Karácsony 1910-ben - Miről szóltak a hírek száz éve?- 1910. december

A családfők számára már nincs karácsonyi meglepetés. Karácsonyi ajándékul kap egy pár papucsot, egy házisapkát és egy szivartárcát. Az egyiket a felesége, a másikat a leánya késziti. A fiuk pedig szekundát hoznak haza latinból.

Fantáziánknak köszönhetően nem nehéz elképzelni, hogy egy reggel a rohanó XXI. század helyett az 1900-as évek elején ébredünk. Az ábrándozást megkönnyíti, ha kezünkbe vesszük a korabeli sajtó egy-egy példányát. Rögtön kiderül, mitől is volt hangos a száz évvel ezelőtti Szombathely.

A magyar háziipari bemutatkozása

Magyar kézművesek termékeiből nyílt kiállítás Szombathelyen, 1910 decemberében. A kiállítást rendező egyesületnek nem titkolt célja volt, hogy bebizonyítsa: a háziipari termékek szépségben, jóságban és árban is versenyképes a gyáripari termékekkel szemben. Talán az sem volt véletlen, hogy három héttel karácsony előtt nyitotta meg kapuit a praktikus és szép portékák tárlata, ahol vásárlásra is volt lehetőség.

Parasztláda az 1900-as évek elejéről
Nyugat.hu

A Népművészeti magyar házi ipar szövetkezet Békássy István dr. főispán és Herbst Géza alispán védnöksége alatt a vármegyeháza dísztermében e hó 4-től 9-éig kiállitást rendez.
A kiállitáson láthatók lesznek Magyarország 20 vármegyéjének háziipari termékei. Kisebb tárgyak, himzések, női kézimunkák, fafaragászati paraszt munkák szebbnél szebb kivitelben.
Szóval a vármegyeház disztermében 5 napon keresztül egy egész kis Magyarország lesz felhalmozva háziipari cikkekből. Az ilyen vándorkiállitások kulturmissziót teljesitenek, amidőn egyes vidékek háziiparát bemutatják és azt értékesitik.
A kiállitás vezetősége bemutatja a paraszt kéz művészetét, teljes lakásberendezéseket, ízléses leányszobákat… A háziipari tárgyak, eltérően a szokásostól, a legolcsóbb szabott árak mellett adatnak el.
Nemcsak a mai háziipart mutatja be a háziipari kiállitás, hanem száz-kétszáz éves gobelineket is, melyek mind házilag készültek.
… A kiállitási terembe belépő dij nincs, minden érdeklődőt szivesen lát a vezetőség. Iskolák látogatását is szivesen fogadják.

Decemberi viszontagságok

A fogyasztói társadalom tagjaiként már meg sem lepődünk a tömegen, amely ezekben a hetekben fogad minket a bevásárlóközpontokban. Azon már jobban elcsodálkozhatunk, hogy száz éve élt eleink életét is beárnyékolták az évet lezáró kényszerű ajándékvásárlás keservei.

Karácsonyi képeslap 1910-ből
Nyugat.hu

Decembernek három olyan napja van, melyen ajándékokat szokás osztogatni: a Mikulás, amely tegnap volt, a karácsony és az ujév. Az ujévet is beleszámitjuk ebbe a hónapba, mert ezeket az ajándékokat is decemberben kell megvenni s a megvétel keservei decemberre esnek…
Ez az ajándékvásárlás az alapja egy nagy csomó üzlet virágzásának. Ma már a Mikulás kezd versenyezni a kis Jézussal s alig kezdődik el a hónap, szaladunk vásárolni püspököket, krampuszokat, kéményseprőket, cukrot és más egyebet s így edződünk a karácsonyi vásárra. Mikulás és karácsony közt elég hosszu az idő, hogy a gyerekek elrontott gyomra helyreálljon és képes legyen befogadni a második édességrohamot.

A családfők számára már karácsonyi meglepetés. Ők, ha a családi életben egy kis tapasztalatuk már van, összeállithatják a következőket: Karácsonyi ajándékul kap egy pár papucsot, egy házisapkát és egy szivartárcát. Az egyiket a felesége, a másikat a leánya késziti. A fiuk azonban nem készitenek semmit, hanem vagy verset szavalnak Pósa Lajostól, vagy szekundát hoznak haza a latinból. Ez az igazi meglepetés, mert erre legalább nincs elkészülve az ember.
A jó öreg decemberrel tehát kevés ember van megelégedve, de mi szeretjük zuzmarás szakállát és fagyos sóhajtásait. Ha erősen fagy, sokat kell fütésre költeni; ha nem fagy, nincs korcsolyázás; ha nem esik a hó, busul a szánkázni szerető ember és az utcaseprő; ha esik a hó, busul a városi hatóság és a vasutigazgatóság.
De ezzel ne törődjünk. A gyerekvilág szeretete beragyogja deres fejünket s örökzöld koszorut fon homlokunk körül.

Egy nagyasszony halála

Mélységes tisztelet és megbecsülés áradt az újságok azon soraiból, amelyek Széll Kálmánnét búcsúztatták 1910 decemberében. Vörösmarty Mihály lányát, a helyi kötődésű miniszterelnök, Széll Kálmán hitvesét az egész vármegye gyászolta.

Széll Kálmánné sz. Vörösmarty Ilona
Nyugat.hu

Mélységes, pótolhatatlan gyász érte tegnap Vasvármegye büszkeségét, Magyarország volt miniszterelnökét, Széll Kálmán valóságos belső titkos tanácsost. Szeretett hitvese, a dicsőséges költő leánya, hosszas betegeskedés után jobblétre szenderült. A gyászeset futó tüzként terjedt el az egész vármegyében, ahol mindenütt őszinte részvétet keltett Széll Kálmánné váratlan halála…
Szombathelyre a reggeli órákban érkezett el annak a hire, hogy váratlanul meghalt Széll Kálmánné, Vörösmarty Ilona. Régi idegbaja vitte el az élők sorából a matrónát, aki a társadalmi életben betegsége miatt már rég óta nem vett részt.

Széll Kálmán nem volt ott neje halálos ágyánál. Hivatalos ügyben Párisban időzött és noha rögtön táviratoztak neki, mikor a beteg állapotának rosszra fordultát látták, a halál gyorsabb volt, mint az expressz-vonat és Széll Kálmán már nem láthatta élve a feleségét.
A nevezetes halottat, aki felé két okból is irányulhat a köz részvéte: mert Vörösmarty Mihály lánya és Széll Kálmán felesége volt, csendesen szenderült jobblétre. Mellette leánya, Bernrieder Józsefné volt…

Aki ismerte az elhunyt nagyasszonyt – és sokan ismerték, akik akár Rátóton, akár pedig a fővárosban az egykori miniszterelnök házában megfordultak – tudja jól, hogy nagy lélek, hatalmas energia lakozott benne. Költő atyjának heve, lendülete, elmésségre és fenkölt idealizmusa sugárzott minden szavából. Ritka nagy müveltségü hölgy volt, aki korának minden becsesebb tartalmát felhalmozta elméjében és szivében, s ha megszólalt: Vörösmarty korának és Deák Ferenc korának emelkedett gondolatai ömlöttek ajkáról, oly dusan, oly gazdagon és annyi lelkes meggyőződéssel, hogy az ember ámulva és épülve, elragadtatással hallgatta.

Véghetetlen odaadással csüngött a magyar irodalmon; atyjára büszke volt, s ugy beszélt róla, mint egy félistenről; a magyar nyelvet imádta…
Mélyen és szinte szenvedelemmel érdeklődött az ország sorsa, a politikai események iránt. Elgyengült szervezette és már szinte romja önmagának, még mindig sokat olvasott s a legéberebb figyelmet forditotta minden mozzanatra, ami az ország történetében végbement. Ugy ismerte a kiegyezést és azt a politikai gondolatot, amely a kiegyezést létrehozta, mint a férfiak között is kevesen…
Most egy nagy asszonnyal és egy hatalmas személyiséggel szegényebbek vagyunk.

A püspök ravatala

Alig ocsúdott fel a város Széll Kálmánné halála után, hamarosan újabb, hirtelen haláleset okozott döbbenetet Szombathelyen. István Vilmos, az egyházmegye püspöke hunyt el váratlanul. Nagy egyházi pompával, érckoporsóban temették el az egyházi méltóságot.

István Vilmos megyéspüspök
Nyugat.hu

A koporsót délszaki növények veszik körül és a karos gyertyatartókban égő kékes-sárga lángok élénken megvilágitják a főpásztor jóságos arcát. Ha a gyászos környezet és a halott lábánál, piros imazsámolyon térdelő papok el nem árulnák a történt katasztrófát, amely a kereszténység legszebb ünnepén az egyházmegye katholikus hivőit érte, azt hihetné mindenki, hogy a megyés püspök nyugodtan alszik a baldachin alatt.

Népszámlálás

1910 végén a helyi lapok hasábjai a jövő esztendőt tervezgető, a leendőt jósolgató írásokkal teltek meg. A találgatások mellett egy bizonyosságról is beszámolhattak: január másodikán Szombathelyen is elkezdődik az érdekes eredményeket ígérő népszámlálás.

Egy nap választ már csak el bennünket az uj esztendőtől, a melytől, mint valamennyi évfordulótól, ettől is oly sok jót remél a sok rossz után az emberiség. Rejtély persze, hogy mi mindent fog az 1911. esztendő az események tengerének felszinére vetni.
Csak egyet tudunk, hogy ez évben a magyar népet ujra meg fogják olvasni, s hogy ez a népszámlálás legalább számszerüleg okvetlen fejlődésünket fogja demonstrálni.

Mint mindenütt az országban, Szombathelyen is január hó 2-n, hétfőn veszi kezdetét a jövő évi népszámlálás, melyre vonatkozóan az alábbiak közlésére kért fel bennünket Brenner Tóbiás polgármester:
A szombathelyi népszámlálás összegyüjtött adatait egyenesen az országos statisztikai hivatalnak küldik fel a fővárosba, mely azt a legnagyobb diszkrécióval kezelve, kizárólag a lakosság számarányainak megállapitására használhatja fel.
Éppen ezekre való tekintettel a polgármester felhivja a város egész lakosságát, hogy a népszámláló biztosokat a legnagyobb bizalommal fogadják, kérdéseikre minden tartózkodás nélkül a legegyenesebben és a legpontosabban válaszoljanak és elöttük semmit el ne titkoljanak amire azoknak a népszámlálás adatainak pontossága tekintetében szükségük van.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Miről szóltak a hírek száz éve?