1956-ban Szombathelyen: máglyán égtek az iratok, elkergették a „bajszos” püspököt

Október 23-án délelőtt tízkor Szombathelyen a Hazafias Népfront épp arról tanácskozott, miként szüntessék meg Vas megyét. Hogy aztán hol mi történt? Azt most elmondjuk.

1956. október 23-án Szombathelyen 18–20 fokos melegben délelőtt tízkor a Hazafias Népfront még arról tanácskozott, miként szüntessék meg Vas megyét. Az első hírek a budapesti forradalomról az esti vonattal érkeztek, az utasok és a vasutasok suttogták, hogy a fővárosban mi a helyzet, hogy felvonulást tartottak a diákok, és a lakosság is melléjük állt. Állítólag a hajnali négyes vonattal érkezett meg aztán Szombathelyre a ledöntött Sztálin szobor valamelyik kézfeje is, merthogy idehozták. A Sztálin-szobor kézfeje a hajnali vonattal érkezett 2012. October 23. 08:16

56
Nyugat.hu

Október 23-a Szombathelyen hétköznapi napnak indult

Mindenki végezte a napi megszokott munkáját. Hallottuk mi is a rádióban, mert akkoriban mindenki onnan tájékozódott, hogy Piros László belügyminiszter nem engedélyezte az egyetemisták felvonulását. Aztán pár óra elteltével hallottuk, hogy mégis zöld utat adott a felvonulásnak. Mi vártuk, milyen hírek lesznek, de semmit sem hallottunk. Mindenki a robbanást várta.

- Minderről jó pár éve Dr. Kövér István szombathelyi ügyvéd (a Recski Szövetség Nyugat-Dunántúli Szervezetének elnökével) egy többrészes interjúban A Sztálin-szobor kézfeje a hajnali vonattal érkezett 2012. October 23. 08:16 mesélt nekünk. Aki a kilencvenes évektől (a Történelmi Igazságtétel Bizottság megbízásából) kutatta ’56 Vas megyei és szombathelyi vonatkozásait, számos helytörténeti munka szerzője.

Így írt az 1956. október 24-ei Vasmegye a forradalom kitöréséről.
Vasmegye

62 évvel ezelőtti hétvégén két felvonulást tartottak Szombathelyen

A munkahelyeken 23-tól kezdve már nem igazán dolgoztak Szombathelyen sem, bejártak ugyan, de inkább politizáltak, a híreket elemezték. Október 27-én szombaton volt az első tüntetés, aztán október 28-án vasárnap a következő.

Mindkettő a vasútállomástól indult és a Fő térre tartott. Mindkét nap tíz órakor indult a menet, az egyik nap a Szent Márton utcán vonultak végig, aztán a másik nap pedig Széll Kálmán- Király utca útvonalon haladtak:

Több ezren vonultunk, de meg nem tudnám mondani pontosan hányan. Csak mi, vasúti dolgozók legalább ezren lehettünk. Ahogy vonultunk, minden utcából áramlott közénk a nép, jöttek a környékbeliek, hozta őket a kíváncsiság.

- emlékezett vissza Dr. Kövér István.

Elzavarták a bajszos püspököt

Az első nap a tüntetők megyei pártbizottság elé mentek. A Szentháromság térre, ahogy a városi szlengben ezt a helyet hívták (mert ott volt a Püspökvár, vele szemben a párbizottság, mellette a megyei tanács épülete). Itt már többen kiabálták: Éljen a haza, minden ruszki menjen haza!" „Rákosit a Dunába… A tömeg szombaton még a megyei titkár, Tóth Dezső, Bernát másodtitkár, és a rettegett Nika Sándorné lemondását követelte. Akik aztán le is mondtak. Ezt Koncz Endre (a Vasvári Pál kör elnöke) jelentette be, ahogy azt is, hogy új pártvezéreket neveztek ki.

Így néz ki a felújított Püspöki palota
Mészáros Zsolt

Szombaton a Megyei Tanács elől átfordult a tömeg a Püspökvárhoz. A tömeg Kovács Sándor megyéspüspököt szerette volna hallani. Hatalmas tömeg zsúfolódott össze,

olyan szorosan álltuk, hogy ha az ember a kezét zsebre dugta, nem tudhatta, hogy a sajátjában, vagy a mellette állóéban kotorász-e. Én a Széchenyi utca Püspökvár felőli legvégén álltam. Vártuk Kovács Sándor megyéspüspököt, de ő nem tartózkodott Szombathelyen, mert Ágfalván volt bérmáláson, helyette – jelentették be – Farkas Dénes püspöki helynök kívánt szólni a néphez. A tömeg hangosan tiltakozott, hogy nem akarja a „bajszos püspököt”

Azokat, a kommunista rendszerhez hű papokat nevezték „bajszos püspöknek”, akik azt hirdették, hogy a kommunizmus nem idegen az egyháztól, mert Jézus Krisztus is az egyenlőséget hirdette.

Visszatérve a tüntetéshez, miután a tömeg azt kiabálta, hogy „nem kell nekünk a bajszos püspök”, a Püspökvár erkélyére Tóth Imre tanár jött ki szónokolni, Tibola Imre káplánnal, aki felolvasta a katolikusok 10 pontos követelését.

Emlékszem, a harmadik pont a békapapság feloszlatásáról szól. Az összes pontot megtapsoltuk. Viszont nem volt mikrofon, az előbbre állók, akik jól hallották a beszédet, továbbították az információkat hátra. Képzelheti, a Fő téren állók már mit tudhattak az egészből.

Püspöki palota
Garai Antal Atom

A vasárnapi felvonulás alkalmával - mesélt Dr. Kövér István - Szendy László apát szólt a tömeghez a püspökvár erkélyéről. Valahogy így kezdte beszédét: Öt éve nem szóltam hozzátok, most szólok, békét és nyugalmat szeretnék, püspök úr nincs itthon… (Szendi Lászlóról tudni kell, hogy a kommunista rendszer korábban eltiltotta a prédikálástól, börtönbe is zárták.) Szendy aztán közölte, hallotta, hogy a tömeg ki akar menni a szovjet hősi temetőbe (ami a mostani Pelikán parkban állt), és le akarja dönteni a sírokat. Szendi arra kérte az embereket, ne bántsuk a szovjet hősök sírjait, mert ez kegyeletsértés. Inkább menjünk délután 3 órára a Szent Márton temetőbe, a Nagykereszthez, ott fog ő imádkozni a Budapesten meghalt forradalmárokért. A tömeg ezt tudomásul vette, nem is ment sírokat dönteni. (Igaz, délután a keresztnél nem Szendy imádkozott.

A forradalmárok nem bántottak senkit

Állítólag egyetlen pofon csattant el, amikor egy ávós, civilbe öltözve ment az utcán, őt vonta felelősségre valaki.

A forradalom térképe
Nyugat.hu

Repültek kifelé az iratok a rettegett ÁVH ablakaiból

A tüntetők elmentek a szombathelyi börtönhöz és az ávó székházához. A megyei börtön akkoriban a Szily János utcában állt (és a mai bíróság folyosójáról lehetett megközelíteni):

A bejárat előtt Koncz és Horn a kezükkel kordont létesítettek, hogy a tömeg ne tódulhasson befelé. Egy-két ember bejutott. Ha jól emlékszem például Varga Zoltán. Aztán elengedték a politikai foglyokat. Emlékszem, kiszabadítottak két szerencsétlent, akik vidékiek voltak, a Járműjavítóba vitték el őket, megetették, és adtak nekik pénzt a hazautazáshoz. Nem tudom pontosan melyik nap volt már, de vagy szombaton vagy vasárnap átvonultunk a volt szombathelyi ÁVH-székházhoz is. (Király utca 14.)

Találtak a pincében foglyokat? És ávósokat?

Aa ÁVH székháza azonban teljesen üres volt az épület, az alkalmazottak már korábban elmenekültek. dr. Kövér István viszont azt is hallotta:

Egyesek szerint az alagsorban még találtak foglyokat, akiket természetesen kiszabadítottak. Amit én láttam: sok ember bement a székházba, én nem, kint maradtam a tömeg 99 százalékával együtt. Akik bejutottak, azok felforgattak mindent, az iratokat, tagsági könyveket, papírhalmokat szórták kifelé. Emlékszem, mekkora megrökönyödést keltett, amikor megtalálták a papírdaráló gépet.

Király utca 14.
Garai Antal Atom

Máglyán égtek az iratok

Csak másnap tudtuk meg, hogy egy sereg felvonuló aztán az ávós iratokat kihordta, majd felmentek a gyűlölt Magyar-Szovjet Baráti Társaság székházának a tetejére (mai Széll Kálmán és Király utca sarkán álló épület - a Batthyány palota) és onnét szórták le az iratokat. Az épületbe is betörtek, és az ottani iratokat máglyán égették el. Rengeteg irat tűnt el így. (Hasonló események helyszíne volt a Kisfaludy u. 2. is, amely a KISZ elődjének, a DISZ-nek volt a székhelye.)

- folytatta a visszaemlékezést.

TIT épülete
Garai Antal Atom

Mi lett a sztálinista vezetőkkel?

A rettegett megyei és városi párvezetők időközben, az akkori Vas Népe (Vas megye) sztálinista vezetőjével, Szántó Jenővel kiegészülve a szovjet laktanyába (volt Huszár laktanya) kértek menedéket. Meg is kapták. Megbeszélték, hogy Kovács László - aki nem volt olyan gyűlöletes ember, mint a Tóth Dezső - vegye át a megyei párbizottság elnöki tisztét. (Ez azért is érdekes, mert aztán november 4-én, amikor az oroszok bejöttek és lerohanták az országot, Szombathelyen ezek a régi megyei és városi vezetők vezényelték le a megtorlást. Ez a Tóth Dezső, szovjet pufajkában, személyesen vezette az orosz katonákat a nemzetőrök székházához, a Széll Kálmán 27. alá, ahol hajnalban 12 nemzetőrt agyonlőttek, köztük a nagynéném férjét is.)

Visszatérve a korábbi eseményekhez, ezek a kommunista vezetők azért hagytak kint egy összekötő embert, ő volt Kittler Ernő, aki aztán több évtizeden át a szombathelyi OTP igazgatójaként tevékenykedett. Ő volt az összekötő személy a laktanya és a külvilág között. Ő tudatta a bukott pártvezérekkel, hogy ki mit csinál a városban, kire kell később odafigyelni. Ezek az emberek – ezt később kiderült – már tudták, hogy a szovjetek maximum két héten belül visszaállítják a régi rendet.

Közben élte mindenki a maga életét, a gyárakban mindenütt sztrájkoltak

És, hogy a szombathelyi gyárak irányítóival mi lett? Őket leváltották, aztán hazazavarták. Október 28-án 26-án a Járműjavítóban megalakították a Munkástanácsot, Vas megyében elsőként. A megválasztott vezetők 23 pontban leírták követeléseiket, ezt a kerítésen keresztül átadták a szövőgyáriaknak, ahol úgyszintén – erre a mintára – létrehozták a maguk munkástanácsát. Sorra alakultak a munkástanácsok, a tejüzemben, a húsiparnál, a megyei tanácson... Az egyik helyen aztán forradalmi bizottságnak, a másikon munkástanácsnak nevezték magukat.

Ezek a munkástanácsok létrehozták a megyei Forradalmi Bizottságot, amelynek vezetésével dr. Welther Károly ügyvédet bízták meg.

Október 30-án aztán hivatalosan is győzött a forradalom

Mindenki boldog volt. Csak az nem teljesült, hogy a szovjetek vonuljanak ki. Az orosz katonák a városban nem is mutatkoztak,

egyetlen alkalommal tartottak egy rövid demonstrációt, pár tank végigvonult a városon, de még a családtagjaikat sem láttuk azokban a napokban. Élte mindenki a maga életét, a gyárakban mindenütt sztrájkoltak, mert a legfőbb követelés, hogy az oroszok vonuljanak ki, nem történt meg. A régi rendszer szimbólumait mindenütt leverték, leszedték a vörös csillagokat, a vörös zászlókat raktárba rakták, a Rákosi címer helyett a Kossuth címert kezdték használni

- emlékezett dr. Kövér István.

Hogy aztán mi történt november 4-én hajnalban, amikor Tóth Dezső orosz pufajkában kiszállt egy szovjet tankokból…( erről már itt olvashat részletesen. )

A november 4-ei megtorlás helyszíne, itt végezték ki Szombathelyen a Nemzetőröket
Nyugat.hu

Mi történt 1956-ban Szombathelyen? - a Nyugat.hu saját cikkgyűjteménye

Olyan nyugat.hu-s írásokat gyűjtöttünk egy csokorba, amelyek mind kapcsolódnak '56-hoz, érdemes hát újraolvasni őket:

 • '56-ban Szombathelyen (I. rész) – a Sztálin-szobor kézfeje a hajnali vonattal érkezett A Sztálin-szobor kézfeje a hajnali vonattal érkezett 2012. October 23. 08:16
 • 56 éve Szombathelyen (II. Rész) - Elzavarták a bajszos püspököt, máglyán égtek az ávós iratok
 • 56 éve Szombathelyen (III. Rész) Ujjnyi vastagon ráfagyott a vér a lépcsőkre
 • Szombathely régen és ma - a cikk folytatása, múltidézéssel"]Két 1956-hoz is kötődő helyszín
 • Városnéző séta az '56-os forradalom nyomában
 • Béla bácsi és a megbocsátás - interjú Béla bácsi és a megbocsátás 2000. November 27. 01:48
 • Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk, vagy küldjön róla fotót. Akár névtelenül, titkosított üzenetküldő rendszerünkön keresztül itt , vagy facebook messengeren ide kattintva . Esetleg emailben, itt: jelentem_KUKAC_nyugat_PONT_hu

  Kapcsolódó cikkeink

  A szombathelyiek csak annyit tudtak, hogy Pesten vonulnak a fiatalok

  "Fasiszta, reakciós elemek fegyveres provokációja" volt a forradalom a korabeli sajtó szerint.

  1956-ban a szombathelyi gimisek sem hagyták szó nélkül

  A Berzsenyi Könyvtár digitális archívumában rábukkantunk a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 12 pontjára.

  Hozzászólások

  A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

  A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

  Múltbanéző