Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Elégtelen a HÖK-ösöknek - Fellázadtak az egyetemisták

500 szombathelyi hallgató kezdeményezte annak az ellenőrző bizottságnak az összehívását, amely vizsgálta, majd el is marasztalta a hallgatói önkormányzat néhány választmányi tagját.

Forr az egyetem bús tengere

– ezzel a Berzsenyi Dánieltől kölcsönzött, majd kissé átalakított mondattal kezdte nagyjából két hónapja a felvételi adatokat ismertető sajtótájékoztatóját Szombathelyen a tesi a slágerszak 2012. April 29. 05:46 Gadányi Károly, a Savaria Egyetemi Központ (SEK) elnök-rektorhelyettese. Nos, úgy tűnik, nemcsak az előírt hallgatói létszámstop miatt elégedetlenkedő felsőoktatási intézményekben, hanem a SEK diákjainak egy részében is forrnak az indulatok. Egyik fiatal olvasónk ugyanis elküldte szerkesztőségünkbe azt az ellenőrző bizottsági határozatot, amely elmarasztalja a SEK Hallgatói Önkormányzatának vezetőségét.

Minden egyetemista megkapta a határozatot

A levélből kiderül, hogy az elmúlt hetekben hallgatói kezdeményezésre 500 aláírás gyűlt össze, így az egyetem néhány diákjából, oktatójából és dolgozójából ellenőrző bizottság alakult, amely a HÖK működését, illetve pénzügyi gazdálkodását vizsgálta. A testület elsősorban az érvényben lévő szabályok betartását, illetőleg a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos tevékenységeket vizsgálta.

Az egyetem egészségnapján. A bizottság a hallgatói juttatásokat is vizsgálta (illusztráció)
Unger Tamás

A testület részletes határozatát (lásd keretes írásunk) az összes egyetemista kézhez kapta a Neptun-rendszeren keresztül. A diákok aztán e-mailben, valamint a Facebook-on is megosztották a döntést. Azt a döntést, melynek fogadtatása eléggé vegyes volt. Hogy pontosan mennyire, annak az egyetem környékén is igyekeztünk utánajárni.

Nagy felfordulást biztosan nem okozott az ügy, hiszen a SEK aulájában ottjártunkkor is ugyanolyan volt a hangulat, mint bármely felsőoktatási intézményben a vizsgaidőszak vége felé. Persze érthető, a fiatalok ilyenkor elsősorban már arra törekednek, hogy minél előbb megkezdhessék a nyári szünetet.

Támadás vagy jogos döntés?

- Őszinte leszek, fogalmam sincs, mi az igazság. Vannak, akik szerint az egész azért történt, mert néhányan szeretnének már végre a jelenlegi HÖK-vezetők helyére lépni. Mások azt mondják, az érintettek nem álltak ki a hallgatók mellett. Ők azzal érvelnek, hogy drágult például a megismételt záróvizsga díja, illetve a korábbiaknál azért is többet kell fizetni, ha valaki ugyanazt a tantárgyat már harmadik alkalommal vette fel. Úgy tudom, korábban már indult valami blog is, ami a HÖK munkásságát kritizálja – felelte érdeklődésünkre a teljes neve elhallgatását kérő Gábor.

Fiatalok és idősebbek az egyetem aulájában. Nem mindenkit foglalkoztat a HÖK (illusztráció)
Unger Tamás

Mások nem voltak ennyire beszédesek, találkoztunk olyan hallgatóval is, aki például a kérdéseinket hallva inkább továbbsétált. Egy elsőéves forma pár pedig nemes egyszerűséggel így válaszolt:

Nincs barátunk a HÖK-ben, persze hallunk néha ezt-azt, de nem foglalkozunk azzal, ami ott történik.

Két srác pedig azt hangsúlyozta, hogy nincs bajuk a jelenlegi HÖK-ösökkel, viták, személyeskedések és támadások pedig más egyetemeken is előfordulnak.

De volt olyan egyetemista is, aki naprakész információkkal tudott szolgálni. Állítása szerint a fordulópont az lehetett, amikor kiderült, hogy a kollégiumi bizottságisok fél évig nem kaptak pénzt a munkájukért. Nem sokkkal ezután Gecseg Jácint létrehozott egy alapítványt, amely az összes egyetemi és kollégiumi rendezvény utáni bevételt begyűjtötte volna. Ráadásul az ösztöndíjakat, illetve a szociális támogatásokat több esetben napokkal, néha hetekkel később kapták kézhez a hallgatók.

Ezt követően, az egyre nagyobb elégedetlenség közepette összegyűlt az 500 aláírás, majd elkezdett vizsgálódni az ellenőrző bizottság. Így további visszaélések is kiderültek, például a jócskán

túlméretezett

közéleti ösztöndíjakról. Itt tartunk most, zárta szavait az általunk megkérdezett hallgató.

Ezek után bekopogtattunk a HÖK irodájába is, ám ott éppen senkit sem találtunk. (Nem mintha ez bármit is jelentene.) Végül úgy döntöttünk, igénybe vesszük a telefonos segítséget. Elsőként Czetter Ibolya számát tárcsáztuk, aki amellett, hogy az egyetem elnökhelyettese, az ellenőrző bizottságnak is tagja volt. Czetter Ibolya érdeklődésünkre mindössze annyit mondott, a határozat az intézmény belügye, így semmilyen részletet sem kíván a nyilvánosság elé tárni.

Az érintettek később reagálnak

Erre válaszolva felvetettük, hogy a döntésről a Facebook-on, e-mailben, illetve egyéb pletykákból az egyetem kötelékébe nem tartozók is értesülhettek.

Az már más kérdés, ezzel kapcsolatban annak kell viselnie a felelősséget, aki közzétette az információkat

– érkezett a válasz az elnökhelyettestől. Ezt követően Kéri Péter HÖK-elnököt kerestük meg, akinek az elnöki pozícióról való lemondást javasolta a bizottság. A jelenleg edzőtáborban lévő Kéri elmondta: egyelőre nincsenek pontos információi a döntésről, amint hazaérkezik, mindent megtud, és áll rendelkezésünkre.

Kéri Péter HÖK-elnök egy tavalyi demonstráción. Lemondást javasoltak neki
Bonyhádi Zoltán

Természetesen, amint ez megtörténik, azonnal megírjuk. Akárcsak Gecseg Jácint kommunikációs referens (és az összes érintett) véleményét, aki érdeklődésünkre egyelőre nem kívánta kommentálni a történteket, ám későbbre részletes tájékoztatást ígért.

Kérdéseink, úgy, mint a HÖK-vezetői érzékelték-e a határozatban többször említett bizalomvesztést, kaptak-e személyesen kritikus észrevételeket saját munkájukat illetően, visszalépnek-e pozíciójukból, illetve egyáltalán, hogyan értékelik a bizottsági döntést, egyelőre megválaszolatlanul maradtak.

Íme, az olvasónktól kapott határozat teljes szövege:

Tisztelt Hallgató!

Az elmúlt hetekben hallgatói indítványozásra a SEK HÖK működését és pénzügyi gazdálkodását felügyelő és ellenőrző bizottság alakult meg hallgatói, oktatói és dolgozói küldöttekből.

A bizottság feladata elsősorban az érvényben lévő szabályok betartásának ellenőrzésére, illetőleg a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos tevékenység felülvizsgálatára korlátozódott. A bizottság hosszas vizsgálódás után az alábbi határozatokat hozta:

1. A szombathelyi HÖK választmány, az őket érintő közéleti kifizetések kapcsán több mulasztást és szabályszegést követett el. (pl. nem volt szabályzatban rögzítve a közéleti ösztöndíjak megpályázásának rendje, a kiosztás elve, mértéke; a személyi kifizetések ellenőrzésének szabályozása nem történt meg, stb.)

2. Az információk hiánya miatt (az ún. "szokásjog" alkalmazásával) a közéleti ösztöndíj terhére lettek kifizetve telefon és utazási költségek. Visszaélésre való szándékot nem tapasztalt a Bizottság, a helyes elszámolásra felhívtuk a gazdasági alelnök figyelmét. Emellett a közéleti juttatások eljárásrendjének tisztázatlanságában, a Bizottság kiemeli Nagy Antal felelősségét. Emiatt Kiss Csaba EB elnök Nagy Antalt szóbeli figyelmeztetésben részesíti.

3. Legfőbb probléma a hallgatók hiányos tájékoztatása, amely vonatkozik mind a közéleti tevékenységre, mind a HÖK belső tevékenységére. Ez sérti a Kari HÖK alapszabályok 3 §, " A HÖK feladatai" rész (3) bekezdését. Következménye a bizalomvesztés és a hallgatók passzivitása a közéleti ügyekben.

A Bizottság egyhangú véleménye szerint a megfelelő információk összegyűjtésének és azok hallgatókhoz való el juttatásának felelőssége a kari elnököket terheli.

4. Továbbá, etikailag kifogásolható, hogy a közéleti kifizetéseket nem tették közzé, nem törekedtek arányosságra az elvégzett munka és a javadalmazás között.

5. A fentieket figyelembe véve, a három kar elnökét, név szerint Pintér Bencét, Hurtik Péter Jánost és Kéri Pétert Kiss Csaba, az Ellenőrző Bizottság elnöke, írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

6. A kari elnökök mellett a szabályzat megsértésében felelősség terheli Gecseg Jácintot, a SEK HÖK kommunikációs referensét is, aki szintén írásbeli figyelmeztetésben részesül.

7. A jelenleg érvényben lévő HÖK szabályozások nem rendelkeznek kidolgozott eljárásrenddel sem a HÖK juttatások, sem a közéleti ösztöndíjak odaítélése tekintetében. A Bizottság erre vonatkozó szabályzatmódosító javaslatairól Kiss Csabától kaphatnak információt az ebelnok_KUKAC_nyme_PONT_hu címen.

8. Továbbá, megvizsgálva a körülményeket, hallgatói véleményeket, illetve az összegyűlt 500 aláírás tényét is figyelembe véve, egyértelművé vált, hogy a SEK HÖK és annak egyes választmányi tagjaival kapcsolatosan bizalomvesztés történt a választóik részéről.

A fent leírtak figyelembe vételével, az alábbi javaslatokat teszi a bizottság a Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzatának további működésére:

a) A 4. pontban említettek alapján a Bizottság javasolja Gecseg Jácint kommunikációs referensi posztról való visszahívását.

b) Az etikai kódex értelmében, ha erkölcsi vétségben elmarasztalható egy HÖK képviselő, attól fogva nem érdemes a tisztsége betöltésére, nem lehet példaképként állítani a hallgatók elé. A jelenlegi bizalomvesztést és a 2011 szeptemberében, erkölcsi vétség miatt kiosztott írásos figyelmeztetést alapul véve, a Bizottság javasolja Hurtik Péter Jánosnak, hogy a mandátuma lejártával ne töltsön be újra tisztséget a Hallgatói Önkormányzatban.

c) A hallgatók aláírásgyűjtése során, továbbá a Bizottság hallgatói résztvevőinek tájékoztatása alapján a bizalomvesztés elsődlegesen Gecseg Jácintot érinti a leginkább. Ezeket figyelembe véve javasolja, hogy Gecseg Jácint szintén ne induljon a következő választási folyamat keretében.

d) A Bizottság megállapítása szerint a SEK HÖK pozitív megítéléséért, a HÖK hallgatói elismeréséért a SEK HÖK elnöke a felelős. Továbbá, mint a szombathelyi hallgatók legmagasabb pozícióját betöltő személy, a SEK HÖK elnöke a szavahihetőségének is megkérdőjelezhetetlennek kell maradnia. Mivel mindezek kérdésessé váltak, Kéri Péternek, a SEK HÖK elnöki pozícióról való lemondását és az új választási folyamatból való kimaradását javasolja a Bizottság.

e) A Bizottság a döntését Neptun üzenet keretében, minden hallgató számára nyilvánossá teszi. Ezért javasoljuk, hogy a döntésünkkel kapcsolatos HÖK és személyes állásfoglalást, az érintettek szintén Neptun üzenetben hozzák nyilvánosságra.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is facebook messengeren ide kattintva vagy emailben: jelentem@nyugat.hu

Kapcsolódó cikkeink

Szombathelyen a tesi a slágerszak

A Savaria Egyetemi Központ képzései közül a legtöbben a testnevelő-edző szakot jelölték meg álmuk netovábbjaként. Az intézményt a hallgatói létszámstop mellett elvonások is sújtják.

Elhallgattatták a Berzsenyi Rádiót

A médiahatóság elvette a sugárzási engedélyt, mert nem adtak napi négyórányi műsort. A stúdió megmarad, és civil rádiók veszik át a műsoraikat.

Tokát eresztő ex-slágergyárosokkal búcsúzott a Diáknapok

Hogy van-e olyan egyetemista, akit őszintén érdekel Kozsó, azt nem tudjuk, mindenesetre a SEK programszervezőire nem szívesen bíznánk az ország zenei nevelését. Íme, így zárultak az idei diáknapok.

Vétkes, aki most hallgat! - Egyetemisták, szakszervezetisek demonstráltak

A felsőoktatást érintő változtatások közül egyebek mellett az állami finanszírozású helyek számának és a hallgatók érdekképviseleti jogának csökkentése miatt tiltakoztak fiatalok és idősebbek kedd este a szombathelyi Fő téren.

Favorit szak lett a földrajz - Felvételi eredmények a SEK-en

Idén 1478 hallgatót vettek fel a Savaria Egyetemi Központba. Annak sem kell elkeserednie, aki most lecsúszott, hiszen augusztus 9-ig lehet pótfelvételizni.

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet

Tovább az oldalra