Kitüntették Szombathely legjobbjait a Szent Márton Gálán

Idén sem feledkeztek el a munkájukban kitűnő eredményeket elért emberekről Szombathelyen.

Mint minden évben, idén is Szent Márton születésnapjához rendezték meg a Szent Márton Gálát, ahol 19 embert tüntettek ki. A kitüntetésekről a közgyűlés dönt, idén őket ismerték el a díjakkal:

Mészáros Zsolt

"Pro Sanitate Savariae" Életmű-díj

"Pro Sanitate Savariae" Életmű-díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedő gyógyító, megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett.

2017-ben a díjat Prof. Dr. Márkus Béla kapta

Prof. Dr. Márkus Béla
Mészáros Zsolt

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Általános, Ér- és Plasztikai Sebészeti Osztályának főorvos főtanácsosa. Sebész szakorvos, érsebész szakorvos, a tudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár.

Dr. Márkus Béla 1972-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 1972-ben helyezkedett el a szombathelyi kórházban. 1976-ban sebészetből, majd 1981-ben érsebészetből szakvizsgázott. 1996-tól az orvostudományok kandidátusa, amit PhD-ként ismertek el. 1995-től a Markusovszky Kórház Általános és Érsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosaként 2015-ig tevékenykedett. A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, a Magyar Sebész Társaság vezetőségének és számos hazai és külföldi tudományos társaságnak aktív tagja, megyei sebész szakfőorvos. Rendszeresen tart előadást hazai és külföldi kongresszuson. A tudományos tevékenységét jellemzi, hogy közleményeket jelentet meg, több könyv vagy könyvrészlet megírásában tevékenykedett. 2010-ben vette át a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól a Batthyány-Strattmann László-díjat.

Márkus Professzort precíz és igényes munka jellemzi, magas szintű szakmai tudással rendelkezik, napjainkban is aktívan dolgozik, tudását, tapasztalatát önzetlenül adja át fiatal orvoskollégáinak. A betegekkel és munkatársaival is példamutató kapcsolatot alakított ki. Munkáját kiemelkedő szakértelemmel, nagy hivatástudattal lelkiismeretesen látja el, vezetői, munkatársai, a város és a megye lakosságának messzemenő elismerése mellett.


Az Év Civil Szervezete-díj

Az "Év Civil Szervezete-díj" adományozható annak a szombathelyi székhelyű egyesületnek, vagy alapítványnak, amely legalább 5 éven keresztül aktívan, eredményesen működött Szombathely városában, és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműködése, önkéntességben való részvétele kiemelkedő. A díjat évente két civil szervezet kaphatja.

A díjat 2017-ben a Szombathelyi Szépítő Egyesület és az Esőemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért civil szervezetek kapták.

Bődi Lívia (Szombathelyi Szépítő Egyesület)
Mészáros Zsolt

A Szombathelyi Szépítő Egyesület 1885-ben 74 alapító és 124 rendes taggal alakult meg, Szombathely legrégibb egyesülete. Első tervei között a fásítási program szerepelt. Éhen Gyula polgármestersége alatt elkészült az Ezredévi park, a Szent István park fásítása, emellett utak fákkal való szegélyezését végezték el. Már 1910-ben elindították a „Virágos Szombathely” mozgalmat. 1935-ben megépítették az Oladi Kilátótornyot. A II. Világháború utáni hanyatlást követően 1968-ban a Szépítő Egyesület megújult. 1981-ben első ízben rendezték meg a város- és faluvédő, szépítő egyesületek országos találkozóját, amely azóta hagyománnyá vált. A Szombathelyen útjára indított rendezvényt 2017-ben már 36. alkalommal rendezték meg Gyöngyösön.

1985-ben a 100 éves évfordulóra felújították az Oladi Kilátót. 1970 és 2015 között számos emléktáblát, valamint egy emlékművet is készíttetett az egyesület. Elkötelezettek a szombathelyi Szent Márton temetőben nyugvó híres szombathelyi polgárok és az egyesület életében jelentős szerepet betöltő emberek sírjainak rendbetétele mellett. 2015-ben ünnepelték az alapítás 130 éves évfordulóját. Ugyanebben az évben az egyesület a városvédelem iránt elhivatott 12 fős ifjúsági tagozata felújította az Oladi Kilátó lábazatát és alsó szintjét, ahol a kilátó történetét feldolgozva kiállítást rendeztek. 2016-ban az egyesület koordinálása mellett újultak meg a VAOSZ-udvarban található installációk.

2017-ben Holper Ambrus Emlékkonferenciát szerveztek, emlékfát és emléktáblát is avattak tiszteletére. Évente többször szednek szemetet a város különböző pontjain, rendeznek virágvásárt, rajzversenyt, ifjúsági nyári tábort. Kezdeményezésükre 2017-ben Szombathely adott otthont a 25. Országos Ifjúsági Örökségvédő Tábornak. 2018-ban a 37. Országos Találkozónak és Szakmai Konferenciának ismét Szombathely ad otthont.

Nádorné Vörös Ibolya (Esőemberke Alapítvány)
Mészáros Zsolt

Az Esőemberke Alapítvány a Vas megyei autistákért 1997-ben jött létre szülői kezdeményezésre és családjaikért dolgozik, immár huszadik éve. Az Alapítvány fő célja a Vas megyében autizmussal élők és családjaik összefogása, rehabilitációjuk támogatása, életminőségük javítása; érdekvédelme. Az Alapítvány a kezdetekkor iskoláskorú autisták számára kezdeményezte speciális autista fejlesztő csoport indítását. A szombathelyi "Aranyhíd" Nevelési-Oktatási Integrációs Központban jelenleg is működik az akkor útjára bocsátott szolgáltatás. Az Alapítvány támogatta a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény autista csoportjának működését is.

Az autizmus egész életre szól, a családok életét megnehezíti, az érintett személy „kilóg”, nagy valószínűséggel nem képes az önálló életre. Ennek a problémának a megoldására hozta létre 2008-ban az Alapítvány állami támogatás segítségével a Holnap Háza Lakóotthont. Ennek felépítését követően a mindennapi problémák és az autisták egyre növekvő száma arra inspirálta az Alapítványt, hogy a Holnap Háza Lakóotthon mellé egy foglalkoztatót is létrehozzon „Ma Háza Foglalkoztató” elnevezéssel, amely 2015 óta 18 fő számára biztosít munkalehetőséget. A két intézmény működtetése mellett szülő-tréningeket, előadásokat, tanácsadást, klubokat szerveznek az autizmussal érintettek és családjuk számára.

Az Alapítvány munkáját az öt tagú kuratórium irányítja. Ezt a munkát kezdetektől támogatták és támogatják napjainkban is a megyében élő autizmussal foglalkozó szakemberek.


Brenner-díj

"Brenner-díj" adományozható annak a személynek, aki a gazdaság és a városüzemeltetés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

A díjat 2017-ben Horváth Gyula Vladimír kapta.

Horváth Gyula Vladimír
Mészáros Zsolt

Horváth Gyula Vladimír a Vas Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat villanyszerelő építésvezetőségén kezdett dolgozni gyakornokként. Munkahelyén 1974 és 1979 között művezetőként kivitelezői tevékenységet folytatott, és részt vett a Vas megyei lakásépítési programok, többek között a Joskar-Ola lakótelep, valamint a szombathelyi belvárosi rekonstrukció beruházásaiban. Munkahelyén 1979-től technológusi munkakörben folytatta szakmai előmenetelét.

Tervezői tevékenységét 1983-ban kezdte el először vállalati kereteken belül, majd 1988-tól magántervezőként is. 1989-ben a SZÖVTERV szombathelyi irodájába került villamos tervezői beosztásba, ahol 1997 szeptemberéig dolgozott vezető tervezőként.

Ekkor került az ÉDÁSZ Rt. tervezői és beruházói csoportjához. Ott először tervezőként, majd műszaki ellenőrként dolgozott. A társaság átalakulása után az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. Szombathelyi Műszaki Szolgáltató Központ mérnökeként dolgozott 2007. január 1-jei nyugdíjazásáig.

Azóta is aktívan dolgozik, részben magántervezőként. Kedvelt szakterülete a világítástechnika. A millennium évében kb. 50 templom és emlékmű díszkivilágításának tervezésében vett részt. Ezek közül Szombathelyen a Megyeháza és a Szent Márton-szobor díszkivilágításának tervezése emelhető ki.

További fontosabb, a megyeszékhelyen végzett tervezési munkái közé tartoznak gyalogátkelőhelyek funkcionális világítása, a Mindszenty tér és a Szent Márton templom előtti tér energiaellátása és közvilágítása, a Berzsenyi tér (Hollán Ernő úttól a Petőfi S. utcáig) teljes energia és közvilágítása, a Szalézi és Don Bosco templomok díszvilágítása.

Műszaki ellenőrzések: a Csónakázó tó és környéke, a Savaria Múzeum, az Iseum, Uszoda, óvodák, az AGORA – Művelődési és Sportház felújítása, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház új belgyógyászati tömb és az új Haladás Sportkomplexum villamosmunkái.

A megye és a város közéletében is aktívan tevékenykedik, a Vas megyei Röplabda Szövetségnek 10 évig volt főtitkára, jelenleg a Szombathelyi Horvátok Egyesületének titkára.


Éhen Gyula-díj

"Éhen Gyula-díj" adományozható annak a magyar, illetve kivételesen indokolt esetben nem magyar állampolgárságú személynek, aki Szombathely város gazdaságának fejlesztése, városépítészetének, gazdaságfejlesztésének, környezetvédelmének érdekében hosszabb időn keresztül végzett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

A díjat 2017-ben Dr. Andor Ferenc kapta.

Dr. Andor Ferenc
Mészáros Zsolt

Középiskolai tanulmányait követően a Győri Hittudományi Főiskolán és a szegedi József Attila Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát.

1988-tól 2009-ig volt a Vas Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója.

A kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a szombathelyi hősi katonai temető elhanyagolt területének rendbetételére, továbbá a megyében található német katonák exhumálására és a hősi temetőben történő méltó elhelyezésére.

Ezzel párhuzamosan az I. és II. világháborús magyar katonasírok és síremlékek helyreállítására is sor került a sírkertben. Ugyancsak a hősi temetőben lelt végső nyugalomra 2001-ben a szombathelyi Pelikán parkban nyugvó 63 szovjet katona földi maradványa, valamint a Körmend főteréről exhumált katonák is itt kaptak sírhelyet.

Megújult a Kürtös-szobor, valamint 2004-ben a hősi temető egy gyönyörű kápolnával gazdagodott. A hősi temető így a maga impozáns egyszerűségével szép kegyeleti és zarándokhellyé nemesült, s így fogadja a megemlékezőket.

A Jáki úton található az ország egyik legszebb köztemetője. Andor Ferenc vezetése alatt került sor a temetőben az ún. Mindenki Keresztje felállítására és a ravatalozó kupolájának vörösréz lemezzel való fedésére. A temetőkert növényzetének gondozása, az utak karbantartása is szívügye volt.

Az általa vezetett vállalat feladata volt a megye több városában is a temetők fenntartása, kezelése. Dr. Andor Ferenc munkáját a temetők tulajdonosai, az elhunytak hozzátartozói, és a temetők látogatói egyaránt elismerték. Hadisírgondozói tevékenységéért 1998-ban megkapta a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség legrangosabb kitüntetését, a Theodor Heuss-érmet, valamint két honvédelmi és egy belügyminiszteri kitüntetést.

Munkahelyi hivatásán túl a kultúrát segítő, tisztelő és támogató emberként ismerik megyeszerte. Alapító tagja, majd elnöke is a Rotary Klubnak. Aktívan tevékenykedett a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Több éven át volt a Savaria Takarékszövetkezet felügyelő bizottságának elnöke.

Aktívan és örömmel vett és vesz részt a helyi sportéletben. Tagja volt a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának, jelenleg a Vas Megyei Röplabdaszövetség elnöke.


Hefele-díj

"Hefele-díj" adományozható annak a személynek, aki a városfejlesztés, a városépítés területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát végzett és ezzel közmegbecsülésre tett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.

A díjat 2017-ben Mangliár László kapta.

Mangliár László
Mészáros Zsolt

Mangliár László 1989-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán okleveles építészmérnök diplomát szerzett. Munkáját, rövid ausztriai gyakorlat után a VASITERV-nél kezdte. Első önálló munkája, az azóta már többször bővített sárvári Sport Hotel volt. Mátis Lajossal már az egyetem alatt megismerkedett, mert egyik dolgozatát a Szombathelyi Képtárról írta. Diplomamunkája a Fő téri foghíj beépítése volt. A Vasiterv átalakításakor együtt alapították meg Mátis és Mangliár Tervező Bt.-t, ahol megtervezte a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. belvárosi kazán- és irodaházát a Művelődési és Sportház szolgálati lakása helyére. A Vízöntő utcai telephelyre gázmotoros fűtőerőművet, a Mikes Kelemen utcába faapríték üzemű bio-fűtőművet tervezett.

Mátis Lajossal közösen elkészítette egyes szombathelyi területek – pl. a Stromfeld lakótelep melletti gazdasági és a Petőfi telepi lakóterületek részszabályozási tervét.

Legismertebb szombathelyi munkája minden bizonnyal a szombathelyi Fő tér felújítása, melyet Kutnyánszky László főépítész szakmai irányítása mellett tervezett meg Takács Andrással és Pintér Gáborral. A közelmúltban a tervei alapján készült el a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház előtti Mindszenty József tér felújítása, jelenleg pedig a Berzsenyi Dániel tér és környéke megújítása történik az általa vezetett csoport tervei alapján.

Érdekes feladata volt az Óperint utcai Country Club kialakítása és az Ady téri Romkert diszkó bővítése, valamint a Kőszegi vár udvarainak felújítása.

A közelmúltban a tervei alapján újult meg régi iskolája, a Paragvári Utcai Általános Iskola épületének, valamint a Kormányhivatal Hollán Ernő utcai szárnyának homlokzata és tetőzete, illetve kezdődött el az ún. APEH-tömb tető- és homlokzatfelújítása.

Életútja során a városban született patrióta lelkesedésével dolgozott a város közterületeinek megújításán, a városképben és a város gazdaságában jelentős szerepet játszó épületek felújítása és felépítése érdekében.


Horváth Boldizsár-díj

"Horváth Boldizsár-díj" adományozható annak a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj két fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

A díj I. fokozatát 2017-ben Dr. Simonné Gálos Judit kapta.

Dr. Simonné Gálos Judit
Mészáros Zsolt

Dr. Simoné Gálos Judit 1980-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán, mint okleveles közgazda. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank Vas megyei Igazgatóságánál helyezkedett el. 1997-ben került a Polgármesteri Hivatalhoz, ahol kezdetben pénzügyi ügyintézői munkakört töltött be, majd 1999 januárjától 2000 decemberéig az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és Hivatali Étkezde üzemeltetését végző költségvetési szerv gazdasági vezetője volt.

2001 áprilisától a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek hatósági, törvényességi ellenőrzése keretében hatósági ellenőrként dolgozott. 2005-től belső ellenőr, az önállóan és függetlenül működő, közvetlenül a jegyzőnek alárendelt Belső Ellenőrzési Iroda vezetője volt.

Az iroda vezetőjeként elkészítette annak működési szabályzatát az ún. Belső Ellenőrzési Kézikönyvet. Összeállította a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, a jegyző és a Közgyűlés jóváhagyása után megszervezte a tervek végrehajtását, azok megvalósítását nyomon követi, és minden évben beszámol a Közgyűlésnek az ellenőrzések tapasztalatairól.

Dr. Simonné Gálos Judit méltán lett e rendkívül felelősségteljes iroda vezetője. Végtelenül pontos, precíz, aprólékos munkavégzés jellemzi. Nagy rutinnal és széles gazdasági látókörrel, elemzőképességgel rendelkezik. Nagy hangsúlyt fektet a saját és kollégái folyamatos képzésére.

Határozott személyiség, akit azonban mindig és minden körülmények között kizárólag a jobbítási szándék, a segítés, a hibák minél előbbi kiküszöbölésére irányuló szándék vezérel. Példamutatóan szorgalmas, kedves, jókedélyű, aki szeret utazni, olvasni és egy fiatal hölgy boldog és büszke édesanyja.


Horváth Boldizsár-díj II. fokozata

"Horváth Boldizsár-díj" adományozható annak a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj két fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

Idén a Horváth Boldizsár Díj II. fokozatát Boór Sándor és Dienesné Horváth Andrea kapta.

Boór Sándor

Boór Sándor
Mészáros Zsolt

Főiskolai tanulmányait a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán végezte, ahol fegyverzeti szakon 1981-ben eredményes államvizsgát tett. Tisztté avatását követően Szombathelyre helyezték, ahol 1986-ig főtechnikusi, műhelyparancsnoki, javítószázad parancsnokhelyettesi és tüzérosztály-parancsnok technikai helyettesi beosztásokat töltött be.

1986-ban saját kérésre áthelyezték a Vas Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság állományába, ahol 1992-ig Szombathely város parancsnokhelyettesi, majd parancsnoki beosztását töltötte be. 1989-ben elvégezte a polgári védelmi tiszti tanfolyamot. 1992. december 31-én szerelt le a Polgári Védelem hivatásos állományából és 1993. január 1-jétől Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában védelmi ügyintézői munkakört tölt be.

Szakmai munkájának elismeréseként az évek során több kitüntetésben részesült. 2005-ben a védelmi igazgatási tevékenysége során végzett eredményes munkájáért a „védelmi igazgatásért emlékérem bronz fokozatát” adományozta számára a belügyminiszter.

Munkáját mindig becsülettel, nagy lelkesedéssel és hivatástudattal végezte és végzi a mai napig. A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság szakmai munkájának előkészítésében és működtetésében kiemelkedő szerepet vállal napjainkban is. A Savaria Történelmi Karnevál sikeres megrendezésében a kezdetektől fogva tevékenyen részt vesz, nemcsak mint szervező, de a Savaria Legio tagjaként is. A rendvédelmi szervekkel napi szinten példaértékű szakmai kapcsolatot tart fenn. A város életében a közbiztonságot érintő rendezvények Boór Sándor nélkül elképzelhetetlenek. Személye garancia a rendezvény szakmai szempontból történő sikeres lebonyolításnak.

Dienesné Horváth Andrea

Dienesné Horváth Andrea
Mészáros Zsolt

Középiskolai tanulmányait a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban végezte.

A gimnáziumi tanulmányai során a 3. évfolyamtól általános államigazgatási tagozatra járt. A sikeres érettségi vizsga letétele után a Járási és Városi Földhivatalnál helyezkedett el, mint ingatlan-nyilvántartási előadó.

Ezt követően a Városi Tanács Igazgatási Osztály Népesség-nyilvántartó Csoportjához került, mint anyakönyvi adminisztrátor. 1979-ben teljes anyakönyvi szakvizsgát tett, majd 1980-ban elvégezte a szombathelyi Gépíró és Gyorsíró Szakiskolát. Későbbiekben nyilvántartási, okmányügyintézői és útlevél-ügyintézői záróvizsgát tett.

1991. évtől SZMJV Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán anyakönyvvezetői munkakörben látja el a feladatait. Jelenleg is a Polgármesteri Hivatal Jogi, Képviselői és Hatósági Osztályának Általános Hatósági Irodáján dolgozik anyakönyvvezető munkakörben. 2008. évben munkájának elismeréseként az Év Köztisztviselője kitüntetésben részesült. 2017-ben a közszolgálatban eltöltött hosszú idő elismeréseként 40 éves jubileumi jutalomban részesült.

Dienesné Horváth Andrea korán elkötelezte magát a közigazgatás mellett és végül az anyakönyvi területen helyezkedett el. Munkáját végig az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatban végezte: esketés, állampolgári eskük, családi események, névadók, adminisztratív feladatok töltötték ki a munkaidejét. A hagyományos anyakönyv helyett jelenleg az elektronikus anyakönyvet vezeti, hatalmas ügyfélforgalmat bonyolít le nap mint nap. Az anyakönyvvezetői munkakör az átlagos munkaidőn túli feladatokat jelent, sok délutánt, hétvégét töltött a hivatalban és külső helyszíneken. A hosszú, anyakönyvi területen végzett munka során szakmai tudásával folyamatosan segítette a fiatal kollégák betanítását, beilleszkedését.


Ifjúságért-díj

"Ifjúságért-díj" adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását. A díjat évente egy személy kaphatja.

A díjat 2017-ben Paraisné Góczán Emília kapta.

Paraisné Góczán Emília
Mészáros Zsolt

Paraisné Góczán Emília 1994-től a Paragvári Utcai Általános Iskola történelemtanára. Szakmai tevékenységét kiemelkedő eredményességgel végzi. Tanítványai rendszeres, sikeres résztvevői a megyei és országos tanulmányi versenyeknek. A nemzeti kultúrát ápoló városi, „Haza, nemzet, nyelv” rendezvénysorozat, vetélkedő szervezője és segítője. Tanítványaival aktív közreműködői a városi művészeti eseményeknek, ünnepségeknek.

A történelemtanítás, a nemzeti identitástudat, a tanórán kívüli tehetséggondozás érdekében végzett munkáját az ELTE Savaria Egyetemi Központ is elismeri, évek óta mentori feladatokat lát el. Tanítási-nevelési munkásságában kiemelt fontosságot kap az iskolát már befejező, középiskolás korosztály további segítése, életvezetési támogatása.

Az iskola „Kreatív Tanárműhelyének” egyik létrehozója, aktivizálója, művészeti vezetője és rendezője. A műhely egész tanévet átfogó programjaiban az iskola minden korosztálya, tagozata, pedagógusai és technikai alkalmazottai, szülői közösségei aktívan részt vettek. Tematikájukban a történelem, a képzőművészet, zene-tánc, együtt azonos mértékben jelennek meg. Feldolgozásra került: Rege a Csodaszarvasról, Egyiptom, Reneszánsz lakoma, Háry János. E nagyszabású munkák lelke, összefogója, szövegkönyvírója és rendezője volt.

Sikeres produkcióikat a Savaria Történelmi Karneválon is több alkalommal bemutatták. 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Bronz fokozatával tüntették ki.


Pedagógus Életmű-díj

"Pedagógus Életmű-díj" adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő nevelő-oktató munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógustársaik körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

2017-ben a díjat Horváth Róbert kapta.

Horváth Róbert
Mészáros Zsolt

A beteg, elesett gyermekek iránti érzékenysége már főiskolai hallgatóként megmutatkozott, hiszen részt vett a haemophiliás beteg gyermekek számára szervezett kórházi programban. Tanítói diplomája után, 1976-78 között – munka mellett - a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán szerzett gyógypedagógiai tanári diplomát. Játékterapeuta, augmentatív- és korai fejlesztő terapeuta, logopédus. Az ELTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Karán speciális pedagógus diplomát szerzett. Ezt követően a Frim Jakab Általános Iskolában igazgatóhelyettesként dolgozott. 1995-től az országban harmadikként létrejött Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda igazgatójaként dolgozott, 2004-ig.

Ezt követően stratégiai kidolgozója volt az ARANYHÍD Nevelési-Oktatási Integrációs Központnak, amely egységes ellátást biztosított a 0-24 éves életkorú fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok számára.

Ez idő alatt (1991-2009) a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Szombathelyi Képzési Központjában adjunktusi beosztásban oktatott.

Számos szakmai és civil szervezet munkájába kapcsolódott be. Több mint 30 éve meghatározó tagja a Zenebarátok Szent Márton Kórusának. Szervezője és vezetője volt az értelmileg akadályozottak szabadidős tevékenységét összefogó Napsugár Klubnak. Számos tanácskozás, konferencia szervezője és különböző hiánypótló kiadvány szerkesztője. Az elesettek, legyen az hátrányos helyzetű, kisebbségi, beteg, fogyatékkal élő – bármikor fordulhattak hozzá gondjaikkal, problémáikkal. Pedagógus tevékenységét évtizedeken át a fogyatékos ügy szolgálatába állította. Szakértelmével, szakmai tudásával, emberi hozzáállásával, kitartásával, új utak, lehetőségek bevezetésével úttörő munkát végzett a fogyatékkal élők ellátása érdekében Szombathelyen.


Szociális Munkáért Életmű-díj

"Szociális Munkáért Életmű-díj" adományozható annak a szociális területen tevékenykedő személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő szakmai munkájával a város polgárainak körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

2017-ben a díjat Éliás Zsuzsanna kapta.

Éliás Zsuzsanna
Mészáros Zsolt

Éliás Zsuzsanna 1977 és 1983 között közművelődési előadóként, segédmuzeológusként dolgozott, majd közművelődési tevékenységeket is szervezett.

1983 és 1992 között a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola adjunktusaként Szociológia, Művelődéselmélet, Művelődéspolitika című tárgyakat oktatott; továbbá közreműködött a főiskolai tananyagfejlesztésben és a kutatásokban egyaránt.

1992-től nyugdíjazásáig a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ Szociális Munka Tanszékén dolgozott főiskolai docensi, majd tanszékvezető-helyettesi, illetve képzési igazgató-helyettesi beosztásban.

Több alkalommal dolgozott együtt intenzív programokban, illetve oktatói mobilitás keretében más nyelvi és kulturális környezetben élőkkel. A Romológia című tárgy oktatása kapcsán rendszeresen szervezett találkozókat a helyi kisebbségi önkormányzati képviselőkkel. Tudományos, közéleti pályájához kapcsolódik a Közétkeztetés elégedettségi vizsgálata 2000-ben; a Közbiztonság kutatás 2006-ban, a Szombathely mentálhigiénés képe c. kutatás 2002-ben; szociális térképek és antiszegregációs terv készítése 2008-ban, illetve az ifjúság kutatás 2015-ben.

A szombathelyi Y’s Men Klub Egyesület elnökeként 20 éve áll a segítés szolgálatában. Karitatív tevékenységének középpontjában az adománygyűjtés, az elesettek, hátrányos helyzetű emberek segítése áll. A rászorulók segítése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása mellett fontos feladatának tartja a fiatalok felkészítését és bevonását a segítő tevékenységekbe.

Éliás Zsuzsanna életpályája, kiemelkedő munkavégzése, team-munkában való jártassága, szakmai helytállása, valamint a személyiségében rejlő pozitív értékek mintaként szolgálhatnak a segítő hivatást választó és gyakorló szakembereknek.


Szombathely Közbiztonságáért-díj

A "Szombathely Közbiztonságáért-díj" adományozható a város működési területén lévő rendvédelmi szerv hivatásos állományú azon dolgozójának, köztisztviselőjének és közalkalmazottjának, illetve a polgárőrség azon tagjának, aki a közrend, a közbiztonság védelme és megszilárdítása, valamint a megelőzés területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végzett. A kitüntető díjat évente egy személy kaphatja.

A díjat 2017-ben Verasztó István rendőr alezredes kapta.

Verasztó István
Mészáros Zsolt

Verasztó István rendőr alezredes 1995-ben kezdte meg hivatásos pályafutását a Szombathelyi Határőr Igazgatóság állományában. Pályafutását a Műszaki Vegyvédelmi Század állományában szakaszparancsnokként kezdte, majd határőrként több beosztást - főelőadó, alosztályvezető, idegenrendészeti központvezető - is betöltött. 2008-tól, az integrációt követően a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Fogda, Kísérőőri és Biztosítási Alosztály állományában alosztályvezetőként látta el feladatait.

2010-től a Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály megbízott, majd 2011-től kinevezett osztályvezetője. A vezetése alatt álló osztály szerteágazó feladatainak koordinálása, a munkavégzés megszervezése, az állomány szakmai és emberi felkészítése komoly munkát igényel. A kiváló parancsnoki és emberi hozzáállásával, megjelenésével, alakiasságával, kommunikációs készségével rövid idő alatt kivívta beosztottai tiszteletét. Fizikai állóképessége, konfliktuskezelő készsége, döntési képessége alapján kiválóan alkalmas a parancsnoki feladatok elvégzésére. Határozott fellépése kiemelten megmutatkozik a különböző sport-, kulturális és egyéb rendezvények biztosítási feladatainak végrehajtásában.

Aktívan irányítja és látja el állományával minden évben a Savaria Történelmi Karnevál rendőri biztosítását. Beosztotti állományával jelentős részt vállalt és vállal a kapitányság eredményességének javításából. A rábízott feladatokat precízen, legjobb tudása szerint hajtja végre, kiváló színvonalú munkavégzésével növeli a Szombathely város területén élő lakosság biztonságérzetét.

A rendőri munkát élethivatásának tekinti, melyet az év minden napján, jelentős többletszolgálat elvégzésével teljesít.


Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj

"Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj" adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

2017-ben a díjat Nagy Éva kapta.

Nagy Éva
Mészáros Zsolt

Nagy Éva 1977-ben fiókkönyvtári instruktorként kezdett a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban, mellette olvasószolgálati könyvtárosként is tevékenykedett. 1993-tól az olvasószolgálati osztály vezetője, 1994-től megbízott, majd kinevezett igazgatóhelyettes, 2014-től az intézmény igazgatója. Részt vett a könyvtár több kiadványának létrehozásában.

Szerkesztésében jelent meg az Életünk folyóirat repertóriuma 1985-ben, összeállította a Vasi életrajzi bibliográfiák sorozatban a Szily János életművét bemutató kötetet. Anyaggyűjtőként, válogatóként, előszerkesztőként részese lehetett az 1997-ben megjelent Szombathely bibliográfiájának. A helytörténet és a helyismeret iránti érdeklődését jelzi számos nyomdatörténet, Pável Ágoston munkássága, közkönyvtár történet tárgyú tanulmány és általa rendezett kiállítások sora. 2013-2014-ben a Weöres Sándor Emlékév keretében hat helyszínen szervezett vándorkiállítást.

A 80-as évek végétől foglalkozik a társadalom szociális problémáinak könyvtári vetületével, több publikációja látott napvilágot e témában. 2003-ban elkészült és 2004-ben irányításával elindult a Berzsenyi könyvtár esélyegyenlőségi programja. Kiemelten figyelt a helyi roma közösséggel való kapcsolat erősítésére. Nevéhez fűződik az ISO minőségirányítási rendszer megalapozása és működtetése is a Berzsenyi könyvtárban. Kiemelkedő érdemet szerzett 2000 és 2002 között a könyvtárépület felújítása és bővítése során levezényelt költöztetés megszervezésében és irányításában, valamint a szolgáltatások újraindításában.

2000. augusztus 20-án vehette át a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetést, Szinyei József –díjat. A könyvtár vezetésében töltött 24 évében az intézmény partnerei, munkatársai biztos képet alkothattak vezetői teljesítményéről, szakmai elhivatottságáról, tudásáról, kiemelkedő empatikus készségéről, szociális érzékenységéről. Kiemelkedő, négy évtizedes munkája egyértelműen és számottevően gazdagította Szombathely könyv- és könyvtári kultúráját.


Szombathely Sportjáért Életmű-díj

A "Szombathely Sportjáért Életmű-díj" adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

2017-ben a díjat Lengyák György kapta.

Lengyák György
Mészáros Zsolt

Lengyák György Nagykanizsán 1972-ben kezdett edzősködni. 1988-ban költözött Kőszegre és a Haladás szenior versenyzőjeként képviselte Szombathelyt a Budapesti Veterán Európa bajnokságon, ahol távolugrásban 5. lett. Hármasugrásban 1989-óta ő tartja a szenior országos csúcsot. Kőszegen ellenszolgáltatás nélkül nevelte az atlétákat. 2001-től - önkéntesen - edzette Majz Anitát, a szombathelyi Haladás atlétáját, aki az ifjúsági világbajnokságra is kijutott. 2004-ben csatlakozott a Szombathelyi Sportiskolához, majd később a Haladáshoz; sprinterek, gátfutók, távolugrók kerültek ki a keze alól.

Tanítványai közül Móricz Bálint a felnőtt Európa-bajnokságon is bemutatkozott, Járay Melinda pedig az ő tanítványaként lett a felnőtt nemzeti válogatott tagja. Mindig is az alaposság, a szakmai felkészültség és az állandó fejlődni akarás jellemezte. Maga is fejleszt sporteszközöket, de a külföldön bevált módszereket, eszközöket is igyekszik meghonosítani.

Ő találta fel azt a műanyag gátat, amelyeket minimális baleseti kockázattal használnak szerte az országban. A nemzetközi kapcsolatait felhasználva az ott bevált hasznos szereket elkészíti vagy elkészítteti. Oktatófilmeket forgat, fotóz, a mozgások felvételeit digitalizálja, hogy a gyerekek vizuálisan is megerősítést kapjanak. 2002-től a Rajczi Imre Sportiskola edzője. 2003-2005 között a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola atlétika szakosztályát vezette, 2008-tól pedig ő foglalkozik a Haladás sprintereivel is.

Mindemellett ha felkérik őt, továbbképzéseken segíti a testnevelők és a hallgatók munkáját. Versenybíró, az országos versenybizottság tagja. Bármikor segít! Ha egy edző felhívja, hogy elakadtak és nem tudnak továbblépni, kiterjedt kapcsolatrendszerét felhasználva segédanyagok után kutat remélve, hogy talál benne olyat, amivel ki tudja javítani a hibát. Minden eszközzel támogatja azokat a fiatalokat, akik nyitottak és fejlődni akarnak. De nem irányít, nem mondja meg, hogyan kell dolgozni, hanem segít. Itt, helyben is próbál utódokról gondoskodni. Egykori tanítványai, ma már edzőtársai. Jelenleg Kamarás Ákossal dolgozik együtt, de Arnhold Bence, Kiricsi Berill és Sárközi Rebeka is tovább viszi a stafétabotot.

2012 óta a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás szakreferense és felelős vezetője.


Tóth Géza-díj

„Tóth Géza-díj” adományozható annak a személynek, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett. A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja.

2017-ben a díjat Márkus Erzsébet kapta.

Márkus Erzsébet
Mészáros Zsolt

A súlyemelést 1988-ban kezdte. 1993-ban, Nagy Róbert invitálásra lépte át először a Haladás súlyemelőtermének küszöbét, s ott is ragadt. A Haladás VSE súlyemelő szakosztályának igazolt sportolójaként később Antalovits Ferenc irányította edzéseit. Pályafutása során 16 világversenyen indult. 2001-ben Nemzetközi I. o. versenybírói minősítést szerzett. Több éven át a Magyar Súlyemelő Szövetség és a Haladás VSE elnökségi tagja volt. 2011 óta a Vas Megyei Súlyemelő Szövetség Főtitkára, a Tóth Géza Emlékverseny meghatározó szervezője.

2016-tól a Haladás VSE Súlyemelő Szakosztályának Szakosztályvezetője.

Sporteredményei: Világbajnok és hétszeres Európa-bajnok. 2000-ben a Sydney Olimpia ezüstérmese. A világbajnoki cím mellett négy VB-ezüstöt és két VB-bronzérmet is szerzett. Aktív sportolói pályafutása során nyolc Európa-bajnoki ezüstérmet és öt EB-bronzérmet nyert.

Összesen 27 alkalommal állhatott Világ- és Európa-bajnokságon a dobogó valamelyik fokán. Ezek mellett kilencszeres Magyar Bajnok, Európa és Világcsúcstartó. Az év súlyemelőjének választották 1993-ban, 1999-ben és 2000-ben is. 2006-ban a Magyar Súlyemelő Szövetség az Év Edzőjének választotta, majd 2011-ben és 2013-ban az Év Edzője II. címet kapta meg.

2000-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. 2010-ben a Vas Megyei Önkormányzattól a Lóránt Gyula-díjat vehette át.

Versenyzői pályafutása befejezése után 2001-től a HVSE Súlyemelő Szakosztályának edzője. Versenyzői több mint 50 alkalommal szereztek Magyar Bajnoki címet, korosztályos és felnőtt országos bajnokságokon, de nagy sikereket érnek el a nemzetközi versenyeken is. Többször állhattak már ifjúsági Európa-bajnokságon a dobogó valamelyik fokán. Az évszázad legjobb női sportolója tagja a Vasi Halhatatlanok Klubjának is, és nem mellesleg két gyönyörű leány édesanyja.


Weöres Sándor-díj

Weöres Sándor-díj adományozható annak a művészeti tevékenységet folytató személynek, csoportnak vagy alkotó közösségnek, aki vagy amely Szombathely város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerzett, vagy Szombathely város hírnevét gyarapítja. A díjat évente kettő, művészeti tevékenységet folytató személy, csoport vagy alkotó közösség kaphatja.

A díjat 2017-ben a Capella Savaria és Szombathely Város Fúvószenekara művészeti csoportok kapták.

Kalló Zsolt (Capella Savaria)
Mészáros Zsolt

Az 1981-ben Szombathelyen alakult Capella Savaria a legrégebbi, korhű hangszereken játszó kamarazenekar Magyarországon. Újító törekvései nagy feltűnést keltettek a zenei életben. Céljául a barokk és a klasszikus zene korhű előadását tűzte ki, felhasználva a kor dokumentumait.

Az együttest Németh Pál alapította. 1992-től Kalló Zsolt az együttes koncertmestere, 1999-től művészeti vezetője is. Hangszereik XVIII. századi mesterek eredeti munkái, vagy ezek másolatai. Előadásukban kamara- és zenekari darabok, operák, oratórikus művek hallhatók. Nyolcvan hanglemezük készült, melyek közül öt elnyerte „Az Év Hanglemeze” díjat. Felvételeiket a Hungaroton, a Centaur Records, a Quintana, a Hormonia Mundi, a Dynamic, a Naxos és a Dorian Records cégek adták ki. A felvételek több mint kétharmada világelső felvétel, így ezek zenetörténeti jelentőségét nemzetközi szinten is elismerik. Opera- és passiósorozatuk világhírű karmestere, Nicolas McGegan 16 lemezfelvételt készített a Capella Savariával. Emellett igazi ritkaságok is megtalálhatók lemezeiken: magyar művek a XVIII. századból, Druschetzky, Roman, A. Scarlatti, B. Marcello, Telemann, Werner, Naudot, Rameau, Fasch és Muffat művei.

Számtalan hangversenyük volt 22 európai országban, Észak- és Dél-Amerikában, valamint Izraelben. A magyar fesztiválok (Sopron, Fertőd, Budapest, Zemplén) gyakori résztvevői, de koncerteztek már Brugge, Innsbruck, Regensburg, Göttingen, Halle, Utrecht, Zerbst, Varsó, Wroclaw régi-zene fesztiváljain is. A zenekart 1992-ben Liszt-díjjal tüntették ki. 2006-ban, fennállásuk 25. évfordulóján, a Prima Primissima szakmai és közönségdíjat is a Capella Savariának ítélték Vas megyében. A kanadai Opus Magazine „Európa egyik legjobb zenakara”-ként említi az együttest.

Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület

Sümeg Andrea (Szombathely Város Fúvószenekar Egyesület)
Mészáros Zsolt

A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1957 augusztusában fogadta el a Művelődésügyi csoport javaslatát, hogy Szombathelyen fúvószenekar létesítését rendelje el. A zenekar létrehozása elsősorban id. Rózsa Ferenc érdeme. 2001 óta működnek egyesületi formában. Az Egyesület fő célja az amatőr fúvószenészek játéklehetőségének megteremtése, a fúvósszene népszerűsítése, a zenei kultúra ápolása. Céljaik eléréséért aktívan tevékenykednek, részt vesznek Szombathely városi ünnepségein, egyéb kulturális rendezvényeken és fesztiválokon, fúvószenekari találkozókon bel- és külföldön egyaránt. Repertoárjuk széles körű, játszanak komolyzenei átiratokat, egyházi műveket, filmzenéket, polkákat, keringőket, hagyományos fúvószenekari darabokat, könnyűzenei átiratokat, indulókat is. A zenekar tagjai között, a nagy öregek mellett, számos lelkes fiatalt is találunk, akik szabadidejüket áldozzák zenekaruk érdekében, példát mutatva ezzel hasonló korú társaiknak.

A zenekar idén 60 éves, amit nagyszabású gálával ünnepel majd az AGORA – Művelődési és Sportházban.


Gothard Jenő-díj

"Gothard Jenő-díj" adományozható annak a személynek, aki a gazdaságkutatás, környezetvédelem, valamint a műszaki fejlesztés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

A díjat 2017-ben Mayer Ferenc kapta.

Mayer Ferenc
Mészáros Zsolt

1964-1979 között a MÁV Szombathelyi Pályafenntartási Főnökségén először mint technikus, később mint főpályamester, végül mint műszaki főcsoportvezető dolgozott.

1979-től 2003-ig a MÁV Szombathelyi Igazgatóságának munkatársa. Műszaki és beruházási területen osztályvezetőként, majd a MÁV Beruházási Szakigazgatóságon igazgatóhelyettesként tevékenykedett. 2003-2005-ig a MÁV Szombathelyi Területi Képviselet Igazgatója volt.

Részt vett a Szombathely–Kőszeg vasútvonal, az Ajka–Veszprém vasútvonal, Veszprém állomás, Szombathely vasútállomás, Pápa vasútállomás és a Győr–Pápa vasútvonal átépítésében. Az 1997 és 2003 között megvalósult új magyar-szlovén vasútvonal építésében is fontos szerepet vállalt. Területi képviselet igazgatójaként feladatai közé tartozott a MÁV térségi, rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek készítése, folyamatainak irányítása, az adott régió közlekedéspolitikájában meghatározott projektek előkészítése, menedzselése, a vasúti szakági üzemeltetési feladatok összehangolása, a regionális, önkormányzati és MÁV fejlesztési javaslatok, érdekek egyeztetése, képviselete.

2008-tól részt vett a Sopron–Szombathely és Szombathely–Szentgotthárd Oh. vonalak teljes rekonstrukciójában, elektronikus biztosítóberendezés, vasútvillamosítás, műtárgyak építési munkálataiban. 2012-től a Vasút-Híd-Út Kft. keretében foglalkozik EU-finanszírozású beruházási munkák mérnöki feladataival, többek között a Porpác–Hegyeshalom vasútvonal villamosításával, kormányablakok építésével.

2015-től a Haladás Sportcentrum beruházási munkánál a Haladás Labdarugó Kft. és a HVSE részéről megbízási szerződés keretében látja el a beruházási tanácsadói feladatokat.

Mayer Ferenc társadalmi feladatokat is vállalt. 25 éven keresztül 2005-ig a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Vas Megyei titkára, 3 évig a megyei szervezet elnöke, a KTE Örökös Tagja. A Vas Megyei Mérnök Kamara elnökségi tagja 2002-től 2010-ig. 1995 és 2005 között pedig a Haladás Vasutas Sportegyesület elnöke volt.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet