Új képzéseket, önálló irányítást ígér a soproni egyetem a SEK-nek

Az egyetem szenátusának közleményében nincs szó a szombathelyi központ önállósodásának.

Felsőoktatási intézményi átalakítás

Nyugat-magyarországi Egyetem - megújuló tudásközpont

A felsőoktatási intézmény átalakítását, racionalizálását célzó kormányzati stratégia keretében kerül sor a térségi koncepció kialakítására. A korábbi hónapokban megtörtént egyeztetések és a Fenntartó javaslatai alapján kerül sor a konkrét feladatok felvázolására. Az Egyetem vezetése megvizsgálta és értékelte az oktatási intézmény pozícióját, és javaslatokat tett az átalakulásra, amelyek figyelembe vételével az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága a térség szerkezetéhez igazodó, a minőségjavulás feltételeit erősítő változtatásokat javasolt.

Fontos szempont az átalakítások során, hogy erősödjön a képzési helyek döntési önállósága, és a hatályos jogszabályi feltételek között jól strukturált és koncentrált képzési profillal rendelkező intézményrendszer alakuljon ki. Az intézményi Fenntartó szándéka szerint az új struktúrában a korábbi működési problémák csökkennek, és megszűnhetnek, a gazdálkodás és a szervezettség stabillá válik. Mindezek hozzájárulnak a képzés minőségének az erősítéséhez és az intézményi működés hatékonyságához.

Ennek részeként a Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa véleményezte a minisztériumi előterjesztést, és egyszerű többségi, nyílt szavazással hozta meg döntéseit. A Szenátus egyetértett azzal, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári telephelyén működő Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar 2016. január 1. napjával kiváljon az intézményből, és csatlakozzon a győri székhelyű Széchenyi István Egyetemhez. A győri telephelyén működő Apáczai Csere János Kar kiválásával és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar zalaegerszegi mechatronikai szak képzési helye megváltozásával kapcsolatban a Szenátus tagjainak csak kisebb része fejezte ki az egyetértését, a vita során kiemelték a jól működő szakmai és emberi kapcsolatrendszer fontosságát.

A Szenátus döntést hozott arról is, hogy a Fenntartó javaslatainak gyors és eredményes megvalósításához milyen lépéseket kell közösen megtenni, az Egyetem képviselői és a Fenntartó által lefolytatott előzetes tárgyalásokon történt megállapodásnak megfelelően. Irányelveket fogalmazott meg többek között az eszköznyilvántartás átvezetésére, a karok állományában lévő közalkalmazottak és a megbízási jogviszonyban állók jogfolytonosságára, a költségekre, az adminisztrációs területekre, a pályázati lehetőségekre és kötelezettségekre, továbbá a távozó karokat érintő PPP-szerződések kezelésére vonatkozóan.

A Savaria Egyetemi Központ pozíciójával kapcsolatban az egyeztetések során igényként fogalmazódott meg, hogy a képzési portfólió átalakítására lesz szükség. Ezek tervezésére, a soproni karokkal történő együttműködés újrafogalmazására a Rektor rektori biztost nevezett ki, amely pozíció a későbbiekben a szombathelyi ügyekért felelős rektorhelyettessé alakul át. A pedagógusképzés területén, a Fenntartóval való egyeztetések során megerősítést nyert, hogy nem az egyes intézményeknek, hanem az intézményrendszer képezheti a továbbfejlődés irányát. Az észak-dunántúli pedagógusképzés fejlesztésében a jelenleg működő mindhárom oktatási helynek (Szombathely, Sopron, Győr) megvan a szerepe. A turizmus-vendéglátás-képzés vonatkozásában a Közgazdaságtudományi Kar szakvezetésével a jövőben Sopronban és Szombathelyen is indokolt a szak indítása – eltérő szakirányokban. Az Apáczai-karhoz tartozó tanszálló használatára pedig, a kar átadását követően, a majdani soproni hallgatóknak is jogosultságot kell kapniuk.

Az átalakítások hozzájárulnak ahhoz, hogy a megújuló Nyugat-magyarországi Egyetem Soproni kampuszán egy erős, nemzetközi hírnevét szilárdító erdészettudományi (Erdőmérnöki Kar), illetőleg faanyag-tudományi (Simonyi Károly Faanyag-tudományi, Műszaki és Művészeti Kar) képzési profilokra koncentráló olyan egyetem jöjjön létre, amelynek részeként a Közgazdaságtudományi Kar, valamint Pedagógiai Kar helye és szerepe is biztosított. A karok közti funkcionális szinergiáknak a „Zöld Egyetem” koncepció biztosít széles teret.

A szombathelyi és a soproni kampuszok együttműködésére az Egyetem vezetése – a Fenntartóval egyeztetve – egy új irányítási modellt alakít ki, amely biztosítja mindkét telephely intézményen belüli autonómiáját. Az Egyetem vezetése – az átalakításban érdekeltek bevonásával – átszervezéseket, racionalizálásokat kezdeményez, amelyhez a Fenntartó partnerségére is számíthat.

A magyarországi felsőoktatási intézményi átalakításban résztvevő Nyugat-magyarországi Egyetem Rektora és az új struktúra létrehozásáért felelős Kancellár ezúton is megköszöni mindazoknak a felelős hozzáállását és munkáját, akiknek szerepük volt és van abban, hogy a térségben a tradicionális értékek figyelembe vételével racionális képzési modell alakulhasson ki. Az átalakulás következő szakaszában is a teljesítményre, a magas minőségre, a versenyképes tudásra, az oktatók és a hallgatók értékteremtő együttműködésére számítunk. Közép-Európa kiemelkedő felsőoktatási rendszerének létrehozásában a nyugat-magyarországi régiónak is jelentős lehetőségei és feladatai vannak. Ehhez kérjük valamennyi érdekelt felelősségteljes munkáját.

Sopron, 2015. szeptember 15.

Prof. Dr. Faragó Sándor
rektor

Dr. Dinnyés Álmos
kancellár

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? A szerkesztőségünkkel szeretne közölni valamit? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: [email protected]

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Aktuál