Mi van a szombathelyi Art Caféval? Ki, hol és miért hibázott?

Miért nem éltek a Fő téri Art Cafe bérlői az 5 éves opciós jogukkal? És ha nem kívántak élni vele, most miért működtetik tovább? Jogosan vagy jogtalanul történt tíz éve a belvárosi kávézó bérbeadása? Miért szállt ki, ha kiszállt az üzeltből az alpolgármester, Molnár Miklós?– Kérdések az elmúlt hónapokból, amelyekre most újfent mi is kerestük a választ.

Az elmúlt időszakban közéleti vitákat kavar a Szombathely szívében, a város Fő terének egyik preferált szegletében működő ART Café. A bérlő ugyanis 2011. március 1. napjától jogcím nélkül – használati díj fizetése ellenében - használta a helyiséget, amelynek forgalmi értéke a 25 milliót is meghaladja. (Így hasznosítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény, illetve a vagyonrendelet szabályai alapján kötelező versenyeztetési eljárást lefolytatni.) A helyzet érdekessége, hogy a bérlő cég egyik korábbi tulajdonosa és ügyvezetője (majd’ tíz évig) Molnár Miklós, a város gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere volt. Próbáljuk összeszedni: ki mit mond, miért és mikor járt le a bérleti szerződés, és most mi a helyzet az Art Caféval…

Előzmények - Art Cafe a közgyűlés össztűzében

A szocialisták a lejárt bérleti szerződés másolatát még a márciusi közgyűlésen mutatták be. A 2001. február 28-án keltezett dokumentumból első olvasatra is látszott, valóban lejárt. Ezt a közgyűlés is megerősítette, s az ügyben akkor vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték. A szocialisták szerint ugyanis sok tisztázatlanság van az ügyben. Például az, hogy a lejárat után egy hónappal az ART Café tovább működhet, immár jogi alap nélkül. Holott a bérleti szerződésben az olvasható:

Amennyiben a bérlő a szerződésből fakadó kötelezettségeit pontosan teljesíti, a lejárat előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelmére a bérbeadás időtartamát további öt évvel meg kell hosszabbítani.

Art Cafe
Unger Tamás

Tehát a bérlők december 31-ig élhettek volna a jogukkal, és gond nélkül meghosszabbíthatták volna a szerződésüket, de erre nem került sor. Sem az Agorához, sem az önkormányzathoz nem adtak be ilyen jellegű hosszabbítási kérelmet, holott a bérleti szerződés erre lehetőséget biztosított volna. Miért is?

Miért nem éltek hát a bérlők az 5 éves opciós joggal?

Miért nem hosszabbították meg a lejárat előtt a szerződésüket? - kérdeztük Panda Istvánt, az Art Cafét üzemeltető VASI INTERIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét. Szerintük nem mulasztottak, mivel az ő olvasatukban a tíz évre szóló bérleti joguk nem február végén, hanem július 3-ával jár le. Ugyan a bérbeadó és Vasi Interix Kft. között létrejött bérleti szerződést anno tényleg 2001.február 28-án írták alá, de akkor az ingatlan tényleges bérbe adása még nem történt meg.

A bérleti díj fizetési kötelezettség illetve a működési engedély kiadásának napját, július 3-át tekintették hát a nyilatkozatadás határidejének. Ha előzetesen bárki a bérbeadó részéről felvilágosítja őket – tette hozzá Panda István -, hogy az ő álláspontjuk szerint a bérleti szerződés már február végén lejár, természetesen nem várnak, hanem ahhoz képest hatvan nappal előbb beadják a hosszabbítási kérelmet.

Az ART Café azonban már márciusban – az eredeti júliusi időponthoz igazodva - beadta a kérelmét a folytatáshoz. A közgyűlés határozatát tudomásul vették (miszerint kiírják a pályázatot, és az annak a nyertesével kötendő szerződés életbe lépéséig, maximum egy évre meghosszabbítják a szerződést a jelenlegi bérlővel), bár erről a mai napig semmilyen hivatalos értesítést nem kaptak.

Molnár Miklós és köldökzsinórja

A szocialista frakcióvezető a múlt heti közgyűlésen arra is felhívta a figyelmet, hogy az alpolgármester Molnár ugyan eladta az Art Cafés üzletrészét, de ötéves opciót kötött ki a visszavásárlásra, tehát szerinte továbbra is érdekelt a cég működésében. Molnár Miklós viszont a hozzá intézett kérdésekre nem válaszolt, ezt Czeglédy gyávaságnak minősítette. A közgyűlésen elhangzott: „Ez zseniális húzás a köldökzsinór megtartására, nem is hiszem, hogy Molnár Miklós találta ki”.

Egy független budapesti ügyvédet is megkérdeztünk erről. Szerinte a visszavásárlás kikötése egy adásvételi szerződésben önmagában jogilag nem aggályos, épp ezért nem is kifogásolható. Viszont a szerződés átvizsgálása után az ügyvéd kijelentette: az ilyen szerződések mögött általában nincs pénzmozgás, valószínűleg Molnár csak névlegesen adta el üzletrészét. Erről tanúskodik, hogy az adásvételi szerződésben 1,5 millió forintot érő üzletrész vételárát 250 ezer forintba állapították meg, majd kitételként szerepel, hogy a visszavásárlási ár egyenlő az eredeti vételárral, azaz 250 ezer forint, ráadásul a „a visszavásárlás az eladónak a vevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre.” Az ügyvéd azonban hozzáteszi: a szerződést jogilag teljesen rendben lévőnek tartja. Szabad megállapodás van, viszont nem életszerű.

Már az eredeti bérleti szerződés is jogtalan volt?

A szocialisták szerint már a tíz évvel ezelőtti bérbeadás sem történt jogszerűen, ugyanis állításuk szerint a 2001-es közgyűlési döntés alapján Panda István egy másik cégével, az INTER-X Kkt.-vel lehetett volna a bérleti szerződést megkötni. Nem ez történt, hanem egy teljesen új céggel írta alá a város a 10 éves szerződést (a Vasi Interix Kft-vel). Amelynek már a mostani alpolgármester, Molnár Miklós is a tulajdonosa volt.

ART Café

Első körben Panda Istvánt kérdeztük a tíz évvel ezelőtt történtekről. Ő elmondta, az ART Cafe-ra kiírt első pályázaton még valóban az INTER-X GMK (később a GMK-k megszűnésével INTER-X Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság, röviden INTER-X Kkt.) pályázott. Ez a cége volt referencia, amely a Pizzicato Clubot is működtette– emelte ki.

Így történt anno…

2000. május 3-án egyfordulós nyilvános pályázatot hirdettek a Fő tér 10. – Belsikátor 1. szám alatti épület földszintjén található helyiségek egyben illetve külön történő bérbeadására vonatkozóan. (A Fő térre nyíló helyiség 135 m2 alapterületű, a Belsikátorra nyíló 35 m2-es) Az ingatlan kezelője majd bérbeadója a Művészetek Háza volt, a pályázati eljárást azonban a tulajdonos önkormányzat folytatta le. A pályázati felhívásban foglaltak szerint a bérlő a helyiséget

irodalmi kávéházként

köteles működtetni, mely megfelel a XX. század eleji hagyományoknak.

A pályázati felhívásra határidőben 4 db pályázat érkezett, de a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló módosított 18/1996.(IV.4.) számú önkormányzati rendelet 52.§ (2) bekezdésének b.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánították. Ők voltak a pályázók:

1. PESTI EST Kiadói és Kulturális Szolgáltató Kft. (1036. Budapest, III., Lajos u. 78.) – az üzlethelyiségek együttes bérbevételére vonatkozóan,
2. INTER- X GMK (9700 Szombathely, Thököly I. u. 14.) – az üzlethelyiségek együttes bérbevételére vonatkozóan
3. GAMMA Könyv-és Kultúrcikk Kereskedelmi Kft. (9700 Szombathely, Szelestey L. u. 21.) – a Belsikátorra nyíló üzlethelyiségek bérbevételére vonatkozóan
4. ÍRÓKÉZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Szófia u. 33-35.) – a Fő térre nyíló üzlethelyiségek bérbevételére vonatkozóan.

A Közgyűlés eztán felhatalmazta a polgármestert, hogy a helyiségek mielőbbi bérbeadása érdekében, továbbá az irodalmi kávéházzal szemben támasztott és a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai elvárások megvalósulása biztosítékaként az INTER-X Kereskedelmi és Vendéglátó GMK-val, illetve az ÍRÓKÉZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel folytasson szakmai tárgyalásokat.

Az IROKÉZ és az önkormányzat között egy lépcső volt a vita tárgya, ami összekötötte volna a kávéházat a Művészetek Háza pincéjével. A közgyűlés azonban határozatban döntött arról, hogy

az intézmény használatában lévő pincehelyiség a bérbeadás tárgyát nem képezheti

, tehát ebből már kitűnt, hogy az Írókéz elvesztette a lépcső-vitát. Így a nyertes, bár nem pályázaton nyert, mégis az INTER-X lett.

A bérleti szerződést Panda István már február 28-án a VASI INTER-X KFT nevében írta alá. A vállalkozás a cégbírósági adatok szerint a bérleti szerződés aláírása előtt egy hónappal, 2001. január 1-én alakult, Panda István mellett az alapítástól kezdve tagja volt Molnár Miklós (jelenleg alpolgármester). (2002. július 17. napján a szerződést módosították, amelynek indoka az volt, hogy a Vasi Interix Kft. szerette volna a kávézó működtetését elhatárolni a Kft. egyéb tevékenységétől, ezért Vasi Interix Plussz néven új gazdasági társaságot hoztak létre.)

Panda István szerint a tárgyalásokat már úgy kezdték meg, hogy az illetékes bizottságok is tisztában voltak vele, hogy az Art Cafe üzemeltetésére új céget fog alapítani. A tárgyalásokat vele folytatták, az már csak részletkérdés volt, milyen társasági formát alapítanak a működésre. Panda Istvánt még kiemelte, hogy emlékei szerint:

a Vasi Interix Kft-vel kötött szerződést annak idején jóváhagyta a Jogi Bizottság, amelynek tagja volt Dr. Ipkovits György. Emellett a Gazdasági Bizottság és a Közgyűlés is elfogadta, amelynek tagja volt többek között Dr.Ipkovits György mellett Dr. Czeglédy Csaba is.

A tájékoztatás érdekében még elmondta, hogy az előző városvezetés két alkalommal rendelt el teljeskörű vizsgálatot a szerződéssel és az abban foglaltak betartásával kapcsolatban:

Először 2007-ben másodszor 2010-ben. Mindkét alkalommal mindent rendben találtak, bár erről semmilyen tájékoztatást nem kaptam.

Tíz éve csak Panda István tárgyalt, Molnár Miklósról nem is hallottak

Az ügy kapcsán az akkori polgármestert, Szabó Gábort is megkerestük, aki elmesélte, annak idején azért is volt nehéz bérlőt találni az Art Caféba, mert a kulturális bizottság az üzemeltetés kapcsán kiemelten fontosnak tartotta a

művész- és irodalmi kávéház

funkciót. ( Az más kérdés, hogy mennyire sikerült ezt, mármint az irodalmi kávéházi funkciót megvalósítani. Minden a legnagyobb rendben?! – Átvizsgálták az Art Café szerződését 2010. June 02. 08:10 ) Olyan szigorú feltételeket szabott a bizottság, amely miatt már eleve kevesen pályáztak, és ez megnehezítette a tárgyalásokat.

A bérleti szerződés kapcsán elmondta, polgármesterként minden egyes aláírását jogi kontroll alá vetették, így ezt a szerződést is átnézte a jogi bizottság akkori elnöke, dr. Kövesdi Zoltán. Ennek ellenére ő maga sem érti miként fordulhatott elő, hogy a szerződést más céggel kötötték meg, mint akivel tárgyaltak, és amely annak idején pályázott. Noha persze mind a két cég Panda István nevéhez kötődik, de az új társtulajdonosról, Molnár Miklósról akkoriban – erre tisztán emlékszik - szó sem volt.

Dr. Kövesdi Zoltán, a jogi bizottság akkori elnöke szerint abban biztosak lehetünk, minden jogszerűen történt. Részleteiben már nem emlékszik az ügyre, de arra igen, hogy a jogi bizottság tudott arról, hogy az üzemeltetést Panda István új cége viszi tovább, és tudomása szerint Panda István egy kérelmet is beadott erről, amit a jogi bizottság elfogadott. Egy feltételük volt, hogy betartsák azokat a szigorú üzemeltetési feltételeket, amelyekkel korábban a bizottságokkal megegyeztek. Majd nyomatékosan megerősítette: a bérleti szerződés jogszerűen jött létre, nincs mit keresgélni.

Összefoglalva

Az Art Cafe Szombathely Fő terén a politikai csatározások közepette is tovább működik. Az áprilisi közgyűlés a vizsgálóbizottság felállítását elutasította, az eredeti előterjesztést fogadta el, miszerint kiírják a pályázatot, és a nyertesével kötött szerződés napjáig, maximum egy évre meghosszabbítják a szerződést a jelenlegi bérlővel, azaz Panda István cégével. Elfogadták a fegyelmi vizsgálatra vonatkozó javaslatot is, a bizottság elnökének pedig Szakács Dávid (Fidesz) a pénzügyi bizottság elnökét választották meg.

Nem igaz, hogy mindent rendben találtak

Czeglédy Csaba, az MSZP-SZTKE frakcióvezetője Panda István nyilatkozatára reagálva lapunknak elmondta, hogy az Art Cafe bérbeadása idején, tíz évvel ezelőtt nem volt tagja a jogi bizottságnak, a 2002-2006-os ciklusban pedig egyáltalán nem volt szombathelyi városi képviselő.
Kijelentette továbbá, hogy az előző ciklusban alpolgármesterként ő rendelt el teljeskörű vizsgálatot az Art Cafe szerződésével kapcsolatban, és nem igaz Panda István azon állítása, miszerint akkor mindent rendben találtak. Alpolgármesterként azonban kénytelen volt elfogadni, hogy bérbeadóként az Agora lojális a politikai szereplőkhöz. Ezért is tartja döbbenetesnek, hogy most a bérleti jogviszony lejártával kapcsolatban a Fideszes városvezetés a bérbeadó egyszemélyi felelősségét akarja megállapítani.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Kapcsolódó cikkeink

Ez már olyan elit, hogy nincs is...

Áll szombathelyi Fő tér sarkán egy felújított századfordulós palota: a Művészetek Háza. Már egy éve zajlanak első emeletén és pincéjében a kulturális rendezvények. A földszint hatalmas helyiségei azonban üresen kongnak. Kérdés: miért nem kezdett már valamit az önkormányzat valamit a város egyik legértékesebb bérleményével?

Jogtalanul üzemel a szombathelyi ART Café - Mi lesz vele?

Czeglédy Csaba (MSZP) szerint fordított esetben, ha történetesen ő üzemeltetné Szombathely frekventált helyén jogtalanul, lejárt szerződéssel az ART Cafét, Molnár Miklós már ácsolná a bitófát a Fő téren…

Új turisztikai cég alakult Szombathelyen

Veszekedősen kezdődött, szakmai munkával folytatódott, összeborulással végződött a szombathelyi közgyűlés. Percről-percre tudósítás.

Minden a legnagyobb rendben?! – Átvizsgálták az Art Café szerződését

Korábbi cikkünk nyomán nemrég átvizsgálták a Molnár Miklós által működtettet fő téri kávéház működését. Ott-jártunkkor azért továbbra is a kereskedelmi rádió szólt…

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet