Mennyiséget vagy minőséget a SEK-re?

Nem éppen a legzavartalanabb időszakban nevezték ki a NymE-SEK elnök-dékánjává, de Horváthné dr. Molnár Katalin tudta, mire vállalkozik.

Prof. dr. Gadányi Károlynak, a Savaria Egyetemi Központ (SEK) korábbi vezetőjének még „elnök-rektorhelyettes” volt a titulusa, Önt január elsejével elnök-dékánná választották. Miért lett más az elnevezés?

Az előkészítő munka során, amikor felvetődött, hogyan tudnánk hatékonyabbá tenni az NymE Savaria Egyetemi Központ működését, az egyetem és a szombathelyi karok vezetése úgy gondolta, hogy ezt úgy érhetjük el, ha a három kar egyik dékánja látná el ezt a feladatot. A rektor úr úgy határozott, hogy engem bíz meg ezzel a feladattal.

dr. Molnár Katalin elnök-dékán
Új vezető a SEK élén - Horváthné dr. Molnár Katalin
Bonyhádi Zoltán

Nem éppen a legzavartalanabb időszakban nevezték ki, gondolok itt a felsőoktatást érintő átalakításokra és az a zok ellen tiltakozó diákságra Miniszterelnök úr, nem ezt kértük! Fórumoztak a SEK-en 2012. December 19. 21:26 . Volt önben bizonytalanság?

Bizonytalanság nem, mert tisztában voltam vele, hogy nem lesz könnyű a feladatom. Ha valaki ennyi időt töltött már el a felsőoktatásban, mint én, és magasabb pozícióba is jutott, az jól tudja, mire vállalkozik, ráadásul a gazdasági helyzet miatt különösen nehéz időszakban járunk.

Úgy tudjuk, a Nyugat-magyarországi Egyetem költségvetését idén 2,8 milliárddal csökkentették. Vagyis három év alatt a 10,4 milliárdból elvettek 5,2 milliárdot. Várhatók elbocsátások, vagy, hogy Szombathelyen karokat szüntetnek meg?

A gazdasági kérdésekben a Nyugat-magyarországi Egyetem gazdasági vezetője illetékes. Tény persze, hogy minden intézmény életében komoly nehézségeket okoz, ha onnan forrásokat vonnak el. Az elvonások azonban nemcsak bennünket érintenek, ezen a területen az NymE az erős középmezőnyben van. A sajtóban sok hír kelt szárnyra, de az egyetemen belül még semmi konkrét döntés, intézkedési terv nem született.

Kevéssé lényeges, de úgy tudom, a szombathelyi „főiskola” élén sohasem állt női vezető?

Való igaz, ha felidézem a névsort, vagy a tanácsterem falán elődeim portréit nézem, bizony nem volt köztük nő. Véletlenül alakult ez így, de az egyetemi szférában ez egyáltalán nem számít kuriózumnak.

A kinevezése, úgy tudom, ideiglenes. Meddig szól?

- A SEK ügyrendjének és az egyetem szabályzatainak megfelelően ez a pozíció pályázathoz kötött, és a rektor hatáskörébe tartozik, hogy mikor írja azt ki.

Leragasztották a SEK bejáratát
Bonyhádi Zoltán

A szombathelyi központ mekkora autonómiával bír?

Kevés olyan felsőoktatási intézmény működik, amelynek tíz kara van, hat különböző városban. A NymE egy hálózatos egyetem, amely az egész Nyugat-Dunántúlt lefedi. Szombathely – három karával - különleges helyet foglal el, hiszen a felsőoktatási törvény lehetővé tette, hogy regionális egyetemi központ lehessünk. Egy hálózat speciális egysége vagyunk, a magunk feladataival és jogkörével. Több mint egy kar, de kevesebb, mint egy önálló egyetem.

A mennyiség vagy a minőség legyen a fontos?

A statisztika azt mutatja, évről-évre egyre kevesebb diák szeretne Szombathelyen tanulni.

Ez nem szombathelyi sajátosság, a hallgatói létszám évek óta szinte mindenütt csökken. Elég, ha kezünkbe veszünk a statisztikai évkönyvet, és megnézzük a születések számát, hányan iratkoztak be általános iskolába, és hányan érettségiztek. Bármit is teszünk, nem fővárosi egyetem vagyunk, itt Szombathelyen évek óta érezhető a demográfia csökkenés.

Ezzel ellentétben a kilencvenes évektől egészen mostanáig egyre több és több gyerek került be a felsőoktatásba.

A rendszerváltás után a felsőoktatás kinyílt. Korábban azért az volt a jellemző, hogy az egyetemek és főiskolák szűkös keretszámokkal dolgoztak. Az én időszakomban (’78-ban érettségiztem), mindössze évente két intézmény hirdetett három közül váltakozva egyetemi magyar-angol szakot, Budapest, Debrecen és Szeged. Én nem szerettem volna a fővárosban tanulni, így Szombathelytől a legmesszebbre kerültem, Szegedre, ahol erre a szakra 15-en jártunk. Szűk volt a keresztmetszet, amin keresztül be lehetett jutni.

A kilencvenes évektől nagyon nagy létszámok jöhettek be a meghirdetett szakokra. Most az a kérdés: a mennyiség vagy a minőség legyen a fontos. Szerintem ez a két fogalom nincs ellentétben egymással, a mennyiség és a minőség kiegyensúlyozható.

dr. Molnár Katalin elnök-dékán
Új vezető a SEK élén - Horváthné dr. Molnár Katalin
Bonyhádi Zoltán

Visszaáll a kétszakos pedagógusképzés

A volt „Berzsenyi Dániel Főiskola” hagyományosan a tanárképzés egyik bázisának számított. 2006-ban (az úgynevezett bolognai rendszer átvételével) megszűnt a kétszakos tanárképzés. Ráadásul a pedagógus pálya az egyik a legkevésbé vonzó hivatás lett. Ez is lehetett a csökkenés oka?

A tanítóképző, majd a tanárképző hagyományainkra nagyon büszkék vagyunk, kevés olyan magyarországi felsőoktatási intézmény van, amely ilyen múlttal rendelkezik. Való igaz, amikor a bolognai rendszert bevezették, nem tudták a családok és a gyerekek, hogyan működik ez az új képzési rendszer, mi a különbség alapképzés és mesterképzés között. Meg kellett tanulni a rendszert.

Idén szeptembertől azonban visszaáll a kétszakos osztatlan tanárképzés, egy négy plusz egyes (belőlük lesznek az általános iskolai tanárok) és egy öt plusz egyes változatban (belőlük lesznek a középiskolai szakemberek). De a bemenet és az első három év mindenkinek azonos. Ennek teljesítését követően kell majd választani aszerint, hogy kihez melyik korosztály áll közelebb.

Visszajönnek a régi hagyományos szakpárok, az angol-magyar, az magyar-történelem, vagy a biológia- földrajz. Mindez kedvez nekünk, hiszen három karunk van, így széles a kínálatunk.

Kétszakos diplomával a zsebben talán könnyebb lesz állást találni.

Ráadásul szeptembertől a tanárképzésben résztvevők külön ösztöndíjra is számíthatnak.

Mekkora ez az ösztöndíj?

Pontos adatokkal még nem szolgálhatok, egy biztos, szakpártól függően más és más mértékű lesz. Azoknál a szakoknál lesz magasabb az összeg, amelyekre nagy a kereslet – például a természettudomány területén, hiszen évek óta egyre kevesebb a biológia, fizika szakos tanár. Reméljük, ezzel az ösztöndíjrendszerrel vonzó lesz a pedagóguspálya. A kérdés már csak az, hogy a középiskolásokat mennyire lehet ösztönözni ezekkel az új lehetőséggel.

Hogyan alakultak az idei keretszámok?

Ami új szó a felsőoktatásban, és érdemes megtanulni, az a kapacitásszám, ez az, amire most figyelni kell. Minden intézménynek behatárolt kapacitása van, amit mérnek.

Megvizsgálják: milyen infrastruktúrával bír, hány tanterem áll a rendelkezésre, hány diákot tudnak leültetni, milyenek a személyi feltételek, például hány oktatójuk van. Az intézmény kapacitása ezekből a tényezőkből adódik össze. Ez az úgynevezett kapacitás akkreditáció több éve lezajlott, azóta minden évben ennek a kapacitásszámnak a figyelembevételével veszünk fel, illetve hirdetünk meg szakokat.

Annyival most színesebb lesz az élet, hogy a kétszakos képzésben szakpáronként is meg kellett határoznunk, hogy hány főt tudunk felvenni, de további mozgásterünk is lesz.

Helyzet van! - diáktüntetés az Alkotmánybíróság jogköreinek csorbítása ellen
Unger András

A diáktüntetésekről

A kormány felsőoktatással kapcsolatos intézkedései, a finanszírozás és a „kapacitásszámok” ellen itt helyben is tüntettek a diákok. Igaz, nem volt akkora visszhangja, mint a fővárosi megmozdulásoknak, de a hallgatók egy csoportja még a decemberi közgyűlésen is demonstrált. Mit szól ehhez az egyetem vezetése?

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jó a kapcsolatunk a hallgatói önkormányzattal. A szombathelyi megmozdulások sokkal kisebb volumenűek voltak, mint a budapestiek. Én úgy gondolom, a hallgatóknak joguk van ahhoz, hogy akár ilyen formában is véleményt nyilvánítsanak. Ha ezt megfelelő keretek között teszik, e jogukat tiszteletben kell tartani. Másrészt mind a mai napig folynak a tárgyalások a hallgatók és a kormányzat között.

Mit üzen azoknak az érettségizőknek és szüleiknek, akik most azon hezitálnak, vajon merjék-e vállalni a „röghöz-kötést”, és keressenek olyan szakot maguknak, ahová biztosan felveszik őket? Vagy merjenek nagyot álmodni, és – akár hitelek árán is – válasszanak költségtérítéses képzést?

- A gyerekeknek azt tanácsolom, merjék megvalósítani az álmaikat, válasszák azt a szakot, vagy szakpárt, amelyet valóban szeretnének. Másrészt azt is javasolom, hogy ha a lakhelyükhöz közel is van olyan intézmény, ahol indul az elképzelésüknek megfelelő képzés, bátran merjék azt választani, hisz így jelentős mértékben csökkenthetik a tanulmányaikkal kapcsolatos kiadásaikat. Kevesen tudják, hogy a legtöbb szakon a képzés tartalma a különböző intézményekben megegyezik, mivel azt az egyetemek és főiskolák közösen, konzorciumi keretek között dolgozták ki a bolognai képzésre való átállás időszakában.

Indítják még azokat a korábbi sláger-szakokat, ahova tavaly óta szinte csak költségtérítéses formába lehet bekerülni? Gondolok itt a kommunikációra…

Igen, van Szombathelyen is média-kommunikáció szak, s van is rá igény. A nemzetközi tanulmányok azonban kifutó szak lett. A sajtóhírekkel ellentétben azonban, ha tömegesen nem is, de a kommunikáció szakos hallgatók 10-20 százaléka nálunk is államilag finanszírozott képzésben tanul.

Összefogás a magyar felsőoktatásért - hallgatói fórum a NymE SEK aulájában
Bonyhádi Zoltán

Egy önköltséges hallgatónak Szombathelyen félévente milyen nagyságrendű tandíjat kell fizetnie?

Az országos átlaghoz képest nálunk a költségtérítések összege viszonylag alacsony. Ugyanakkor szakonként, de képzési szint (alap-, vagy mesterképzés) szerint is eltérések vannak. Természetesen a tanulmányok megkezdése előtt a családoknak végig kell gondolniuk, tudják e vállalni a kiadásokat, vagy sem. A pontos összegekről a felvi.hu-n, vagy a Savaria Egyetemi Központ honlapján tájékozódhatnak.

A szülők másik aggálya, ha mondjuk bölcsész szakot választana a gyerek, hogy később, ha lesz diplomája, mire megy vele? Mennyit ér majd a munkaerőpiacon egy NymE SEK-es diploma?

Minden diplomának van értéke. A bölcsészettudományi kar vezetőjeként a legutóbbi időkig a bölcsész- és társadalomtudományi szakokon végzett hallgatók elhelyezkedési adatait figyeltem. Meglepőnek tűnhet, de épp az ő körükben a legalacsonyabb a diplomás munkanélküliség.

Nem ezt hallani… pont fordítva gondolnánk.

Pedig az adatok ezt mutatják. Sőt erre vonatkozólag létezik egy országos adat is. Valamikor novemberben egyeztettünk a bölcsészképzést folytató egyetemek között. Az adatok ebben az összevetésben is a fenti megállapítást támasztották alá. Az elmúlt időszakban itt, az NymE SEK-en is igyekeztünk a képzési kínálatunkban a munkaerőpiac igényeit is figyelembe venni. A „bolognai rendszernek” épp ez a rugalmasság a legnagyobb előnye.

Van például egy angol alapképzés, de amikor azt látjuk, hogy irodalmárokra nincs akkora kereslet, akkor fordító szakirányt indítunk. Önmagában egy szakot rendkívül nehéz és körülményes akkreditáltatni, ellenben új specializációkat bármikor indíthatunk, ezáltal könnyen tudunk a munkaerőpiaci változásokra reagálni.

dr. Molnár Katalin elnök-dékán
Új vezető a SEK élén - Horváthné dr. Molnár Katalin
Bonyhádi Zoltán

Évek óta azt hallani, hogy mennyire fontos lenne, hogy a SEK-en beinduljon a mérnök-képzés.

Van Szombathelyen műszaki képzés, de nem a klasszikus, hanem műszaki menedzserképzés. De a témában megkezdődtek már az egyeztetések a fejlesztéséről a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Klaszterrel is, és reméljük, az együttműködés előbb-utóbb eredménnyel jár majd. Egy képzés meghonosítása azonban nem megy egyik-napról a másikra.

Szombathely jó diákváros

Mennyibe kerül Szombathelyen egyetemistának lenni? Mennyibe kerül a kollégium? És hányan juthatnak be?

Szombathelyen kifejezetten jó az arány, mivel közel háromezer diákból 700 főnek tudunk kollégiumi férőhelyet adni. Szombathely diákbarát város, élhető és szerethető, s a megélhetés a lakhatás sem drága a többi egyetemi városhoz képest. Amikor a végzős középiskolások a jelentkezésről döntenek, érdemes komolyan venni a szombathelyi kínálatot.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Kapcsolódó cikkeink

Napsugaras délutánja volt ma Hoffmann Rózsának

Új közösségi irodát avattak Szombathelyen a köznevelési törvényhez igazodóan - ez az első az országban.

Veszélybe kerülhet a SEK működése

A működésképtelenséggel kell szembenéznie a szombathelyi egyetemnek, a slágerszakokra nincs állami támogatás.

Miniszterelnök úr, nem ezt kértük! Fórumoztak a SEK-en

Tovább demonstrálnak a hallgatók a jogaikért. Kettős beszéd és terelés a kormány kommunikációja.

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet