Dr. Gadányi Károly: Tervek és gondolatok

Dr. Gadányi Károly levele a Hallgatókhoz, Oktatókhoz és Vezetőtársaimhoz, a Főiskola Minden Polgárához.

Kedves Főiskolai Hallgatók, Oktató és Vezetőtársaim, a Főiskola Minden Polgára!
Tisztelt Olvasó!

Az Oktatási Miniszter pályázatot hirdetett a Berzsenyi Dániel Főiskolára, főigazgatói munkakör betöltésére. Erre a rangos és fontos funkcióra kérelmet nyújtottam be.

Pályázati indítékaim között semmiféle egzisztenciális kérdés nem vezérel. 29 éve dolgozom a főiskolán. A főigazgatói feladatot szolgálatnak tekintem. Munkámban mindig is az intézmény oktatói, hallgatói, dolgozói iránt érzett és vállalt elkötelezettség; az új, a kihívások fogadására irányuló érzékenység vezérelt.

Merre tovább és milyen ütemben?
Intézményünk fejlődését az egykori Tanítóképző Intézettől a főiskolai tagozaton át nemcsak mások visszaemlékezéseiből ismerem. Aktív részese lehettem a fejlesztésnek. Ott voltam a "B", a "C" épület, az étterem, a menza, a gyakorló iskola létrehozásánál, fejlesztésénél. Részese voltam a könyvtár, a sportcsarnok építésének, a "D" épület átvételének, a jelentős oktatói létszám fejlesztésének, az egyetemi szint kidolgozásának.

Most új lapot kell nyitni, és hozzá kell látni egy újabb szakasz megvalósításához. Ehhez igen jól kimunkált fejlesztési tervekkel rendelkezünk. Mégis fel kell vetnem néhány kérdést. Mire szeretnék különösebb gondot fordítani.

  • A főiskolát eddig is a társadalmi igényekre való fokozott reagálás vitte előre. Erre figyelmet kell fordítani.

  • Nagyobb gondot kell fordítanunk az otthont adó megyével, várossal, régióval való kapcsolatra, a Megyei, a Városi Közgyűléssel, a Területfejlesztési Irodával való együttműködésre. Terveinkről, gondjainkról rendszeresen tájékoztatni szükséges őket.

A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola dinamikusan fejlődő, a minőségi változtatást szem előtt tartó felsőoktatási intézmény. Sajátos helyet foglal el a régióban, Nyugat-Dunántúlon. Nagyon értékes szellemi tőkét halmozott fel, amelyet azonban nem mindig tudott megfelelően kamatoztatni. A hazai felsőoktatási intézmények integrációs folyamatában önálló főiskolaként folytatja tevékenységét. Regionális központi helyet kíván elfoglalni Nyugat-Dunántúlon, ehhez azonban további szakmai, infrastrukturális, tudományos fejlődésre van szükség. A környező felsőoktatási intézmények kell, hogy erősítsék egymást, széleskörű kínálatot biztosítva ezzel a tanulni vágyóknak.

A főiskola vezetése néhány évvel ezelőtt kérelmet nyújtott be a MAB-hoz és az FTT-hez, amelyben karosítást kért. Mindkét országos fórum támogatta a Berzsenyi Dániel Főiskola elképzeléseit. Szükséges az a szerkezeti változtatás, amelyet azonban tartalommal kell megtölteni.

Az utóbbi néhány évben főiskolánk gazdálkodása - az ismert országos problémák miatt - oktatót, hallgatót megpróbáltató időszakot élt át. Ezt az időt mégis úgy élte meg, hogy közben szellemiségében erősödött. Különösen látható ez a tudományosan minősített oktatók, a felsőoktatási munkára készülő, Ph.D. programban részt vevő fiatal szakemberek számának ugrásszerű növekedésében. Minősített oktatóink száma 54, Ph.D. képzésben 83, többnyire fiatal oktatónk vesz részt. Büszkék vagyunk a Bolyai Gyakorló Általános Iskolára és Gimnáziumra.

Szombathely, így főiskolánk is mindig nyitott volt az újszerűségre, a város, a megye sajátos helyzetét tükröző és azt fejlesztő kezdeményezésekre. Földrajzi helyzetéből adódó sajátosságok az együttműködésre, a hazai és a szomszédos országok felsőoktatási intézményeivel való szakmai, tudományos, emberi kapcsolatépítésre bíztatnak bennünket.

Kiemelt feladatomnak tartom a főiskola hallgatóinak nevelését. Olyan diplomásokat kívánunk kibocsátani, akik alapos szakmai tudás mellett a kultúra, a hagyomány, történelmünk értékeit ápolva nemzetben gondolkodjanak és érezzenek. Legyenek képesek mindezt továbbadni majd tanítványaiknak. A nemzetegyesítés gondolatához, a nemzethez, Európához tartozva építsenek szélesebb világkapcsolatokat.

Intézményünk kiválóan minősített fejlesztési programmal rendelkezik. Erősíteni kell a főiskola iránti közbizalmat. Minden egyetemi, főiskolai  város közvéleménye büszke intézményre. Ennek érdekében tartalmasabb tudományos-, kulturális- és sportrendezvényeket kell vállani. A régióra is ki kell terjeszteni ezt a stratégiát, a szomszéd megyékkel rendszeres és élő kapcsolatot kell termemteni.

A régión túlra is kell látnunk. A főiskola stratégiai fejlesztése érdekében több alapvető kérdésben kell karizmatikus döntéseket hozni, a közvetlen tennivalókat időveszteség nélkül kell megoldani. A közvéleményt, a sajót még alaposabban kell tájékoztatni a kimunkált tervekről és nem az ötletekről. Egységeink többségében rend van. Sikeres a munka, egyenletes a fejlődés. Van, ahol nehézségeket tapasztalunk. Érzékeny vagyok a tanár és a tanítóképzés alakulására. Nem kevesen vannak az okatók között, akiket a féltés vezényel, vagy aggódnak az arányok alakulása miatt. A mércét nem tehetjük alacsonyra itt sem. A vezetőket még alaposabban kell kiválogatni, nem tekinthetjük átjárónak a főiskolát, az első számú vezetőnek kitűnő helyettesekről kell gondoskodnia, akik szakmailag is elfogadottak. A csapat azonban nem csak 6 emberből áll. Megvizsgálandónak tartom a fejlődés ütemét. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy ebben a szakaszban kölönösképp nem indokolt a kapkodás, a nyugtalánságot szülő erőltetett lépesekre való ösztönzés. Ezért minden szakterületen növelni kell a nyugodt, megfontolt ütemet, fokozottan figyelembe veendők a realitások. Zöld utat kell adni a nem tanárképes és az egyetemi szakoknak. Javítanunk kell a vezetők, az intézetek, a tanszékek közötti kapcsolatokat. Példaértékű együttműködést kívánok kialakítani a hallgatókkal, a Hallgatói Önkormányzattal, a gazdasági és az adminisztrációs szférával.

Ezen kívül még mit ígérhetek?

Kemény munkát, korrekt együttműködést. A főiskola polgárainak nyugodt, alkotó munkalégkört.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Könnyű