Kik is voltak azok a Nádasdyak?

Ők voltak a Dunántúl arisztokráciájának egyik legnevezetesebb családja, a sárvári vár urai, mégis kevesen ismerik őket.

A család tagjai nagyban hozzájárultak hazánk értékeinek gyarapításához, de mégsem úgy gondolunk rájuk, mint a haza hőseire. Miért is van ez így? Egyszerű, a család a Habsburg dinasztiához volt hűséges, ezért a szocializmus idején elterjed függetlenségi hagyomány a főurakat rossz színben tüntette fel. Sajnos ez még a mai köztudatra is kihat...

Nádasdy Tamás - A Nádor

Nádasdy Tamás az 1400-as évek végén született. A kiváló képességei már fiatal korában megmutatkoztak. Iskoláit külföldön végezte; megfordult Grazban, Bécsben, és Bolognában. Később Rómában is eltöltött egy évet, ahol jogtudományt tanult, és a latin mellett az olasz nyelvet is elsajátította. Magyarországra már korának egyik legképzettebb embereként tért vissza, és magával hozta a reneszánsz életszemléletet is.

Nádasdy (I.) Tamás
Nyugat.hu

26 évesen került a király szolgálatába, ahol először királyi titkárként dolgozott. A király diplomáciai teendőkkel látta el, így munkája során fontos embereket ismert meg. Így került el Habsburg Ferdinándhoz, az osztrák főherceghez is, hogy támogatást kérjen az országot veszélyeztető Szulejmán ellen.

Távolléte alatt viszont jöttek a törökök, mohácsnál elverték a magyar csapatokat, ezért a királynőnek menekülnie kellett. Nádasdy a szökésben lévő Mária királynét Pozsonyba követte, ahol segített neki abban, hogy Ferdinánd kezére juttassák az országot. Csak az osztrákok haderőivel volt esélyük legyőzni a törököket.

Nádasdy később a politikai életben is részt vett. Ő volt az első, aki rájött arra, hogy az országot hosszútávon csak úgy tudják megmenteni, ha hagyják hogy két részre szakadjon. Paradox felvetés volt, amivel először senki nem értett egyet, de később mindenki belátta, hogy csak ez a járható út.

Házasodni tudni kell

Közben Nádasdy megházasodott, nem mást vett el, mint a mesebelien gazdag Kanizsai Orsolyát, akinek az örökségéhez tartozott többek között Sárvár vára is. A várakhoz mezővárosok és 150 jobbágy falu is tartozott. Vas, Zala, Sopron és Fejér vármegyében jutott így területekhez, ahol "uralma" alatt igazi kulturális és gazdasági fellendülés kezdődött.

Eltörölte a robotot és bevezette a bérmunkát, amivel a jobbágyok életét tette könnyebbé. Nádasdy Tinódi Lantos Sebestyént is szívesen látta az udvarában, aki a török háborúkról szóló énekeiről lett híres. Őt halála után a városban temették el, Nádasdy levelezéséből csak annyit tudunk, hogy "a sári atyák mellett" található a sírhelye.

Nádasdy népszerűsége töretlenül növekedett, és később Báthory András, az uralkodó jelöltje ellenében, nádorrá választották. A király távollétében helytartó és a haderő főparancsnoka lett, így például a Szigetvár felmentésére induló hadjáratot is ő vezette. Végül 63 évesen, Eger várában halt meg az akkor pusztító pestisjárványban.

Nádasdyak Sárvár életében

A Nádasdy család legkedveltebb rezidenciájaként tartják nyilván a sárvári várat. A 16-17. században valóban itt volt a család életének középpontja.

A vár első írásos emléke 1327-ből származik, akkor még Károly Róbert királyi birtokához tartozott. A magyar uralkodók többször eladományozták, majd visszavették a várat, ami végül a Kanizsai családhoz került. A 16. század elejére a kopár várat palotaszárnyakkal és védművekkel egészítették ki.

A Nádasdyak birtokába 1535-ben került, amikor Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya összeházasodtak. A férje sűrű távollétében Orsolya intézte a gazdasági és háztartási ügyeket. Habár a törökök elleni harcok első védvonalaként sosem szolgált a vár, a portyák ellen 1549 és 1562 között fokozatosan megerősítették. Ilyenkor épült meg az olaszbástyás fal, a vizes árok, a kaputorony, és a hozzá vezető felvonóhidas híd. Az átalakítások végére modern erődítmény lett a várkastélyból.

Az első magyarul nyomtatott könyv

De nem csak a vár, hanem maga a város is sokat kapott a Nádortól. Nádasdy Sárváron iskolát és nyomdát alapított. A iskola tanítójának, Sylvester Jánost hívta meg, aki az itt tanuló diákoknak írta meg a Grammatica Hungarolatina című könyvét. Benne összehasonlította a magyar és a latin nyelvtant, ami azért is érdekes, mert ez volt az első könyv, ami a magyar grammatikával foglalkozott. Nádasdy később nyomdát alapított a városban, és ennek fejeként is Sylvestert választotta. A nyelvész lefordította az Újtestamentumot, amit Sárváron nyomtattak ki, ezzel ez lett az első magyar földön, magyar nyelven nyomtatott könyv.

A Nádasdyak rezidenciája
Vágvölgyi Bálint

A Nádasdy család többi tagja is hozzátett valamit a várhoz, még az összeesküvőként elhíresült Nádasdy III. Ferenc is. Az ő nevéhez fűződik a belső terek barokkosítása. Egyedülálló a díszterem falképciklusa, amit az osztrák származású Hans Rudolf Miller festett. A festmény a monumentális csatakép műfajának egyik legkorábbi, máig megőrzött hazai példája.

1671-ben, az összeesküvő Nádasdy kivégzése után, Sárvár is a többi Nádasdy-vár sorsára jutott. Később Draskovich Miklós, Nádadasdy Krisztina férje visszavásárolta, de több tulajdonosváltás után végül a bajor hercegi családhoz került, akik 1945-ig birtokolták. Az államosítást után, az '50-es évektől kezdődően, művelődési intézménynek, és a vármúzeumnak ad otthont, egészen napjainkig.

Nádasdy II. Ferenc - Az Erős Fekete Bég

Furcsa nevét a törököktől kapta, akik a magyar előkelőket bégnek nevezték el. A fekete jelzőt a haja színe, és a törökökkel szembeni ellenséges indulatai miatt kapta. Az erős jelző pedig a hatalmas testi erejére utalt. Ő a Nádasdy család egyetlen olyan tagja, akinek már a születéséről is vannak információink, hála szülei levelezésének.

Nádasdy II. Ferenc
Nyugat.hu

Ferenc még nem töltötte be a hetedik életévét, amikor édesapja meghalt. Neveltetésében nagy szerepet kaptak az új, evangélikus vallás hívei, akik gyakran kaptak menedéket a sárvári várkastélyban. Később a gondos anyja tanulószobát bérelt neki Bécsben, és itt is tanult. Az uralkodói udvarban is szívesen látták, ahol Habsburg Miksa, még császár korában is kézen fogva vezetgette a kis Ferkót. Mindenki nagyon kedvelte, és szinte a császári család tagjaként nevelkedett az osztrák fővárosban.

Az idillnek édesanyja halála vetett véget. Az asszony mindenre gondolt, még halála előtt feleségül választotta fiának Báthory Erzsébet grófnőt. Újdonsült neje elsősorban a birtokai igazgatásában segítette Nádasdyt, míg őt a házasság után nem sokkal Vas vármegye főispánjának választották.

Ő is egyre aktívabban bekapcsolódott a politikába. Később Sopron vármegye főispánjává is megválasztották, és a Rábaköz védelmét is rábízták. A törökök ellen sikeresen harcol, ezért Mátyás főherceg aranysarkantyús vitézzé, közismertebb nevén lovaggá avatta, és neki adta a dunántúli főkapitányság tisztségét is.

A törökök óvakodtak tőle

Főkapitányként is sikeres portyákat vezetett a törökök ellen. Ő volt az aki bevette Segesdet, Berzencét és Szőny várát, de részt vett Esztergom visszafoglalásában is. Győr és Pápa eleste után ő tervezte meg az új védőzónát. A magyaróvári-sárvári végek néven kialakított új védvonal Győr visszafoglalásáig sikerrel teljesítette a feladatát. Nádasdy részvételével visszavették Tatát és Pápát is. Ezt az időszakot tartják a főkapitányi karrierjének csúcspontjaként. Később még Buda visszavételében is segíteni akart, de ezt már nem tudták elérni. Nádasdy hirtelen, 49 éves korában halt meg Sárváron.

Halála után felesége nyakába szakadt minden teendő, ő viszont meglepően okosan végezte a feladatai. A család politikai hatalmának megtartása az egyetlen fiukra, Nádasdy Pálra maradt. Miután Pál betöltötte a nagykorúságot, Erzsébet felosztotta vagyonát a gyermekei között, és Csejtére vonult vissza.

Báthory Erzsébet - A csejtei szörnyeteg

Az özvegy épp karácsonyra készülődött, amikor vacsora közben rátörtek Thuró György, az új nádor emberei. Embereit kínvallatásnak vetették alá, akik mindent beismertek, amit a szájukba adtak, csak hogy vége legyen a szenvedéseinek. Így terjedtek el Báthory Erzsébetről azok a pletykák, miszerint a nő a szolgái vérében fürdött. "Bűnei" miatt az asszonyt élve befalazták, amibe ő beleőrült, és ilyen állapotban halt meg 54 éves korában.

Báthory Erzsébet
Nyugat.hu

A történészek a mai napig vitatkoznak arról, hogy Erzsébet valóban kegyetlen gyilkos volt-e, vagy csak egy koncepciós per áldozata lett. Bármi is történt, a Nádasdy család nevén olyan csorba esett, amit sosem tudtak helyrehozni. Nagy kár, hiszen az utánuk következő generációk is sokat tettek az országért.

Még Hollywoodot is megihlette

A pert később az évszázad perének keresztelték el, és a híre a világ minden pontjára eljutott. A végére néhányan már azt állították, hogy a halott szűzlányok testét, amiből Erzsébet az utolsó csepp vért is kiszívta, a sárvári vár vizesárkába dobták, mert a mocsaras, lápos talajban sosem találhatták meg a hullákat. A vámpírtörténet a mai napig megihleti még az amerikai filmkészítőket is. Legutóbb Lady Gaga játszott olyan szerepben, amit Báthoryról mintáztak. Az American Horror Storyban tűnt fel egy Grófnő nevű karakter, aki szintén vámpír volt. Az alakításáért a popdíva egyébként Gloden Globe-díjat is kapott.

Az összeesküvő - Nádasdy III. Ferenc

Sokáig úgy tűnt, hogy a Nádasdy név ismét dicső lesz, amikor Nádasdy III. Ferenc országbíró lett, de sajnos nem így történt. Nádasdy II. Ferenc unokáját már életében magyar kaméleonnak csúfolták, és kiállhatatlan jelleme miatt több ellensége volt, mint barátja. Fiatal korában, az apja halála után kapta meg Vas vármegye főispáni tisztjét. Politikai pályáját tudatosan irányította. Esterházy Miklós nádor kegyeibe férkőzött, mert tudta, hogy a férfi sokat segíthetett neki. Később az ő lányát, Esterházy Juliannát vette feleségül.

Nádasdy III. Ferenc
Wga.hu

Nádasdy életútja innentől kísértetiesen hasonlított a nagyapjáéra. Egyre nagyobb politikai befolyásra tett szert. Az evangélikusok neki köszönhették, hogy visszakaptak 90 templomot az államtól, közülük 13 a Vas vármegyei hívőkhöz került vissza. Nádasdy később súlyosan lebetegedett. Ekkor azt ígérte, hogy ha felépül, akkor templomot építtet a boldogságos Szűz fogantatásának tiszteletére. A férfi csodával hatásos módon felépült, ezért felhúzták a templomot, amit fel is szenteltek egy igazi barokk ünnepség keretében.

Nemsokkal ezután meghalt sógora, Esterházy László, akinek tiszteletére hatalmas gyászszertartást rendezett. A temetés megemlékezéséről könyvekkel és rézmetszetekkel gondoskodott, amik olyan gyorsan elfogytak, hogy még többet kellett csináltatniuk.

A saját temetéséről is már jóval halála előtt gondoskodott. A család új temetkezési helyének Léka várát szemelte ki, itt lelt végső nyughelyre Nádasdy Tamás nádor, a Fekete Bég, de a család még a XX. században is itt temetkezett. A kultúrának is nagy jelentősége volt számára. Az elbeszélések szerint Nádasdynak hatalmas műkincs gyűjteménye volt, de ő gondoskodott a sárvári vár dísztermének kifestéséről is. A freskókon a család török ellenes harcait örökítették meg, a mai napig ezek festményeket díszítik a terem falait.

Trónok harcába illő összeesküvés

Nádasdy akkori politikai hovatartozását jól tükrözik a család történelméből kiragadott pillanatok. Nádasdynak megingott a Habsburgokba vetett hite, hiszen a harmincéves háború végén a beígért törökellenes támadások elmaradtak. Ferenc összebarátkozott II. Rákóczi Györggyel, ami nem kerülte el a Habsburgok figyelmét sem. Hogy ne tudják meggyanúsítani árulással, Nádasdy először Bécsbe küldte a a Rákóczinak szánt leveleit, hogy megmutassa, neki nincsenek hátsó szándékai. A sors fintora, hogy később pont ezek a levelek okozták a vesztét.

A besztercebányai értekezletük során Nádasdy szövetséglevelet adott az interessztáusoknak - így nevezték magukat az összeesküvők, akik a szultánnak ajánlották volna fel az országot. A Habsburgok elűzéséért cserébe akár még adót is fizettek volna a törököknek.

Az események innentől felgyorsultak, a magyarok a törökök ellen vonultak volna, azonban a Habsburgok addig nem akartak újabb fronton harcolni, amíg Velencével háborúztak. Ennek következtében I. Rákóczi Ferenc vezetésével kitört a Habsburg-ellenes háború, de mint minden lázadást, ezt is hamar leverték, aztán jött a megtorlás az árulók kivégzésével.

Kemény megtorlás

Nádasdy annyira biztos volt benne, hogy nem hagyott maga után bizonyítékokat, hogy egyáltalán nem számított a letartóztatására. Az őrizetbe vételére a pottendorfi várában került sor, de vele együtt lefoglalták a művészeti gyűjteményét is, ami akkorra már az ország egyik legnagyobbika volt. Sokáig úgy tűnt, hogy Nádasdy ennek ellenére túléli a tárgyalást, hiszen rendkívül jól kezeskedett a maga ügyében. Néha még a bírót is zavarba tudta hozni, de a tárgyalás közepén még irodalmi művekről is képes volt vele beszélgetni.

Végül előkerültek a levelek, amiket Rákóczi Györgynek címzett. Ezeket azok a beszélgetések, amiket ő küldött fel a bécsi udvarba. Nádasdy védelme ezután összeroppant, és már az igazat vallotta. A büntetése halál volt, területeit elkobozták, így a Nádasdy család elvesztette a várait és egykori befolyását. Bár a pernek nem volt akkora visszhangja, mint Báthory Erzsébetének, de a magyar arisztokrácia szemében végleg kegyvesztett lett a család.

A Hadvezér - Nádasdy V. Ferenc

Nádasdy V. Ferenc
NPG.hu

Nádasdy V. Ferenc volt az, akinek a nevéhez fűződően még egyszer felragyogott a Nádasdyak csillaga. Hadvezérként hatalmas csatákat nyert meg a hazájának, többek között a kolini csata, valamint a hétéves háború kimenetele köszönhető neki. Mária Terézia az ő tiszteletére alapította meg a Mária Terézia-rendet, ami az egyik legnagyobb kitüntetésnek számított.

A királynő megkoronázása után Nádasdy megkapta a vezérőrnagyi kinevezést. Az osztrák örökösödési háborúban is Mária Teréziáért harcolt. Első nagy sikerét Eger mellett aratta, ahol hatalmas veszteségeket okozott a franciáknak.

A Habsburgok mellett harcolt

Seregével Bajorországban is több győzelmet aratott, amiért altábornaggyá nevezték ki. A háború után Itáliában harcolt tovább, sikereiért később még a horvát báni méltóságot is elnyerte. A leutheni csatában viszont vereséget szenvedett, de a teljes megsemmisüléstől hősies harccal megmentette a hadseregét.

A csatavesztés után véget ért Nádasdy karrierje. Ötven éves korában adták tudtára, hogy szolgálataira nem tartanak a továbbiakban igényt. Kárpótlásul Mária Terézia tábornagyi rangot adományozott neki. Nádasdy hat évvel később, Varasdon hunyt el. Alakját számos rajz őrzi, amik széles körben elterjedtek, ezzel is bizonyítva, hogy mennyire népszerű volt a hadvezér.

Kihunyt a Nádasdyak csillaga

Ezek után már egy Nádasdy sem tudott olyan nagy befolyásra szert tenni, mint a felmenőik, viszont a család tagjai még így is ismert és elismert személyiségek voltak. A Nádasdladány utolsó uraként emlegetett Gróf Nádasdy Ferenc még a magyarországi arisztokrácia egyik neves alakja volt. Ő vezette a második világháborúban a Nádasdy-huszárokat, és több korábban elcsatolt terület visszafoglalásánál is jelent volt. A gróf 37 éves korában, Fricska-tanyánál egy becsapódó lövedék miatt hősi halált halt.

Végül 2013-ban Nádasdy Ferenccel, a Nádasdy Alapítvány kuratóriumának elnökével, a család férfi ágon kihalt. Az utolsó Nádasdynak 1956-ban disszidálnia kellett, hiszen a szocialista hatalom nem engedte, hogy egyetemre járjon. Előbb Ausztriába, majd később Kanadába emigrált. 1998-ban végleg hazatelepült, és halála előtt még sikerült elérnie, hogy elkezdjék a nádasdladányi kastély helyreállítását.

Forrásaink:
Bessenyei József: A Nádasdyak évszázadai, Rubicon 2015/9
Bányai Balázs: Nádasdladány utolsó ura. Gróf Nádasdy Ferenc (1907-1944), Rubicon 2015/9
Varga Kálmán: Nádasdy rezidenciák, Rubicon 2015/9

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva. Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Hozzászólások

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Múltbanéző