Önállósította magát a SZOVA vezérigazgatója?

Kérdéses, Németh Gábor kapott-e felhatalmazást arra, hogy tárgyaljon a szombathelyi ipari területek korábbi tulajdonosaival az ingatlanok visszavásárlásáról. Az ügyben a közgyűlés is vizsgálódik.

A SZOVÁ-val foglalkozó korábbi cikkünk Miért akarja visszavásároltatni Szombathely az ipari területeit? 2012. February 22. 23:40 is közrejátszott abban, hogy a városi közgyűlés vizsgálatot indít a cégnél történtek miatt. A vizsgálat elindításáról a múlt heti közgyűlés Puskás Tivadar jó fej, de a polgármesternek nincs véleménye 2012. February 23. 08:55 zárt szakaszában döntöttek, érdekes, hogy a közgyűlés utáni szokásos sajtótájékoztatókon Takarékos és kétségbeesett költségvetés 2012. February 24. 16:00 nem volt szó erről, persze, a hír kiszivárgott.

Az előzmények

A történteket többször is összefoglaltuk, legutóbb a múlt héten Miért akarja visszavásároltatni Szombathely az ipari területeit? 2012. February 22. 23:40 . De azért röviden felelevenítjük a történteket. A közgyűlés – mint tulajdonos – 2007-ben döntött úgy, hogy a SZOVA vásárolja meg a város határában fekvő, mintegy 15 hektárnyi, több tulajdonos kezében lévő területet, ipartelepítési célra.

Ez meg is történt, azonban a válság kirobbanása – és egyes vélemények szerint – a 2009 februárjában kinevezett új vezérigazgató passzivitása miatt a területeket nem sikerült eladni, és azóta is a SZOVA tulajdonában vannak.

2010-ben a vezérigazgató feljelentést tett a rendőrségnél hűtlen kezelés miatt, mivel úgy ítélte meg, hogy a területért túl magas árat fizetett a cég. Több értékbecslés is készült, úgy tudjuk, a hetedik ilyen anyag éppen most készül. A nyomozás most is tart, a rendőrség nem adott róla információkat, mivel folyamatban lévő ügyről van szó.

Zavaros ügy

Tavaly aztán Németh Gábor megbízott egy ügyvédi irodát, hogy vizsgálja át az anyagot, és készítsen javaslatot arra, hogy a cég visszaállíthassa az eredeti állapotot, vagyis a 2007-es vásárlási árat visszakapja a SZOVA, a területet pedig a korábbi tulajdonosaik. Németh Gábor aztán megbízta az ügyvédi irodát, hogy kérjen fel egy igazságügyi ingatlanszakértőt a terület valós értékének meghatározására, és hogy – állítólag - indítson a bíróságon peres eljárást is, az adás-vétel semmissé nyilvánítása céljából.

És itt kezdődött a zavaros ügy, ami miatt vizsgálódik a közgyűlés is. Nem világos ugyanis, hogy a vezérigazgató kinek a megbízásából tette ezeket a lépéseket. A közgyűlés utáni sajtótájékoztatón Takarékos és kétségbeesett költségvetés 2012. February 24. 16:00 egyébként Molnár Miklós alpolgármester kijelentette, a vezérigazgató semmit sem tett felhatalmazás nélkül.

Múlt heti cikkünk Miért akarja visszavásároltatni Szombathely az ipari területeit? 2012. February 22. 23:40 előtt feltett kérdéseinkre a cégtől nem érkezett válasz, így a SZOVA igazgatóságának (IG) elnökéhez, dr. Popgyákunik Péterhez fordultunk. Válaszából az derül ki, hogy továbbra is vannak homályos részek. Megtudtuk, hogy a SZOVA felügyelőbizottsága (FEB) tavaly júniusban valóban felkérte a vezérigazgatót arra, hogy bízzon meg egy külső szakértőt. Azzal, hogy derítse ki, az adásvételi szerződéseket semmissé lehet-e minősíteni, illetve, hogy követelhető-e kártérítés.

Nincs peres eljárás

A vezérigazgató meg is bízta ezzel a Linhárt és Unger Ügyvédi Irodát, Popgyákunik megemlíti, hogy a vezérigazgató tízmillió forint alatti szerződések megkötéséről a soron következő ülésen tájékoztatja az IG-t. A jogi szakvélemény október 18-án elkészült, erről is írtunk előző cikkünkben.

Október 20-án a FEB felkérte a vezérigazgatót, hogy a szakvéleményt küldje el a nyomozóhatóságnak, és javasolta, hogy az IG kérjen fel igazságügyi szakértőt. Az IG ezt november 17-én meg is tette. Azonban az ügyvédi iroda bírósághoz fordult, hogy az jelölje ki az igazságügyi szakértőt.

Popgyákunik hozzátette, ennyi történt a kérdéses ügyben. Sem a FEB, sem az IG nem döntött bírósági eljárás indításáról, kizárólag az igazságügyi szakértői vizsgálat elindításával bízták meg a vezérigazgatót. Megjegyezte még, hogy ennek az eljárásnak az a célja, hogy egy esetleges későbbi per esetén legyen kéznél egy igazságügyi szakértői vélemény.

(Az IG elnökének válaszát a cikk végén, keretben szó szerint közöljük.)

A FEB október 20-i üléséről készült jegyzőkönyv szerint a vezérigazgató az ügyvédi iroda javaslatára kérte az igazságügyi szakértő kirendelését, ezt Molnár Miklós alpolgármester támogatta, és hozzátette, ha az értékbecslések feltűnő értékaránytalanságot állapítanak meg, akkor el lehet indítani a peres eljárást.

A jegyzőkönyv tanúsága szerint Marton Zsolt alpolgármester közölte, hogy információi szerint dr. Popgyákunik Péter, az IG elnöke nem támogatja a szakértő kirendelésére vonatkozó eljárás elindítását.

Vizsgálódik a közgyűlés

Ugyanakkor egyes információk szerint a vezérigazgató már lépéseket tett a területek eredeti tulajdonosainál azok visszavásárlásáról. Így marad a kérdés, hogy kinek a megbízásából tette meg azt a lépést a vezérigazgató, mert sem a városi közgyűlés, sem a FEB, sem az IG nem hatalmazta fel erre. A közgyűlés által elindított vizsgálat is ezt akarja kideríteni, a vezérigazgatónak - a közgyűlés időpontjától, azaz múlt csütörtöktől számítva – 15 napja van arra, hogy beszámoljon minderről.

Van azonban még egy csavar az ügyben. Előző cikkünkben Miért akarja visszavásároltatni Szombathely az ipari területeit? 2012. February 22. 23:40 is írtunk egy norvég vállalkozóról, aki hőerőművet akar építeni. A vezérigazgató azonban sem az IG ülésén, sem pedig a közgyűlés zárt ülésén nem volt hajlandó megmondani, mennyit kértek az ingatlanért a vállalkozástól. Pedig a vállalkozás már 100 millió forintot költött a beruházás előkészítésére. Ráadásul ez a befektető ott akar földet venni, amit most éppen per tárgyává kíván tenni a SZOVA.

Amikor tisztán lát a városvezetés

És még egy csavar. Állítólag van olyan korábbi tulajdonos, aki könnyen belemenne abba, hogy visszavásárolja a SZOVÁ-nak eladott területét, az ugyanis a 18 hektár közepén fekszik. Könnyű elképzelni, hogyan menne fel ennek az ingatlannak az ára, ha mégiscsak ipartelepítésre kerülne a sor.

Felhívtuk Marton Zsolt alpolgármestert is, megkérdeztük tőle, mi a városvezetés szándéka ezekkel a területekkel. Azt mondta, értékesíteni szeretnék, akár munkahelyteremtő beruházás céljára, akár egyéb célokra. De azt kérte, várjuk meg a közgyűlési vizsgálat végét, hiszen a városvezetés is akkor lát tisztán az ügyben.

Az Igazgatóság elnökével folytatott levelezésünk

Kérdéseink

- Az igazgatótanács utasította-e a vezérigazgatót arra, hogy igazságügyi szakértőt kijelölését kérte.

- Az igazgatótanács utasította-e a vezérigazgatót arra, hogy kezdeményezze az ipari céllal vásárolt ingatlanok visszavásárlását a korábbi tulajdonoknál?

- Az igazgatótanács adott-e megbízást a vezérigazgatónak arra, hogy a cég képviseletével megbízzon egy ügyvédi irodát, és az ügyben keresetet nyújtson be a bírósághoz?

A válasz

Hivatkozva a kérdéseire, az üggyel kapcsolatos válaszomat az alábbiak szerint adom meg:

A SZOVA Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. június 7. napján tartott ülésén egyhangú, 20/2011. (VI.07.) számú FEB határozatával az alábbi döntést hozta: "...A Felügyelő Bizottság továbbá úgy döntött, hogy a vezérigazgató kérjen fel külső jogi szakértőt arra vonatkozóan, hogy a szombathelyi 12606 helyrajzi számú ingatlan tekintetében megkötött adásvételi szerződések semmissége megállapítható-e, illetve kártérítés követlehető-e;..."

A beszerzések és szolgáltatások igénybevételéről szóló szabályzatban rögzített eljárásrendet betartva, a SZOVA Zrt. vezérigazgatója megbízta a Linhárt és Unger Ügyvédi Irodát a jogi szakvélemény elkészítésére. A vezérigazgató a hivatkozott szabályzat szerint tízmillió forint alatti szerződések megkötéséről az igazgatóságot a soron következő ülésén tájékoztatja.

A Linhárt és Unger Ügyvédi Iroda jogi szakvéleményét 2011. október hó 18. napján elkészítette.

A Felügyelő Bizottság a 2011. október 20. napján tartott ülésén a jogi szakvélemény tárgyában az alábbi határozatot hozta:

32/2011. (X.20.) FEB határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai a Szombathely 12606, 12607/1-9, 0172/2, 0172/4, 0172/5 hrsz. alatt felvett ingatlanok adásvételi folyamatáról készült jogi szakvélemény tárgyában 4 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határoztak, hogy felkérik a vezérigazgatót, hogy a jogi szakvéleményt küldje meg az ügyben nyomozást folytató hatóságnak. A Felügyelő Bizottság továbbá javasolja, hogy az Igazgatóság hozzon döntést igazságügyi szakértő - jogi szakvéleményben javasolt - kirendelése tárgyában.

A Felügyelő Bizottság fenti határozatában foglaltaknak megfelelően a jogi szakvélemény 2011. október 21. napján a vezérigazgató megküldte az ügyben eljáró nyomozóhatóság részére.

Az igazgatóság 2011. október 20. napján tartott ülésén ezt a napirendi pontot - tekintettel arra, hogy a 18 oldalas jogi szakvéleményt csak az ülést megelőzően kapta meg - levette a tárgysorozatból azzal, hogy azt a soron következő ülésén fogja tárgyalni.

Az igazgatóság 2011. november 17. napján az alábbi 68/2011. (XI.17.) IG számú határozatot hozta: "Az Igazgatóság egyhangú határozattal felkéri a vezérigazgatót, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt, igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendelése iránti kérelmet a Szombathelyi Városi Bírósághoz nyújtsa be."

Az igazgatóság határozatát követően a Linhárt és Unger Ügyvédi Iroda a Szombathelyi Városi Bírósághoz az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről szóló 2005. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján kérelemmel fordult igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő kirendelése iránt a Szombathely belterület 12606, 12607/1-12607/9, Szombathely külterület 0172/2, 0172/4, 0172/5 hrsz-ú ingatlanok 2007. december 29. napi forgalmi értékének megállapítása tárgyában. A hivatkozott törvényhely az alábbiakról rendelkezik: "1. § (1) bekezdés: Ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a bíróságtól igazságügyi szakértő kirendelése kérhető."

Összefoglalva kijelenthető, hogy az ügyben nem peres eljárás indult, sem a felügyelő bizottság, sem az igazgatóság nem döntött polgári peres eljárás megindításáról az ingatlanokra vonatkozó szerződések érvénytelenségének megállapítása iránt, hanem kizárólag szakértő bíróság által történő kirendelés iránti kérelem került előterjesztésre.

Üdvözlettel:

dr. Popgyákunik Péter
SZOVA IG elnök

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Kapcsolódó cikkeink

Takarékos és kétségbeesett költségvetés

Az első jelző a városvezetéstől, a második az ellenzéki MSZP-től származik. Közgyűlés utáni sajtótájékoztatón jártunk.

Miért akarja visszavásároltatni Szombathely az ipari területeit?

Az ügyben feljelentés, és számtalan értékbecslés is született. De miért?

Puskás Tivadar jó fej, de a polgármesternek nincs véleménye

Toroknak esés Torkos Csütörtökön, összekacsintó társasházak, Balassa Péter mint színházigazgató - olvassa vissza februári tudósításunkat a közgyűlésről!

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet