Súlyosan jogsértő volt a rendőri fellépés a Savaria Karneválon

Ezt állapította meg a Független Rendészeti Panasztestület. Tavaly nyáron bejárta egy videó az országos médiát, amelyben a karneválon dobosokat és karneválozókat bilincseltek meg és vittek be a rendőrök.

A szombathelyi ügy komoly port vert fel, valóságos cikkcunamit okozott, később a rendőrség és a karneváli szervezők is magyarázkodásra kényszerültek. Idézzük fel a történteket.

Dobolás után bilincs

Tavaly a karneváli szombat éjszaka közel húsz rendőr rohant meg egy csoportot Megcsapta a Karnevált a rendőrállam szele 2013. August 25. 10:54 a Borok utcájában, többeket a földre vittek, megbilincselték, majd a Batthyány téren kocsiba ültették és bevitték őket. Az esetet lapunk ügyvédje is látta A Nyugat.hu ügyvédje is látta a rendőrség karneváli akcióját 2013. August 25. 18:05 , nem sokkal később kiderült, hogy videó is készült Földön húzott lány és gumibotozás - Videó 2013. August 25. 20:15 .

Nem sokat váratott magára a rendőrség reakciója sem, másnap délután közleményt adtak ki Cáfol és visszautasít a rendőrség 2013. August 26. 14:55 , ebben azt írták, jogosan léptek fel a rendőrök, mert a csoportból néhányan engedély nélkül doboltak, és azt a felszólítás ellenére sem hagyták abba. Azt is megfogalmazták, hogy az intézkedés szerintük jogszerű és arányos volt.

Még aznap jelentkezett nálunk egy szemtanú, akit szintén vegzáltak a rendőrök "Ha még egyszer ráütsz erre a szarra, eltöröm a kezed, s beviszlek" 2013. August 26. 19:09 , másnap aztán lapunknak a csoport két tagja mesélte el a történteket Bepiszkolták a karnevált - meg mindannyiunkat! 2013. August 27. 18:22 , ők azt állították, hogy joguk volt a doboláshoz, és túlzottnak tartották az erőszakot.

A rendőrség és az ügyészség szerint minden rendben van

Az eset, és a sajtóban megjelent tudósítások aztán felszították az indulatokat, kommentek hada árasztotta el a szerkesztőségeket, és ahogy ilyenkor szokás, voltak, akik a rendőröket hibáztatták, voltak, akik a dobosokat, mert rendnek kell lenni. Mások meg a sajtót támadták, hogy ezek a hírek magát a karnevált hozzák nehéz helyzetbe és keltik rossz hírét. Sőt, még a karnevál igazgatója, Mérei Tamás is állást foglalt az ügyben Karneváli botrány: Mérei Tamás szerint ez az igazság 2013. August 28. 12:43 .

Szeptemberben aztán feljelentették a rendőrséget Feljelentették a rendőrséget a karneváli akció miatt 2013. September 03. 07:36 a túlkapások miatt, a feljelentést a Nyomozó Ügyészségnek továbbították. Az ügyészség rekordidő, két hét alatt lezárta a vizsgálatot, szeptember 18-án közleményben jelentették be, hogy a rendőri fellépésben nem találtak hibát, mind a testi kényszer, mind a bilincshasználat jogszerű volt, és még az is, hogy a csoportot két órán át egy zárkában várakoztatták a rendőrségen.

Ezek után többen is panasszal fordultak a Független Rendészeti Panasztestülethez . (Ez a testület civil jogászokból áll, célja, hogy elfogulatlanul, csak a tényeket vizsgálva felügyelje a rendészeti szervezetek munkáját.) Nézzük meg, hogy mit is néztek.

Csak a rendőri fellépést vizsgálták

Nem foglalkoztak a karnevál szervezőinek munkájával, hiszen nem ellenük nyújtották be a panaszt. Nem vizsgálták azt sem, hogy a csoport tagjai ellen indított szabálysértési eljárások jogosak-e - ők egyébként elismerték, hogy valóban hibáztak. Céljuk az volt, hogy kiderítsék, a rendőri fellépés túlzott volt-e, jogosan használtak-e kényszerítő eszközöket, jogosan bilincseltek-e, és jogosan tartották-e a panaszosokat órákig a rendőrségi cellában.

A panasztestület honlapja
Nyugat.hu

Nem csak az ismert tényeket vizsgálták, meghallgatták a panaszosokat, a szemtanúkat, az eljáró rendőröket is. Ezért húzódott az ügy tavaly szeptembertől idén júliusig. A testület végül 32 oldalas állásfoglalást küldött el a panaszosok jogi képviselőjének, dr. Szendrő-Németh Tamásnak, valamint az országos rendőrfőkapitánynak.

Az állásfoglalás lényege, hogy az intézkedő rendőrök túlzásokba estek, és több pontban is megsértették a csoport tagjainak a tisztességes eljáráshoz való jogát.

Nem kellett volna bevinni őket

Megállapították, hogy a rendőrségnek kötelessége volt fellépni a bejelentés alapján, és azt is, hogy a figyelmeztetés után intézkedniük is kellett, mert nem zárhatták ki a szabálysértés folytatásának lehetőségét.

Viszont nem tartották jogosnak az előállítást, mert azt az eset súlyossága nem indokolta, így megsértették a panaszos személyi szabadsághoz való jogát.

A bilincs használatát sem tartották indokoltnak, mert a panaszos nem állt ellen a testi kényszernek, és ezzel megsértették az emberi méltósághoz való jogát. A rendőrök abban is hibáztak, hogy nem közölték nevüket és igazolványszámukat, márpedig ezt akár az intézkedés után is megtehették volna.

A testület azzal fejezi be a jelentést, hogy olyan mértékben sérültek a panaszosok alapjogai, ami indokolja, hogy a határozatot elküldjék az országos rendőrfőkapitánynak.

A panaszosokat képviselő dr. Szendrő-Németh így kommentálta a testület határozatát:

Szeretném kiemelni, hogy a panaszosoknak nem az volt a célja, hogy aláássák a karnevál hírnevét, vagy, hogy rossz hírét keltsék Szombathelynek. Azt szeretnénk elérni, hogy mindenki tudatában legyen annak, hogyan nem szabad a rendőrségnek intézkednie, mik a jogszerű intézkedés kritériumai és milyen jogaik vannak az állampolgároknak egy rendőri intézkedés során. Reméljük, minden érintett, így a Vas megyei rendőrfőkapitány és a főügyész is elgondolkodik a történteken, és levonja a szakmai tanulságokat, hogy ilyen eset még egyszer ne történhessen meg sem a karneválon, sem Szombathelyen.

Annyi biztos, hogy a karnevál vezetői is levonták a tavaly történtek után a tanulságokat. Nem szeretnék, ha mégegyszer ilyen történne. Úgy tudjuk, megszigorították, hogy a rendezvény szervezői mikor és hogyan fordulhatnak a rendőrséghez segítségért.

Részletek a Független Rendészeti Panasztestület 129/2014 (VI. 12.) számú állásfoglalásából:

Megjegyzi a Testület, hogy álláspontja szerint önmagában a rendőrök verbális számon kérése nem alkalmas arra, hogy megalapozza a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértését. Annak gyanújához a Testület álláspontja szerint vagy aktív, tevőleges, az intézkedés céljának ellenszegülő-de a rendőr személyét fizikailag nem támadó magatartás szükséges, vagy egy intézkedés végrehajtását gátló passzív magatartás, szándékos nem cselekvés.

A Testület annak a körülménynek tulajdonított döntő jelentőséget az eset vizsgálata kapcsán, hogy a rendőrök az intézkedésük eredeti célját (csendháborító magatartás megszüntetése) már a dobosok kiemelésével , és előállításával elérte, ezek után pedig kiemeléssel a helyszínről elkülönítették az intézkedést kifogásoló személyeket is. A felvételen is látszik, hogy elvezették őket a közelben várakozó szolgálati gépjárműhöz. Itt már lehetősége lett volna a rendőrségnek, hogy az így kiemelt és intézkedés alá vont személyeknek az eljárás lefolytatásához szükséges személyazonosságét igazoltatás útján megállapítsa, így beszállításuk a rendőrségre szükségtelen volt a fenti célok (személyazonosság megállapítása, ellenszegülés megtörése) érdekében.

Mindezek alapján a Testület álláspontja szerint sérült a panaszos személyi szabadsághoz való joga.

Noha a Testület érdemben, erre irányuló panasz hiányában nem vizsgálhatta a dobosok előállítását, indokoltnak tartja megjegyezni, hogy osztotta a jogi képviselő azon álláspontját, amely szerint a dobosokat szét kellett volna választani a tömegtől, amely során figyelemmel kellett volna lenni arra a tényre, hogy a korábbiakban már kiket vontak intézkedés alá, illetőleg kik nem engedelmeskedtek a rendezői és rendőri felszólításoknak.

A Testület határozott véleménye szerint ilyen méretű tömeg esetén a rendőröknek közvetlenül az előállítások megkezdése előtt az intézkedés szakszerű és biztonságos befejezése érdekében hangosan és érthetően – hangszóró útján - egyértelmű utasításokkal kellett volna ellátnia a tömeget, hogy az ott tartózkodók számára egyértelmű legyen a rendőri intézkedések mibenléte, és az, hogy mi a rendőrök részéről az elvárt magatartás. A rendőri erők tisztában voltak azzal a körülménnyel, hogy a fesztiválozók a dobolók mellett állnak, ezért különösen indokoltnak mutatkozott volna az a megoldás, hogy egyrészt határozottan fellépve egyértelmű utasításokat adjanak a tömegnek, az elvárt magatartásról, illetve arról, hogy mi az intézkedés oka, másrészt, hogy szétválasszák az intézkedés által célzott személyeket (dobosok) az egyéb jelenlévőktől, aminek nem volt szükségszerű módja hogy a doboknál lévő személyeket "kivonszolják" a tömegből. Az arányosság követelményeire is figyelemmel a legkisebb jogkorlátozással járó eszközt kellett volna az intézkedő rendőröknek választani, így tehát először felszólítást kellett volna megismételni az előállítás kilátásba helyezésével, és amennyiben ez eredménytelen lett volna, akkor lehetett volna az előállításokat megkezdeni.”

A Testület álláspontja szerint nem történt olyan érdemi intézkedés, a rendőrség részéről, amely a panaszos jelenlétét igényelte volna, ezért a Testület arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fenti jogsértést súlyosbítja az a tény, hogy a panaszos előállításával 1 óra 50 percig korlátozták a panaszos személyes szabadságát.

Figyelemmel az Rtv. 15.§ és 16. §-ában előírt arányossági követelményekre a Testület álláspontja szerint indokolatlan volt a panaszossal szemben a bilincs alkalmazása, mivel a panaszos nem tanúsított olyan mértékű ellenszegülést, amit testi kényszer alkalmazásával ne lehetett volna megtörni.

Mindezek alapján a Testület álláspontja szerint sérült a panaszos emberi méltósághoz való joga a bilincs alkalmazása miatt.

A Testületnek szükséges megjegyeznie, hogy mind az Rtv. mind pedig a Szolgálati Szabályzat a rendőr nevének és az azonosító számának szóbeli közlését minden egyéb feltétel meglététől függetlenül kötelezővé teszi.

Mindezek alapján a Testület arra a megállapításra jutott, hogy a rendőrök igazolásának elmaradása okán sérült a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető joga.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? A szerkesztőségünkkel szeretne közölni valamit? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt, vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: [email protected]

Kapcsolódó cikkeink

Feljelentették a rendőrséget a karneváli akció miatt

Az ügyészségnek 30 napja van eldönteni, hogy indít-e eljárást az akcióban részt vevő rendőrök ellen.

Földön húzott lány és gumibotozás - Videó

Videó is készült a Szombathelyen karneválozó fiatalokra keményen lecsapó rendőrökről, és további részletek.

Bepiszkolták a karnevált - meg mindannyiunkat!

Beszéltünk azokkal, akiket elvittek a rendőrök a Savaria Karneválon. Éljenek át velük együtt egy rendőri rohamot!

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Közélet