Puskás Tivadar azt javasolja, hogy a közgyűlés nyilvánítsa eredménytelennek a WSSZ igazgatói pályázatát

Annak ellenére, hogy a színház összes színésze, és még a Nemzet Színészei is kiállnak Jordán Tamás mellett.

Törőcsik Mari és a Nemzet Színészei Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze videoüzenetben áll ki Jordán Tamás mellett 2017. February 24. 17:55 , a WSSZ teljes színészi gárdája Trokán Pétertől Kiss Marin át a szombathelyi társulat 100 százaléka Jordán Tamást akarja 2017. February 20. 08:59 és a szombathelyi nézők 9700 lájkot várnak szombathelyi színházalapító Jordán Tamásnak 2017. February 13. 13:59 egy emberként állnak ki Jordán Tamás mellett. Ennek ellenére Puskás Tivadar ma azzal a javaslattal jött elő, hogy a szombathelyi közgyűlés nyilvánítsa eredménytelennek az igazgatói pályázatot, mert a szakmai bizottság nem értékelhette a benyújtott pályázatokat.

Garai Antal Atom

Tekintettel arra, hogy a szakmai bizottság érdemben nem értékelte a pályázatot, így a pályázattal kapcsolatosan szakmai vélemény nem áll rendelkezésre, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázati felhívásban az önkormányzat, mint a pályázat kiírója fenntartotta magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

- áll a ma megjelent előterjesztésben.

Az előterjesztés teljes szövegét itt olvashatják:

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 2-i ülésére

Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatával kapcsolatos döntés meghozatalára

A Tisztelt Közgyűlés a 252/2012. (V. 31.) Kgy sz. határozatában Jordán Tamást 5 évre, azaz 2017. szeptember 30. napjáig választotta meg a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé. A 2016. december 15-i ülésen tájékoztattam a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az ügyvezetői tisztség 2017. október 1. napjától történő betöltésére az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján pályázati eljárást kell lefolytatni, és a szakmai munka folytonossága érdekében az ügyvezetői pályázatot legalább hat hónappal a határozott idejű jogviszony megszűnése előtt meg kell hirdetni. A Közgyűlés a 422/2016. (XII.15.) Kgy. sz. határozatában a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás szövegét jóváhagyta, és felkért arra, hogy intézkedjem annak közzétételéről.

A pályázati felhívás – amelyet eljuttattunk az Emberi Erőforrások Minisztériumához – a minisztérium honlapján 2017. január 9. napján jelent meg. A pályázat benyújtásának határideje a minisztérium honlapján történő közzétételtől számított harminc nap, amely 2017. február 8. napja volt.

Határidőben két pályázat érkezett:
• 2017. február 7-én 11 óra 20 perckor: Dér András
• 2017. február 7-én 15 óra 45 perckor: Jordán Tamás
nyújtotta be pályázatát.

Dér András 2017. február 20-án a benyújtott pályázatát visszavonta.

A törvény előírása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok véleményezésére szakmai bizottságot kért fel, melynek tagjai a következő személyek voltak:

a) a Színházművészeti Bizottság tagjai közül jelölt ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkára 4 személyt, név szerint Rázga Miklóst, Kiss Józsefet, Csóti Józsefet és Eperjes Károlyt,

b) a miniszter által kijelölt személy: Laklóth Aladár,

c) a Színházi Dolgozók Szakszervezete által kijelölt személy: Mihályi Győző,

d) valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselője, a Közgyűlés 422/2016.(XII.15.) Kgy. sz. határozata alapján: Koczka Tibor és dr. Ipkovich György.

A szakmai bizottság ülésére 2017. február 21. napján 14 órakor került sor, amelyen a bizottság minden tagja részt vett. A szakmai bizottság anélkül, hogy érdemben értékelte volna a benyújtott pályázatot, berekesztette ülését.

A pályázati felhívásban rögzítésre került, hogy a pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el és dönt - az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerinti szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a benyújtási határidőt követő ülésén.

Tekintettel arra, hogy a szakmai bizottság érdemben nem értékelte a pályázatot, így a pályázattal kapcsolatosan szakmai vélemény nem áll rendelkezésre, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázati felhívásban az önkormányzat, mint a pályázat kiírója fenntartotta magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogszabály értelmében, ha a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 30 napon belül a pályázat újra kiírásra kerül. Előzőekre figyelemmel javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés döntsön a mellékelt pályázati felhívás jóváhagyásáról, amely a korábbi pályázattal megegyező feltételeket tartalmazza, valamint az ismételten létrehozandó szakmai bizottságba gondoskodjon két képviselő kijelöléséről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. február 23.

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

…../2017. (III. 2.) Kgy. számú határozat

1. A Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére a 422/2016. (XII.15.) Kgy. sz. határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. A Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére irányuló mellékelt pályázati felhívás szövegét jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen annak közzétételéről.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerinti, a pályázatok véleményezését ellátó szakmai bizottság felkéréséről gondoskodjon. A Közgyűlés a szakmai bizottságba az alábbi két személyt jelöli:

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok véleményezését ellátó szakmai bizottság véleményének beszerzése, a pályázatoknak és a fenti véleménynek az önkormányzat bizottságai és a Közgyűlés elé történő terjesztése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Koczka Tibor alpolgármester
Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2017. március 8.
3. pont: azonnal
4. pont: a Közgyűlés 2017. április havi rendes ülése

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet