Világéletemben vagány voltam - egy szombathelyi, akinek élettörténetét regényírók akarták, de ő nem adta

Mindent tud és gyűjt, ami szombathelyi. Levéltári mennyiségben őriz dokumentumokat, helytörténeti kuriózum lassan ő maga is - Kiss Károly nyugalmazott igazgatóval, a „Mondd el fiaidnak" című holokauszt-könyv szerzőjével beszélgettünk.

Kávézgatásunkból majd kétórás beszélgetés kerekedett. Kalandos életét neves írók szerették volna megírni, de nem adta, mert ha lesz egy kis ideje, majd nekiáll. Viszont végrendeletében leírja, csak halála után 15 évvel szeretné nyilvánosságra hozatni – közli mosolyogva, sok olyat tud, amire jobb, ha csak később derül fény.

Kiss Károly a mai napig, 83 éve a szombathelyi Felsőbüki Nagy Pál (korábban Szentelek névre hallgatott) utcában él, egy kertvárosi földszintes házban, születésétől fogva ez az otthona. Meséli, édesapja cipőszalon tulajdonos és cipészmester volt, ő építette. A rendszerváltáskor felajánlották neki, hogy vásárolja meg az addig szolgálatiként használt budai lakást, de el se tudta volna képzelni, hogy elhagyja Szombathelyet.

Kiss Károly
Kiss Károly 83 éve ebben a szombathelyi házban él
Bonyhádi Zoltán

Találkozásunk apropója, hogy pár éve kiadott dokumentumkötetéből az idei városi holokauszt-megemlékezésen a szombathelyi iskolák is kaptak egy-egy tiszteletpéldányt. A kötet alapja egy 2010. április 14-én a püspöki palotában megrendezett konferencia volt, amit szintén Kiss Károly szervezett, „Mondd el fiaidnak” címmel "Tizenöt éves korában füst lett belőle." Szombathelyről elhurcolt holokauszt-túlélőkkel találkoztunk 2016. April 14. 08:27 . Ahol zsidók és keresztények közösen emlékeztek a holokausztra és a zsidómentő néhai Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspökre.

- De kezdjük a legelején, nem zsidóként miért tartja mégis ennyire szívügyének a szombathelyi holokausztra való emlékezést?

- Mert nincs kibeszélve a múltunk. Jómagam ahhoz a korosztályhoz tartozom, akik Horthy Miklós kormányzása alatt voltunk gyerekek, egy király nélküli királyságban. Egy olyan országban ahol a világon először hoztak zsidóellenes törvényeket, aminek következménye 600 ezer magyar zsidó elpusztítása lett. A mi korosztályunk a forradalmak sokaságát élte meg, a nyilas hatalomátvételt, a proletár forradalmat, '56-ot és a '89-et, átéltük a nyilasok, aztán az oroszok hatalomátvételét, és a bombázásokat. Azt kell látnom, máig hamisítják a történelmet, és ha mi már nem leszünk, ki mondja el, adja tovább ezeket a történeteket?

Én láttam a három méteres gettófal építését, az egyik munkás itt lakott a mi utcánkban, és mivel a gyerekeivel jó barátságban voltam, elvitt magával engem is. Végignézhettem, ahogy 3 méteres deszkapalánkokkal körbekerítik a kijelölt gettót, láttam, ahogy az osztálytársaimat és szüleiket, sárga csillaggal megbélyegezve beterelik. Mint kíváncsi gyerekek, ott voltunk, 11 évesen fel se fogtuk mi zajlik. Ők lehajtott fejjel botorkáltak befelé a gettóba. Tudja milyen borzasztó ez?

Édesapját, a szociáldemokrata kisiparost 1944 novemberében elvitték munkaszolgálatba

- Itt, ebben a szobában aludtam, szüleim egyetlen gyerekeként. Az ablakon nem volt redőny, csak egy sötétítő függöny, csengőnk sem volt. Egy novemberi éjszaka arra riadtam fel, hogy az ablakot megverték, édesanyám sietett ki, két ember jött be, aztán édesapámat elvitték. Állítólag szociáldemokrata volt. 11 évesen azt se tudtam, mi az, hogy szociáldemokrata.

Apám, amikor a háború végén szerencsésen hazajött, elmesélte, milyen gyalázatosan bántak velük a munkaszolgálatban. 1945 januárjában úgy büntették a zsidókat, hogy felkergették őket a fára, hideg vízzel lelocsolták, és várták, amíg megfagyva lepottyannak. Képzelheti, amikor 12 éves premontrei gimnazistaként mindezeket meghallottam. Akkor tudtam meg, mi történt az osztálytársaimmal és a szüleikkel, miután bezárult a szombathelyi gettó kapuja.

Kiss Károly
Ne kérdezz, mert akkor nem kell hazudni!
Bonyhádi Zoltán

Emlékszem, 10 éves lehetettem, amikor a szombathelyi laktanyában a frontra induló katonákat elindították, családomból is bevonultak férfiak, így ott lehetettem édesanyámmal és nagynénémmel a búcsúztatáson. A hivatalos búcsúztatás után egy pap megáldotta a katonákat és a fegyvereiket. Hívő gyerekként, aki ministráns versenyt is nyert, nem értettem a történteket. Úgy tanultuk a hittanórán, hogy ne ölj, aztán meg azt láttam, hogy az ölő fegyvereket megáldják. Rákérdeztem a plébánosnál, egy vasárnapi ministrálás után, hogy is van ez. Mire azt a választ kaptam: majd ha felnősz, akkor meg fogod érteni!

Nyolcvan évesen jöttem rá, a fél világot bejártam, tengereken innen és túl, mit is jelent ez. Amikor a Harry Potter ötödik kötetében Hermione arról tudakozódik, hogy Weasley ikrek miből fognak varázsboltot építeni az Abszol úton, azt a választ kapta a kotnyeles kislány: Ne kérdezz, mert akkor nem kell hazudni! 80 éves korom óta nem kérdezek, mert nem akarom, hogy a kérdezett bűnt kövessen el. Gondoljunk csak a nyolcadik parancsolatra: Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Benősült egy fele részben történelmi múltú katolikus és fele részben zsidó családba, aminek félszáz holokauszt-áldozata van

- Megismerkedtem egy nagyon kedves, csinos lánnyal, aki remek sportoló volt, de soha nem kérdeztem, ki lánya, nem érdekelt. Nagyon nagy lett a barátság, aztán a szerelem, így lánykérés lett belőle. Vagány srác voltam, labdarúgó, de nem tudtam, hogyan kell ezt csinálni. Szemben állva az após-jelölttel, dadogva kértem meg lánya kezét, amire az a választ kaptam: ne siessem el. Elmesélte, hogy a családnak több mint félszáz holokauszt áldozata van: „Te most végeztél, kezdted el az életed. Ebben a világban nagy hátrányt jelentene, ha ennek a családnak a lányát vennéd el feleségül. Én erre közöltem, Máriával együtt a családot is elfogadom. Felállt és átölelt, azt mondta, „a mai naptól kezdve megengedem, hogy tegezz”.

Akkor mesélte el apósom, hogy ő törvényszéki bíró, édesapja signum laudissal kitüntetett miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató volt, akinek később a nyugdíját is megvonták. A család felmenői, feleségem dédapja építette körmendi kórházat, Vizi Henrik igazgató főorvos zsidó volt. Ekkor hallottam először a család holokauszt-történeteit, ami szintén megírtam a „Mondd el fiaidnak”-ban.

Akkor tudtam meg azt is, hogy Kovács Sándor megyéspüspök szintén a család rokona, hogyan mentett meg 1944 tavaszán tizenkét zsidó embert. Az ő összeköttetési révén Celldömölkön megállt az Auschwitzba tartó halálvonat, és 12 embert leszállítottak róla. A védett budapesti gettóba vitték őket, többek között Horovitz főrabbit és családját. Amikor hazajött a rabbi, a megyéspüspök a püspökvárba behívatta, és ott a ruhatárából, mint Szent Márton méltó utóda, felöltöztette.

„A mi osztályunk”

A szőlősi elemi iskolába járt, kitűnő tanulóként hitoktatója, Németh János plébános ajánlására került a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba, ami később, az államosítás után lett a Nagy Lajos. Ahogy meséli, osztálytársak voltak a református és az evangélikus tiszteletes fiával, és „csak azért irigykedtünk rájuk, mert nem kellett kötelező hittanra menniük.” Osztálytársuk volt Fisher György is:

Ott lakott a család a mostani Mészáros cukrászda helyén. Zsidók voltak. Minden reggel együtt mentünk iskolába. Egy reggel, ahogy szoktuk, a ház előtt vártuk Gyurit, de két idegen férfi odaszólt nekünk, akik a ház bejárata előtt ácsorogtak, hogy menjünk innen. Később tudtuk meg, Gyuriék disszidáltak.

Holokauszt Emléknap - Kiss Károly „Mondd el fiaidnak" könyvbemutató
Kiss Károly az áprilisi holokauszt megemlékezésen
Garai Antal Atom

Osztálytársa volt a zsidó származású Dr Görög Sándor akadémikus is, aki személyes jó barátja a mai napig, vele is együtt voltak „premista diákok”. Hétéves kutató és szervező munkájának eredménye az is, hogy Görög Sándor megmentéséért a szombathelyi Dr. Prugberger József kórházi főorvost és a kőszegi P. Dr Őry Wachter Istvánt (az Isteni Ige Társaság Missziós rendház főnökét) a a Jad Vasem Intézet posztumusz a legmagasabb izraeli elismerésben, a világ igaza kitüntetésben részesítette 2005-ben.

Egy házban lakott a család Welther Károllyal –az ’56-os szombathelyi mártírral

Felesége családja egy házban lakott Welther Károllyal, ők az emeleten, az ügyvéd pedig a földszinten lakott.

- Vidám, jókedvű ember volt, rendkívül művelt, kitűnően beszélt németül, franciául, latinul, görögül és románul. Egy esetben egy baráti találkozó után cigányzenekarral kísérték haza, végig húzták neki a Gyöngyös utcában... Én is jelen lehettem, amikor ’56. október 23-a után feljött apósomékhoz tanácsot kérni. Bementem a nappaliba, ott ült feleségem nagyapja és apósom társaságában, akkor mesélte el Welther Károly, hogy felkérték, vállalja el a Megyei Nemzeti Bizottság elnöki posztját. Hallottam, kik kérték fel: a megyei tanács elnöke, J. Kiss Ernő és több ismert szombathelyi értelmiségi beszélte rá.

Apósom azt tanácsolta neki, ne vállalja el, nem neki való feladat, nem lesz ennek jó vége. Mégis hagyta magát rábeszélni.

A forradalom bukása után, november 4-én tartóztatták le az oroszok. Nem szökött külföldre, pedig többen tanácsolták neki. Elfogása után a helyi szovjet laktanyába szállították, majd Ukrajnába vitték. Másfél hónapot töltött a kolomeai hadifogoly-táborban. Onnan hozták haza, majd december 12-én a rákoskeresztúri börtönbe zárták. 1957. február 12-én engedték haza. Utána ismét átjött hozzánk, levert volt, apósomnak elpanaszkodta, hogy amióta hazajött, azóta senki nem fogadja. Nagyon megviselte a tárgyalás, a meghurcoltatás, a börtönévek. A szombathelyi vasútállomáson a Győrbe induló vonat elé vetette magát. Mindössze ötvenkét éves volt. Nem egy borzasztó világ?

Amikor a Haladás labdarúgó szakosztály elnökeként elintézte Halmosi játékjogának visszaadását

Kiss Károly mindent szeretett, ami sport, az iskola kosárlabda bajnokcsapatának tagja és futballistája volt. Mezítlábas labdarúgóból lett a megyei bajnokcsapat, majd a Postás focicsapatának tagja, aztán ifjúsági és megyei felnőtt válogatott labdarúgó, aki még 1949-ben a VIT-en is megfordult, a szombathelyi sportoló fiatalokat képviselte. Később a megyei Labdarúgó Szövetség alelnöke, Haladás VSE elnökségi tagja, és a labdarúgó szakosztály elnöke lett:

- 1973-ban, amikor a Haladás labdarúgó szakosztályának elnöke lettem, akkor került fel a csapat az NB 1/B-ből az NB 1-be. Ekkor megfellebbeztem Halmosi Zoltán hároméves eltiltását. Aminek az oka az volt, hogy Halmosi egy meccs után a levonuló partjelzőt fenéken billentette. Megnyertük a pert.

Kiss Károly
Bonyhádi Zoltán

Amikor odakerültem, megfellebbeztem az ítéletet, és megnyertük a pert. Csorba Gáspár bírónak, apósomnak volt ez köszönhető, aki egyébként annak idején Halmosi édesapjának gyilkossági ügyét is tárgyalta. Amikor egy beszélgetésnél megemlítettem, hogy Pestre kell utaznom, egy országos igazgatói találkozóra, utána az MLSZ-be, ahol Halmosi ügyét tárgyalják, azt mondta, várjak egy pillanatra, és behozta nekem a régebbi bírósági ítéletek másolatait.

Kiokosított, hogy a fellebbezésnél érzelmi alapokra kell helyezni az ügyet, ugyanakkor el kell ismerni, Halmosi hibázott. Hangsúlyozni kell viszont, hogy amikor Halmosi édesapját elveszítette, mindössze 8 hónapos volt. Apa nélkül, teljesen egyedül nevelte fel gyermekeit az édesanyja. Amikor a játékvezető egy helytelen ítéletet hozott, ő odaszólt, ami nem volt helyes, de a bíró is visszaszólt, sértegetni kezdte az édesanyját. Ezért szakadt el a húr a focistánál. - Bejött ez az érvelés, Halmosi visszakapta a játékjogát, nagy újságcikkek jelentettek meg róla. És jórészt ennek volt köszönhető a csapat jó szereplése.

A Halmosi-ügy kapcsán az iratok alatt talált egy 1943-as dossziét, a szombathelyi kórházigazgató Pető Ernő, sebész főorvos és a nyilas újságíró periratainak másolatát. Belelapozva Kiss Károlynak megakadt a szeme „ dr. Görög Dénes” „Reggel már nem volt doktor, csak fagyott csontváz” - egy szombathelyi Mengele Auschwitzában, aki megjelent a Saul fiában is 2016. February 27. 12:15 nevén. Ekkor kérdezett rá, nincs-e kapcsolatba volt gimnáziumi osztálytársával, Görög Sándorral Missziós papnövendékből lett neves akadémikus, egy szombathelyi holokauszt túlélő - Ő dr. Görög Sándor 2016. April 24. 16:29 . Apósa ekkor mesélte el a Görög család tragédiáját.

Ők hozták be az országba a világhírű márkát, a Pumát

Jogra jelentkezett Pécsre, azonban egy súlyos baleset közbeszólt. Három napig feküdt kómában, már az utolsó kenetet is feladták neki. Miután felgyógyult, elment dolgozni, mellette levelezőn agárközgazdásznak tanult. Vas megye egyik vezető gazdasági szakembere lett, 1982-ben felkerült Budapestre, a TSZKER Országos Központjának igazgatója lett.

Meséli, üzleti kapcsolatainak köszönhetően jelent meg többek között a Puma sportszergyártó cég Magyarországon, és kezdte el a szocialista időkben sportszerekkel szponzorálni a Haladást, az MTK-t, a Honvédet, a ZTE-t és a Csepelt:

Tóth Géza súlyemelőnek is én hozattam cipőket, a DOBÓ szakosztályt is támogattuk felszereléssel, ezért a sporttámogatásért kaptam is számtalan oklevelet.

Kiss Károly
Bonyhádi Zoltán

A külföldi barterüzletekből a hazai kórházakat is támogatta, kitüntetések tömkelegét kapta jutalmul, nemcsak a Markusovszkyt, a Kútvölgyi kórházat is eszközökkel látta el. A Honvédkórház egy százezer dollárt érő vérsejtszeparátort kapott egy üzleti kapcsolata révén. „Nem tettem mást, csak számoltam, mint egy közgazdász, intézkedtem, mint egy szervező…” – teszi hozzá. Majd elmeséli, hogy került be az ő révén a Reininghaus, Kaiser és a Dab sör Magyarországra, valamint a francia Kronenburg.

- Az országos söripari trösztigazgatónál járva láttam az udvaron a felhalmozott sörösüvegeket, és megkérdeztem, ezzel mit csináltok? Azt válaszolták, nem tudják, mi lesz velük, mert a KGST-n belül úgy ment az üzlet, hogy adtak a magyarok árut, a csehek, NDK-sok, lengyelek pedig cserébe küldték a sört, de az üvegek itt maradtak. Álltak ott halomban. Elkezdtem gondolkodni. A grazi sörgyárral jó kapcsolatot ápoltam (a Vendéglátóipari Vállalattal együtt mi csináltuk a szombathelyi Ferences sörözőt is), kitaláltam, adjuk az EU szabvány üveget és hozassuk bele a külföldi sört. Viszont azt is tudtam, a sör szállítását is meg kell oldani. Országosan 1247 termelőszövetkezet tartozott hozzánk, 19 megyei központtal. Leültem a TSZ elnökökkel, tudnak-e az üvegeknek raklapot gyártani? Tudtak. Arra raktuk fel és adtuk el. A raklapokat is devizáért adtuk el.

Ott volt Nagy Imre újratemetésén, a 301-es parcellánál is, Orbán Viktor Hősök téri beszédén, de a rendszerváltástól nem ezt várta…

- Azt kell látom, hogy ezek az emberek milyen mások lettek, hogy tudtak pillanatok alatt mezeket váltani, hogy a hatalom közelébe jussanak, hogyan kérezkedtek fel egy-egy párt szekerére a rendszerváltás után.

Magam jól megvagyok, tisztességes nyugdíjam van, megélünk, nem ezért mondom, de a jogtalan harácsolást, azt nem tudom elfogadni. Becsületes a családom, büszke vagyok gyerekeimre és unokáimra. A nagyobbik lányom a szombathelyi kórház genetikai főorvosa, a kisebb agrármérnök. Két unokám közül az egyik kiváló eredménnyel az ELTE-n végzett, a másik most érettségizik, gépészmérnöknek készül.

Ketten vagyunk a feleségemmel egy házban, amit nem én építettem, hanem a szüleim. Nem kértem a felajánlott másik lakást. Amikor nyugdíjba mentem, behívattak a minisztériumba és ajánlották, hogy költözzek fel Budapestre, adjuk el ezt a szombathelyit, és vásároljuk meg nagyon kedvezményesen azt a budai lakást, amit addig szolgálatiként használtam. Mondtam, bocsánat, de én Szombathelyen születtem, a szüleim is itt nyugszanak, nem akarok elköltözni. Tudja mit mondott erre egy magasrangú miniszteri vezető?

Karcsi, te akkora hülyeséget csinálsz!” Mondtam, akkor életemben nem ez lesz az első, és nem is az utolsó hülyeség!

Tudja, nincs sok vágyam, csak egyet szeretnék megélni, hogy az emberek ember módjára tiszteljék végre egymást, függetlenül attól, hogy milyen elvet vallanak. Én bízom abba, hogy jön majd egy újabb generáció, akik józanabbul látják majd a világot, higgadtabb vezetőik lesznek.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Kapcsolódó cikkeink

"Tizenöt éves korában füst lett belőle." Szombathelyről elhurcolt holokauszt-túlélőkkel találkoztunk

Túlélők emlékeztek szerdán Szombathelyen, közösen a katolikus és a zsidó egyházzal, tanárokkal, városvezetőkkel.

Missziós papnövendékből lett neves akadémikus, egy szombathelyi holokauszt túlélő - Ő dr. Görög Sándor

Fiatal korát családja kiirtása, idős éveit fia meggyilkolása árnyékolta be.

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Kultúra