendelők felújítása. Az alapellátás biztosítása egyébként kötelező feladat, de álláspontom szerint a rendelők felújítása nem önkormányzati feladat lenne. De látva a háziorvosok helyzetét, ők nem tudják önerőből megoldani, ezért döntött így a közgyűlés.

Arra gondoltam, hogy jelenleg nehéz hitelhez jutni.

Nagy kérdés persze, hogy a napokban induló hitelfelvételi közbeszerzési eljárás milyen eredményt fog hozni. Én ebben a pénzügyi helyzetben azt javasoltam, egyben írjuk ki a 3,2 milliárd forintot, de úgy, hogy tehessenek ajánlatot részteljesítésre is, tehát több banktól várunk ajánlatot, akár a teljes, akár csak egy részleges összegre. Amely szerintem 500 millió forintnál kevesebb nem lehet. Azzal is számolni kell, hogy a kialakult pénzpiaci helyzetben biztos, hogy magasabb kamatra kell számítanunk, mint a korábbi években. Bízom benne, hogy sikerül a hitelfelvétel, május-júniusra kiderül.
Ugyanakkor az óvatosság elve is érvényesül a költségvetési rendeletünkben, amikor azt mondjuk, nem indítható mindaddig semmilyen fejlesztési célú felhasználás, amíg annak forrása, magyarul a hitel nem áll rendelkezésre.

sadness

A fejlesztéseknél maradva egy dologra mindenképpen reagálni szeretnék, kimaradt az idei fejlesztések közül a HEMO átépítése, az Agóra pályázat. Ez nem azt jelenti, hogy lemondott róla a város, hanem eredetileg két ütemben kívántuk megvalósítani. Ha az Agóra pályázat második fordulójában is nyertes lesz az önkormányzat, akkor 2010-ben egy ütemben valósítjuk meg. Ha nem, akkor is átépítjük a HEMO-t, de lényegesen kisebb volumenű beruházásként, mint az Agóra pályázatban szereplő tervek szerint.

Eredetileg is egy kisebb, félmilliárdos átalakításról volt szó.

Igen, és azt gondolom, a jelen helyzetben az lett volna a legcélravezetőbb, hogy 2007-ben indítva, 2008-as befejezéssel az átépítés 600-700 milliós költséggel megvalósult volna, és ideiglenes játszóhelye lehetett volna a színháznak.

Térjünk át a közgyűlés zárt ülésén történtekre. A költségvetési konszenzus mellett azért vannak olyan ügyek, amelyek ismét 15-14-es arányban dőlnek el, igaz, most a jobboldalon van a többség. Ebben az arányban váltotta le az új többség a sportbizottság éléről az SZDSZ-es Varga Tamást. Feiszt György tanácsnok a múlt héten egy sajtótájékoztatón azt mondta, egy politikus nem mondhat erkölcsi ítéletet. Főként úgy, hogy homályban hagyja ezeket az állítólagos erkölcsi okokat.

Teljes mértékben egyetértek Feiszt Györggyel. Marton Zsolt jó két héttel a közgyűlés előtt közölte velem, hogy le akarják váltani Varga Tamást. Megfelelő indokot nem mondott, én azt kértem, halasszuk ezt márciusra, és beszéljük meg. Nem így történt, a Fidesz-frakció elhatározott volt, és komoly egyeztetés nem is történt ebben az ügyben. Indokolatlan volt Varga leváltása, aki nagyon lelkiismeretesen végezte a feladatát, nagy szerepe van abban, hogy Szombathely sportélete ilyen mértékben javult.

sadness

Ámokfutásba kezdett a Fidesz

Ami pedig ennek az erkölcsi részét illeti, én is azt gondolom, olyan mélységekbe szántott a sajtótájékoztatón Szakály Gábor és Marton Zsolt, ami nem elfogadható, és ebben a közgyűlésben nem is volt rá példa. Fel kellett volna tárni a valós indokot - én nem igazán látok ilyet. Legfeljebb annyit, hogy újabb elnöki posztot szerzett meg magának a jelenlegi többség, teljes mértékben kiszorítva az SZDSZ-t a bizottsági elnöki posztokból.

A másik ügy pedig, hogy Váradi Gábort szinte azonnali hatállyal leváltották a városi tévé éléről.

Én tavaly júliusban fogalmaztam úgy, hogy pszichológiai hadviselés folyik a Fidesz részéről. Olyan ámokfutásba kezdtek, ami a hatalom megszerzésére összpontosít. Én már akkor biztosra vettem, hogy változtatnak a bizottságokon, azt is tudtam, hogy a felügyelőbizottságokban, igazgatótanácsokban jelentős változás lesz, korábban alpolgármester kollégámmal mi is ilyen helyzetbe, megaláztatásba kerültünk. Arra azonban nem gondoltam, hogy ilyen mélyen belemennek a vezetői posztokba, ráadásul úgy, hogy ezt semmiféle egyeztetés nem előzte meg, úgy, hogy semmiféle indokuk nincs. Erről nekem az ötvenes évek jutottak eszembe, amikor mindenféle indok nélkül váltottak le embereket. Most is hasonló dolog történt.

Megemlítettek néhány indokot…

Az nem indok, és azt sem tudom igaz-e, hogy a Nyugat-csoport munkatársaival valamiféle szerződése van a tévé munkatársainak. Ugye, ezt nevezték meg az egyik indoknak. Azt viszont tudom, hogy Váradi Gábort március 1-i hatállyal akarták leváltani, és a mi javaslatunkra módosult ez március 16-ra. Nekem személy szerint Szöllősy Ivánnal nincs semmiféle problémám, de nem értek vele egyet, hogy újabb vezetői helyet töltenek be pályázat nélkül.

Ráadásul ki kell emelnem Váradi Gábor érdemei közül, hogy soha ilyen mértékű műszaki fejlesztés nem történt a televíziónál, és azt, hogy a szombathelyi határon túlra is, úgymond szolgáltatott, részt vett ilyen műsorok készítésében. Szakmai indokokat nem lehet találni, Váradi szakmailag megfelelt a feladatnak. Nekem az a problémám, nem csak a Váradi-ügy kapcsán, hogy a képviselőknek meg kellene ismerniük az egyes törvényeket. Mert ugye, egyszer tízmillióval csökkentették a tévé támogatását, most újabb hétmilliót jelent Váradi leváltása, így 17 millióval kevesebb önkormányzati támogatást kap a televízió. Én már a tízmilliós csökkentésnél olyan információt kaptam, hogy ez már veszélyezteti a napi híradó megjelenését. Azonban ez közszolgálati televízió, és az ORTT szabályzata szerint naponta híradót kell szolgáltatnia. Ha ez nem megy, akkor nyilván valamiféle szankcióra számíthat a tévé. De ez sem számított a Fidesznek.

Az látható, hogy a nagyobb dolgokban sikerül konszenzust kialakítani a közgyűlésben. Viszont az utóbbi ügyek rendesen borzolják a politikai kedélyeket. Hogyan látja a helyhatósági választásokig hátralévő másfél évet?

Egymásra vagyunk utalva, minden képviselőnek azt tudom ajánlani, amit én is vallok: Szombathely képviseletére vállalkoztam ebben a négy esztendőben. Ez a város fejlődik, hihetetlen pénzeszközt sikerült ebben az időszakban, a szocialista-szabaddemokrata kormányzat idején ide hozni. Nem lenne egyébként Csaba utcai felüljáró, lukácsházi víztározó, Iseum, IVS, iskolafelújítások és sorolhatnám, ha nem megfelelő lobbitevékenységet végzett volna a városvezetés, és nem csak a polgármesterre gondolok. Azt gondolom, hogy ez az egymásrautaltság kell, hogy erőt adjon mindannyiunknak abban, hogy felülemelkedjünk bizonyos politikai elvárásokon. Hiszen a politikai elvárások napról napra változhatnak, ugyanakkor a város képviselete egy folyamatos, kiegyensúlyozott képviselői munkát igényelne. És én erre biztatok minden képviselőt.

Az ORTT pontosítása

Az Országos Rádió és Televízió Testület pontosította a szombathelyi televízió kötelezettségeiről szóló állításokat. Tehát:

Az ORTT-nek nincs olyan szabályzata, amely a hírműsorokra vonatkozik, a Testület a médiatörvényben előírtak teljesítését felügyeli. A Szombathelyi Rádió és Televízió Kht. a hírműsor szerkesztésre vonatkozóan pályázatban fogalmazta meg vállalásait, amelyeket a Testülettel megkötött műsorszolgáltatási szerződésben rögzítettek.

A szombathelyi tévé heti 69 óra 49 perc összes adásidőre és 69 óra 30 perc összes műsoridőre pályázott.
A közszolgálati műsorszámok aránya a heti teljes műsoridő 85 százaléka. Ebből a hírműsor (azaz a híradó) 8 százalékot, az aktuális információk 3 százalékot tesznek ki.

Amennyiben a szerződésben meghatározott arányokat nem teljesíti a műsorszolgáltató, azt az ORTT szankcionálhatja

ORTT Sajtóiroda

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Kapcsolódó cikkeink

Konszenzusos költségvetés Szombathelyen – Látszatbéke a közgyűlésben

Történelmi pillanatnak nevezte a polgármester a költségvetés egyhangú megszavazását. De aztán kiderült, bőven parázslik a politikai és személyi szembenállás izzó zsarátnoka. A zárt ülésen például leváltották a városi tévé igazgatóját.

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet