Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Kikérdeztük a szombathelyi képviselőjelölteket

Három azonos kérdéssel fordultunk a két szombathelyi választókerületben induló jelöltekhez: kórház színvonal emelés, gazdaság felpörgetés, Szombathely ismerté tétele. Íme a válaszok.

A kérdések minden jelölthöz ugyanazok voltak, az egyszerűség kedvéért elválasztottuk egymástól a két választókerületet. Íme a kérdések:

1. Milyen lehetőséget lát Szombathely gazdaságának élénkítésére, felpörgetésére?

2. Hogyan tenné ismertebbé Szombathelyt az országban, illetve a világban?

3. A szombathelyiek szerint egyre rosszabb minőségű a kórházi ellátás a Markusovszky kórházban, ráadásul a kórház a megye és a város közti viták középpontjába került. Hogyan oldaná meg a kórház kérdést?

És a válaszok:

1. választókerület, Szombathely északi része

Balassa Péter (Jobbik):

Balassa Péter a kérdéseinkre adott válaszok helyett egy közleményt küldött, amely itt olvasható Reakció a Nyugat.hu honlapon megjelentekre 2010. April 09. 15:37 .

Dr. Ipkovich György (MSZP):

Dr. Ipkovich György

1. Legfontosabb a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, így a 86-os gyorsforgalmi úté, a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése is, ami bekapcsolható az É-D-i közlekedési folyosóba. A megvásárolt új ipari területeken új munkahelyeket kell teremteni. A Váti repülőtér beruházásának elindítása is szükséges, hisz az megyénk gazdasági életére és a munkahelyek számának bővítésére is élénkítő hatással lesz.

A gazdaság élénkítés elengedhetetlen feltétele a korszerű, naprakész tudás, ezért a szakképzés minőségének javításával, oktatási intézményeink, szakműhelyeink korszerűsítésével, naprakészen tartásával.


2. Szombathely neve a Savaria Karneválnak, a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalnak, a Szent Márton hét rendezvénysorozatnak, a Bartók Fesztivál és Szemináriumnak, nemzetközi sportrendezvényeinknek és nemzetközi rangú sportolóinknak köszönhetően ismert országhatáron belül és a környező országokban is.

Meglévő lehetőségeink, nagyrendezvényeink hangsúlyosabb ismertetésével, a kulturális és vallási turizmus nagyobb nyilvánosságával tehetjük még inkább ismertté városunkat. Újabb, nemzetközi rendezvények beillesztésével kulturális kínálatunkba, mint az idén először megrendezésre kerülő Mediawave.

Jobban ki kell használni a modern technika vívmányait, az internet, a közösségi oldalak és megosztó portálok lehetőségeit. Rendszeresen jelen vagyunk hazai és nemzetközi bemutatókon, szakmai vásárokon.


3. Legfontosabb: visszahozni a Markusovszky Kórház székhelyét és az időközben eltávozott orvosi kart Szombathelyre. Városunk egészségügyi alapellátását , az azt kiszolgáló infrastruktúrát tovább kell fejleszteni.

A város és a megye reménybeli együttműködésével további egészségügyi fejlesztéseket szorgalmaznék. Vissza kell szerezni az Egyetemi Oktató Kórházi cím igazi rangját.Dr. Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP):

Dr. Puskás Tivadar

1. Szomorúan látom: ahogy Magyarország, úgy Szombathely is évekig rossz úton járt. Elveszni látszik a fényünk, csökken az igényességünk, romlik a hangulatunk. Szűkülnek alkotó lehetőségeink, egyre kevesebb a munkahely. Elkerülnek bennünket a főutak, nincs autópályánk, nincsen repülőterünk, közterületeink kopottak, csatornahálózatunkat bővíteni kellene.

Még mindig nincsen négysávos út Győrig. Nem létesültek új munkahelyek, sőt gyárak költöztek el. A baloldal képviselői ennyit tudtak csak elintézni kormányzati pozícióból. A sok tízmilliós végkielégítések, a csalások, a tehetetlenség érzetével töltik el az embereket.

Biztonságot, nyugodt körülményeket, tisztes megélhetést biztosító munkahelyeket kell teremteni! A 86-os út négysávossá tétele létkérdés, hiszen közelebb hozza Budapestet, és csökken az állandó balesetveszély. Rendbe kell hozni közterületeinket, oktatási intézményeinket! Meg kell teremteni a feltételeit a vonzó helyi munkának, környezetnek, kultúrának – egyszóval az életnek!


2. Szombathely 2000 éve folyamatosan lakott települése hazánknak. A „Nyugat Királynője” – mondták hajdanán. Talán még élnek a Világban olyanok, kik így emlékeznek rá! E fényt, e hírnevet, e megbecsülést kell visszaadnunk Városunknak!

A jó földi, légi közlekedés a fejlődés, a hírnév, az ismertség alapja. Beszéltem már a 86-os út fejlesztésének szükségességéről. Egy idézet:

Magyarországon kevés út rendelkezik olyan múlttal, mint a 86-os. Az észak-déli főút nyomvonala már évezredekkel ezelőtt a földrész hadászati és kereskedelmi szempontból fontos útvonala volt, mely a történelem folyamán mindvégig megőrizte jelentőségét.

E nagyszerű adottságunk kihasználása jelenünk alapja, jövőnk záloga!

Jó iskolák kellenek, színvonalas oktatás, pezsgő kulturális és sportélet. A római, a középkori múlt, a jelen bemutatására szolgáló kiállítások, múzeumok. Magas színvonalú szolgáltatásokkal, gyógyturizmussal, sziporkázó szellemi élettel ismét méltók lehetünk az elődök által kivívott megtisztelő elnevezésre!


3. Az elmúlt 8 évben a betegek érdeke, az egészségügyi ellátás a kormányzat mostohagyermeke volt. Az egészségügy helyi irányítóinak erőfeszítésétől függetlenül az országos tendenciák kivédhetetlenül érvényesültek.

Az ágazat alulfinanszírozott maradt, egyre inkább a cél nélküli átalakítások, a kapkodás volt jellemző. Mára országosan káosz alakult ki. A szakemberek egy része külföldön, vagy más intézményekben keres boldogulást, azonban a betegek tömege itthon vár a gyógyulásra. Csupán az egészségügyben itt dolgozók hivatástudata és kötelességtudata az, amely biztosítja ma is az ellátást!

A kórházak tulajdonviszonyainak átláthatóvá tétele elengedhetetlen. A nyereséges osztályok magánosítása és kivétele az egészségügy egész rendszeréből nem a betegek érdekeit szolgálja!

A gyógyítás feltételeit kell megteremteni, a betegek gyógyulását szolgálni! Amennyiben ezt sikerül megvalósítani, a mai viták tárgya máris más súlyúvá válik!

Vissza kell adni az orvosok, a nővérek, az egészségügy megbecsülését!Dr. Szabó Gábor (MDF):

Dr. Szabó Gábor

1. Már 2001-ben sikerült megszereznünk az államtól a 180 hektáros repülőteret - nem kizárólag repülés céljára. Ez a honvédségtől azóta megvásárolt több mint 300 hektárral jó lehetőségeket biztosít az ipari befektetők számára a válságot követően. Az új ipari parknak a Porpácon megvalósuló nemzetközi repülőtér adhatja meg az igazi értelmét, amely logisztikai beruházásokat és iparfejlesztést indukál.

A repülőtér kaput nyit a világra és kitörési pontot jelenthet Szombathely és a Nyugat-Pannon Régió számára gazdaságfejlesztési szempontból. A Claudius Ipari Parkban vásárolt 17 ha területen pedig további kereskedelmi fejlesztéseket illetve a helyi kis- és középvállalkozások számára biztosítanánk rendkívüli kedvezménnyel telephelyeket.

Gazdaságfejlesztési szempontból kitörési pontot látok a szabadidőipar fejlesztésében is. Az új városliget programunkban számos olyan fejlesztést valósíthatunk meg, amelyben Szombathely a szabadidősport és a gyógyturizmus nyugat-magyarországi fellegvára lehet.


2. A város legjobb cégére a 2000 éves történelmi múltja - Szent Márton és Savaria. Ennek jegyében valósítjuk meg a Nyugat Pannon térség legnagyobb örökségvédelmi beruházását az Iseumot, hogy 21 századi szinten tudjuk bemutatni az ókori Savariát és polgármesterségem alatt megújított Savaria Karneválnak is méltó helyszínéül szolgálhat.

Tovább kell építenünk a Szent Márton kultuszt és a vallásturisztikai útvonalat Tours és Szombathely között. Nem utolsó sorban meg kellene építeni a római élményfürdőt, amelynek történeti előzményeit régészeink feltárták a Romkert területén Claudius császári fürdőjeként. Szombathely jó hírnevének erősítését szolgálják sportegyesületeink és sportolóink, akiket a jövőben az idetelepülő vállalkozásoknak kell intenzívebben támogatni.

A Bartók Fesztivált, a Savaria Nemzetközi Táncversenyt és a Savaria Karnevált továbbra is kiemelt városimázst teremtő rendezvényként kell segítenünk. Az Aréna Savaria lehetőségeit is jobban ki kell használnunk.


3. A Markusovszky Kórház az ország egyik legjobb közkórháza volt nemzetközi hírű professzorokkal. A rendszerváltás után – különösen 1998-2002 közötti időszakban – a várossal kötött szerződés garantálta a kórház fejlesztését. Kitűnő szakembereket sikerült megnyernünk letelepedési lehetőségek biztosításával több osztály élére.

Több százmillió Ft műszer beszerzést sikerült megvalósítani pályázati uton a város által biztosított pénzügyi támogatás révén. Az utóbbi években a Markusovszky Kórház is válságos helyzetbe került: ennek jelei a komoly szaktekintélyek elvándorlása. Elsőrendű feladat ennek megakadályozása, ezen keresztül a kórház hazai és nemzetközi tekintélyének visszaállítása.

A válságból való kiút csak a város és a megye közös összefogásával valósítható meg. Ennek elemi előfeltétele a székhely visszahelyezése Szentgotthárdról Szombathelyre és a zsúfoltság megszüntetése a járóbeteg szakrendelésen. A fejlesztéseket nem a bérek elvonásával kell megvalósítani.


2. választókerület, Szombathely déli része és a környező települések

Emlékeztetőül ismét a kérdések:

1. Milyen lehetőséget lát Szombathely gazdaságának élénkítésére, felpörgetésére?

2. Hogyan tenné ismertebbé Szombathelyt az országban, illetve a világban?

3. A szombathelyiek szerint egyre rosszabb minőségű a kórházi ellátás a Markusovszky kórházban, ráadásul a kórház a megye és a város közti viták középpontjába került. Hogyan oldaná meg a kórház kérdést?

Dr. Árvai Roland (Jobbik)

Dr. Árvai Roland

1. Meggyőződésem, hogy a 86-os gyorsforgalmi út és a váti repülőtér elkészültével a cégek is szívesebben települnek majd le Szombathelyen, így ezeket a beruházásokat minden vasi képviselőnek támogatnia kell, de az élőmunka adó-, és járulékterheinek a valódi csökkentésével, ezzel együtt az állam által a munkáltatókra hárított túlzott kockázatok (pl. az üzemi balesetek esetén ma érvényesülő szinte objektív munkáltatói felelősség) enyhítésével szintén ösztönözhető a foglalkoztatás és a gazdaság. Személyes tapasztalatom, hogy egy több tucat embernek munkát adni kívánt osztrák nagyvállalat, azért visszakozott a vasi üzem megnyitásától, mert elfogadhatatlannak tartotta ezeket az osztrák szabályokhoz képest is túlzott munkáltatói kockázatokat.

A visszaélésszerű – és egyben sokszor jogszerűtlen - hatósági joggyakorlat felszámolása a vonatkozó jogszabályok módosításával, és természetesen kormányzati szemléletváltással, szintén nagyon fontos. Le kell állítani azt a 2009-ben eluralkodott tendenciát, hogy a kormány hatósági bírságokkal kívánja pótolni a válság miatt óhatatlanul csökkent adóbevételt, miközben maga egyáltalán nem tanúsít önmérsékletet a költekezés terén. Ez az általam is tapasztalt gyakorlat több, egyébként rendesen adót és járulékot fizető, és több tucat vasi munkavállalónak munkát adó cég megszűnését eredményezte Vas megyében. Amelyik cég nem szűnt meg, az ezek miatt a „ha van rajtad sapka azért, ha nincs rajtad sapka azért” jellegű bírságok miatt kénytelen volt elhalasztani a tervezett fejlesztéseit, ami szintén nem tesz jót a vasi gazdaságnak.


2. A már működő kulturális programok, köztük a Savaria Karnevál minél szélesebb körű népszerűsítésével, további turista csalogató programok életre hívásával, a város városképének szépítésével, mindezek támogatásával, és természetesen saját korteskedéssel felszólalásokban, nyilatkozatokban, média-szerepléseim során. Szombathely és Vas megye esetében nem ismerek el pártérdeket,- pártpolitikát, csak a város és a megye érdekeit, ezt a Jobbik pártvezetése számára is többször világossá tettem.


3. Az ellátás javítása kizárt a rendelkezésre álló szűkös keretek között. A bevételi oldal növelése életbevágó, de egyelőre a kiadások racionalizálásával lehet ehhez forrást találni. A kiadások csökkentése érdekében viszont felül lehet és kell vizsgálni a kiírt pályázatokat, gyógyszer és orvosi műszer rendeléseket és az igénybe vett szolgáltatásokat. Megtakarítást jelenthet a betegenként egyéni gyógyszerkiadás bevezetése, a szigorú ellenőrzés lehetőségének és kötelezettségének az előírása a fenntartó részére, ezen belül az intézményvezető személyes felelősségének az erősítése és rendszeres elszámoltatása.

A betegellátás színvonalas szervezésével és fejlesztésével el kell érni, hogy az ún. „egynapos” műtétek valóban egy naposak legyenek, továbbá azt, hogy a nappali kórházi ellátás megoldható legyen, amelynek keretében egyes kezelések bent alvás nélkül is elvégezhetők. A kórházak számára lehetővé kell tenni a saját bevételek képzését, így azt, hogy a minden biztosított számára járó színvonalas alapellátás mellett, azt nem veszélyeztető és ahhoz közvetlenül nem tartozó többletszolgáltatást nyújthasson térítés ellenében.

Véleményem szerint a kórház azért került a megye és a város között a viták középpontjába, mert a FIDESZ és az MSZP helyi politikusai nem tudnak felülemelkedni a személyes,- és pártérdekeiken. Ez egy kakaskodás a két párt helyi vezetői között, aminek mi isszuk meg a levét. A megoldás erre egyedül a jelenlegi politikus garnitúra teljes leváltása lenne mind a megyénél, mind a városnál, de ez az önkormányzati választások kérdése lesz.Dr. Hende Csaba (Fidesz-KDNP)

Hende Csaba

1. Városunk gazdaságának fellendítése csak úgy lehetséges, ha az egész ország elindul a gazdasági felemelkedés útján. Ehhez gyökeres politikai változásra van szükség, mert az elmúlt 8 évben Gyurcsány és elvbarátai tönkre tették hazánkat. Ha az IMF és a Valutaalap mammuthitelével nem kapcsolt volna minket pénzügyi lélegeztető gépre, már 2008. őszén beállt volna az államcsőd. Az államadósság két és félszeresére nőtt az elmúlt 8 évben, ma minden magyarra fejenként 2 millió forint adósság esik. 2002. óta folyamatosan nő a munkanélküliség.

Mára 1 millió munkaképes ember nem tud dolgozni hazánkban! Amíg ma a 9 millió lakosú Csehországban 5 millióan dolgoznak, addig a 10 milliós Magyarországon mindössze 4 millió embernek van állása. Amíg ezen nem tudunk változtatni, nincs esély a kilábalásra.

Ezért tűztük ki legfőbb célként 10 év alatt 1 millió munkahely létrehozását, elsősorban a mezőgazdaság, az építőipar, a gyógyvízkincs bázisára épülő turizmus, a kreatív iparágak és a szolgáltatások területén. Szombathelynek ebbe a folyamatba kell minden erővel bekapcsolódnia, mert ez az egyedüli kiút.


2. Nehéz kérdés. A mi városunk kellemes település, jó itt élni, a környezet és a természet tele van szépségekkel. Figyelemre méltó műemlékekkel is bírunk. Van termálvizünk, szép fürdőink. A környék egyenesen gyönyörű, a Pinka-völgy sokáig elzárt területei érintetlen szépséget mutatnak fel. Karneválunk, szimfonikus zenekarunk, színházunk, sportcsarnokunk és sportéletünk általában mind-mind tömegeket vonzhatna. Nincsenek teljesen kihasználva a Savaria Egyetemi Központ adottságai sem, értve ezalatt főleg a konferencia-turizmust.

Azt hiszem, a turisztikai propaganda hiányosságainak tudható be, hogy mindezek ellenére nem igazán vagyunk rajta hazánk és főleg Európa turisztikai térképén. Márpedig ez súlyos anyagi kérdés is, lévén a turizmus az egyik legjövedelmezőbb iparág. Úgy gondolom, hogy a következő években tudatos és szisztematikus várospropagandát kell kialakítani, működtetni. A magam részéről kész vagyok e folyamatban legjobb tudásom szerint közreműködni. Szükség lesz a megye és a város közéleti és gazdasági szereplőinek összefogására, és a széles társadalmi támogatás megteremtésére.


3. A kérdésbe burkolt állítást nem tudom megerősíteni. Szerencsémre ritkán kell a kórház szolgáltatásait igénybe vennem, de rokonaim elmondásából és például a Vas Népe SMS-rovatából tájékozódva azt látom, hogy a betegek alapvetően elégedettek, gyakran mondanak köszönetet a gondos gyógyításért és ápolásért. Persze, sok dolog mehetne sokkal jobban is, csak hát egyedül a 2009-es évben 1.100 millió forintot vont el a kormány a Markusovszky Kórháztól…

Elsősorban ennek tudható be, hogy a kórházi dolgozók hősiesen, igen nehéz körülmények között, méltatlanul kevés fizetésért kénytelenek végezni munkájukat. Köszönet mindnyájuknak! Az új kormány biztosítani fogja a kórház méltó működési feltételeit.

A város és a megye közötti viták egyébként az elmúlt években jórészt elcsitultak. A küszöbön álló kormányváltás, majd az azt követő önkormányzati választás meggyőződésem és reményem szerint olyan új politikai helyzetet teremt, ahol az áldatlan vetélkedés, néha már szinte marakodás helyett az építő együttműködés lesz jellemző, mindnyájunk közös érdekében.Kohuth Győző Viktor (Civil Mozgalom)

Kohuth Győző Viktor

1. Szombathely gazdaságának élénkítéséhez elengedhetetlenül szükséges az infrastruktúra fejlesztése. Annak ellenére, hogy Szombathely a térség legnagyobb egybefüggő ipari parkjával rendelkezik, megfelelő minőségű, gyorsforgalmú út nélkül nehéz munkahelyteremtő befektetőket térségünkbe csábítani.

Az "ideiglenesen Szombathelyen tartózkodó" multinacionális cégek páldájából okulva, főként a helyi nyersanyagokat termelő és feldolgozó hazai kis- és középvállalkozások letelepítését ösztönözném(Itt elsősorban - a kiváló mezőgazdasági adottságunkat kihasználó - biomassza termelésre és feldolgozásra gondolok.), de támogatnám a modern technológiát alkalmazó, hosszú távú munkahelyteremtő programmal érkező külföldi befektetőket is.

Jelentős munkahelyteremtő lehetőségeket látok a leendő váti nemzetközi cargo repülőtér megépítése és üzemeltetése kapcsán is, mivel ezáltal megnyílhatnak az Európán kívüli gazdasági kapcsolatok is.


2. Tekintettel térségünk jelentős thermálvíz készletére, s nemzeti valutánk gyengeségének turizmusunkat befolyásoló kedvező hatásaira, elsősorban a welnes- és gyógyturizmus vonzerejének fejlesztésében látok lehetőséget.

Fontos lenne térségünk jó minőségű kerékpárutakkal való ellátása, illetve az osztrák kerékpárutakkal való összekapcsolása, hogy a hozzánk érkező "kerekes turisták" íly módon is megismerkedhessenek Savaria történelmi hagyományaival.

Kiemelten kellene kezelnünk kultúránk nemzeti jellegének erősítését is. Támogatnám olyan, a határon kivül élő magyar nemzetiségi kisebbséggel közös kulturális projektek megrendezését, melyeknek turizmusserkentő hatása lehetne. Megkülönböztetett figyelmet szánnék a helyi színház előadásainak, a sportesemények, a főtéri koncertek és táncrendezvények, valamint a múzeumfalu hétvégi és a Savaria Karnevál augusztusi rendezvénysorozatának országon belüli és határainkon túli propagálására.


3. Elfogadhatatlan állapot, hogy a regionális centrum szerepre pályázó, Szombathelyen elhelyezkedő intézmény székhelye - pártcsatározások miatt - ne a tényleges gyógykezelést végzó kórház legyen. Az Európai Unió által kiírt pályázatok bevonásával folytatni kell az épületek, valamint a gép-műszerpark fejlesztését, s a feladatok intézményi központba koncentrálását.

A CM programja kimondja, hogy "Az egészség megőrzésének és a hatékonyabb ellátásnak előfeltétele az ésszerű megelőzés", mely megfelelő szűrőprogramok beindításával lenne elérhető. Ennek a Markusovszky kórházra vonatkoztatott előfeltétele: - egyrészt, a korszerű technikai háttér megteremtése, melyhez a fenti Uniós pályázati források, illetve az állami és önkormányzati önrész biztosithat megfelelő fedezetet, - másrészt a szellemi kapacitás megléte, mely az eltávozott kiváló szakemberek visszacsábításával, vagy megfelelő színtű pótlásával, s az intézmény vonzóvá tételével lenne biztosítható. Jelentős segítséget jelentene a krónikus betegellátás átadása a térség "kiskórházainak".Nemény András (MSZP)

Dr. Nemény András

1. Szombathely készen áll a válság utáni életre. A határok nélküli Európában rendívül kedvező városunk elhelyezkedése. A régió legnagyobb egybefüggő ipari területeivel rendelkezünk, több mint 600 hektár egybefüggő terület áll a befektetni szándékozók rendelkezésére. Az infrastrukturális fejlesztésekkel rövid időn belül mind észak-dél irányból, mind Nyugat-Európából több sávos úton lesz elérhető városunk.

A Váti reptér megépítése után minőségi és mennyiségi ugrás következik be a régió életében. A beruházáshoz kapcsolódóan több mint ötezer munkahely jöhet létre. A Savaria Egyetemi Központ hátteret tud biztosítani arra, hogy az új befektetők igényeit figyelembe véve piacképes szakokon tudjanak végezni a szombathelyiek. Az ide települő új gyárak, vállalkozások nemcsak munkahelyet teremtenek, iparűzési adóbevételt jelentenek, hanem megrendeléseikkel ismét helyzetbe hozhatják a helyi vállalkozásokat.


2. Az elmúlt években rengeteget tettünk Szombathely ismertségének növelése érdekében. Mára a Savaria Karnevál egyértelműen az ország egyik legismertebb, leglátogatottabb eseményévé fejlődött, miközben egyre többen látogatják külföldről is.

Ismertségünket növeli továbbá a Tánc világnapja, a Szent Márton hét rendezvénysorozata, a Bartók Fesztivál is. Nagy reményeket fűzök az Iseum megnyitásához és a Weöres Sándor Színház új épületbe költözéséhez. A minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi sportversenyeink révén az európai televíziókban időről időre felbukkan Szombathely neve.

A már meglévő nagyrendezvényeink hangsúlyosabb ismertetésével, a kulturális és vallási turizmus nagyobb nyilvánosságával tehetjük még inkább ismertté városunkat. Emellett fontos a megújulás, további nívós kulturális eseményeknek kell otthont adnunk, olyanoknak, mint amilyen a nagy múltú Mediawave Fesztivál Szombathelyi megrendezése lesz.


3. Egy felmérés szerint a Markusovszky kórház a 127. a magyarországi kórházak rangsorában. Ez az adat mindennél többet mond az egészségügy helyzetéről Szombathelyen. Jelenleg Szombathely az egyetlen olyan megyeszékhely, ahol hivatalosan nincs kórház, holott az elmúlt években 2,5 milliárdos kormánytámogatásból itt épült meg az új modern sürgősségi tömb.

A megyei Fidesz vezetés folyamatosan elhárította az együttműködés érdekében tett javaslatainkat, pedig ezen a területen csak összefogással léphetünk előbbre. Sajnos az orvosok egy része már el is hagyta Szombathelyt, és Sopronban vagy Zalaegerszegen dolgozik tovább. Azt gondolom, hogy a még a kórházban dolgozó orvosok és nővérek az anyagi nehézségek ellenére nap, mint nap példaértékű munkát végeznek. Az ő szakmai tudásuk, és áldozatkészségük adhat alapot arra, hogy Szombathelyen újra magas színvonalú legyen az egészségügyi ellátás.

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is facebook messengeren ide kattintva vagy emailben: jelentem@nyugat.hu

Kapcsolódó cikkeink

Bemutatkoznak a vasi képviselőjelöltek

Rövid bemutatkozásra kértük a Vas megyében induló országgyűlési képviselőjelölteket. Az alábbiakban húsz jelölt saját magáról írt sorait olvashatják és nézhetik meg fotóikat.

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Választás 2010

Tovább az oldalra