Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Tudta, hogy temérdek művet publikáltak a vasi írók 2019-ben? – III. rész

És még mindig nem ért véget a sor, most itt a folytatás, újabb 15 írással!

Gyurácz Ferenc – Előmunkálatok egy utópiához

Az irodalmár, folyóirat-szerkesztő, könyvkiadó a régi Mozgó Világban megjelent első közéleti esszéje (1981) óta gyakran hozzászól a legkülönfélébb társadalmi kérdésekhez. A ma divatos egyén-központú szemlélettel szemben az értelmiség társadalmi, nemzeti felelősségének talaján áll, ez határozza meg minden állásfoglalását, melyeket néha a vitától sem visszariadva képvisel.

Mostani könyve az utóbbi esztendőkben részben országos, részben szombathelyi lapokban megjelent – Dr. Széll Kálmán előszava szerint „nem mindennapian időszerű és tanulságos” – írásaiból, interjúiból, továbbá beszédeiből válogat, és még egy merítésnyi Facebook-bejegyzést is közöl.


Császári és Királyi Haditengerészet szolgálatában: Vas vármegye

Szerkesztők, szerzők: Bálint Ferenc, Hideg István, Isztin Gyula.

A könyv tartalmaz 145 olyan tengerészt (rövidebb-hosszabb önéletrajzokkal és fotókkal), akik szolgáltak az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészeténél és a történelmi Vas vármegye területéhez köthetők. Továbbá tiszti és legénységi életpályákat, a cs. és kir. haditengerészet főbb eseményeit és az I. világháború utáni veteránéletet.


Vig Károly – A rovartani kutatások története Magyarországon

A szerző a Magyar Rovartani Társaság elnökeként naponta találkozik azzal az érdeklődéssel, ami a gyermekekben és a fiatalokban lobog a rovarvilág sokszínűsége iránt. Sajnálatos, hogy ez a lelkesedés előbb-utóbb kikopik, és elutasításba fordul, pedig érdekünk fűződik a rovarok megismeréséhez, mert létük alapvetően áthatja mindennapjainkat.

A könyv a kezdetektől 1910-ig, a Magyar Entomologiai Társaság megalapításáig tekinti át a hazai rovartani kutatások történetét. A szerző szakított azzal a felfogással, hogy csak a legnagyobbak életútját ismertesse, mert a feledés homályából kutatók tucatjait emelte újra rivaldafénybe. Meggyőződése szerint meg kell ismertetni mindenkivel a névtelenek munkásságát, amelyekre legnagyobbjaink eredményei támaszkodnak.

A kiadvánnyal a hazai tudománytörténet nagy adósságát is sikerült rendezni, és hiánypótló művet adni az olvasók kezébe. Reményeink szerint a könyv hozzájárul ahhoz a szemléletváltozásához is, amely egyenrangú félként kezel minden körülöttünk létező élőlényt, így a rovarokat is!


Széll Kálmán – Szarvasgomba: Emlékek ifjúságom felszíne alól

A neves orvosprofesszorélete 93. évében írta meg és adja közre ezt a könyvet. Visszatért a kezdetekhez: legkorábbi emlékeit hozza felszínre a hagyományos magyar világot betemető évtizedek rárakódott rétegei alól. Könyve nemcsak bensőséges, néhol fájdalmas lírájával, „a gyermekkor mézét” megcsillantó és megízleltető bájos részleteivel és a szeretet múlhatatlanságát tanúsító hűségével varázsol el, hanem egyszersmind értékes forrása lehet a nemesi eredetű történelmi középosztály jobb megismerésének. Az olvasó amellett, hogy bepillanthat a hajdani vasi úrilakok, a gondosan számon tartott rokonsági kapcsolatok, a sokszor napi rendszerességű vizitek, a házi alkalmazottak és a régi falusiak, a nagy becsben tartott háziállatok, a lovaglások, a karácsonykor a városon átsuhanó lovasszánok kulisszái közé, a szerző soraiban a létezés számosnagy kérdésével is szembesülhet.


Rozán Eszter – Mielőtt kiapad

Szerelmek, csalódások, apróbb örömök, bánatok jellemzik a Mielőtt kiapad szereplőinek életét, miközben a háttérben fokozatosan felsejlik a klímakatasztrófához közeli állapot. A Balaton és a Velencei-tó vízszintje jócskán csökkent, a műanyagokat felszámolták, a kormányok számos intézkedést tettek a környezet védelmében, a szélsőséges időjárás azonban megmaradt. Linda hosszú hétvégére indul a barátaival, míg szerelme, Rudi, egy félreértés miatt nem tart velük. A vízpart, az áprilisi hőség, majd egy hirtelen jött vihar teljesen megzavarja a nő fejét, olyasmit csinál, amit később nagyon megbán. Helyzetét nehezíti zsarnoki természetű anyja, aki nemcsak a lánya, hanem mások életét is megkeseríti, szinte elkerülhetetlen a végzete. A regényben felbukkan Jackson Pollock huszadik századi amerikai absztrakt expresszionista festő, szoros szálakkal kapcsolódva a jelenhez. Az alternatív jelenben játszódó történet bár technikailag kissé előbbre jár, mégis kísértetiesen mai.


Kiss János – A küldetés folytatódik: Kőszegi misszionáriusok

2020-ban lesz 70 éve, hogy Magyarországon a szerzetesrendek működési engedélyét a kommunista államvezetés megvonta. Csupán négy, korlátozott létszámú szerzetes közösséggel tett kivételt, melyek nyolc katolikus gimnáziumot láttak el. A betiltottak között volt az Isteni Ige Társasága is, népszerű nevén verbiták a maga 12 papjával, 58 papnövendékével, 24 missziós testvérével és 20 testvérnövendékével, de ehhez a majd 114 személyhez hozzá kell még számítanunk azokat, akik már a megelőző években hazájuk, elhagyására kényszerültek, és azokat is, akik mint gimnazista növendékek lettek szélnek eresztve.

Azonban, ahogy a Mindenható hetven év fogság után hazavezette az Ószövetség választott népét, úgy azt sem engedte meg, hogy Újszövetségi szerzetes népe remény nélkül haljon el, negyven évvel később, megadta az újrakezdés lehetőségét. A 70 éves fájdalmas évforduló mellé ajándékozott egy másik, 30 éves örömtelit is. Az írót, Kiss Jánost 1990-ben mélyen megérintette az örökifjúnak tűnő atyák visszatérése hazájukba a misszióból. Így elhatározta, hogy a szétszóratás kollektív drámáját és az újraindulás örömét külön-külön interjúk által a személyes élményekkel hozza közelebb az olvasóhoz. A személyességen túlmenően további gazdagságot ad a műnek, hogy ez a társaság missziós szerzetesrend, így élményekben is többel tud szolgálni. Azonban a könyv legnagyobb érdeme a tanúságtétel. Tanúság Isten szeretetéről és nagyságáról, hogy mindig Övé az utolsó szó, és ez a szó: Akarom, hogy légy!


Wehner Tibor – Szent Varecza elveszett levelei

A Napút-füzetek című sorozat 104. száma.

Varecza László többször konfliktusba került matematikusokkal, oktatási miniszterekkel. 1981-ben öt nap figyelmeztető sztrájkot jelentett be a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Matematikai Tanszéke vezetőjének. Nem sokkal később Varecza levelet kapott a Művelődési Minisztériumból, melyben értesítették, hogy vizsgáztatási kötelezettséggel összefüggésben kifogásolható magatartásáért fegyelmi eljárást indítottak ellene. Másnap az egyik főigazgató-helyettes azonnali hatállyal felfüggesztette. Három évig nem végzett érdemi tevékenységet, gyakorlatilag táppénzen volt. Munkaviszonya a Szombathelyi Tanárképző Főiskolával 1983-ban szűnt meg. Később régiségkereskedő volt Szombathelyen.

Wehner Tibor író, művészettörténész. Általános és középiskolai tanulmányokat Budapesten, népművelés-könyvtár szakot Szombathelyen, művészettörténet szakot Budapesten végzett. 1971 és 1984 között Tatán, a Komárom Megyei Múzeumok Igazgatósága muzeológusként, 1986 és 1992 között a szentendrei Art'éria Galéria művészeti vezetőjeként, majd 1993-tól 2012-ig másfél év megszakítással – amikor 1998 és 2000 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma művészeti főosztályvezetője volt - a budapesti Képző- és Iparművészeti Lektorátus munkatársaként dolgozott. Kutatási területe a XX. századi, illetve a kortárs művészet, különös tekintettel a szobrászatra. Tanulmányai, cikkei 1971 óta jelennek meg napi- és hetilapokban, művészeti folyóiratokban, hazai és külföldi szaklapokban. Számos katalógust, kismonográfiát, több esszékötetet, forráskiadványt szerkesztett, illetve írt az elmúlt négy és fél évtizedben.


Kapa Mátyás – Harangszótól harangszóig: Kőszeg regénye

Az ​Úr 1529. esztendejében két király uralkodik Magyarhonban, Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János hívei egymás ellen acsarkodnak. Eközben hatalmas török had vonul Bécs ellen, a fényes tekintetű és győzhetetlen Szulejmán vezetésével… Az ostrom elbukik, de csak idő kérdése, mikor indul az újabb hadjárat. Hiába küldi Ferdinánd király a tehetséges Jurisics Miklóst Konstantinápolyba, béketárgyalásra, Szulejmán hajthatatlan. Az Úr 1532. esztendejében ismét megindul a pogány fergeteg nyugat felé – Magyarországon keresztül. A sors kifürkészhetetlen szeszélye azonban egy fallal körülvett csöppnyi várost vet a százezres török sereg útjába, a védők élén Jurisics Miklóssal. De mire juthat negyvenhat katona, no meg néhány száz felfegyverzett polgár és paraszt a roppant túlerővel szemben? Milyen titkot rejt Kőszeg és környéke, amely más irányba terelheti a történelmet? Vajon Leónidasz spártai király és háromszáz harcosának sorsára jutnak a pogány áradattal dacoló hősök? Aki ismeri Kőszeg ostromának történetét, a legfontosabb kérdésre tudhatja a választ. De a végkifejletig rejtélyek, kalandok, romantika, hűség és árulás kuszálják a szálakat...


Farkas ​Géza – Farkas ​Géza fényképészeti műterme: Vasvármegye fél százada a fotóművész szemével

Félszázad ​nem nagy idő a történelemben, de egy ember életében annál inkább. A Felsőőrött /Oberwarton/ született Farkas Géza a fotózást választva hivatásul Knebel Jenő császári és királyi udvari fényképésznél töltött 3 tanulóév után a müncheni fotóakadémián tökéletesítette elméleti és technikai tudását. Mellette festészetet is tanulva, egész munkásságát meghatározó indítást kapott. Szerencsésen ötvöződött egyéniségében a fotográfus és a művészeti látásmód, az érzékenység, a szép, a harmónia keresése és ösztönös megtalálása. Fiatalon, sikeresen indult életútja. 22 évesen nyerte első aranyérmét Bécsben. A következő év újabb sikert hozott. Az angol Kodak cég által rendezett kiállításon díszoklevél mellé ígéretes asszisztensi meghívást is kapott. Sajnos a közben kitört I. világháború e lehetőségtől megfosztotta. A frontra küldve hadifotósként – és tudósítóként teljesített szolgálatot, de a tényleges harcokban is részt vett. Az orosz fogságból csodával határos módon, sebesülten sikerült megszöknie. 1920-ban nyitotta meg első műtermét. Az 1920-30-as években számtalan nemzetközi kiállításon nyert el különböző elismeréseket. A korszak közkedvelt német szaklapjai elismeréssel és díjazva közölték felvételeit.


Pál Ferenc – Az őrök hitének öröksége: Alsóőr plébániatörténete

Az alsóőri templom fennállásának 250. évfordulójára megjelent kétnyelvű könyv. Ennek a templomnak óriási szerepe volt a történelem folyamán a hit, az anyanyelv és a kultúra megőrzésében Alsóőrön és Burgenlandban.Ugyanez a feladata ma is és a jövőben is.


Perger Gyula – Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!

A templomoknak minden település életében rendkívüli jelentőségük van, nemcsak külső, arculati szempontból, hanem azért is, mert ahol templom van, ott a településnek van lelke, s minden falu szíve és központja a templom, s hogy az milyen képet mutat, tanúskodik a benne élőkről is, hogy mennyire tartják fontosnak a köztük élő Isten lakóházát!

Plébániánk területén a templomok és a plébániaház felújítása a magyar kormány támogatása nélkül nem jöhetett volna létre, s a kormányzatnak azért fontos egy ilyen beruházás, mert a templom mindenhol nemzeti érték. Ezek az épületek egy adott országról, településről beszélnek, és hozzájárulnak a turizmus fejlődéséhez is, ezért nagyon helyénvaló, hogy a kormány segíti a templomok megújítását. Az pedig, hogy egy templom ne csupán külsőleg újuljon meg, hanem a közösségének lelki megerősödését is szolgálja, már az Egyház feladata.

A magyar kormányhoz benyújtott tizenhat sikeres pályázaton kívül a Püspöki Hivatal, valamint plébániánk hívei is nagyban hozzájárultak a helyi Önkormányzatokkal együtt ahhoz, hogy templomaink tanúskodjanak közösségünk élő hitéről.


Módos Gábor – 80 év

Módos Gábor elsősorban portré- és aktfotós, de minden műfajban kipróbálta magát. A hetvenes és nyolcvanas években főként divatfotósként dolgozott, sok lemezborítót, plakátot is fényképezett. Az 1990-es évektől tisztségeket tölt be a Magyar Fotóművészek Szövetségében és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületében (MAOE), valamint fotóversenyek zsűritagja.


Körmend 775

Körmend városa 2019-ben ünnepelte a városi privilégiumlevél kiadásának 775. évfordulóját. Ezen alkalomból két, A/4-es formátumú, keménytáblás könyv is megjelent Körmend régi épületei - Városkép a Monarchia korabeli képeslapokon és Körmend 775 címmel. Írták: H. Vörös Márta, Móricz Péter, Tóth Judit és Vargáné Lóránt Andrea, fényképezte: Jámbori Tamás.


Talabér Lászlóné – Nevét egy Nemzet hordozta ajakán: Széll Kálmán munkássága Szentgotthárd fejlődéséért

Szentgotthárd és vonzáskörzetében az 1800-as évek második feléig az apátság volt a meghatározó. A nagyközség zsúptetős házak gyér sorából állt. A rátóti kastélyban felnevelkedő, és később az ország politikáját meghatározó Széll Kálmán ügyvédi pályáját községünkben kezdte. Fiatalon a járás országgyűlési képviselője lett. A XlX. század végére szinte minden jelentős, a további fejlődést meghatározó építkezéshez - vasút, gyárak, intézmények alapítása - kezdeményező és támogató szerepe érvényesült. Ehhez kiváló segítőket talált, többek között Vargha Gábort. E könyv a város jótevőjének emlékeit gyűjtötte össze. A politikus embert mutatja be, és egykori, a környéken még fellelhető használt tárgyait. Alkalmazottainak leszármazottai emlékeznek rá, ahogy ők látták, érezték gondoskodó emberségét és hazaszeretetét.


Böröczki Mihály – Betűforgó

Helyi szerző versei olyan Vas megyei vonatkozásokkal is, mint a Ság hegy, a Muravidék vagy az Őrvidék. Böröczki Mihály 15. verskötete.


❤️ Nélküled nem tudjuk megírni! Ajánld fel adód 1%-át a Nyugat.hu-nak
Adószámunk: 18889332-2-18 Nyugat Média és Világháló Egyesület
Segítség és letölthető nyilatkozat ide kattintva érhető el.
Köszönjük nektek! ❤️

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is facebook messengeren ide kattintva vagy emailben: jelentem@nyugat.hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Kultúra

Tovább az oldalra