Emlékezzünk az apátra, aki nemcsak Mindszenthy József, de a szegények barátja is volt

160 évvel ezelőtt született Csóthi (Kaufman) Géza.

Ez a megemlékezés egyházi életpályáját szülőfalumban, a Magas-Bakony közelében Csóthon megkezdő, kitartó szorgalmának és tehetségének köszönhetően nagy ívű egyházi és közéleti pályát befutó személyiségről szól, születésének 160. évfordulójára emlékezve.

Kaufman Géza 1862. szeptember 16-án Bakonygyiróton született Kaufman György kántortanító és Keszler Mária gyermekeként. Az általános iskolát befejezve a gimnázium első négy osztályát Pápán, a továbbiakat Győrött végezte, ahol 1882-ben érettségizett.

Teológiai tanulmányait Veszprémben végezte „In instituto nostro omnibus imitandum exemplar apparuit, tum conscientiae temeritate, quam indefessa diligentia in studiis laudabilis est” (azaz „Intézményünkben megjelent egy mindenki által követendő példa, úgy a lelkiismeret bátorságában, mint a tanulmányi szorgalom fáradhatatlanságában”) elöljárói minősítéssel.

1886. július 1-jén szentelték pappá és egyházi pályafutását káplánként még ugyanezen évben Csóthon kezdte, majd karkáplán Veszprémben 1889-től. 1890. május 20-án zsinati vizsgát tett, a következő évtől pedig Csóth község plébánosa és a pápai kerület tanfelügyelője.

Csóthi Géza
Csóthi Géza
Dr. Dely Ferenc

(Megjegyzem, hogy ezen időszakban szülőfalum Csót a helységnévtárban még th-val Csóth-ként szerepelt.)

Kaufman Géza pályája a múlt évszázad első éveitől egyenesen és gyorsan ívelt felfelé. 1902-től már a csóthi kerület helyettes esperese és tanfelügyelője, 1906-tól a pápai középiskolák püspöki biztosa. Ez utóbbi év egyben fordulat Kaufman Géza közéleti pályáját illetően is, ebben az évben ugyanis – kormánypárti programmal – az ugodi kerület országgyűlési képviselőjévé választják a protestáns Jákóy Gézával szemben. 1908-tól pápai titkos kamarás.

Helyettes esperesüket és egyben országgyűlési képviselőjüket – aki mindig képes volt „lehajolni” az egyszerűbb sorban élőkhöz, a szegényekhez és elesettekhez és aki kivételes figyelemmel kísérte a fiatalok (kicsik és nagyok, de különösen a diákok) helyzetét – a csóthi hívek mindig is szerették és tisztelték, amely kölcsönös volt. Nem tudhatni, hogy emiatt-e, vagy esetleg más oka is volt rá, 1907-ben helyettes esperesünk megváltoztatta a nevét, Kaufman Gézáról Csóthi Gézára . A névváltoztatást a BM 17.007/1907. szám alatt engedélyezte.

Csóthi szolgálati ideje alatt (1910-ben) épült a csóthi és a nagygyimóti általános iskola, tanítói szolgálati lakásokkal. Kifesttette a csóthi és a bébi templomokat. Ugyanezen időszak alatt állították fel a falu közepén a Szűz Mária szobrot, a katolikus templom előtt a Szentháromság szobrot, a templom mögött pedig a mintegy 3 méter magas gyönyörű gránitkeresztet. Amortizációs kölcsönből a plébánia hivatal épületéhez egy nyári konyhát és két kamrát is építtetett. Saját költségén egy 580 kg súlyú harangot rendelt: a Szent György harangot.

Csóthi Géza
Kattintásra galéria nyílik!
Dr. Dely Ferenc

Ez a harang azonban sajnos nem sokáig zengett katolikus templomunk tornyában. 1916-17-ben a kormány döntése alapján – a Szent György harang kivételével (amely miniszteri felmentést kapott) – hadicélra elvitték a templomtoronyban lévő összes harangot (még a lélekharangot is), 1918 tavaszán pedig ugyanerre a sorsra jutott a Szent György harang is. A templom tornyában ez időponttól csupán a temetőből behozott kis repedt harang szólt.

Csóthi Géza
Kattintásra galéria nyílik!
Dr. Dely Ferenc

1926-ban aztán érdekes fejlemény történt: a gazdasági válság idején Csóthról Amerikába kivándorolt Kelemen Pál titokban megépíttetett egy 564 kg súlyú harangot, amelyről a plébános, a kántortanító és Kelemen Pál Csóton élő családtagjai kivételével senki sem tudott. A csóti hívek csak a felszentelés során szereztek tudomást arról, hogy új harangja van katolikus közösségüknek, melynek végtelenül örültek. Ez a harang szól ma is – majdnem 100 év elteltével – a csóti katolikus templom tornyában.

Csóthi Géza
Kattintásra galéria nyílik!
Dr. Dely Ferenc

Csóthi Géza 1910-ben újra indult az országgyűlési képviselő-választáson, azonban ezúttal veszített. A Csóti „Historia Domus”-ból idézek: „1910-ben ismét fellépett a kormánypárti református Jákóy Gézával szemben, de 32 szavazattal kisebbségben maradt. A protestánsok természetesen Jákóy Gézára szavaztak, bár mindig azt hangoztatták, hogy ők az igazi 48-asok. De mert a programmal fellépett Csóthi Géza katolikus volt, hozzá még pap, hát a világért sem szavaztak volna rá. Ekkor még nyílt szavazás volt.”

1912-ben aztán Csóthi Géza messze került szeretett egyházközségétől Csóth-tól.

A délnyugati határszélre, a Zala megyéhez tartozó Murakeresztúrra helyezték, egyidejűleg nagyot lépett előre az egyházi ranglétrán: apát-plébános lett és egyidejűleg a nagykanizsai és a csurgói gimnázium és tanítóképző püspöki biztosa teendőinek ellátásával is megbízták. 1920-ban, majd 1923-ban veszprémi kanonoknak kívánták kinevezni , azonban a kanonoki kinevezést – ismeretlen okból – „elhárította magától”. 1925-től a hévízi Papi Otthon elnöke , 1927-től Zala megye felsőházi póttagja , 1931-ben a veszprémi püspök javait ellenőrző bizottság tagja , 1938-tól pedig pápai prelátus.

Csóthi Géza
Kattintásra galéria nyílik!
Dr. Dely Ferenc

Csóthi Géza kapcsolata Csóttal murakeresztúri apáttá kinevezését követően sem szakadt meg, ellenkezőleg, szinte ezt követően teljesedett ki igazán.

1921. szeptember 12-én bérmálás volt Csóton, amelyet dr. Rott Nándor megyéspüspök végzett, kíséretében pedig ott volt Csóthi Géza apát úr is, mint főesperes.

1931-ben Csóthi Géza 4000 pengőért megvette a csóti egyházközség részére a plébánia szomszédságában lévő házat. 1937-ben megépíttette a csóti óvodát, 1938-ban pedig az óvodát vezető nővérek számára a zárdát. Ugyanezen évben 1095 pengőt adott az óvoda bútoraira, 1940-ben pedig az uradalmi földekből 12 katasztrális holdat vásárolt az óvoda dologi kiadásainak fedezésére. 1941-ben a csóti egyházkerülethez tartozó nagygyimóti katolikus templom elavult főoltára helyett márványból új oltárt építtetett, amelyet március 25-én dr. Barthos Pál veszprémi kanonok áldott meg.

Csóthi Géza
Kattintásra galéria nyílik!
Dr. Dely Ferenc

1941. szeptember 7-én megtörtént az óvoda és a zárda felszentelése és ugyanezen a napon a szentmise után került sor az óvoda udvarán Csóthi Géza murakeresztúri apát arcképének leleplezésére is, melynek során apát Úr érdemeit Babarcsik Gyula plébános (később szülőfalum esperese) méltatta. 1942-ben Csóthi Géza a tulajdonát képező 32 hold földet ajándékozási szerződéssel átadta az óvodát vezető nővérek javadalmazására.

Az óvoda vezetését ellátandó, megelőzően különböző szerzetesrendekkel tárgyaltak, végül a szervita nővérekkel állapodtak meg.

Apát Úr természetesen sokat tett a murakeresztúri katolikus közösség érdekében is. A katolikus templomhoz sekrestyét és előcsarnokot építtetett, 5 új színes ablakkal váltotta fel a régieket, 2 új harangot öntetett, 3 márvány oltárt készíttetett és „szolid anyagból” új gazdasági épületeket építtetett, Bakonygyiróton pedig szőlőt vett a plébánia részére.

Pályafutása során számos cikket írt a Nemzeti Újságban, a Magyar Sion-ban, az Alkotmány-ban és a Veszprémi Hírlapban.

Kötelességszerűen említem meg, mert ezt szülőfalumban nagyon kevesen tudják, hogy apát Úr nagyon jó, barátinak is mondható kapcsolatot ápolt a Vas megyei Csehimindszenten született Mindszenty József bíboros prímás esztergomi érsek Úrral, aki pályafutását Zala megyében kezdte és 1919 októberében Zalaegerszegen a Mária Magdolna templomba kapott plébánosi kinevezést, akkor még Pehm József névvel, eredeti családnevével.

Csót község – a csóti katolikus egyházközség érdekében kifejtett kiemelkedő és ugyanezen szintű közéleti tevékenységét elismerve – 1933-ban Csóthi Géza murakeresztúri apát Urat Csót díszpolgárává választotta. Nevét viseli a csóti Általános Iskola is.

Csóthi Géza 92 éves korában, 1954. június 15-én Murakeresztúron hunyt el. Holttestét – kívánságának megfelelően – „hazahozták” Csótra, egykori egyházközségébe, szeretett falujába. Apát Úr „hazatért” és 1901-ben meghalt édesanyjával, valamint 1903-ban elhunyt édesapjával azonos sírboltba temették el nagy részvét mellett június 17-én a csóti Köztemetőben.

Csóthi Géza
Kattintásra galéria nyílik!
Dr. Dely Ferenc

Mi csótiak (vagy egykor volt csóti lakosok) ma is szeretettel és nagy-nagy tisztelettel őrizzük apát Úr emlékét.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Tudtad-e?