Belső jelentés

Magyar Edzők Társasága (MET)
1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.
Tel/fax: 460-6981 Mobil: 30-991-0203; 30-579-3626
E-mail: nora_PONT_bendiner_KUKAC_helka_PONT_iif_PONT_hu

A részember megküldött okiratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:
1. Dallos Gábor labdarúgó FTC Rt.-vel történt 2006. 07. 10-i keltezésű szerződésbontást mikor adta fel az FTC Rt vagy a labdarúgó és azt az MLSZ-ben milyen dátummal iktatták?

2. A Haladás VSE 2006. július 14-én „T” túlkoros ifjúsági versenyengedélyt kért a Vas megyei LSZ-től. A kérelem Dallos Gábor neve mellett utólagos beírás szerepel: „B/a x átig.” aláírás és dátumbejegyzés nélkül?!

Az MLSZ 2006. 07. 28-án átvette a Szombathelyi Haladás Kft. NB II férfi felnőtt amatőr versenyengedély kérelmét B/a betűjellel feltüntetve. Ezen egyértelműen kitűnik, hogy a három labdarúgót, akik túlkoros ifjúságiak koruk szerint, amatőrként kívánta szerepeltetni a Szombathelyi Haladás Kft. – köztük Dallos Gábort is – eltérően a másik íven hivatásosként feltüntetett 18 fő labdarugótól.

Sem a Vas megyei LSZ, sem az MLSZ a versenyengedély kérelemre nem vezette rá – nem írta rá a nyilvántartási program által adott számot a kérelemre. Ez pedig kötelező a NYIÁSZ 1. számú melléklet Versenyengedély kérelem kezelési, kitöltési utasítás előírásai szerint! (lásd szabályzat 43. oldalán).

3. A Vas megyei LSZ 2006. július 28-i dátummal hogyan adhatott ki a Haladás VSE részére NB II. férfi felnőtt amatőr B/a versenyengedélyt, amikor azt a Szombathelyi Haladás Kft. kérte és fizette be az MLSZ-nek?

A Vas megyei LSZ megtévesztette a Haladás VSE-t, mivel Dallos Gábor részére túlkoros ifjúsági játékengedély helyett mást írt be és a Haladás VSE nem is jogosult az NB II férfi felnőtt bajnokságban szerepelni.

4. Gerencsér Tibor, a Vas megyei LSZ főtitkára maga írja az MLSZ Fellebbviteli Bizottság titkárának 2006. november 8-án, hogy a Szombathelyi Haladás Kft. technikai vezetője 2006. 07. 28-án kiváltotta az MLSZ-ben az NB II felnőtt versenyengedélyt.

5. A Szombathelyi Haladás KFt. technikai vezetője 2006. július 27-én 8 fő labdarúgó részére kérte meg az MLSZ-ben a kettős versenyengedélyt, melyet az MLSZ Gazdasági Osztály által kiállított számla is bizonyít. További bizonyíték, hogy ugyanezen napon az MLSZ többek között Kiss Márton Haladás VSE labdarúgó számára kiállította a kettős játékjogosultságot igazoló okiratot a 2006-2007. bajnoki évre.

Dallos Gábor labdarúgó részére azért nem adták ki, mivel az FTC Rt-vel történt szerződésbontásról szóló hivatalos levelet nem bontották fel ?! Megvizsgálandó, hogy ezen adminisztrációs hiba hol keletkezett? MLSZ hiba az is, hogy átvették a kettős játékjogusultsághoz szükséges, a NYIÁSZ-ban előírt okiratokat, a kiadáshoz előírt pénzt és miután Dallos Gábor részére ezt mégsem adták ki, erről nem adtak ki hivatalos átvételi elismervényt azzal, hogy Dallos Gábor Kettős játékengedélyét az FTC Rt-vel történt szerződésbontás hivatalos megérkezése után adják ki.

6. Fábián Mihály játékvezető 2006. 09. 30-án az MLSZ Versenyszabályzat 41.§ 6. bekezdés b.) és c.) pontja alapján, hogy engedhette játszani Dallos Gábort Haladás VSE igazolással a Szombathelyi Haladás Kft. csapatában?!

7. Az MLSZ Versenyigazgatóságán belül – ahol a bajnokság, IÁB és a Verseny Bizottság iratanyaga is van – 2006. október 5-én, azaz több, mint két hónappal Dallos Gábor kettős játékjogosultság kérelmének átvétele után még mindig ott hever elintézetlenóül vagy elintézve a Szombathelyi Haladás Kft. kérelme ?!

8. A hetedik pontban leírtak megismétlése valósult meg az MLSZ-n belül, amikor a hivatalból történő eljárás folytatódott le a Szombathelyi Haladás Kft.-vel szemben két mérkőzésre kiterjedően.

9. A Szombathelyi Haladás Kft. 5198/2006. október 24-i levelében jelzi az MLSZ Fellebbviteli bizottságának, hogy 2006. október 24-ig az MLSZ Dallos Gábor kettős játékengedélye ügyében még nem intézkedett.
Az MLSZ 2006. július 27-én vette át Dallos Gábor kettős játékengedély kérelmét. Ezzel megszegte a NYIÁSZ 8. § 4. bekezdésében számára előírtakat!

Az MLSZ 2006. augusztus 04-én átvezette Dallos Gábor labdarúgó és az FTC szerződésbontását – így tudta a Vas megyei LSZ kiadni a Haladás VSE-hez történő átigazolást Dallos Gábor részére 2006. július 28-ra visszadátumozva – de nem készítette el Dallos Gábor kettős játékengedélyét, vagy ha elkészítette, azt nem postázta el a Szombathelyi Haladás Kft-nek.

Az MLSZ Versenyigazgatóságán ezen levél, fellebbezés érkezés után miért nem ellenőrizték le az abban foglaltakat?!

10. Az MLSZ Fellebbviteli Bizottság határozatainak indoklása több szakmai hibát tartalmaz:
- mindhárom esetben súlyos játékvezetői hiba okozta, hogy Dallos Gábor pályára léphetett.

Indoklás: NB I férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen a jv. Törölte az FTC kezdő csapatának névsorából Vaszil Gyulát, mivel az FTC nem igazolta át a Vácból. A mérkőzést Győrött az FTC nyerte meg 5:3 arányban.
NB I férfi felnőtt bajnoki mérkőzésen a jv. Törölte az FTC kezdő csapatából Bánky Józsefet, mivel nem volt jó a sportorvosi igazolása.
Természetesen a tartalék-játékosok közül egy fő a kezdőcsapatba került.
Súlyos MLSZ hiba, hogy a jv. Ítélkezési jogköre akkor van ha a labda játékban van. A játékból történő kizárás is ítélkezés! A pályára lépés megtagadása is ítélkezés!
- A Szombathelyi Haladás Kft. nem saját hibájából kívánt előnyt szerezni, hanem az MLSZ hibájából nem volt okiratai között a kettős játékjogosultságot igazoló okirat Dallos Gábor részére. Hibás tehát az a Fell. Biz. szöveg, hogy érvényes tagsági igazolvány nélkül szerepelt, mert az most is érvényes, mer ez alapján adja ki az MLSZ a kettős játékengedélyt.

11. Az MLSZ elnökségének írt beadványban helyesen hivatkozik a Szombathelyi Haladás Kft. V8Z 86. § 2. bekezdésére.
Súlyos hiba, hogy ezt sem a Versenybizottság, sem a Fellebbviteli Bizottság nem vette észre.
Javaslat: az MLSZ elnökség adjon helyt a beadványnak és semmisítse meg a Versenybizottság két, a Fell. Biz. összevont egy határozatát és új eljárásra hívja fel a bizottságokat. Az MLSZ bizottsága az új eljárásban a VSZ 66. §-a 7. bekezdése szerint járjon el. Az óvást el kell utasítani a b.) pont alapján, mivel az nem megalapozott.
Indoklás: a Szombathelyi Haladás Kft. rendelkezett Dallos Gábor kettős játékjogosultsági okiratával, de az az MLSZ-ben maradt. Nincs jogosulatlan játék.
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága járjon el a három játékvezetővel és a Szombathelyi Haladás Kft-vel szemben. A sportszervezet ott hibázott, hogy az okirat nélkül tüntette fel a labdarúgót a nevezéskor.
Ebben az esetben az okirat hiánya azt jelenti, hogy azzal az MLSZ NYIÁSZ szerint a sportszervezet és labdarúgó rendelkezett jogilag, de adminisztrációs hiba miatt az MLSZ nem adta át a sportszervezetnek. (Ha valakinek nincs ott a vezetői engedély, akkor rendőri intézkedés alapján megbüntetik ennek hiánya miatt, de nem azért büntetik meg, mert nincs vezetői engedélye, hanem csak azért, mivel ellenőrzéskor azt nem tudta bemutatni). A Szombathelyi Haladás Kft. elkövette az FSZ 6. § 3. bekezdés a.) pontjában írt fegyelmi vétség, mert nem hajtota végre az MLSZ VSZ-ben és hatályos versenykiírásában előírtakat.
(kettős játékjogosult labdarúgójának, Dallos Gábornak, a mérkőzés időpontjában nem volt ott az MLSZ okirata).

Az eredeti jelentés

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

Ajánló