Eddig: 1 716 363 / 3 000 000 Ft, 82 támogató. Még6nap.
Légy része az igazságnak!

Ön szerint ki legyen az Év Vasi Embere?

Jövő héten a Megyebálon derül ki, kit választ meg a kuratórium több lépcsős választás után. Mutatjuk a jelölteket, cikkünk végén pedig (nem hivatalosan) meg is jelölheti azt, akinek szíve szerint adná a díjat.

Vas Megye Közgyűlése és a Vas Megyéért Egyesület huszadszor hirdeti meg idén „Az év vasi embere” választását. Hagyományosan a Megyebálon derül ki, ki az, akit a kétlépcsős rendszerben a kuratórium és a megye lakossága, szervezetei az év emberének választottak.

Célunk, hogy ily módon is elismerjük és a társadalomi érdeklődés homlokterébe állítsuk azt, aki 2017. év folyamán a gazdaság, a kultúra, a tudomány, a sport vagy a művészetek terén a legtöbbet tett megyénkért

- derül ki Balázsy Péter megyei főjegyző tájékoztatásából.

A választás első fázisában a megyei közgyűlés és a Vas Megyéért Egyesület által felkért kuratórium, a fent említett szempont alapján kiválasztott kilenc személyt, az ő életútjukat elolvashatja, cikkünk végén pedig meg nem hivatalosan szavazhat is róluk.

Balázsy Péter a kuratórium elnökeként arra kéri a megye lakosait, a társadalmi szervezeteit, intézményeit, testületeit, hogy levélben tegyenek további ajánlásokat Az év vasi emberére. Írják meg a nevét, lakóhelyét, elérhetőségét és összegezzék teljesítményét.

A személy nevét, lakóhelyét, elérhetőségét és a teljesítményét összegző ajánlásokat 2018. január 5-én 12 óráig a Vas Megyei Önkormányzat Vezetői Titkárságára (Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) lehet beküldeni.

A kuratórium a meglévő és a bejövő érvényes ajánlások alapján titkos szavazással dönt a megválasztott személyről. Vas megye Facebook-oldalán is zajlik egy közönségszavazás, ezt itt találja .

Ha idáig eljutott, akkor egyrészt van türelme, másrészt nagyon kíváncsi. Íme, a jelöltek:

Barta Márton

Barta Márton 1999-ben született Szombathelyen. 6 éves korától igazolt versenyzője a Szombathelyi Vízmű SC-nek. Élete első korosztályos bajnokságán 50 méter háton, általános meglepetésre megszerezte első bajnoki aranyérmét. Azóta is töretlenül éri el a sikereket.

Barta Márton
utanpotlassport.hu

Azóta összesen 13 országos bajnoki címet szerzett, 79 megyei csúcsot tart. 2015-ben megnyerte Grúziában az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. Ifjúsági Európa Bajnokságokon négyszer állt dobogón. Amerikai tanulmányi féléve alatt megdöntötte Georgia állam korosztályos úszórekordjait, állami bajnok lett. A fogadó középiskolája vezetésével állami bajnoki címet szerzett csapatban is, és emiatt megváltoztatták a szabályrendszert, hogy cserediák nem szerepelhet helyi úszócsapatban. Legnagyobb eddigi nemzetközi sikerét idén nyáron érte el – váltóban történelmi eredményt abszolválva az első magyar úszósportoló lett, aki ifjúsági világbajnokságon aranyérmet szerzett. Ezen kívül még kétszer állt dobogón, a legsikeresebb magyar számban, specialitásában, a vegyesúszásban.

Személye ékes bizonyítéka annak, hogy lehet kiegyensúlyozottan, becsületesen, az élsport mellett vidám diákéletet élni és kimagasló tanulmányi eredményeket is elérni. A Nagy Lajos Gimnázium tanulója, aki tudatosságának és kiválóságának köszönhetően 25 minőségi amerikai egyetemre kapott meghívást.

Borhy László

Borhy László

Borhy László 1963-ban született Szombathelyen. Középfokú tanulmányait a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban végezte, 1988-ban diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem történész-régészként, majd a Heidelbergi Egyetemen töltött több esztendőt. Az egyetemi ranglétrát végigjárva tanársegéd, adjunktus, docens, majd egyetemi tanár, a Régészettudományi Intézet igazgatója. 2015-ben a Bölcsészettudományi Kar dékánjává, majd az idei esztendőben az egyetem rektorává választották.

A Savaria Egyetemi Központ ELTE-hez csatlakozása révén ismét több szállal kötődik Szombathelyhez, ill. tágabb környezetéhez, Vas megyéhez. Rendkívül sikeres régészeti kutatópályája van a háta mögött, három évtizede oktat az egyetemen, mind oktatókén, kutatóként vezetői szerepkört is betöltött, több hazai és külföldi ásatás vezetője. Személyében mentora, Szabó Miklós professzor után ismét szombathelyi születésű vezetője van az ország első egyetemének.

Brenner József

Brenner József

1935-ben született a híres szombathelyi Brenner család keresztény légkörébe, amelyben a papi hivatások megérlelődtek. 1957-ben szentelték fel. Lászlóval, bátyjával, átmentették vértanú fivérük, boldog Brenner János emlékét a szabadabb világba, de ennek ára volt: 1989-ig csak káplán lehetett, plébános nem. Állandóan figyelték a világi hatóságok, ám a vértanú bátyról szóló visszaemlékezések ezalatt minden külső körülmény ellenére folyamatosan gyarapodtak. Ezért lehetett a boldoggá avatási aktákat oly gyorsan és alaposan, minden tudományos bírálatot kiálló minőségben összeállítani és Rómába eljuttatni.1995-től kanonok, általános helynök, szentszékibíró, borhi címzetes apát, egyházmegyei spirituális és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja. Életművét mérlegre téve megállapítható, hogy hűséges, nehéz körülmények között is helytálló papi életével és vértanú fivére emlékének átmentésével a jelen és a jövő magyar Katolikus Egyházáért, s áttételesen a jövő magyarságáért dolgozott egész papi életében.

Garda Károly

Garda Károly
Nyugat.hu

Garda Károly Szombathelyen született 1949-ben. Orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte 1974-ben, pályafutását a szombathelyi Gagarin úti pszichiátrián kezdte ugyanebben az évben. 1975–től 1978-ig a Gyermekkórházban, majd 1978 és 1986 között a Markusovszky Kórház Gyermekosztályán dolgozott, mint csecsemő- és gyermekorvos, valamint csecsemő- és gyermekkardiológus.

1987–1988-ban a Nyugat-Berlini Freie Universität Gyermekklinikáján tevékenykedett, hazatérése után 1990-ig Szombathelyen volt iskolaorvos. 1991-től napjainkig Vépen látja el a házi gyermekorvosi teendőket. Orvosi tevékenységéhez kapcsolódóan 1992 és 2002 között különböző közszerepléseket vállalt, mint a Vas Megyei Orvosi Kamara elnöke, valamint a Magyar Orvosi Kamara Osztrák referense. 2003-ban létrehozta a Kneipp Egyesületet Bük, Vasvár és Sárvár részvételével, 2008-ban megalapította a Magyarországi Kneipp Szövetséget, aminek elnöki tisztét is betölti. 2016-tól Szombathely három óvodájában alkalmazzák a módszert, s egy uniós pályázat révén Szombathely összes óvodájában bevezetésre kerülhet a módszer.

Az egészségügyi területen végzett tevékenységén túl jelentős szerepet vállal a fiatal tehetségek gondozásában. Kezdeményezésére 1997-ben létrejött Vépen a kiemelten közhasznú Tudás Fája Közalapítvány, amelyet az első tíz évben elnökségi tagként, az utóbbi tíz évben „kívülről” támogatott állhatatos munkájával.

Geszler Mária

Geszler Mária
Mészáros Zsolt

Geszler Mária Garzuly nemzetközileg a legismertebb Vas megyei alkotó. 1965-ben diplomázott az Iparművészeti Főiskolán kerámia szakon. Pályakezdő éveit a hódmezővásárhelyi majolika gyárban töltötte tervező keramikusként, majd a magyarszombatfai kerámiavállalathoz ment. azóta Szombathelyen él és alkot. Kerámiáival, porcelán szobraival és fali képeivel számos magyar és nemzetközi szakmai díjat nyert: Erfurt, Muraszombat, Eisenstadt, Párizs, Koblenz, Bajor Állami díj 1985, Munkácsy díj 1979, Mino, Varasd, Taipei, Szombathely Város Életműdíja 2008. Évtizedek óta hazai és nemzetközi kerámia szimpóziumok részvevője és oktatója – Siklós, Bosen, Geras, Gifu, Seto, Taiwan. Geszler Mária alkotásai egy szabad szellem szárnyalásai. Műfaji határokat átlép, művei nem egyszerű kerámiaszobrok, hanem a költészet, zene, fotóművészet, grafika, szobrászat inspirációit magába foglaló érzelem-és gondolatgazdag alkotások. Új technikákat kísérletezett ki, a kerámiaművészet határait kitágította, törekvése, hogy a kerámiát az alkalmazott művészetek besorolásából kiszakítsa, sikerrel járt. Újszerű alkotásai egy szuverén művész érzékeny és magas minőségű válaszai a világ nagy kérdéseire.

Gregersen-Labossa György

Gregersen-Labossa György 1996 óta tevékenykedik a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségben. Vezetésével a gyülekezet számos új feladatot vállalt. A lelkészség udvarában évekkel ezelőtt öregek otthonát építtetett (Túróczy Zoltán Szeretetotthon), a megyétől átvette a Középhegyi úton lévő volt egészségügyi gyermekotthont (Johanneum Evangélikus Diakónia Központ). Ez jelenleg további feladattal, kibővített szociális és fogyatékos gondozás, kiegészülve működik. Kezdeményezésére az egyház 2007 óta működteti a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolát is.

Gregersen-Labossa György
Bonyhádi Zoltán

A lelkész a hivatásos segítőszolgálat és az önkéntes diakónia-munka összhangjában látja a fejlődés útját. Nagy gondot fordít arra, hogy az intézményekben nem csak a gyógyításról, de a betegek lelki és érzelmi igényéről is gondoskodnak. A Kapu-program keretében közel 100 önkéntes szerzett képesítést. Fontos feladatának tartja a felekezetek közötti ökumenének gyakorlását. Élénk diakóniai tevékenységet szervez, két intézményük és önkéntesek sora segíti a gyülekezet munkáját, mely révén közel 180 lakó ellátását végzik naponta. Beindították a házigondozást, és gyülekezetük idős tagjainak nappali klubot szerveztek. Labossa György aktív közreműködést vállalt az evangélikus templom és az előtte található tér felújításának szervezésében, ahol ez év őszén a reformáció 500. évfordulója alkalmából díszes emlékkutat állítottak. A 2017. évi Reformáció Emlékév szombathelyi programsorozatának szervezésében kiemelkedő szerepet játszott, a levéltárral együttműködésben a reformáció Vas megyei történetét bemutató nagyszabású kiállítást valósított meg.

Törőcsik Mari

Törőcsik Mari
Vágvölgyi Bálint

Pélyen született 1935-ben. 1954 - 1958 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola operett szakának növendéke volt. Diploma után a Nemzeti Színházba szerződött. 1958 és 1979 között játszott a budapesti Nemzeti Színházban.1979 és 1980 között a győri Kisfaludy Színház művészeti vezetője. Ezután 1980 és 1990 között a Mafilm színtársulatának, majd 1990 -1993-ig a szolnoki Szigligeti Színháznak volt a tagja. 1989 és 1992 között a Magyar Színészkamara elnöke volt. 1993-1994-ben ő volt a Thália Színház igazgatója. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán docensként tanított. 2002 óta újra a Nemzeti Színház tagja. 2005-ben Pély község Díszpolgára lett. A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-, kétszeres Jászai Mari és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Hallhatatlanok Társulatának örökös tagja. Törőcsik Mari a legtöbbet díjazott magyar színésznő. Azon kevesek egyike, akik díjat nyertek a cannes-i fesztiválon is. 2017-ben a Forbes őt választotta a 4. legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában. Évtizedek óta Velem lakója.

Dr. Török Ilona

Dr. Török Ilona

1976-ban diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen általános orvosként. A Markusovszky Kórház II. Belgyógyászati osztályán kezdte pályafutását, belgyógyászat, majd később háziorvostan és üzemorvostan szakvizsgát tett. Több évtizeden át a Bogáti úti Idősek Otthona és Kámoni-Stromfeld-Minerva lakótelepek orvosi ellátásában tevékenykedett. 1989 óta a Szombathely városi ügyeleti beosztás készítője. Pályája kezdetétől részt vesz az oktatásban, 8 évig a volt középiskolájában, az Entzbruder Dezső Gimnáziumban, majd orvostanhallgatók, szigorló orvosok képzésében. Háziorvosként 1997 óta a Pécsi és Budapesti Orvostudományi Egyetem akkreditált oktatója, mentora, 1995 óta a Vas Megyei Háziorvosi Alapítvány egyik oktatásszervezője. Két cikluson keresztül, mint oktatási bizottsági elnök, aktív tagja volt az Megyei Orvosi Kamarának. Munkásságát városi és megyei kitüntetéssel is jutalmazták. Kinevelte minden értelemben utódját, 2018-tól lánya veszi át praxisát, akivel már 5 éve együtt dolgozik.

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs 1965-ben született Szombathelyen, a Győri Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett történészként, 1998-ban ugyanitt történelemtudományok doktora címet szerzett. Előbb a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársa, majd a Vasvári Helytörténeti Gyűjtemény és Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény alapítója, felépítője, jelenleg igazgatója. 2011-től a Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának igazgatója, majd örökségvédelmi szaktanácsadó, később a Kormánymegbízotti Kabinet vezetője. 2016-tól újra a Vasvári Múzeum igazgatója.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. Kutatási témái: a domonkos rend Magyarországon, továbbá Vas megye középkori története. A Történettudományi Bizottság és a Veszprémi Területi Bizottság tagja. Zágorhidi Czigány Balázs igazi lokálpatrióta, a megye történetének ismerője és kutatója, Vas megye épített és kulturális örökségének védelmezője. Az idei esztendőben több Vas megyei település első írásos emlékének 700. évfordulóját, a Domonkos Rend is 800 éves fennállását ünnepelte Magyarországon, mindkét programsorozatban elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Címlapképünk: Németh István Az Év Vasi Embere: Németh István 2017. January 08. 00:33 a 2017-es Megyebálon átveszi az Év vasi embere címét.

Légy része az igazságnak! 2023. november 27-től december 11-ig tart támogatás-gyűjtő kampányunk. Ennek során 3 millió forintot szeretnénk összegyűjteni. Minden forint számít!

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet