Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Csökkentett költségvetés, óvodaösszevonás, az üres határátkelő-épület

Ezeket az intézkedéseket hozta meg többek között Kőszeg polgármestere a járvány miatti rendkívüli jogrend idején.

Kőszeg városának hivatalos Facebook-oldalán tették közzé Básthy Béla polgármester közleményét, melyben összefoglalták azokat a döntéseket és intézkedéseket, melyeket az utóbbi időben hozott. A koronavírus-járvány miatt ugyanis rendkívüli jogrend lépett életbe Magyarországon, ezért nem ülésezhet a képviselő-testület. Helyettük a polgármester egyedül dönthet és alkothat rendeletet is a szükséges kérdésekben.

„Májusban ezért a hivatali szakemberekre és képviselői véleményekre támaszkodva meghoztam a határidős döntéseket, illetve azokat a döntéseket, melyek elmaradása megítélésem szerint hátrányosan érinthetné az önkormányzat működését” – írta Básthy Béla.

Költségvetés, lakásrendelet és rendkívüli állami támogatás

Május 7-én döntött a polgármester a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának csökkentéséről, nem kevesebb, mint 236.820.290 forinttal. Ezt azzal indokolta, hogy a járvány okozta helyzetben spórolniuk kell, mert a város mozgósítható pénzügyi tartalékai minimálisak. A kormány ugyanis a veszélyhelyzetben az ingyenes parkolás bevezetésével elvette a gépjármű adót, ez 38 millió forintot jelent, valamint visszatartotta az idegenforgalmi adó támogatását is, ami 12 millió forint. Mindemellett számolt a városvezetés az intézményi és közhatalmi bevételek jelentős visszaesésével is.

„Az előirányzat csökkentés a szociális terület kivételével az önkormányzati működés minden területét érintette. A megüresedő munkahelyek betöltésének tilalma mellett kulturális intézményeink 7 órás működésre álltak át, elvontam a városi nagyrendezvények, a társadalmi szervezetek, a polgármesteri keret és minden szórakoztató, illetve nemzetközi tevékenység költségvetési előirányzatait” – közölte a polgármester, majd hozzátette, hogy a nem kötelező feladatok finanszírozását is csökkentették a működőképesség határáig.

Viszont lehetőség van a pályázati, valamint külső forrásból finanszírozott rendezvények megtartására. Azt is írja még, hogy csökkentették a városüzemeltetési keretösszegeket is, illetve elhalasztották azokat felújításokat és beszerzéseket, amelyeknél ez lehetséges volt.

A veszélyhelyzetben tulajdonképpen ellehetetlenült Kőszegen a kiürült önkormányzati bérlakás-rendszer. Nem lehetett pályázatot kiírni, csak cserékkel tudták megoldani a helyzetet, így a polgármester úgy döntött május 12-én, hogy módosítja a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletet. Ennek értelmében pályázat nélkül is igényelhetők az önkormányzati lakások, de mint írja, csak az önkormányzati érdek által indokolt esetekben. Ennek eredményeként sikerült kiüríteniük a Gábor Áron utca 9. szám alatti teljes ingatlanegyüttest és elindíthatták az értékesítést is.

Rendkívüli állami támogatásra is pályázik Kőszeg, hogy az önkormányzat megőrizhesse működőképességét. A pályázatot terveik szerint szeptemberben nyújtják be, összege nem kevesebb, mint 15.073.111 forint. Pályázni az önkormányzatnál felhalmozódott lejárt és kifizetetlen számlák alapján lehet évente kétszer.

Gyermekvédelem és óvodaátszervezés

Szintén a törvényi határidőt betartva elfogadta a polgármester a 2019. évi gyermekvédelmi beszámolót is, közleményében pedig megköszöni a Szociális Gondozási Központ, a védőnők, óvodai és iskolai pedagógusok, a rendőrség, az egyházi és civil szervezetek veszélyeztetett gyermekekért tett erőfeszítéseit is. Hozzátette, hogy sajnos a munkájukat sok olyan probléma is nehezíti, melyek rendszeresen visszatérnek.

„A gyermekek veszélyeztetettségében a nevelési problémáknak és az elhanyagolásnak kiemelkedő, az anyagi gondokkal gyakran összefüggő, de azt meghaladó szerepe van. A gyermekek érdekében még intenzívebb együttműködésre van szükség!” – írta.

pixabay

Kiderült az is, hogy az óvodák működésénél intézményi átszervezésekre kell számítani, melynek keretében létrejön a kőszegi Meseváros Óvoda és Bölcsőde. Az összevonással kapcsolatos döntések meghozatalára május 31-ig volt lehetőség, így a polgármesternek meg kellett hoznia a döntést. Szeptember 1-jétől tehát beolvad az Újvárosi Óvoda a tagóvodáival együtt a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI-be. A Felsővárosi Tagóvodában két csoportot indítanak, így itt maximum 48 gyermeket tudnak fogadni, mivel a csoportszobák nem túl nagyok és sajnos nem bővíthetők tovább.

Az óvodai ellátás miatt viszont nem kell aggódni, a csökkentett csoportszám ellenére is törvényesen és az elvárható szakmaisággal biztosítható. A csoportok átlagos létszáma ugyanis az önkormányzat szerint – a korkedvezménnyel felvehető gyermekeket is beszámítva – nem fogja meghaladni a törvényben megengedett 25 főt, melytől egyébként még további 20%-kal lehet eltérni.

Az intézmény-összevonást nagyban befolyásolta az is, hogy két kőszegi óvónő is nyugdíjba vonul időn, de ettől még nem éri hátrány az óvodákat, ugyanis az összevonástól épp hogy hatékonyabb, összehangoltabb feladatellátást vár a városvezetés. A tagóvodák életét továbbra is a tagóvodavezetők szervezik, az egységes intézmény vezetésére pedig Guttmann Ferencnét kérte fel a városvezetés.

A kormány engedélyezte az iskolák mellett az óvodák és a bölcsődék újranyitását is. De a rendelet szerint a szülők munkájára való tekintettel legfeljebb két hétre állhatnak le az óvodák és a bölcsődék. A kőszegi óvodavezetők erre már javaslatokat is tettek, a polgármester pedig elfogadta ezeket, hogy mindenki időben tudjon tervezni.

Viszont kiderült, hogy nem lesz bölcsődeorvos, ugyanis a feladatokat eddig ellátó Dr. Kiss Gabriella kérését tiszteletben tartva, május utolsó napjával közös megegyezéssel megszüntették a megbízási szerződését. Eldöntötte a polgármester továbbá azt is, hogy június 1-jétől nem bíznak meg új bölcsődeorvost, ugyanis már nincs erről szóló előírás.

Hulladékszállítás, városüzemeltetés

Június 30-án lejár a kőszegi önkormányzat és a hulladékszállításért felelős STKH Kft. szerződése, ezért a polgármester meghosszabbította azt december 31-ig. Emellett módosította a szolgáltatás igénybevételét szabályozó városi rendeletet is. Ennek értelmében mostantól a lakók száma szerint előírt minimális gyűjtőedény méret július 1-jétől háztartásonként 1 fő esetén 60 liter, 2 fő esetén 80 liter, 3 vagy több fő esetén 120 liter lesz. A 3 fő alatti edényméret igénybevételéhez a lakók számának önkormányzati igazolása szükséges.

Arról is beszámolt, hogy 2019-ben több mint 36 millió forint értékben szereztek be új eszközöket a városnak. Ennek felelőse a Városüzemeltető Kft. volt, ugyanis ők gondozzák a város infrastruktúráját, közterületeit és ingatlanjait, illetve a köztisztasági feladatokat is ők végzik. A törvény szabta határidő miatt pedig muszáj volt elfogadnia a Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját és felügyelő bizottsági jelentését.

Mint írja, 2019. december 31. óta nem lehet használni a kőszegi kommunális hulladéklerakót, mert tervben van a rendbetétele. A rekultiváció előkészítéséhez már hozzá is láttak és 8,5 millió forint támogatást sikerült szerezniük a Nyugat-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulástól, mely részt vesz a közfoglalkoztatási és bértámogatási programokban. Viszont elárulták, ez a támogatás még nem elég ahhoz, hogy a városüzemeltetés megfeleljenek a lakossági elvárásoknak, jóval több forrásra lenne szükségük.

Üresen álló, régi épületek hasznosítása és hálózatfejlesztés

Elfogadta továbbá a polgármester a településrendezési eszközök (Rendezési Terv) 9. módosításáról szóló előterjesztést is, amelynek hála megvalósulhat két jelentős gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatású beruházás is. Kőszegen ugyanis már évtizedek óta temérdek ingatlan árválkodik és vár felújításra, új funkcióra. Köztük a volt tisztiüdülővel (SZOT-üdülő), mely egészségügyi, rekreációs funkciót lát majd el a tervek szerint, illetve ott van még az üresen álló határátkelő épület is, melyet szálláshellyé alakítanának át.

P.K.

„Városunknak nagy szüksége van a beruházói aktivitás erősödésére, így Bertók Sándor főépítésszel egyetértésben támogattam a CAYENNE Investment Kft. és a Lízing Délhús Ingatlanforgalmazó Kft. rendezési tervet érintő kéréseit” – közölte Básthy Béla.

A Rajnis utcai üzlethelyiség megvételével kapcsolatban az egyik helyi étterem bérlője kereste fel a várost. Két értékbecslés készült az épületről: az egyik 59,9 milliós, a másik 43,5 milliós. Az ingatlant a rendelet előírásai szerint a magasabb értéken hirdetik meg, hiszen tekintettel a város járvány miatt szűkülő pénzügyi lehetőségeire, fontos lehet, hogy őszre pénzügyi mozgásteret teremtsenek az önkormányzat számára. Ehhez az értékesítési folyamat mihamarabbi elindítására van szükség.

Tavaly november óta zajlanak a Magyar Telekom optikai hálózatfejlesztési munkálatai és egyeztetéseket is folytatnak, hogy Kőszegre is bevezessék a jelenlegi legfejlettebb és leggyorsabb szélessávú internetet. A polgármester azt mondja, össze kellet hangolni a városkép-védelmi célokat a beruházói szándékokkal és lehetőségekkel, így ezek alapján sikeresen megszületett a szakmai egyezség, ami miatt elrendelte a településkép-védelmi rendelet szükséges módosításának előkészítését.

Módosított alapító okirat és szüret

Ezentúl könyvkiadással is foglalkozhat a kőszegi Művelődési Központ, ugyanis az intézményvezető kérésére jóváhagyta a polgármester a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának módosítását. Az intézmény egyébként a Magyar Kultúra Napján mutatta be a kőszegi közművelődés történetét bemutató kiadványát.

Azért, hogy megrendezhessék a Kőszegi Szüretet, Básthy Béla jóváhagyta a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház 2020. évi költségvetési előirányzatának megemelését, méghozzá 3.750.000 forinttal. Kihangsúlyozta, hogy ez nem költségvetési támogatás, hanem egyszerűen lehetővé teszi, hogy az intézmény maga szerződhessen a fellépőkkel, szolgáltatókkal. Magát a szüretet a vállalkozóktól várható bevételekre alapozva, önkormányzati támogatás nélkül szervezik meg.

Módosult közbeszerzési terv

A kőszegi képviselő-testület még a február 13-i ülésen fogadta el az önkormányzat 2020-as közbeszerzési tervét, melyet időközben módosítani kellett a veszélyhelyzeti kormányzati döntések (például a Dózsa György utcai útfelújítás forrásának visszavonása), a Pék utca és Várkör felújítása helyett a Bajcsy-Zsilinszky utca felújításának jóváhagyása, a futó TOP projektek finanszírozási összegeinek aktualizása, illetve az önkormányzat Bölcsődei férőhelyek bővítésére elnyert pályázatának átvezetése miatt.

Továbbá zárt ülésen több futó városfejlesztési projektről is döntést hozott a polgármester. Zárt ülések esetében az előterjesztések részletei nem nyilvánosságra hozhatók, kizárólag a döntésről tájékoztathatnak majd, amikor a szigorú előírások ezt már megengedik.

Vágvölgyi Bálint
Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is facebook messengeren ide kattintva vagy emailben: jelentem@nyugat.hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet

Tovább az oldalra