Mire számíthatnak a külföldi rendszámú autósok Vasban?

A helyszínen leveszik a rendőrök a rendszámot és komoly bírságra számíthatnak a hazánkban élő "külföldi rendszámosok". Megkérdeztük, kit érint a szigor és kinek mit kell igazolnia.

A hírek szerint "rámozdul" a rendőrség a Magyarországon élő, de külföldi rendszámos autót használó sofőrökre. Ha ez így van, akkor óhatatlanul több külföldit fognak megállítani, hiszen például Szombathelyen sok az Ausztriából érkező autós, míg Komárom-Esztergom megyében a szlovák rendszámmal közlekedő szlovákok aránya magasabb. Megkérdeztük hát a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságot, mit érezhetnek az autósok az országosan beígért szigorból? A válaszok esetében meghagytuk a hivatalos nyelvet, hiszen aki érintett, annak fontos minden részlet.

Kezdődik (kezdődött-e) fokozott ellenőrzés Vas megyében a külföldi rendszámú autókkal kapcsolatban?

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2011. szeptember 1-től hatályos 25/B. §-a állapítja meg a külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályokat. A Kkt. 25/B. §-a alapján 2011. szeptember 1-től a magyar hatósági engedéllyel és rendszámmal el nem látott járművek csak jelentős korlátozások mellett és követelmények teljesítésével vehetnek részt a közúti forgalomban.

Vas megyében a külföldi rendszámmal ellátott autókra vonatkozóan fokozott ellenőrzés elrendelésére mind ez idáig nem került sor.

Viharos idők várnak a magyar "szlovákrendszámosokra" - Képünk Szombathelyen készült és csak illusztráció
Tánczos Mihály

Mit ellenőriz a rendőrség?

Általános szabályként a törvény előírása szerint magyarországi lakóhellyel rendelkező személy csak magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel vehet részt a közúti forgalomban.

Ellenőrzés során ezért elsőként a polgárok személyi adatainak és lakcímének valódiságát kell ellenőrizni, hogy a magyar rendszámmal nem rendelkező jármű vezetőjének – állampolgárságára való tekintet nélkül – van-e ezen törvény szerinti, magyarországi lakóhelye. Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha az intézkedés alá vont személy nem ad át magyar hatóság által kiállított lakó- vagy tartózkodási helyet megjelölő igazolványt (lakcímkártyát).

Mit kell igazolnia az autó vezetőjének, ha szlovák, osztrák, amerikai stb. rendszámos autóban ül?

Amennyiben a jármű vezetője rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a helyszínen igazolnia kell, hogy a jogszabályban megfogalmazott mentesülési körülmények valamelyike fenn áll.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető akkor jogosult nem magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel a közúti forgalomban részt venni, ha:

 • rendelkezik bejelentett külföldi tartózkodási hellyel és ezt a tényt külföldi hatóság által kiállított igazolvánnyal (közokirattal) igazolni tudja, vagy
 • annak helyét, gyakoriságát, időtartamát kell igazolni, hogy a hatóság a maga következtetését a rendszeresség tekintetében levonhassa, és nem azt, hogy a járművezető a külföldi járművet rendszeres munkavégzés vagy munkába járás miatt használja.
 • Amennyiben a jármű vezetője a fenti mentesülési körülmények egyikét sem tudja a Kkt. által előírt módon, a helyszínen igazolni, úgy a járművel kapcsolatosan az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 3. §-ában megfogalmazottak szerint kell a helyszínen az intézkedést lefolytatni, amely a jármű rendszámtábláinak és forgalmi engedélyének elvételével jár, és közigazgatási bírságot von maga után.

  Az osztrák határ közelsége miatt sok az osztrák rendszámú autó Szombathelyen és Vas megyében. Számíthatnak-e több ellenőrzésre az ilyen rendszámú autóban ülők?

  A határ közelsége miatt nem, viszont abban az esetben, ha külföldi rendszámú gépjármű vezetője jogsértést követ el, abban az esetben a járőr intézkedik vele szemben, melynek során a fentebb említettek alapján igazolnia kell a gépjármű használatára való jogosultságát.

  Van-e valamilyen rendszer, ami jelzi, ha az ellenőrzés alá vont jármű napokon belül már ellenőrzésre került és nem talált szabálytalanságot a rendőr?

  Ilyen jellegű rendszer nincs, azonban olyan rendszer a jövőben kerül majd kialakításra, melynek segítségével kiszűrhető, hogy a gépjármű üzembentartójával szemben hány közigazgatási eljárás van folyamatban.

  A jármű üzembentartójával kapcsolatos követelmények

  A lakóhely és szokásos tartózkodási hely meglétét az intézkedő rendőri a nyilvántartásban ellenőrzi. Szokásos tartózkodási helyen az érvényes tartózkodási helyet kell érteni. Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha az intézkedés alá vont személy nem ad át magyar hatóság által kiállított lakó- vagy tartózkodási helyet megjelölő igazolványt (lakcímkártyát).

  Amennyiben a természetes személy üzembentartó rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a jármű üzembentartóját, valamint vezetőjét a rendőr felszólítja, hogy a törvényben meghatározott mentesülési körülmény fennállását a helyszínen igazolja.

  A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy üzembentartó magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel el nem látott járművel akkor jogosult a közúti forgalomban részt venni, ha

 • a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte, vagy
 • a járművet már származás ellenőrzési nyilvántartásba vették.
 • A fenti mentesülési körülmények valamelyikének fennállását a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) által kiállított közokirattal vagy annak hiteles másolatával kell a helyszínen igazolni.

  Ilyen közokirat lehet:

 • származásellenőrzési nyilvántartásba vételt kezdeményező és a hatóság részéről is kitöltött „KÉRELEM” adatlap,
 • származásellenőrzés eredményéről szóló határozat,
 • az okmányiroda által a forgalomba helyezési eljárás során hozott hiánypótlási felhívást tartalmazó végzés,
 • az okmányiroda által a forgalomba helyezési eljárás során hozott eljárást felfüggesztő végzés.
 • Nem természetes személy üzembentartó esetén:

  A nem természetes személy üzembentartó székhelyét a jármű forgalmi engedélyéből, vagy a tulajdonjogot igazoló más okiratból (pl. adásvételi szerződés, bírósági ítélet, stb.) az intézkedő rendőr állapítja meg. A magyarországi székhellyel rendelkező nem természetes személy üzembentartó akkor jogosult nem magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott járművet közúti forgalomban tartani, ha

 • rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett székhelye vagy telephelye szerinti országban végzi, vagy
 • a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte, vagy
 • a járművet már származás ellenőrzési nyilvántartásba vették.
 • A külföldön végzett rendszeres tevékenység igazolására az üzembentartó által cégszerűen kiállított magánokirat alkalmas. A rendszeres tevékenység alatt nem egy vagy két alkalmat kell érteni, hanem valamilyen gyakoriságot, gyakori tevékenység végzését feltételezi. A tevékenységet abban az országban kell végeznie, amelyikben székhelye vagy telephelye van.

  Az ellenőrzés során átadott közokiratokkal és magánokiratokkal kapcsolatosan az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

  A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

  A Rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a mentesülési körülmény igazolására a rendőri intézkedés során átadott közokiratok, illetve magánokiratok tartalmának valósnak kell lenniük.

  Szankciók

  A jogsértés elkövetése esetén az intézkedő rendőr átvételi elismervény ellenében a helyszínen elveszi a jármű hatósági engedélyét (forgalmi engedély) és rendszámtábláit és az elkövetővel szemben közigazgatási eljárást kezdeményez.

  A közigazgatási eljárás alapján, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 12/A. §-a szerint:

  12/A. § (1) Az a nem természetes személy belföldi üzemben tartó, amely a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakat megsérti,
  a) 2000 cm3 vagy az alatti személygépkocsi esetében 400 000 forint,
  b) 2000 cm3 feletti személygépkocsi esetében 800 000 forint,
  c) egyéb jármű esetében 200 000 forint összegű bírságot köteles fizetni.

  (2) Amennyiben a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket természetes személy szegi meg, az (1) bekezdésben meghatározott összegű bírság felét köteles fizetni.

  (3) Aki a Kkt. 20. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott rendelkezéseket 2011. december 31-ig szegi meg, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bírság összegének a felét köteles fizetni.

  A Kkt. 25/B. § (6) bekezdése szerint az ellenőrző hatóság a jogsértés megállapítása után a jármű hatósági engedélyében feltüntetett, a jármű tulajdonosára és az üzemben tartójára vonatkozó adatok, valamint a jármű azonosító- és műszaki adatainak továbbításával értesíti az állami adóhatóságot is.

  Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

  Hozzászólások

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

  Közélet